Náš jarní výlet do České Skalice

Publikováno 16.05.2022 10:45 Odbočka Náchod


Obrázek

Česká Skalice je zásluhou spisovatelky Boženy Němcové turisty velmi navštěvované město. Letošní rok si připomínáme 160 let úmrtí této spisovatelky a 100 let od odhalení pomníku Babička s dětmi v Ratibořicích. Právě proto volili 5. května členové obou odboček návštěvu tohoto města.

První zastávka byla v Muzeu Boženy Němcové, kde se nám ochotně věnovala průvodkyně Martina Kolínská. Podala bohatý výklad o životě a díle spisovatelky. Poseděli jsme také ve slavném Jiřinkovém sále a zavzpomínali na významné akce, které tu probíhaly. Poté následovala příjemná cesta loukou podél řeky Úpy. Zde nám Běla Hejzlarová připomněla výročí bitvy 1866, která probíhala v okolí České Skalice. Nechyběla ani poezie, když byla recitována báseň Fráni Šrámka Raport, a četba článku Běly Hejzlarové ze Zpravodaje. Obojí se týkalo smutného osudu koní, kteří proti své vůli v bitvách lidí zbytečně trpěli a umírali.

Ve městě jsou kolem řeky Úpy řezbářské práce znázorňující postavy z pohádek Boženy Němcové. Tato umělecká díla vloni vytvořila skupina řezbářů z napadaných mohutných stromů v okolí muzea.

Poslední kulturní akcí byla návštěva Barunčiny školy. Na jejím dvorku průvodkyně připravily pohodné posezení a paní Lojmanová nám pověděla o historii místa mnoho zajímavého. Také jsme si zavzpomínali na léta školní docházky a usedli do školních lavic třídy. Poté si průvodkyně paní Zajdlová zahrála na paní učitelku a vyprávěla u popsané staré tabule o vyučování a školství 19. století.

Celý den jsme zakončili v hospůdce na náměstí a v cukrárně při kávě a dortíku. Výlet byl kulturně velmi bohatý. Získali jsme nové poznatky o životě slavných osobností naší vlasti.

ZA OO SONS Náchod Mgr. Běla Hejzlarová 


Obrázky