Mezinárodní den Bílé hole

Publikováno 15.10.2022 19:58 Odbočka Opava


Dnes si připomínáme Mezinárodní den bílé hole. Cílem tohoto dne je upozornit, že mezi námi žijí i nevidomí či jinak zrakově postižení občané.

Tento den se v USA připomíná od  roku 1964 jako „Den bezpečnosti s bílou holí“ (White cane safety day), od 80. let jako „Den bílé hole“ i v Evropě.

Podnět ke vzniku dali Američané. Tamní National Federation of Blind (Národní federace nevidomých) naléhala na guvernéry jednotlivých států do té míry úspěšně, že americký Kongres dne 6. října 1964 pověřil prezidenta Lyndona B. Johnsona, aby vyhlásil 15. říjen Dnem bílé hole. Nešlo jen o gesto. Nevidomí v USA získali významné uznání. Vyhlášení jejího dne znamenalo pro bílou hůl triumf, neboť prokázala schopnost dát nevidomým velkou míru nezávislosti a sehrát komunikační úlohu ve vztahu ke společnosti.

Den bílé hole byl výzvou pro další emancipaci zrakově postižených osob nejen v USA, nýbrž po celém světě.


Obrázky

Na fotografii je bílá hůl Na fotografii je bílá hůl