Měsíčník SONS CL listopad č. 80 2022

Publikováno 27.11.2022 12:22 Odbočka Česká Lípa


Měsíčník  SONS  CL

         č. 80 listopad 2022

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             470 06 Česká Lípa

             tel.: 603 935 436

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             Číslo účtu: 245479558/0300 ČSOB

 

              

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

 

 

Pracovníci a kontakty:

Mgr. Ilona Šolínová          tel.: 603 935 436 - sociální poradkyně    

                                                      a sociálně aktivizační služby

Ing. Miroslav Šetek          tel.: 732 346 941 - sociální poradce

Jana Řehořková              tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová          tel.: 778 768 391

Jaroslava Straková

 

Úřední hodiny:

 

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h kontaktní den pro veřejnost

    + sociálně právní poradna

 

Středa :     9       –        15h    sociálně aktivizační služby

                                            +sociálně právní poradna                                                    

 

Pátek:        9      –         15h     sportovní den

                       

Ostatní dny dle dohody!

 

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně: Mgr. Ilona Šolínová

Pokladnice: Mgr. Ilona Šolínová

Členové: Mgr. Barbora Šetková, Jaroslava Hudečková,

             Zuzana Duchoňová, Jan Wanzl, Marie Říhová

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

 

Měsíční program SONS CL na listopad 2022:

 

01.11. Administrativní den

02.11. 09:00h Masáže

          09:30h Cvičení na židli

          10:00h Prezentace sociálních pracovnic (paní Marie Heřmánková a Mgr. Barbara Tschunková) o organizaci Včelka

         13:00h Kolektivní poradenství

03.11 Administrativní den

04.11 09:00h Simulovaná střelba, show-down, stolní hry

          10:30h Turnaj v hraní stolní hry „Člověče, nezlob se!“ (můžete se těšit na zajímavé ceny)

07.11 Kontaktní den pro veřejnost

08.11 Administrativní den

09.11 09:00h Masáže

         09:30h Cvičení na židli

         10:00h Kolektivní poradenství

         11:00h Hra s kompenzačními pomůckami
                       (PenFriend)

10.11 Administrativní den

11.11 Simulovaná střelba, show-down, stolní hry

         10:00h Beseda pro děti ze ZŠ Slovanka o životě nevidomých (na naší odbočce SONS Česká Lípa)

14.11 Kontaktní den pro veřejnost

15.11 Administrativní den

16.11 09:00h Masáže

         09:30h Cvičení na židli

         10:00h Čtení z časopisu ZORA a Ema

        10:30h Obalův koutek (Fryderyk Chopin – klavírní skladby)

         11:00h Cvičení meditace a jógy

        13:00h Kolektivní poradenství

17.11 ZAVŘENO (státní svátek)

18.11 ZAVŘENO (prezidentské volno)

21.11 Kontaktní den pro veřejnost

22.11 Slavnostní setkání k výročí fungování SONS ČL na Špičáku (ve spolupráci s městskou knihovnou, program a čas bude ještě upřesněn)

23.11 9:00h Masáže

         9:30h Cvičení na židli

        10:00h Výuka anglického jazyka formou tréninku paměti (první lekce - pro začátečníky)

         11:00h Cvičení meditace a jógy

         13:00h Jednání oblastní rady

24.11 11:00h Bowling (Hotel Olympia Česká Lípa)

25.11 Simulovaná střelba, show-down, stolní hry

28.11 Kontaktní den pro veřejnost

29.11 Administrativní den

30.11 09:00h Masáže

         09:30h Cvičení na židli

         10:00h Velké klubové setkání

          13:00h Kolektivní poradenství

 

 

        

Informujeme: Na naší odbočce jsou již k dispozici objednané nástěnné kalendáře na rok 2023.

 

Děkujeme: Všem členům, nečlenům, organizacím, podnikům a dalším, kteří nás podpořili při letošní sbírce Bílá pastelka. Velmi si vážíme vaší podpory.

 

 

 

 

Informace k masážím:

 

Masáže jsou poskytovány každou středu. V případě zájmu se individuálně objednávejte přímo masérkám:

 

Paní Merková  (tel. kontakt: 774 276 048)

Paní Hešková  (tel. kontakt: 487 522 240)

 

 

Srdečně blahopřejeme: p.p. Ester Doležalové, Drahomíře 
Lecnarové, Marii Pohořalé, Haně Heškové, Haně Lukášové, Mgr. Barboře Šetkové

 

Něco pro zajímavost

 

Víte kdo byl Fryderyk Chopin? Jedná se o polského skladatele a pianistu klasické hudby, který byl označován jako „básník klavíru“. Narodil se 22. 2. 1810 v Želazové Woli u Varšavy a zemřel 17. 10. 1849 v Paříži. Jeho prvními učiteli hudby byli Češi, Vojtěch Živný a Václav Würfl.


Fryderyk Chopin začal okouzlovat posluchače svými klavírními koncerty již ve svých pouhých sedmi letech a tehdejší salónní společnost jej označovala za nového mladého Mozarta. V 16-ti letech pak Chopin nastupuje na varšavskou konzervatoř, kde si
pedagogové ihned všimli jeho nezvyklého talentu a byli uchváceni jak jeho vynikající herní technikou, tak jemností jeho skladeb. Chopin poté odchází do Paříže, ale po prvotním neúspěchu ve Francii začíná přemýšlet nad odchodem za oceán, protože se začíná zabývat otázkou zkusit štěstí v Americe. Náhodné setkání s baronem Rotschildem však další Chopinově cestě zabrání a od té doby začíná skladatelova zářná kariéra nabírat vzestupné tendence. Chopin na Rotschildovu radu začal vystupovat se svými skladbami a s nenapodobitelnou interpretací při recitálech, které se odehrávaly jen v salónech pařížské smetánky, což jemu samotnému velmi vyhovovalo. "Dav mě děsí. Dusím se v jeho dechu a jeho neústupné pohledy mě vhánějí do náruče šílenství. Neznámé tváře v davu mě umlčují," vysvětlovat Chopin proč se na velkých koncertních pódiích objevuje jen velmi zřídka.

Mimo to, že byl Chopin mezi pařížskou nóbl společností žádán jako koncertní umělec, pracoval u ní zároveň též jako pedagog a učitel hry na klavír při soukromých hodinách. Lekce klavíru bohatých občanů dávaly Chopinovi jak dostatečný zdroj příjmu, tak mu zajišťovaly potřebný klid pro jeho vlastní komponování. Mladý, pohledný a nadějný umělec Fryderyk Chopin neměl pochopitelně daleko ani k dámské společnosti a jeho poslední milenkou se stala George Sand. S přibývajícími léty, které se nesly ve znamení získávání dospělejšího rozumu na Chopina začaly doléhat jeho vlastenecké sklony a on si čím dál více začínal uvědomovat, že žije v exilu. Silný stesk po domově a rodném Polsku se začal stupňovat a když jej ke sklonku jeho krátkého života postihnul infarkt, údajně vyvolaný po hádce se Sand, začal se jeho zdravotní stav rapidně zhoršovat. V čase, kdy již Chopin ležel na své smrtelné posteli v pařížském exilu, považovala každá tamní dáma z dobré společnosti jako svou povinnost alespoň na chvíli omdlít u jeho lože. Fryderyk Chopin, výrazná osobnost období romantismu, jeden z velikánů světové hudby a polská národní ikona zemřel, podle některých hypotéz, na plicní tuberkulózu ve věku pouhých 39 let.

 

Zajímavosti o měsíci listopad:

Předposledním jedenáctým měsícem roku je listopad. Název má odvozen od padání listí, které je v tuto dobu pro naše končiny typické. V jiných jazycích se dochoval starý název november, odvozen od novem (devět), coby devátý měsíc původního římského kalendáře. Listopad má 30 dní a v tomto měsíci jsou například Dušičky nebo přijíždí Martin na bílém koni. Za zmínku stojí také akce Movember, která podporuje zdraví mužů a během níž si muži nechávají narůst knír a ženy si lepí kníry umělé. V listopadu slaví narozeniny dvě znamení zvěrokruhu. Do 22. listopadu jsou to Štíři, od 23. listopadu Střelci.

LISTOPADOVÉ SVÁTKY A VÝZNAMNÉ DNY

 1. listopad - Mezinárodní den veganství - Zatímco před měsícem 1. října byl Světový den vegetariánství, o měsíc později mají svůj svátek vegani. Jaký je mezi nimi rozdíl? Vegetariáni nejí maso, ovšem vegani krom toho odmítají veškeré potraviny (i další zboží) vyprodukované zvířaty. Ať už je to mléko, vejce, kůže atd. Mezinárodní den veganství připadá na tento den proto, že 1. listopadu 1944 byla založena Veganská společnost ve Velké Británii (The Vegan Society), která právě Mezinárodní den veganství vyhlásila, a to na své padesáté narozeniny v roce 1994.
 2. listopad - Svátek všech svatých - Křesťanský svátek, který připomíná všechny svaté a na nejž navazuje také svátek všech zemřelých o den později. Svátek slavili již Keltové, pro něž byl 1. listopad zároveň počátkem roku a měl o to větší symboliku, neboť přelom roku je koncem něčeho starého a zároveň novým začátkem. Vztah mezi zemřelými a živými měl tedy o to silnější "náboj". Mnohé svaté si církev připomíná při jejich samostatných svátcích, ale jelikož svatých je hodně, je téměř nemožné je slavit důstojně všechny v průběhu celého roku. Proto mají svůj jeden společný Svátek všech svatých.
 3. listopad - Památka zesnulých - Někdy též nazýván Svátek zesnulých nebo lidově Dušičky.
 4. listopad - Mezinárodní den bez pesticidů - Tento den připomíná havárii, k níž došlo v roce 1984 v továrně na pesticidy v indickém městě Bhopálu. Do ovzduší tehdy uniklo přibližně 40 tun methylisokyinátu a dalších jedovatých plynů. Téměř okamžitě bylo usmrceno osm tisíc místních obyvatel. V září 1998 byla v holandském Rotterdamu přijata úmluva o postupu pro užívání určitých nebezpečných látek a pesticidů v mezinárodním obchodu. Česká republika tuto úmluvu podepsala v New Yorku dne 22. června 1999. Pesticidy jsou velké téma i z hlediska ničení života v půdě, prosakování do spodních vod apod.
 5. listopad - Mezinárodní den romského jazyka - Romština je starobylá řeč, která patří mezi indické jazyky. Jen v Evropě jí mluví miliony lidí. V tento den je připomínána mnoha způsoby, veřejným čtením apod.
 6. listopad - Mezinárodní den prevence ničení životního prostředí v průběhu válek a ozbrojených konfliktů - Mezinárodní den s nezvykle dlouhým názvem vyhlásila OSN (Organizace spojených národů) z důvodu vývoje stále ničivějších válečných strategií a zbraní. Jejich použití v boji může mít dalekosáhlé důsledky nejen na životy lidí, ale i na životní prostředí. Válkami netrpí jen lidé, ale i příroda.
 7. listopad - Mezinárodní den boje proti fašismu a antisemitismu - Významný den, který upozorňuje na další z kapitol lidské historie, která by neměla být opomíjena, aby se lidé v budoucnu nevydali podobným směrem znovu. Právě v tento den roku 1938 se odehrála tzv. Křišťálová noc - velký útok proti židům. Připomínáme si, že odsuzování lidí podle jejich rasy, původu nebo vyznání je nesmyslné a nebezpečné.
 8. listopad - Světový den vědy pro mír a rozvoj - Vyhlášený v roce 2001 organizací UNESCO kvůli zvýšení informovanosti kolem problematiky získávání prostředků pro vědecké účely. Zároveň je to příležitost informovat širokou veřejnost o prospěšnosti vědy.

 

 1. listopad - Mezinárodní den válečných veteránů - Symbolem tohoto dne je květ vlčího máku, jenž vetknutý do klopy vyjadřuje úctu a vzpomínku na bývalé vojáky a bojovníky. Vlčí mák je symbolem válečných veteránů už od konce první světové války. Jeho červené květy v té době pokrývaly hroby padlých na západní frontě. Den veteránů se slaví v tento den jako připomínka data 11.11.1918, kdy byla podpisem příměří ukončena 1. světová válka.
 2. listopad - Mezinárodní den nevidomých - Připomínáme si strasti nevidomých lidí, tedy těch, kteří nevidí. Ať již od narození nebo zrak ztratili v průběhu svého života jako důsledek nemoci nebo zranění. Tento den byl vybrán jako vzpomínka na 13. listopad 1745, kdy se narodil Valentin Hauy, zakladatel prvního výchovného a vzdělávacího ústavu v Paříži a zároveň první učitel a vychovatel, který svůj život zasvětil nevidomým dětem. Možná Vás překvapí, že po celém světě je dnes kolem 285 milionů lidí s těžkým postižením zraku, z toho je 39 milionů zcela nevidomých. V České republice je takto postižených zhruba 74 000 lidí.
 3. listopad - Světový den diabetu (World Diabetes Day) - Připomíná se od roku 1991 na základě podnětu Světové zdravotnické organizace (WHO) a Mezinárodní diabetické federace. Právě tento den v roce 1891 se v Kanadě narodil lékaž fyziolog a držitel Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu Frederick Grant Banting. Se svým kolegou izolovali hormon inzulín a použili jej na léčbu cukrovky u tehdy 14letého chlapce. Ten se stal prvním člověkem na světě, který byl léčen na diabetes inzulínem. Dnes jsou poznatky medicíny mnohem dále a víme, že existuje několik typů diabetu. Podle statistiky mezi námi žije kolem 200 000 lidí, kteří s diabetem žijí bez toho, aniž by o něm věděli a mohli se včas léčit. Diabates je označení pro skupinu nemocí, které se vyznačují zejména zvýšenou hladinou krevního cukru.

 

 1. listopad - Den bez aut - Smyslem této akce je poukázat na přijatelnější způsoby dopravy a podpořit tak omezování zejména městského automobilismu. Tato akce se koná také v září, kdy je pro změnu Evropský den bez aut jako součást Evropského týdne mobility (ETM).
 2. listopad - Den vězněných spisovatelů - Připomínka spisovatelů, kteří za svobodu slova bojovali navzdory nebezpečí, že budou uvězněni. Připomeňme si spisovatele, kteří bojovali i za nás a naši svobodu slova a svobodné vyjadřování názorů, které se sice nemusí líbit vládnoucímu režimu, ale máme na ně právo.
 3. listopad - Mezinárodní den tolerance - Respekt si zaslouží všichni lidé bez ohledu na jejich národnost, pohlaví, majetkové poměry a další odlišnosti.
 4. listopad - Den boje za svobodu a demokracii - V České republice státní svátek.

 

Hrníčkový recept na dýňové koláčky

Suroviny: 1/2 hrníčku tuku na pečení, 1 hrnek krystalového cukru, 1 hrníček dužiny z dýně, 1 čajová lžička vanilkového extraktu, 2 hrnky hladké mouky, 1/4 čajové lžičky soli, 1 čajová lžička jedlé sody, 1 čajová lžička prášku do pečiva, 1 čajová lžička skořice, 1 a 1/2 hrnku malých kousků hořké čokolády

Postup:

-Troubu předehřejeme na 175°C.

-V misce utřeme tuk a cukr tak, aby nám vznikl pěkný krém. Pak opatrně vmícháme dýni a vanilkový extrakt.

-V druhé misce smícháme mouku, sůl, sodu, prášek do pečiva a skořici. Tuto směs pak přidáme do první misky. Nakonec vmícháme kousky čokolády a uděláme těsto. Tím pak buď plníme
formičky, nebo je vytvarujeme do podoby malých koláčků na pečícím tácu.

-Pečeme na pečícím papíru asi 8-10 minut. Pak necháme koláčky minutku vychladnout na plechu. Poté je sundáme z plechu a necháme vychladnout třeba na mřížce.

 

Trénink paměti

Jednoduché hádanky pro pobavení:

 1. Pletu, pletu chlíveček, pro pět malých oveček.
 2. Čtyři rohy, žádné nohy, a přece to chodí.
 3. Stále si jídlo nabírá, ale nikdy nespolkne.

 

Hádanky si společně vyhodnotíme na Velkém klubovém setkání.

Přejeme krásné podzimní dny.

Na závěr přikládáme básničku o sbírce Bílá pastelka od naší členky, paní Vlasty Reichertové:

Pastelko bílá, napiš ta čtyři slova!

„Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých“

Sjednocuj naše řady.

Organizuj naši činnost.

Nechceme stát stranou.

Spolu je nám líp!