Návštěva Muzea Kroměřížska s komentovanou prohlídkou.

Publikováno 16.06.2024 14:47 Odbočka Kroměříž


Obrázek

V doprovodu p. Mgr. Janáka, kurátora uměleckých sbírek muzea jsme si postupně prohlédli celou expozici s vystavovanými díly mistra Švabinského, předměty z jeho pozůstalosti věnované památníku potomky umělce, mající přímou souvislost s některými z vystavovaných obrazů a dověděli se mnoho zajímavostí z mistrova dětství, jeho studií, osobního života, o jeho lásce k přírodě, díle i různých malířských a grafických technikách, jímž se věnoval, během své sedm desetiletí trvající umělecké kariéry.  

Velké poděkování patří našemu milému průvodci za detailní slovní popis některých z vystavovaných obrazů a grafik.

Pěkné dopoledne spojené s uměleckým zážitkem jsme zakončili společným posezením v kavárně.

Děkujeme všem zúčastněným za krásně prožité chvíle a těšíme se opět na shledanou.


Obrázky