Navštívili jsme nahrávací studio

Publikováno 19.01.2016 17:07 Odbočka Olomouc


Obrázek
Začíná: 14.01.2016 13:45
Končí: 14.01.2016 16:30
Kde: Olomouc

Nejprve nás seznámil velmi podrobně s tím, jaké vlastnosti musí mít nahrávací prostor a jakým
způsobem jej lze docílit. Musí být odzvučen od okolních zvuků a hluků, ale současně nesmí být
prostor „hluchý“, to znamená jako byste byli uzavřeni v jakési pomyslné krabici. K zvukové izolaci slouží celá řada speciálních materiálů, které pokrývají stěny a strop studia. Samozřejmě podlaha je pokryta silným kobercem.
Pan Schindler se specializuje na nahrávání malých a středně velkých hudebních souborů. Hudebními
žánry jsou převážně country, blues, jazz, ale také vážná hudba.
Proces pořízení nahrávky je vždy náročný jak pro muzikanty, tak pro zvukaře. Každá skladba nebo její části se nahrávají několikrát, někdy každý nástroj nebo zpěv samostatně.
Pak se zvukař „zavře“ do střižny, která musí být taktéž dobře odzvučená. Zde nahraný materiál
zpracovává. I tato fáze je velmi složitá a zdlouhavá.
Pan Schindler nás zavedl i sem a my jsme si mohli vyposlechnout celou řadu dílčích nahrávek. Např.
Stupkova kvarteta. Pustil nám nejprve „syrovou“ nahrávku a poté již zvukově upravenou ve stereu a
s perfektním rozmístěním jednotlivých nástrojů v prostoru.
Stejnou nahrávku (jen pro nás) “umístil" na chvíli do koupelny, pak do větší místnosti a nakonec do katedrály. Samozřejmě jí však nejvíce slušel prostor malého sálu.
Pomocí počítačového programu lze dělat kouzla nejen s nástroji, ale i s hlasem. Zvukař tak dokáže některé části pěveckého projevu zkrátit, prodloužit, zrychli nebo zpomalit.
Téměř konečnou úpravu nahrávky provádí zvukař opět s hudebníky. Ti sedí spolu s ním ve střižně a skrze velké reproduktory poslouchají a upravují nahrávku tak dlouho, až se líbí a vyhovuje všem.
Teprve pak se provádí tzv. mastering, což je závěrečná úprava celé skladby, její dynamika, šířka sterea a zasazení do prostoru.
Kdo si chce poslechnout jednu z nahrávek, bluesovou skupinu Alibaba, klikněte na tento odkaz:
http://bandzone.cz/alibaba
Při loučení nás pan Schindler pozval do studia na další návštěvu, při které bychom si mohli sami
vyzkoušet práci s mikrofonem a poslechli si další „kouzla“, která se s ním dají vytvářet.
Protože exkurze do studia byla opravdu mimořádná a výklad pana Schindlera jedinečný, určitě třeba
na podzim, do studia opět zajdeme.
V každém případě panu Antonínu Schindlerovi za opravdu skvělý zážitek děkujeme.
J. příborský

Obrázky

Navštívili jsme nahrávací studio Navštívili jsme nahrávací studio
Navštívili jsme nahrávací studio Navštívili jsme nahrávací studio
Navštívili jsme nahrávací studio Navštívili jsme nahrávací studio
Navštívili jsme nahrávací studio Navštívili jsme nahrávací studio
Navštívili jsme nahrávací studio Navštívili jsme nahrávací studio