Nevidomí nezklamali a masky si připravili

Publikováno 28.11.2019 08:52 Odbočka Vsetín


Obrázek

Skutečně se  tak stalo a velká část ze 60 přítomných členů   se v maskách předvedla třetí úterý v měsíci ve společenské místnosti SONS, kdy se toto klubové posezení pravidelně koná. Nevím, zda motivací k opravdu hojné účasti byla oslava 90. narozenin  našeho člena Zdenka Machulíka, nebo předvedení se  ve svém nápaditém a pestrém převlečení, nicméně  nálada byla výborná.  Ukázala se velká fantazie, nápaditost, zručnost  a vůbec chuť něco podniknout a přijít mezi své přátelé. Za ladných tónů dvou harmonik, doprovázených melodickým zpěvem  téměř všech přítomných, se   tentokrát skutečně všichni velmi pobavili a  odcházeli s úsměvem na tváři, spokojeni, nabití energií a s motivací k účasti  na další takováto setkání, která jim určitě zabrání vyloučení ze společnosti zdravé veřejnosti. Našimi pravidelnými hosty jsou i členové z chráněného bydlení se svými asistenty.

Na  přípravě a celkové organizaci tohoto, ale i všech  minulých klubových setkání je vždy velmi nápomocna dlouholetá členka a v letošním  létě zvolená za členku Oblastní rady Jarmila Drahoňovská, které tímto moc děkujeme a těšíme se v roce 2020 na další pravidelná setkání s novými nápady, kde alespoň na chvíli každý zapomene na své zdravotní i další problémy.

 

LP  


Obrázky