O vlacích

Publikováno 05.06.2022 10:19 Odbočka Jičín


Obrázek

O vlacích:

 

     Tak by se mohla jmenovat pohádka, ale také naše první květnová beseda. Do zasedací místnosti městského úřadu přišel pan Liboslav Kučera povídat našim členům o své práci na dráze.

     České dráhy byly v minulosti významnou součástí pro dopravu materiálů, zboží, pošty a osob. Na jičínském nádraží pracovalo okolo 200 zaměstnanců. Ti zajišťovali chod nádraží, přepojovali a posouvali vlaky a pomáhali s přepravou objemných nákladů. V poštovních vlacích jezdili zaměstnanci pošty a cestou třídili a chystali poštu. Na každém nádraží byla restaurace a občerstvení. Až do 80. let 20. století jezdily po dráze parní lokomotivy. Nádraží žilo i v noci, kdy bylo slyšet, jak si lokomotivy odfukují. Parní lokomotivu není možné nechat vyhasnout a musí se udržovat v provozní teplotě.

     Dnes se opět v malém množství vrací na dráhu vlaky nákladní. Přepravě zboží se věnují v nočních hodinách.

     Děkujeme panu Liboslavovi Kučerovi za skvělou besedu a připomenutí velkého významu Českých drah v rozvoji naší země.     

 


Mp3


SPUSTIT/STÁHNOUT | Ladislav Kučera - O vlacích 1:20:25