Návštěva Východočeského muzea v Pardubicích

Publikováno 09.05.2022 08:47 Odbočka Jičín


Obrázek

Výlet do Pardubic:

 

         Na únorové poradě modrých odboček mimo jiné vystoupila i paní Hejčová s představením své práce. Poněvadž v našem blízkém okolí památky, které jsou v našem kraji zpřístupněny jsme už navštívili, nakoukla jsem na webové stránky v sekci památky. Hledala jsem blízkou památku, kterou bychom zvládli linkovým autobusem. Rozhodnutí padlo na Pardubice. Konkrétně na Východočeské muzeum v Pardubicích.

         Po přemýšlení jsem se rozhodla, že bychom v rámci spolupráce s odbočkami mohli oslovit i tu pardubickou, zda se nechce k nám přidat. Radostně uvítali tento nápad. Jičínská odbočka vše zajistila v muzeu a pardubická doprovodila jičínské a zarezervovala restauraci.

         Po krátké průvodcovské přednášce paní Marie, jsme vcházeli k muzeu po zastaralém nádvoří, kde nás vítalo mnoho pávů. V muzeu na nás čekala archeologická prohlídka Proti proudu času - výstava archeologických nálezů od pravěku až po raný středověk. Prohlídka je koncipována dle slavného filmu Cesta do Pravěku.

         Nejprve jsme se seznámili s nálezy z období raného středověku, kterou zastupovaly nálezy předmětů z jantaru a železa. Následovaly předměty ze stříbra, zlata, bronzu a mědi. Poslední skupinkou byly nejstarší předměty, nástroje z parohu, kosti a kamene z období pravěku. Mladá průvodkyně nám zaujatě vyprávěla a zodpovídala naše dotazy téměř dvě hodiny.

         Po skončení jsme zašli na oběd do nedaleké restaurace. Ještě několik informací k významným domům v okolí a my z Jičína byli doprovozeny na autobusové nádraží.  Děkujeme pardubické odbočce za společný výlet a třeba někdy zase u nás v Jičíně.


Obrázky