Návštěva Brušperku

Publikováno 13.09.2022 08:53 Odbočka Frýdek Místek


Obrázek

S uživateli jsme  dne 8. 9. 2022 navštívili nedaleké město Brušperk, které je domovem některých našich členů, se kterými jmse měli naplánovanou shcůzku. Naše členka Eva Tesařová nám připravila exkurzi jejich městem, domluvila nám odborný výklad o historii města a jeho slavných rodácích. Prohlédli jsme si stavby historické, sakrální a novodobé - nejvíce nás zaujalo řešení výstavby základní školy, která se skládá z několika budov v klidném velmi pěkném prostředí s různými hřišti. Společně jsme u oběda zhodnotili prohlídku města a domluvili jsme se na pokračování - příště si zajdeme na vyhlídku. 

Cílem plánovaného výletu bylo zajistit uživatelům možnost vyzkoušet si prostorovou orientaci v neznámém prostředí, zprostředkování nových informací a zapojení do pohybových aktivit.


Obrázky