Měsíčník SONS CL č.26 únor 2018

Publikováno 06.02.2018 14:36 Odbočka Česká Lípa


 

   Měsíčník  SONS  CL

       č. 26 únor 2018

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

 

 

Kontakty:

OO SONS ČR, z. s.

Červeného kříže 2563

470 06 Česká Lípa

 

Pracovníci:

Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394

Bc. Barbara Kubíčková        tel.: 603 935 436

Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

 

Úřední hodiny:

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností    

Úterý:        9 – 12h   15 – 17h odpolední mimoklubová činnost     

Středa :     9 – 15h       

Čtvrtek:      9 – 12h  

Pátek:        9 – 15h 

Po předchozí domluvě lze i jindy!

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ludmila Chalupová

Pokladnice:  Bc. Barbara Kubíčková

 

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- půjčování zvukových knih

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

Měsíční program SONS CL na únor 2018:  

 1.2.  8:30h Masáže p.Merková, 9h Jízda na rotopedu, 10h Výtvarná dílna

 1.2. – 6.2. Zimní pobyt na Myslivnách – pro přihlášené

 2.2.  9h Jízda na rotopedu, šipky  

        10h Trénink zvukové střelby, 13h Trénink show-downu

 5.2.  Kontaktní den pro veřejnost                   

 6.2.  10h Předvedení práce s kompenzačními pomůckami

        15h Bowling v klubu Honda

 7.2.  9h Cvičení na židli, 10h Cestujeme s panem Souhradou, 12h Mozaika

 8.2.  8:30h Masáže p.Merková, 9h Jízda na rotopedu, 10h Výtvarná dílna

 9.2.  9h Jízda na rotopedu, šipky 

         10h Trénink zvukové střelby, 13h Trénink show-downu

12.2.  Kontaktní den pro veřejnost

13.2.  10h Výměna zvukových knih, 15h Bowling v klubu Honda

14.2.  9h Cvičení na židli, 10h Masopustní rej v maskách – tradice a

         smažení koblížků, 12h Masopustní trénink paměti

15.2.  8:30h Masáže p.Merková, 9h Jízda na rotopedu, 10h Výtvarná dílna

16.2.  9h Jízda na rotopedu, šipky                            

         10h Trénink zvukové střelby, 13h Trénink show-downu

19.2.  Kontaktní den pro veřejnost       

20.2.  10h Nácvik čtení bodového písma, 15h Bowling v klubu Honda

21.2.  9h Cvičení na židli, 10h Obalův koutek, 12h Svět kolem nás

22.2.  9h Jízda na rotopedu, 9:30 Masáže p. Hešková, 10h Výtvarná dílna

23.2.  9h Jízda na rotopedu, šipky        

         10h Trénink zvukové střelby, 13h Trénink show-downu

26.2.  Kontaktní den pro veřejnost, 14h Jednání oblastní rady

27.2.  10h Rukodělné činnosti, 15h Bowling v klubu Honda

28.2.  9h Cvičení na židli, 10h Velké klubové setkání

         11h Kolektivní poradenství

 

Srdečně blahopřejeme:

p.p. Tomášovi Zbyňkovi 76 let, Haně Merkové 64 let, Janu Wanzlovi 52 let,  Romanu Vaňkovi 41 let,  Nadě Havlišové 83 let, Evě Kořínkové 74 let,  Marcele Vaňkové 43 let

Připravujeme:

Rekondice – bude v letošním roce od 17.9. do 23.9.2018 ve Volarech v hotelu Bobík. Cena pobytu s polopenzí a dopravou autobusem, který bude k dispozici i na výjezdy do okolí, je 5 600,-Kč. Bližší informace a přihlášky získáte u Mgr. Ludmily Chalupové.

Zábavné odpoledne pro členy odbočky a veřejnost ve Stvolínkách na sále v sobotu 24.3. V programu vystoupí zpěvačka Blanka Janečková a zpěvák Pavel Diblík, autorka knihy o psí škole paní Stanislava Krajíčková, ukázka práce vodicích psů, soutěž v simulované střelbě pro členy i pro veřejnost, prodejní výstava výrobků a ukázka kompenzačních pomůcek pro nevidomé a slabozraké. Doprava z České Lípy vlakem nebo po dohodě svoz autem.

Akce, které proběhly:

ČSOB pomáhá regionům – program, který naší odbočce poskytl komunikační podporu a online i další nástroje pro získání finančních prostředků od veřejnosti. Děkujeme všem, kteří přispěli nejprve svými hlasy k tomu, že jsme postoupili s divokou kartou do finále a především děkujeme všem dárcům, kteří ve finále na náš projekt zaslali finanční dar v celkové hodnotě 14 100,-Kč. Tím jsme se umístili na třetím místě a od ČSOB jsme získali dalších 35 000,-Kč. Simulovaná zvuková střelba pro naše členy už je díky tomu na dohled.

Krátké zprávy ze sociálně právní poradny:

Proplatí Vám brýle zdravotní pojišťovna?

Pokud máte běžnou oční vadu, pojišťovna Vám jednou za tři roky nebo při navýšení dioptrií plně uhradí pouze běžné skleněné čočky. Výjimkou jsou epileptici a jednoocí, ti mají nárok na tvrzená skla. Ztenčená skla jsou po souhlasu revizního lékaře hrazena krátkozrakým nad 10 dioptrií nebo s poruchou centrálního zorného pole. Světloplachým jsou hrazeny brýlové čočky s absorpční vrstvou. Za brýlové obruby má občan nárok na 150 Kč jednou za tři roky, osoby s krátkozrakostí nad tři dioptrie na 2x 150 Kč během tří let.

Chválíme:

Při vyhodnocení jízdy na rotopedu jsme napočítali nejvíce ujetých kilometrů panu Františku Duchoňovi. Za svých 400,8 kilometrů zaslouží pochvalu. V poslední době ale rotoped zahálí. Vyhlašujeme proto soutěž o nejvíce ujetých kilometrů do konce června. Na mapě pak zjistíme, kam byste dojeli na dovolenou. Sportu zdar.                  

Informace ze střediska výcviku vodicích psů:

Novou vedoucí je paní Michaela Holasová. V Jinonicích pracuje od roku 1999. Sama je držitelkou již několikátého vodicího psa. Poslední tři si víceméně cvičila sama.

Štěňata narozená v září se jmenují Yasmin, Yashi, Yoggie, Yola, Yra, Yukon a Yetti. Nyní jsou už umístěna v rodinách předvychovatelů.