Měsíčník SONS CL říjen č. 79 2022

Publikováno 26.09.2022 10:24 Odbočka Česká Lípa


Měsíčník  SONS  CL

         č. 79 říjen 2022

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             470 06 Česká Lípa

             tel.: 603 935 436

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             Číslo účtu: 245479558/0300 ČSOB

 

             

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

 

 

Pracovníci a kontakty:

Mgr. Ilona Šolínová          tel.: 603 935 436 - sociální poradkyně    

                                                      a sociálně aktivizační služby

Ing. Miroslav Šetek          tel.: 732 346 941 - sociální poradce

Jana Řehořková              tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová          tel.: 778 768 391

Jaroslava Straková

 

Úřední hodiny:

 

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h kontaktní den pro veřejnost

    + sociálně právní poradna

 

Středa :     9       –        15h    sociálně aktivizační služby

                                            +sociálně právní poradna                                                    

 

Pátek:        9      –         15h     sportovní den

                       

Ostatní dny dle dohody!

 

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně: Mgr. Ilona Šolínová

Pokladnice: Mgr. Ilona Šolínová

Členové: Mgr. Barbora Šetková, Jaroslava Hudečková,

             Zuzana Duchoňová, Jan Wanzl, Marie Říhová

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

 

Měsíční program SONS CL na říjen 2022:

 

03.10 Kontaktní den pro veřejnost

04.10 Administrativní den

05.10 9:00h Masáže

         9:30h Cvičení na židli

        10:00h Vyprávění Ivana Brabce o cestě po Novém Zélandu

        13:00h Kolektivní poradenství

06.10 9:00h – 17:00h Den otevřených dveří Anděl Strážný (adresa: 5. května 797, Česká Lípa)

07.10 Simulovaná střelba, show-down, stolní hry

10.10 Zavřeno (Sbírka Bílá pastelka 2022)

11.10 Zavřeno (Sbírka Bílá pastelka 2022)

12.10 Zavřeno (Sbírka Bílá pastelka 2022)

13.10 Administrativní den

14.10 Simulovaná střelba, show-down, stolní hry

17.10 Kontaktní den pro veřejnost

18.10 Administrativní den

19.10 09:00h Masáže

         09:30h Cvičení na židli

         10:00h Představení nových kompenzačních pomůcek

         11:00h Cvičení meditace a jógy

         13:00h Jednání oblastní rady

20.10 11:00h Bowling (Hotel Olympia Česká Lípa)

21.10 09:00h Návštěva dětí ze základní školy

         13:00h Simulovaná střelba, show-down, stolní hry

24.10 Kontaktní den pro veřejnost

25.10 Administrativní den

26.10 9:00h Masáže

         9:30h Cvičení na židli

        10:00h Kolektivní poradenství

       11:00h Klub 75+

27.10 Administrativní den

28.10 ZAVŘENO (Státní svátek)

31.10 Kontaktní den pro veřejnost

        

Informujeme: V termínu od 10.10. 2022 do 12. 10. 2022 se koná veřejná sbírka Bílá pastelka. V případě, že máte zájem o účast a pomoc při sbírce kontaktujte nás, budeme rádi!

 

 

Informace k masážím:

 

Masáže jsou poskytovány každou středu. V případě zájmu se individuálně objednávejte přímo masérkám:

 

Paní Merková  (tel. kontakt: 774 276 048)

Paní Hešková  (tel. kontakt: 487 522 240)

 

 

Srdečně blahopřejeme: p.p. Augustinu Audyovi, Ireně Vránové, Jaroslavu Chalupovi, Jiřině Pavlíčkové, Jakubovi Řehořkovi      ,Františku Duchoňovi, Jiřině Smetákové

 

Něco pro zajímavost

Desátým měsícem roku je říjen, jenž má 31 dní. Latinský název October znamená osmý měsíc, neboť původně osmým měsícem byl. České jméno tohoto měsíce je odvozeno od jelení říje, proto se říjen jmenuje říjen. Slunce je začátkem října ve znamení Vah a přechází do znamení Štíra.

Říjen je prostě a jednoduše hlavním měsícem říje divokých zvířat. Jedná se o období, kdy se samci vytahují před samicemi, aby si jich všimly a chtěly s nimi mít potomky. Například jeleni ukazují všem samicím kolem sebe své krásné paroží a často u toho taky velmi typicky troubí.

Jeleni si v této době vytváří harémy říjných laní a bojují mezi sebou o jejich přízeň. Od večera do rána se proto z lesů a pasek ozývají hlubokým hrdelním hlasem. Dávají tak najevo svým konkurentům, že jsou silní. A když by bylo třeba, tak i připraveni o své samice bojovat.

 

Charakteristika znamení

 

Váhy (23. září - 23. října)

Žádné jiné znamení zvěrokruhu neoplývá takovým šarmem a není tak společenské jako Váhy. Díky Venuši, která jim vládne, jsou zrozenci tohoto znamení obdařeni talentem navodit příjemnou atmosféru konverzace, jsou zdvořilí, mají vybrané chování a estetické cítění. Není proto divu, že se v tomto znamení diplomacie, umění a vztahů narodilo mnoho významných osobností z uměleckých a politických kruhů. Hodnoty, jako je dobro, pravda a krása, jsou pro zrozence Vah velmi důležité. Snaží se je hledat ve všech oblastech svého života. Tím si způsobují mnohé potíže. Váhy touží po náklonnosti a mají potíže říci ne. Obvykle slíbí více, než mohou splnit. Jejich potřeba oblíbenosti vede k vyhýbání se hádkám a konfliktním situacím. Lidé tohoto znamení se druhým příliš přizpůsobují a jsou nerozhodní.

 

Jak si získat Váhy

-V jejich společnosti buďte vždy hezky a čistě oblečeni. Zrozenci znamení Vah si všimnou i vašeho účesu, čistoty nehtů a bělosti zubů.

-Dávejte pozor na vůni. Zrozenci znamení Vah mají citlivý nos.

-Pochvalte jejich vzhled, oblečení, šperky, hodinky.

-Vyvarujte se hádek a konfrontací.

-Pomozte jim se rozhodnout. Zrozenci znamení Vah jsou váhaví a dělá jim potíže zvolit nejvhodnější variantu.

-Nepomlouvejte před nimi druhé lidi.

-U nového projektu či činnosti se vždy snažte zmínit všechna „pro a proti“.

 

Štír (23. říjen - 22. listopad)

Štír má ze všech dvanácti znamení nejhorší pověst. Je to však obvykle tím, že je chybně vykládán. Lidé narození v tomto znamení jsou velmi emocionální a berou vše neuvěřitelně vážně. Jejich citové projevy se pohybují v extrémech: pozitivní - negativní, bílá - černá. Dokáží být zábavní, přátelští a vřelí a stejně tak zamlklí a chladní. Je velmi obtížné rozpoznat, co se děje pod jejich povrchem. Jsou obdařeni obrovskou vůlí a  intuicí, která se nemýlí.

Tradiční astrologie přiřazovala tomuto znamení čtyři symboly: hada, štíra, orla a ptáka Fénixe. Had patří k nejnižší formě Štírů. Umí manipulovat, objevovat skrytá tajemství druhých, zneužívat jejich slabostí a využívat je. Štír je na vyšší úrovni než had, ale přesto je žárlivý, podezíravý a mstivý. Orel symbolizuje nejvyšší duchovní úroveň. Orel má velmi dobrý zrak, vidí věci v širších souvislostech. Je považován za symbol odvahy a síly. Bájný pták Fénix shoří na prach a z popela povstane nový Fénix. Je symbolem znovuzrození, věčného koloběhu života a smrti.

Proto znamení Štíra patří k nejduchovnějším z celého zvěrokruhu. Zrozenci znamení Štíra mají nejvíce stinných stránek, které jim, pokud je rozpoznají a transformují, pomohou stát se nejlepší možnou verzí sami sebe.

 

Jak si získat Štíry

-Nikdy nelžete. Štíři prokouknou každou lež a přetvářku.
-Neslibujte nic, co nemůžete splnit. Štír má výbornou paměť a váš slib vám připomene i po 20 letech.
-Chcete-li si s nimi popovídat, pak raději o samotě. Nezvěte je do velké a hlučné společnosti.
-Nesnažte se jim ublížit. Štíři jsou velmi nepříjemní nepřátelé. Oplatí vám to v nejnečekanější dobu.
-Nevyzvídejte. Pokud vám Štír něco nechce říct, pak to respektujte.
-Nezapomeňte na jejich narozeniny.

Informace ze Sociálně-právní poradny

-Pravděpodobně jste už zaznamenali rozhodnutí vlády o jednorázové dávce 5 000 Kč pro každé dítě do osmnácti let s hrubým příjmem rodičů do jednoho milionu korun. Podmínky nároku a způsob, kdy a jak o dávku požádat, budeme v dalších vydáních ještě upřesňovat, protože dávka by měla být upravena zvláštním zákonem.

-Vláda spustila nový web „Deštník proti drahotě“ s přehledně podanými aktuálními kroky, viz odkaz:
https://www.destnikprotidrahote.cz/

-Sleva 75 % na jízdném ve Středočeském kraji zavedená od dubna 2022 platí jen pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P, ale průvodce i nadále cestuje zcela zdarma. Ačkoliv je tato informace jasně uvedena na stránce Pražské integrované dopravy na odkazu:
https://pid.cz/slevy/#ztp

-Bohužel někteří neinformovaní řidiči prý požadují platbu jízdného i za průvodce, což je samozřejmě protiprávní. Pokud řidič neustoupí a je zaplaceno i za průvodce, je dopravce povinen peníze vrátit. Pro tento účel je proto třeba ponechat si jízdenku a kontaktovat dopravce.