Novinka z Evropské federace vodicích psů o psech v taxících

Publikováno 23.01.2017 13:56 Hluší Zdeněk


Novinka z Evropské federace vodicích psů o asistenčních psech v taxících

Řidiči taxíků v Evropě vytrvale odpírají nástup osobám s asistenčním či vodicím psem. S výjimkou londýnského dopravního podniku, který důsledně pokutuje řidiče taxíků, kteří neumožní nástup s asistenčním psem, je napříč Evropou a na většině území Velké Británie právo vymáháno jen velmi málo.

Musíme na tuto záležitost trvale poukazovat, aby vláda i místní úřady začaly pořádně jednat.

„New York - 11. září 2001 vyvedl vodicí pes Michaela Hingsona bezpečně z jeho kanceláře na 78. patře první věže dvojčat Světového obchodního centra do přilehlé ulice.

O několik let později, když jej jeho čtyřnohý průvodce dovedl k vozidlu společnosti Uber, mu jeho řidič řekl, ať vypadne.“

Včera společnost Uber souhlasila s mimosoudním urovnáním s panem Hingsonem, jenž je nevidomý od narození, dalšími dvěma nevidomými a Národní federací nevidomých. Žalobci společnost zažalovali poté, co jim řidiči odmítli přepravu spolu s jejich služebními psy.

„Neodepíráte nástup psovi, protože psi nemají práva,“ prohlásil pan Hingson pro DNAinfo. „Odepíráte nástup mně, a to je protiprávní.“ Pan Hingson, jenž se přesunul do Kalifornie v roce 2002, aby zde pracoval jako mluvčí Vodicích psů pro nevidomé, prohlásil, že on sám nemá na Uberu účet, ale že mu byl nástup odepřen při mnoha příležitostech, když se pokoušel cestovat Uberem spolu se svými přáteli, kteří appku mají.

Ačkoli pan Hingson řekl, že v New Yorku zatím ještě službu Uber nezkoušel, uvedli mu newyorští občané podobné historky o řidičích, kteří odmítli nástup spolu se služebním zvířetem.

„Stalo se to na mnoha místech, jde tedy o systémovou záležitost, a nikoli o něco místního,“ uvedl pan Hingson. „děje se to po celé zemi.“

Součástí mimosoudního vyrovnání, jež bylo oznámeno v pátek, byl závazek společnosti Uber zavést změny ve svém přístupu, počítaje v to i závazek uvědomit stávající i nové řidiče o jejich zákonné povinnosti poskytnout přepravu osobám se služebním zvířetem – a to bez jakékoli výjimky. Všichni řidiči též každých čtvrt roku obdrží e-mail s připomínkou, že musí vyhovovat tomuto pravidlu, a řidiči, kteří pravidlo poruší, budou vyhozeni.

Uber též souhlasil poskytnout v následujících 3 letech 225 tisíc dolarů (přibližně 5,5 milionu Kč) Národní federaci nevidomých na provádění náhodných kontrol svých řidičů a na ujištění se, že jsou v souladu s antidiskriminačními pravidly.

„Pro mne i další nevidomé osoby to znamená, že Uber přijal dostatečná opatření k tomu, aby jejich řidiči věděli, že pokud mi odepřou nástup, protože mám vodicího psa, přestanou být nadále řidiči Uberu,“ prohlásil pan Hingson. „Jde o skutečně významný pokrok.“