Měsíčník SONS CL č. 76 červenec 2022

Publikováno 30.06.2022 11:33 Odbočka Česká Lípa


 

   Měsíčník  SONS  CL

         č. 76 červenec 2022

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             470 06 Česká Lípa

             tel.: 603 935 436

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             Číslo účtu: 245479558/0300 ČSOB

 

              

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

 

 

Pracovníci a kontakty:

Mgr. Ilona Šolínová          tel.: 603 935 436 - sociální poradkyně    

                                                      a sociálně aktivizační služby

Ing. Miroslav Šetek          tel.: 778 768 394 - sociální poradce

Jana Řehořková              tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová          tel.: 778 768 391

Jaroslava Straková

 

Úřední hodiny:

 

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h kontaktní den pro veřejnost

    + sociálně právní poradna

 

Středa :     9       –        15h    sociálně aktivizační služby

                                            +sociálně právní poradna                                                    

 

Pátek:        9      –         15h     sportovní den

                       

Ostatní dny dle dohody!

 

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně: Mgr. Ilona Šolínová

Pokladnice: Mgr. Ilona Šolínová

Členové: Mgr. Barbora Šetková, Jaroslava Hudečková,

             Zuzana Duchoňová, Jan Wanzl, Marie Říhová

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

 

Měsíční program SONS CL na červenec 2022:

 

01.07 Simulovaná střelba, show-down, stolní hry

        10.00h Posezení na terase odbočky

04.07 Kontaktní den pro veřejnost

05.07 ZAVŘENO (státní svátek)    

06.07 ZAVŘENO (státní svátek)    

07.07 Administrativní den

08.07 Simulovaná střelba, show-down, stolní hry

09.07. Účast OO SONS ČL na trzích – předvedení vodících psů, osvětová činnost (v místě Krompach)

11.07 Kontaktní den pro veřejnost

12.07 Administrativní den

13.07 09.00h Masáže

         09.30h Cvičení na židli

         10.00h Práce s vyjádření pocitů pomocí propisky/pastelky (malování, relaxační technika)

         11.00h Kolektivní poradenství

        13.00h Trénink paměti

14.07 Administrativní den

15.07 Simulovaná střelba, show-down, stolní hry

         13.00h Posezení na terase odbočky

18.07 Kontaktní den pro veřejnost

19.07 Administrativní den

20.07 09.00h Masáže

         09.30h Cvičení na židli

         10.00h Kolektivní poradenství

         10.30h Klub 75+

        11.00h Cvičení meditace a jógy (ve druhém patře OO SONS ČL)

21.07 Administrativní den

22.07 Simulovaná střelba, show-down, stolní hry

25.07 Kontaktní den pro veřejnost

26.07 Administrativní den

27.07 09.00h Masáže

         09.30h Cvičení na židli

         10.00h Kolektivní poradenství

         10.30h Obalův koutek (poslech písniček z pohádek)

         12.30h Velké klubové setkání

28.07 Administrativní den

29.07 Simulovaná střelba, show-down, stolní hry

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace k masážím: Masáže jsou poskytovány každou středu. V případě zájmu se individuálně objednávejte přímo masérkám:

 

Paní Merková  (tel. kontakt: 774 276 048)

Paní Hešková  (tel. kontakt: 487 522 240)

 

 

Srdečně blahopřejeme: Martě Kaucké, Ivě Audyové

 

Něco pro zajímavost

  • Polární medvědi mají ve skutečnosti větší problém s přehříváním než se zimou. I ve velmi chladném počasí se mohou při běhu lehce přehřát. Jejich kožešina izoluje tak dobře, že je problém ledního medvěda zachytit termovizí.
  • Medvídek koala (který nemá s medvědy nic společného) má úplně stejné otisky prstů jako člověk. Těžko se odlišují i pod mikroskopem. Koala ve stresové situaci vydává srdceryvný skřek podobný dětskému pláči. A umí skvěle plavat.
  • Žirafy spí jen 20 - 30 minut denně, a to ještě ve stoje a po kouscích během dne. Čistí si uši vlastním (až půlmetrovým) jazykem. Žirafí mládě po porodu spadne z výšky téměř dva metry, bez následků. I přes obří délku krku je žirafa příliš krátká na to, aby dosáhla hlavou na zem. Aby něco zvedla ze země, musí pokleknout a směšně roztáhnout přední nohy.
  • Vačice virginská rodí 12 dnů po oplodnění. Při ohrožení hraje mrtvou a aby to bylo co nejopravdovější, z řiti vyměšuje pach podobný hnilobě.
  • Cvrček má uši pod koleny.
  • Ve skutečnosti netušíme, jakou barvu měli dinosauři. Filmaři si prostě vymýšlí, nic jiného jim ani nezbývá.
  • Kočky za celý život při čištění kožichu vyloučí tolik slin, jako tekutin při močení. Stráví 30 % života péčí o své tělo. Čistota půl zdraví. Pro kočku je nebezpečnější pád z malých výšek než z velkých.
  • Jazyk Plejtváka obrovského váží více než dospělý slon. Jeho srdce je stejně velké jako malý automobil a bije rychlostí 2 tepy za minutu (doplnila Veronika mailem). Novorozené mládě váží tři tuny a přibírá 4 kg za hodinu, protože vypije 250 litrů mléka denně. Jeho tepny jsou tak široké, že by se jimi protáhl dospělý člověk. Za jeden den Plejtvák bez problémů spořádá tři tuny žvance (a pak vydrží nejíst i půl roku). Těchto tvorů už žije pouze 1500 na celé planetě.
  • Rorýsi tráví až tři roky nepřetržitě ve vzduchu. V letu se páří i spí využívajíc proudů teplého vzduchu, který je nadnáší.
  • Je potřeba 1 200 000 komárů, aby vám vypili všechnu krev. Najednou by se na vás ale nevlezli...

 

 

Sociálně právní poradenství:

Kdy opravy v bytě hradí nájemce a kdy pronajímatel.

Pronajímatel je po dobu nájmu povinen udržovat byt ve stavu způsobilém k užívání. Nájemce provádí a hradí běžnou údržbu a drobné opravy či výměnu některých předmětů pokud celková částka za jednu opravu nepřesáhne 1000 korun. U bytu velikosti 60 m2 se za drobné opravy považují v ročním souhrnu náklady do 6000 korun. Vše nad tuto částku hradí pronajímatel. Nezapomenout na dobře sepsaný předávací protokol.

Podlahovou plochou bytu je součet podlahových ploch bytu.
Podlahová plocha sklepů, balkonů, lodžií a teras se započítává jednou polovinou.

Tyto informace vám můžou pomoci při nájemném bydlení.