Mimořádný zájezd na hrad Buchlov a do Modré

Publikováno 01.07.2016 19:20 Odbočka Olomouc


Obrázek

První impulz přišel od Mgr. Petra Hudce z Metodického centra zahradní kultury Národního památkového ústavu v Kroměříži. Informoval moravské odbočky SONS o konání specializované prohlídky Hradu Buchlova s názvem „Smyslů plný hrad“.
Druhým impulzem byl nápad Alenky Hejčové, předsedkyně OO SONS Prostějov, aby odbočky, které jsou na trase směrem k Buchlovu, uspořádaly zájezd společně. Po jistém váhání, zda organizace takového zájezdu není příliš komplikovaná, se nakonec všechny odbočky dohodly, že „do toho půjdou“, byť s jistými riziky.
Vyjeli jsme z Olomouce za pršavého počasí, které nás trápilo až do poledních hodin. Nicméně zážitky z prohlídky hradu překryly trochu nepříjemné pocity z deštivého počasí.
U brány do hradu nás srdečně přivítal pan Hudec, který je mezi moravskými zrakově postiženými znám jako erudovaný průvodce komentovaných prohlídek Květné zahrady v Kroměříži. Uspořádal jich pro skupiny zrakově postižených celou řadu a vždy měly velmi dobrý ohlas.
Naše téměř padesátičlenná skupina byla rozdělena do tří menších skupinek, které pak pod vedením dobře připravených průvodců absolvovaly prohlídku hradem s vytopenými místnostmi, což bylo pro zmoklé účastníky příjemným překvapením.
Prohlídky se postupně, kromě té naší, zúčastnili také členové z odboček v Kyjově, Uherském Hradišti, Vsetíně a Novém Jičíně, jak jsme se poté dočetli z tisku, celkem téměř 200 osob.
Co vedlo organizátory k uspořádání specializované prohlídky pro nevidomé se můžeme dočíst z článku, který byl uveřejněn na serveru Novinky.cz:Smyslů plný hrad 

„Běžně vedené prohlídky památkových objektů dostatečně nezohledňují vzdělávací potřeby nevidomých a slabozrakých, s nimiž souvisí především kompenzace jejich handicapu příležitostmi dotýkat se vystavovaných předmětů, přizpůsobení výkladu či tempa prohlídky.
Z tohoto důvodu se rozhodli pracovníci Národního památkového ústavu připravit pro tyto milovníky památek speciální prohlídku.
Jejím hlavním cílem bylo zprostředkovat nevidomým a slabozrakým historii hradu Buchlova, jeho charakter, vybrané prostory a detaily
i každodennost života na hradě.
Kromě popisného výkladu nechyběla příležitost dotýkat se originálních vystavených předmětů i zdiva hradu; dále pak připravených replik zbroje, dobových oděvů a nádobí.“
I touto cestou děkujeme průvodců a iniciátorům specializované prohlídky za mimořádnou akci. Na závěr článku připojujeme dojmy od několika účastníků.
Po vydatném obědě ve Vegacentru na Velehradě jsme se v odpoledních hodinách přemístili do Modré.
Zde jsme nejprve navštívili expozici „Živá voda“ včetně tunelu hluboko pod hladinou rybníka a místnosti, kde jsme si mohli hmatem prohlédnout makety vodních živočichů, které mohli vidící návštěvníci spatřit zblízka v proskleném tunelu.
Po prohlídce okolí rybníka se zajímavými přírodními zákoutími jsme absolvovali prohlídku Centra slováckých tradic. Na závěr prohlídky proběhla řízená ochutnávka moravských vín.
Za již příjemného slunného počasí jsme se vraceli do svých domovů a postupně se srdečně loučili s účastníky z jednotlivých odboček.
A nyní předkládám pár dojmů a postřehů od několika účastníků akce.
*****
Zájezd se mi moc líbil, protože byl pořádán společně s dalšími odbočkami a dobře organizovaný.
Největším zážitkem byl pro mne pan Hudec, který vedl naši skupinku. V rytířském sále nám zazpíval pro mne neznámou píseň a v tomto prostoru jeho hlas působil nádherným dojmem.
Uvítala jsem, že jsem si mohla prohlédnout hodně nejrůznějších předmětů a ochutnat pšeničné placky v hradní černé kuchyni (chutnala mi hlavně ta s povidly).
Marie Kročilová, Kroměříž

*****

Jaké to v nás zanechalo dojmy? Jen ty nejlepší. Oceňujeme úžasný nápad do akce zapojit více odboček. Byla tak zajištěna bohatá účast. Náš průvodce, pan Hudec, který vedl skupinku z Kroměříže a Prostějova, se snažil velmi barvitě vše vyobrazit, aby i ti, kteří nemají možnost něco vidět, mohli pochopit, jaké věci se kolem nich nacházejí.
V obci Modrá expozice Živá voda na nás velmi zapůsobila. I zrakově postižený se díky popisu v Braillově písmu dozvěděl, jak se která ryba jmenuje a plastické vyobrazení přiblížilo i podobu. Obě prohlídky nám měly co říci.
Manželé Ivana a Alois Macourkovi, Kojetín

****
Celkově si myslím, že se výlet velmi vydařil i přes vlhčí začátek. Pojetí prohlídky hradu Buchlova bylo zajímavé tím, že průvodkyně nás nezahltila záplavou letopočtů a rodokmenů, jak tomu mnohdy bývá, ale vybídla nás, abychom si téměř cokoli osahali a ptali se. Mne jako bývalého strojaře nejvíce zaujala expozice kovářských a zámečnických výtvorů dřívějších generací. Rukama jsem prozkoumal množství plně funkčních zámků, závor, petlic, zástrček i západek. Také praktická zkouška výstroje středověkého vojáka měla své kouzlo. Když se k tomu připočte ochutnávka placek z hradní černé kuchyně, opravdu je na co vzpomínat...
V areálu Živé vody v Modré pro mne nevidomého rybářského neznalce, bylo poučné osahat si velikostně věrné reliéfy u nás běžných ryb.
A nezapomenutelné bylo i pozorování psychologické reakce lidí na mimořádnou událost, kdy pobíhajícímu klučinovi uklouzla noha a spadl až po krk do rybníka.
Pověstným zlatým hřebem dne pak byla návštěva Síně tradic Slovácka, kde jsme po prohlídce a výkladu okusili množství vzorků různých vín
se zasvěceným komentářem odborníka vinaře. Provedl nás kyselinkami
i sladkými kouty, rozpoznávali nádechy chutí trav, plísní, rybízů i ovoce.
U mne zvítězilo Rulandské bílé.
Marek Šimíček, předseda odbočky Přerov


Obrázky

Mimořádný zájezd na hrad Buchlov a do Modré Mimořádný zájezd na hrad Buchlov a do Modré
Mimořádný zájezd na hrad Buchlov a do Modré Mimořádný zájezd na hrad Buchlov a do Modré
Mimořádný zájezd na hrad Buchlov a do Modré Mimořádný zájezd na hrad Buchlov a do Modré
Mimořádný zájezd na hrad Buchlov a do Modré Mimořádný zájezd na hrad Buchlov a do Modré
Mimořádný zájezd na hrad Buchlov a do Modré Mimořádný zájezd na hrad Buchlov a do Modré