Navštívili jsme Šternberk

Publikováno 17.09.2018 19:21 Odbočka Šumperk


Obrázek

 

 

 

 

 

 

 

NAVŠTÍVILI JSME ŠTERNBERk

 

 

I město Šternberk má co nabídnout. Přesvědčili jsme se o tom poslední srpnové úterý, když jsme vyrazili na exkurzi do šternberského Muzea času a do tamějšího kláštera.

 

Nejprve naše kroky vedly do Muzea času. Zde nás čekala velmi příjemná průvodkyně, která se zasloužila o to, aby ti, co špatně vidí nebo nevidí vůbec, z prohlídky něco měli. Prohlídku i komentář přizpůsobila individuálním potřebám naší skupinky a díky tomu si všichni bez vyjímky odnesli plno informací a zážitků.

 

Expozice času má široký záběr – od   vesmírného času k atomovým hodinám a nejmodernějším metodám jeho měření. Návštěvníkům tato ojedinělá expozice přibližuje i proces vzniku vesmíru, rozdílnost kalendářů různých kultur a vývoj nejstarších hodin a principy měření.  

 

Hodně toho, co muzeum nabízí jsme měli možnost vnímat nejen zbytky zraku, ale i ostatními smysly jako je sluch a hmat. Pomocí konečků prstů jsme zjišťovali, jak vypadá povrch Měsíce, jak fungují mechanické hodiny a udělali jsme si představu o podobě souhvězdí, která můžou lidé spatřit na noční obloze.

 

Protože čas krom vědy a techniky ovlivňuje kulturní a společenské hodnoty, je pozornost věnována také výtvarnému umění a hudbě. Při procházení expozicí jsme natrefili na sochy historických osobností, které se zasloužili o zaznamenávání času v dávných dobách a nebo jsou s časem nějak spojeni.

 

Další zastávkou na naší výpravě byl bývalý Augustiniánský klášter. Ten spolu s farním kostelem patří mezi nejvýznamnější barokní památky města Šternberk.

 

Do prostor kláštera nás uvedl pan Josef Knopf, který této honosné stavbě obětoval několik let svého života a díky tomu je návštěvníkům dobrým průvodcem.

 

Při svém poutavém výkladu postupně přecházel od historie kláštera až po současné umění – malířství, sochařství a řezbářství. Osahali jsme si krásně vyřezávané rámy starých obrazů i sochy svatých a seznámili jsme se s méně známými hudebními nástroji Jak se používají a jaký mají zvuk nám předvedl sám pan Knopf. Zahrál na varhany, harmoniku, citeru, dudy a cimbál. Není snad hudebního nástroje, na který by neuměl hrát.

 

Augustiniánský klášter i expozice času nás mile překvapili a všichni jsme rádi, že jsme se mohli tohoto výletu zúčastnit.

 

 

Libuše Skálová

Rostislav Miller 


Obrázky