Nevidomí a kolejiště pražského metra - zpráva o akci

Publikováno 20.04.2017 00:01 Brašna František


Obrázek
Začíná: 14.04.2017 08:00
Končí: 14.04.2017 14:30
Kde: stanice metra Vltavská

 

Edukativní instruktáž „Nevidomí v metru" proběhla během plánované výluky části linky metra C, kdy byla od pátečních ranních hodin 14. dubna až do pondělního večera 17. dubna 2017 v úseku mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Pražského povstání obousměrně přerušen provoz metra, a to z důvodu opravy trati.

Od ranních hodin až do odpoledne (od cca 8.30 až do 14.30 hod.) měly skupinky nevidomých možnost vyzkoušet si orientaci v prostorách či ve vozech metra a seznámit se s kolejištěm a dalším zázemím metra. Mezi návštěvníky byla i skupina nevidomých studentů a jejich průvodců z Konzervatoře J. Deyla a dalších speciálních škol. Celou prohlídkou v kolejišti a ve vlakové soupravě metra postupně prošlo asi 200 osob v deseti skupinách.

„Kromě nevidomých a slabozrakých z Prahy dorazilo i několik desítek lidí z dalších měst, byly tam skupinky z Chebu, Pardubic, Chrudimi, Plzně, Brna, Ostravy,“ říká Viktor Dudr, ze SONS ČR a dodává: „Chtěl bych poděkovat DPP za tuto příležitost, kdy se nevidomí a slabozrací mohli v klidu s metrem seznámit.“

Zájemci měli rovněž k dispozici informační materiály: brožuru v černotisku, Braillově písmu a v digitální podobě. Zaměstnanci DPP podávali potřebné informace, zodpovídali různé dotazy a ukázali opatření pro snadnější a bezpečnější užívání metra zrakově znevýhodněnými cestujícími. Akce byla též zajištěna hasiči DPP. Celý článek viz http://www.dpp.cz/nevidomi-si-behem-vyluky-prozkoumali-prostredi-metra/

SONS ČR děkuje DPP a jeho zaměstnancům za jejich přístup, čas, ochotu a za zajištění bezproblémového chodu akce, dále také iniciátorům z KJD a všem zúčastněným za jejich zájem. DPP přislíbil případné opakování edukativní instruktáže.

 

Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR

 


Obrázky

metro metro
nástupiště bez cestujících nástupiště bez cestujících
nástup do soupravy nástup do soupravy
jak zastavit vlakovou soupravu jak zastavit vlakovou soupravu
jak řídit soupravu jak řídit soupravu
u kabiny strojvedoucího u kabiny strojvedoucího
prázdné nástupiště prázdné nástupiště
navigace eskalátorů navigace eskalátorů
v kolejišti v kolejišti
vybavení stanice vybavení stanice
bezpečnostní pás bezpečnostní pás