Navštívili jsme výstavu kamélií v Kroměříži

Publikováno 17.03.2022 11:53 Odbočka Přerov


Obrázek
Dne 10. března navštívila skupinka zájemců výstavu kamélií v Kroměříži. Během cesty jsme procvičili nákup jízdenek, nástup do vlaku, orientaci v terénu, vyhledání MHD a hlavně jsme si prohlédli výstavu kamélií a jiných vzácných rostlin s komentářem ochotné pracovnice Květné zahrady. Po zhlédnutí výstavy jsme prošli centrem města, poobědvali, pokračovali do Podzámecké zahrady a pěšky zpět na nádraží. Sluníčko nám vytvářelo krásnou atmosféru.

K.H.

Obrázky