Návštěva miniarboreta "U Holubů"

Publikováno 26.05.2022 14:26 Odbočka Frýdek Místek


Obrázek

Dne 26. 5.  proběhla s uživateli návštěva miniarboreta "U Holubů" ve Staříči místo tradičního cvičení na odbočce. Do miniarboreta jsem jeli městskou hromadnou dopravou. Miniarboretum je kousek od zastávky, takže to nebyla náročná procházka. V arboretu jsme měli možnost shlédnout vykvetlé azalky, rododendrony a mnoho dalších květin a dřevin. V zahradě arboreta jsou i odpočívací místa, kde jsme nabrali sílu a energii. Uživatele si i domu mohli koupit skalničky či čarověníky. Cestou zpět k autobusové zastávce jsme se zašli občerstvit do místní hospůdky. Uživatelům byl zprostředkován kontakt se společenským prostředím a zapojení se do pohybové činnosti. 


Obrázky