Noc vědců ve Zlíně 30.9.

Publikováno 17.10.2022 11:48 Odbočka Zlín


Obrázek

Dne 30. 9. jsme se zúčastnili akce Noc vědců, kterou pořádala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Na této akci se mimo jiné také představovaly různé pomůcky a technická vylepšení pro osoby se zdravotním postižením, takže i my jsme ve svém vlastním stánku představili speciální pomůcky pro osoby se zrakovým postižením. Návštěvníci akce si tak mohli vyzkoušet například ozvučené pomůcky do domácnosti, digitální lupy, čtení a psaní Braillova písma, hmatáky a zvukové hry.


Obrázky

rodiče i děti zkoumají pomůcky rodiče i děti zkoumají pomůcky
pohled na náš stánek na prostranství před KFBZ pohled na náš stánek na prostranství před KFBZ
rodiče i děti se dívají, jak se čte a píše v Braillově písmu rodiče i děti se dívají, jak se čte a píše v Braillově písmu