Mezinárodní soutěž: EL12 Touch a iPhone

Publikováno 29.04.2016 10:29 Volejník Rudolf


Začíná: 30.04.2016 10:00
Končí: 30.04.2016 21:00
Kde: hotel Golf, Praha 5

Podle odhadů umí číst Braillovo slepecké písmo jen asi 10% nevidomých. U nevidomých dětí tkví příčina v tom, že neexistuje zákonná povinnost naučit se číst a psát, jako je tomu u dětí zdravých; v inkluzi rozhoduje rodič nebo poradce, zda bude nevidomé dítě gramotné nebo zda mu ve škole i pro další život postačí jen poslouchat a mluvit. Později osleplé dospělé odrazují mýty o nepřekonatelné obtížnosti Braillova geniálně jednoduchého systému.

 

O zpomalení trendu klesající gramotnosti nevidomých usiluje tuto sobotu v pražském hotelu Golf jedinečná mezinárodní soutěž ve čtení a psaní Braillova písma financovaná z projektu Mezinárodního Visegradského fondu. Soutěže se účastní týmy z Polska, Slovenska a Česka, Maďarsko vysílá pozorovatele; úlohy hostitele se ujala Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky. Soutěžící předvedou na moderní přenosné výpočetní technice svoji konkurenceschopnost se světem zdravých: umějí stejně dobře číst, psát, upravovat text, posílat elektronické dopisy – jen to dělají trochu jinak než ostatní. Soutěžící čtou a píší na ultralehkých přenosných čtecích a zapisovacích zařízeních, kde se jim pod prsty zobrazuje Braillovo písmo podle toho, jak textem rolují. Čtou na rychlost, píší, opravují a upravují text. „Hlavním smyslem soutěže,“ uvádí Rudolf Volejník, viceprezident SONS a předseda mezinárodní poroty, „je názorně předvést schopnosti nevidomých potřebné k plnohodnotnému pracovnímu uplatnění; ukazujeme, že se potenciální zaměstnavatelé mýlí, když od nevidomého člověka očekávají méně než od jiných. Zastáncům inkluze sdělujeme, že se nevidomí bez alternativních způsobů práce neobejdou a těm se naučí pouze ve speciálním, náležitě upraveném prostředí, nikoli v běžné škole.“

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (SONS ČR, z. s.) je dobrovolným sdružením nevidomých a slabozrakých lidí, jejich rodinných příslušníků, přátel a příznivců s téměř desíti tisíci členy. Působí na celém území ČR prostřednictvím svých oblastních odboček, celostátních klubů a dceřiných obecně prospěšných společností. Je řádným členem Evropské a Světové unie nevidomých. Naše výroční zprávy jsou k dispozici na www.sons.cz.