Mšené lázně

Publikováno 24.10.2022 11:09 Odbočka LounyObrázky

pavilon, kde jsme měli koupele a masáže pavilon, kde jsme měli koupele a masáže
kaplička kaplička

východ z pavilonu a rovnou na oběd východ z pavilonu a rovnou na oběd
čekáme na autobus domů čekáme na autobus domů