NÁVŠTĚVA Z TYFLOCENTRA

Publikováno 18.10.2016 07:35 Odbočka Havlíčkův Brod


   V pondělí 12. září jsme se po prázdninách opět sešli na zasedání oblastní rady. Po projednání všech bodů programu jsme přivítali pracovníky Tyflocentra Jihlava, paní ředitelku Ivetu Bělovovou, paní Janu Voráčkovou a pana Radovana Jakubíka. Přítomni byli jak členové odbočky, kteří jsou pravidelnými klienty Tyflocentra a využívají jeho nabídku, tak několik členů, kteří se teprve s těmito službami seznamují. Především jim bylo určeno úvodní představení, co vlastně Tyflocentrum je a co svým klientům nabízí. Pan Jakubík hovořil o sociálních službách, poradenství, o průvodcovských a předčitatelských službách atd. Poté přišla na řadu praktická ukázka elektronických kompenzačních pomůcek. Vyzkoušeli jsme si dvě ruční digitální lupy s až 12násobným zvětšením, které jsou velmi nenáročné na ovládání a mají několik dobře využitelných funkcí. Další byl skener s hlasovým výstupem, určený pro předčítání tištěných dokumentů, korespondence, nápisů na různých výrobcích i knih. Na řadu přišly dotykové mobilní telefony, jednodušší typ i ten prakticky nejnovější s mnoha funkcemi, je to vlastně počítač do kapsy. Na předvedení tohoto „pomocníka“, který velice usnadňuje i zcela nevidomým komunikaci, orientaci a získávání informací, navázala diskuze o všem, co přítomné zajímalo.

   Dohodli jsme se, že konkrétní vyzkoušení a nácvik ovládání těchto předváděných i dalších kompenzačních pomůcek je ideální individuálně přímo v Tyflocentru, kam nás naši hosté srdečně pozvali.

   Setkání nám zpříjemnilo i chutné občerstvení, které nám opět ochotně poskytla pekárna Vilém z Havlíčkova Brodu. A za to jí srdečně děkujeme.

 

       MH