Měsíčník SONS CL č. 75 červen 2022

Publikováno 31.05.2022 17:01 Odbočka Česká Lípa


Měsíčník  SONS  CL

         č. 75 červen 2022

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             470 06 Česká Lípa

             tel.: 603 935 436

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             Číslo účtu: 245479558/0300 ČSOB

 

              

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

 

 

Pracovníci a kontakty:

Mgr. Ilona Šolínová          tel.: 603 935 436 - sociální poradkyně    

                                                      a sociálně aktivizační služby

Ing. Miroslav Šetek          tel.: 778 768 394 - sociální poradce

Jana Řehořková              tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová          tel.: 778 768 391

Jaroslava Straková

 

Úřední hodiny:

 

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h kontaktní den pro veřejnost

    + sociálně právní poradna

 

Středa :     9       –        15h    sociálně aktivizační služby

                                            +sociálně právní poradna                                                    

 

Pátek:        9      –         15h     sportovní den

                       

Ostatní dny dle dohody!

 

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně: Mgr. Ilona Šolínová

Pokladnice: Mgr. Ilona Šolínová

Členové: Mgr. Barbora Šetková, Jaroslava Hudečková,

             Zuzana Duchoňová, Jan Wanzl, Marie Říhová

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

 

Měsíční program SONS CL na červen 2022:

 

01.06 09.00h Masáže

         09.30h Cvičení na židli

         10.00h Přednáška na téma „Telefonická komunikace..“ (komunikace při vyřizování úředních a osobních záležitostí, pravidla a etiketa telefonického hovoru, praktický nácvik a volná diskuze)

        11.00h Cvičení meditace a jógy (ve druhém patře OO SONS ČL)

        13.00h Trénink paměti

        13.30h Kolektivní poradenství

02.06 Administrativní den

03.06 Simulovaná střelba, show-down, stolní hry

         10.00h Posezení u kávičky na terase odbočky

05.06. 09.00h MČR ve výkonu vodicích psů pořádanou spolkem Život jde dál (Liberec)

06.06 Kontaktní den pro veřejnost

07.06 Administrativní den

08.06 09.00h Masáže

         09.30h Cvičení na židli

         10.00h Vyprávění o psí soutěži v Liberci

         11.30h Obalův koutek

         13.00h Kolektivní poradenství

09.06 Administrativní den

10.06 Simulovaná střelba, show-down, stolní hry

      10.00h Procházka na zmrzlinu (Oslava mezinárodního dne čokoládové zmrzliny)

13.06 Kontaktní den pro veřejnost

14.06 Administrativní den

15.06 09.00h Masáže

         09.30h Cvičení na židli

         10.00h Návštěva Záchranářů z České Lípy
                  (beseda na téma pomoc seniorům)

         12.00h Společné fotografování

         13.00h Cvičení meditace a jógy (ve druhém patře OO SONS ČL)

        14.00h Jednání oblastní rady

16.06 Administrativní den

17.06 Simulovaná střelba, show-down, stolní hry

20.06 Kontaktní den pro veřejnost

21.06 Administrativní den

22.06 09.00h Masáže

         09.00h Návštěva ústředí SONS ČR

         09.30h Cvičení na židli

         10.00h Trénink paměti

23.06 Administrativní den

24.06 Účast SONS ČL na krajských sportovních hrách ve Starých Splavech (z toho důvodu na odbočce ZAVŘENO)

27.06 Kontaktní den pro veřejnost

28.06 Administrativní den

29.06 09.00h Masáže

         09.30h Cvičení na židli

         10.00h Velké klubové setkání

30.06 Administrativní den

 

 

Informace k masážím: Masáže jsou poskytovány každou středu. V případě zájmu se individuálně objednávejte přímo masérkám:

 

Paní Merková  (tel. kontakt: 774 276 048)

Paní Hešková  (tel. kontakt: 487 522 240)

 

 

Srdečně blahopřejeme: p.p. Anně Sváčkové, Boženě Novákové, Jiřímu Novotnému, Růženě Valešové, Veře Kosové, Drahoslavě Lankové

 

Něco pro zajímavost

Měsíc červen má 30 dní a v jeho závěru začíná léto. Pro děti je stěžejní jak jeho začátek, kdy se hned 1. června slaví Mezinárodní den dětí, ale i jeho konec, kdy přichází vysvědčení a začátek dvouměsíčních letních prázdnin. Červen je ale také měsícem myslivosti jako symbol přelomu jara a léta, kdy je vegetace nejbujnější, noci nejkratší a příroda se v mnoha směrech probouzí do nového života. Zmiňuji to i proto, že u nás najdete právě dárky pro myslivce. Červen je také měsícem neplodnosti, na což navazuje řada zdraví prospěšných akcí. Přiřadit červnu takovou "negativní nálepku" je trochu zvláštní, tak mu raději říkejme "Měsíc reprodukčního zdraví", což je asi lepší verze tohoto označení z dílny Světové zdravotnické organizace (WHO).

 

Co se názvu měsíce června týče, není úplně jasné, zda vznikl podle červené barvy a červenajících se plodů ovoce jako jsou třešně, jahody, rybíz nebo maliny. Trochu odvážnější jsou tvrzení, že červen je odvozen od červů, kteří v tomto období dělají škody právě na ovoci. Podle jiné verze má v názvu tohoto měsíce prsty dokonce hmyz červec, z něhož se vyrábělo barvivo.

Nejen v češtině jsou názvy šestého a sedmého měsíce (tedy červen a červenec) nápadně podobné. Víte sami, že v angličtině jsou to June a July, německy Juni a Juli atd.

 

ZAJÍMAVÉ ČERVNOVÉ SVÁTKY

 

 1. sobota v červnu - Mezinárodní den žonglování - Jestli se chcete naučit žonglovat, nemůžete si vybrat lepší příležitost, kdy začít.
 2. neděle v červnu - Den otců
 3. června - Mezinárodní den dětí
 4. června - Světový den rodičů - Ustanoven teprve od roku 2012. Jelikož v květnu je den matek a v červnu den otců, tak je tento den skoro už zbytečný, ale když je co slavit, tak proč neslavit každý den, že?
 5. června - Světový den mléka - Od roku 1958 do roku 2017 se slavil v květnu, ovšem Světová zdravotnická organizace (WHO) jej přesunula právě na první červen, jenž bývá spojen s Mezinárodním dnem dětí. Chce tak utnout neustálé debaty a mýty o údajné škodlivosti mléka. Právě děti by měly denně zkonzumovat alespoň 1000 miligramů vápníku, přičemž jeho hlavním dodavatelem do těla jsou zejména mlékárenské výrobky.

 

 1. června - Mezinárodní den prostitutek - Slaví se již od roku 1975 a osobně doporučuji, aby jej slavily samy prostitutky a ostatní se do oslav příliš nezapojovali, aby to nenadělo spíš víc paseky než užitku...
 2. června - Mezinárodní den čistého ovzduší - Úplně si nejsem jistá, jak oslavit něco, co neexistuje. Ale možná se naše měřítka "čistoty" posunula a někdo má pocit, že někde občas někdy ovzduší čisté je.
 3. června - Den pozemního vojska - Málokterý významný den má tak velkolepou oslavu, jako právě Den pozemního vojska. V jeho rámci se každý rok (pokud zrovna neřádí nějaký vir) koná jedna z největších prezentací Armády České republiky "Bahna".
 4. června - Evropský den jízdních kol - Datum je ustanoveno od roku 1998, nicméně si myslím, že kdo na kole moc nejezdí, ten to asi kvůli nějakému evropskému dni měnit nebude, co?
 5. června - Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese - Tento den má připomenout, že děti by měly mít své dětství a dětské hry a ne být obětí jakékoli agrese. OSN k vyhlášení (v roce 1982) tohoto mezinárodního dne inspirovaly oběti agrese při izraelském napadení Libanonu.
 6. června - Obejmi svou kočku - Teď si asi myslíte, že jsem se dočista zbláznila, když do výčtu významných dnů a svátků napíšu takovou výzvu, ale já si to tedy nevymyslela. Tak to prostě je. Je mi ale divný, že by někdo měl kočku, kterou neobjímá. Na co by ji pak měl? No jestli někdo takový je, tak dnes by tu svou kočku tedy obejmout mohl. Mimochodem věděli jste, že máme i dárky pro milovníky koček? A víte, co na nich je? Kočky!

 

 1. června - Světový den životního prostředí - Tento mezinárodní den pořádá Organizace spojených národů (OSN) s cílem zvýšit povědomí o ochraně životního prostředí. Poprvé byl pořádán v roce 1974, aby upozornil na vzrůstající problémy životního prostředí od znečišťování vod a globální změny klimatu po udržitelnou spotřebu nebo i ilegální obchod se zvířaty. To si vemte, v jak šíleném stavu by naše životní prostředí bylo, kdyby se vůbec neřešilo... Řeší se to zjevně dlouho a stejně jsou výsledky velmi žalostné.
 2. června - Den rozvoje a vzdělávání dospělých - Spousta lidí si myslí, že odchodem ze školy pro ně otázka vzdělávání končí a stávají se spíše pasivními příjemci toho, co se na ně valí z médií. Není proto od věci si občas i třeba prostřednictvím Dne rozvoje a vzdělávání dospělých připomenout, že bychom se měli rozvíjet v každém věku.
 3. června - Mezinárodní den čokoládové zmrzliny - Čokoládová zmrzlina je hned po vanilkové nejoblíbenějším druhem zmrzliny a možná Vás překvapí, že to vůbec není nějaký novodobý výdobytek, ale docela stará záležitost. Jeden z prvních receptů na čokoládovou zmrzlinu totiž pochází již z roku 1692 z italské Neapole. Proč svůj mezinárodní den nemá právě nejoblíbenější vanilková zmrzlina, to opravdu netuším, zřejmě nemá tak vlivné přátele na důležitých místech jako její konkurentka.
 4. června - Světový den oceánů - OSN jej vyhlásila roku 1992 a jeho smyslem je připomínat si důležitost oceánů a moří pro život na této planetě. Slaví se bohužel málo, takže lidé vesele ničí ekosystém oceánů a co tam končí plastů, o tom snad raději ani nebudu mluvit, nebo se zase rozbrečím. Dvacet let připomíná nějaký "den" a k čemu to vede? Úředníci umí vyhlásit Světový den oceánů, ale tím jejich schopnosti zjevně končí...

 

 1. června - Den nejlepších přátel - Jestli máte nějakého nejlepšího přítele nebo přítelkyni, tak nezapomeňte oslavit "Best Friends Day".

 

 

 

Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS

Známý bonmot praví, že o peníze jde až v první řadě a peněz se týká vlastně celé toto vydání. Předně zmíníme zrušení O2 slevy, potom prozradíme jak ušetřit 180 Kč ročně, následovat budou informace o rozšíření nepovinného očkování „zdarma“ a o zvýšení maximálních úhrad za sociální služby, a článek zakončíme návodem, jak požádat úřad práce o dávku, aniž by tam žadatel musel jít osobně.

Aktualita: zrušení sociální slevy O2

Operátor O2 upozorňuje na vyúčtováních zasílaných zákazníkům na zrušení sociálního příspěvku 210,- Kč měsíčně na pevnou telefonní linku a 49,- Kč na mobilní telefon již od 1. dubna. Budeme se operátora ještě dotazovat na důvody tohoto rozhodnutí a na to, zda uvažuje o nějaké alternativě. Není to však jeho povinnost, neboť se jednalo o dobrovolnou záležitost. Státní příspěvek 200,- Kč měsíčně na provoz pevné linky nebo na mobilní telefon zůstává v platnosti.

SIPO e-mailem zdarma

Určitou útěchou může být to, že nejen měsíční výpis z bankovního účtu, ale i výpis plateb tzv. SIPO neboli Soustředěného inkasa plateb obyvatelstva si můžete nechat zasílat jen e-mailem. Pošta si totiž za zasílání papírového dokladu připočítává 15 Kč měsíčně, elektronicky je to zdarma. Je však třeba přijít osobně na poštu a vyplnit jednoduchou žádost o změnu. Žádost o zasílání Platebního dokladu SIPO v elektronické podobě do zvolené e-mailové schránky je nutné osobně podat na libovolné poště. Současně je nutné předložit některý z dokladů SIPO za minulé období pro kontrolu uváděných údajů a platný osobní doklad. Změna bude zavedena od následujícího kalendářního měsíce po podání žádosti.

Nepovinná očkování, která jsou nově plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, a některé další změny ve zdravotnictví

Nezarmoutí také informace, že byl novelizován zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a od ledna 2022 se rozšířil výčet nepovinných očkování hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění a skupin pojištěnců, kteří mají nárok na některá další očkování hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

Aktuálně jsou tak z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazena tato nepovinná očkování: 

 • proti chřipce u vybraných skupin pojištěnců;
 • proti pneumokokové infekci u kojenců;
 • proti pneumokokové infekci u pojištěnců nad 65 let věku;
 • proti pneumokokové infekci u rizikových pojištěnců;
 • proti lidskému papilomaviru u pojištěnců zahájené od 13. do 14. roku věku;
 • proti invazivním meningokokovým infekcím u rizikových pojištěnců;
 • proti meningokokovým infekcím u kojenců a starších dětí;
 • proti invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b;
 • proti klíšťové encefalitidě u pojištěnců nad 50 let;
 • proti onemocnění covid-19.

                (zdroj: VZP)

 

Od roku 2022 tedy mají všichni pojištěnci starší 50 let hrazené očkování proti klíšťové encefalitidě, a to do výše ekonomicky nejméně náročné varianty očkovací látky. Dosud nebylo z veřejného zdravotního pojištění hrazeno vůbec.

Další změna se týká meningokokových nákaz. U očkování proti meningokoku B mají nově nárok na úhradu všech dávek vakcíny děti, pokud je očkování zahájeno do 12 měsíců věku nebo od dovršení 14. do dovršení 15. roku věku. U očkování proti meningokoku A, C, W, Y mají nárok na úhradu jedné dávky děti od dovršení 1. do dovršení 2. roku věku nebo pak od dovršení 14. do dovršení 15. roku věku. Ve všech případech očkování proti meningokoku je opět vakcína hrazena do výše ekonomicky nejméně náročné varianty. Nově je také hrazeno očkování provedené i po uplynutí stanovené věkové hranice, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek z důvodu nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce.

Ke změně dochází v případě výše úhrady očkovací látky v rámci očkování proti chřipce u pojištěnců nad 65 let, u kterých byly doposud očkovací látky hrazeny do výše ekonomicky nejméně náročné varianty. Pojištěncům nad 65 let je nově plně hrazeno nepovinné očkování proti chřipce, a to v České republice všemi dostupnými vakcínami proti tomuto onemocnění.

Nárok na vakcínu proti chřipce pak nově mají také zdravotníci a další odborní pracovníci ve zdravotnictví. Ti mají vakcínu hrazenu pouze do výše ekonomicky nejméně náročné varianty očkovací látky.

I nadále platí, že očkování proti chřipce mají hrazeno z veřejného zdravotního pojištění zákonem stanovené čtyři skupiny pacientů bez věkového omezení.

Ke změnám dochází také u očkování proti lidskému papilomaviru, u kterého byly doposud očkovací látky hrazeny také do výše ekonomicky nejméně náročné varianty. Nově jsou vakcíny plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění (tj. jsou hrazeny všechny očkovací látky, které jsou aktuálně pro toto očkování v ČR dostupné), pokud je očkování u dívek i chlapců zahájeno od dovršení 13. do dovršení 14. roku věku. Kromě očkovací látky je hrazena i její aplikace. Od letošního roku je nově také hrazeno toto očkování provedené i po uplynutí stanovené věkové hranice, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek z důvodu nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce.

Ve všech výše uvedených případech je aplikace očkovací látky uhrazena plně pojišťovnou poskytovateli zdravotní péče. Pokud je vakcína poskytovateli hrazena do výše ekonomicky nejméně náročné varianty a klient si vybere vakcínu jinou než ekonomicky nejméně náročnou, musí si doplatit rozdíl v ceně. Doplatek hradí přímo poskytovateli, který očkování provede.

Pokud se pro některé z těchto očkování rozhodnete, požádejte o ně svého všeobecného praktického lékaře nebo jiného smluvního poskytovatele zdravotních služeb, tj. takového, který má s vaší pojišťovnou uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb. Všeobecní praktičtí lékaři a další smluvní poskytovatelé zdravotních služeb by měli svým pacientům hrazené očkování nabídnout a být dle poptávky svých pacientů vakcínou zásobeni. Ve výše uvedených případech jsou očkovací látka i její samotná aplikace lékařem hrazeny přímo poskytovateli, který očkování provádí, nikoliv např. lékárně či pacientům.

Ti, kteří mají nově nárok na očkování hrazená z veřejného zdravotního pojištění, nemohou čerpat příspěvky z fondu prevence na zmíněná očkování, a to ani na doplatky v případě úhrady rozdílu pořizovací ceny vakcíny a ceny stanovené podle ekonomicky nejméně náročné varianty pro daný typ očkování.

Klienti pojišťoven, kteří nepatří do žádné z uvedených věkových kategorií, a tím pádem nemají nárok na úhradu uvedených očkování z veřejného zdravotního pojištění, mohou čerpat příspěvky z fondu prevence jak na tato, tak i na další typy očkování pro děti i dospělé.

Ve zdravotnictví začala platit i řada dalších změn, například nově musí mít každá zdravotní pojišťovna odvolací orgán – revizní komisi složenou z nezávislých odborníků na zdravotnictví a právo, která bude rozhodovat o zamítavém stanovisku pojišťovny při léčbě vzácných onemocnění podle známého § 16 zákona. Pacient se tedy nemusí hned obracet na soud, jak tomu bylo dříve.

Změna maximálních výší úhrad za sociální služby od 1. 3. 2022

Dne 1. března 2022 vstoupila v účinnost novela vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o tzv. úhradovou vyhlášku, která mimo jiné upravuje maximální výše úhrad za poskytování sociálních služeb. Novela vyhlášky přináší zvýšení těchto maximálních úhrad a to následovně:

Za jednu hodinu poskytování osobní asistence, pečovatelské služby, průvodcovské a předčitatelské služby, podporu samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, chráněné bydlení a sociální rehabilitaci z původních 130 Kč na aktuálních 135 Kč, což je pouze nepatrné zvýšení.

Naopak k výraznějšímu zvýšení maximálních částek došlo u pobytových sociálních služeb a stravování, což je zapříčiněno zvýšením cen za energie, kdy již nebylo nadále možné za původní ceny poskytovat ubytování a kvalitní stravu. Maximální výše za oběd tedy momentálně činí 95 Kč namísto dřívějších 75 Kč, 205 Kč denně za poskytnutí celodenní stravy v rozsahu nejméně 3 hlavních jídel, dříve byla nejvyšší možná výše 170 Kč. Cena dovozu nebo donášky jídla se zvýšila z 30 Kč na 40 Kč. Částka za velký nákup, například za týdenní nákup, nákup ošacení, domácích potřeb se zvýšila ze 115 Kč na 140 Kč. Praní a žehlení 1 kg prádla nově vyjde na 80 Kč oproti dřívějším 70 Kč.

Všechny ostatní ceny naleznete ve zmíněné vyhlášce č. 505/2006 Sb.

Závěrem bych ráda dodala, že vzhledem k navýšení maximálních možných úhrad za sociální služby by bylo vhodné navýšit částky příspěvku na péči, ke kterému však nedošlo.

 

Komunikace s Úřadem práce z pohodlí domova

Často se setkáváme s tím, že si lidé stěžují, že při vyřizování svých záležitostí musí opakovaně navštěvovat Úřad práce, především pro lidi se zdravotním postižením a lidi v seniorském věku to může představovat problém. Absolvovat cestu na Úřad práce však nepředstavuje nutnou podmínku pro vyřízení Vaší žádosti. Na následujících řádcích Vás seznámíme s možnostmi, jak lze s Úřadem práce komunikovat z pohodlí domova. Nejprve je potřeba si najít na webu www.mpsv.cz/web/cz/formulare potřebný formulář, na webové stránce naleznete dva typy formulářů – interaktivní, který a běžný, elektronicky lze podat oba typy formulářů, postup se však liší.  V případě, že se rozhodnete využít interaktivního formuláře, postupujte následujícím způsobem:

Nejprve se přihlaste (vpravo nahoře na webové stránce naleznete položku ,,Přihlášení‘‘), výhodou přihlášení je, že se Vám všechny základní údaje do formuláře automaticky načtou. Přihlásit se můžete buďto prostřednictvím identity občana (bankovní identitou, eObčankou, NIA ID, mobilní klíč eGovernmentu) nebo prostřednictvím datové schránky.

Následně vyplňte formulář, pro případ, že si s vyplněním nevíte rady, využijte vzorově vyplněných formulářů, které naleznete přímo pod formulářem v sekci ,,Názorná pomůcka, jak vyplnit formuláře‘‘ nebo se obraťte na call centrum Úřad práce ČR – 800 779 900, případně též na naši Sociálněprávní poradnu SONS, kde rádi s vyplněním formulářů pomůžeme.

Po vyplnění můžete formulář odeslat pomocí tlačítka ,,Přejít k odeslání‘‘, zároveň můžete k formuláři přiložit i potřebné přílohy. Odeslání můžete vždy provést pouze takovým způsobem, jakým jste přihlášeni, tedy buďto prostřednictvím identity občana nebo prostřednictvím datové schránky. Pro případ, že nejste přihlášeni, tak lze interaktivní formulář odeslat s elektronickým podpisem.

Po úspěšném odeslání formuláře se objeví oznámení: „Hotovo! Vaše žádost byla úspěšně odeslána. Ozveme se Vám hned, jak ji zpracujeme. Nemusíte nic ověřovat telefonicky, osobně ani písemně. Co nejdříve Vás zkontaktujeme sami.“

Druhou možností je vyplnit běžný formulář v pdf formátu. Nelze do něj automaticky psát, proto je nevhodný pro uživatele odečítače obrazovky.

Po vyplnění je formulář potřeba uložit, uložený formulář poté zašlete na místně příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR jedním z následujících způsobů:

 • datovou schránkou do datové schránky Úřadu práce ČR,
 • s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu Úřadu práce ČR (tedy prostřednictvím e-mailu),
 • bez uznávaného elektronického podpisu na elektronickou podatelnu Úřadu práce ČR (e-mailem), kdy musíte osobně do 5 dnů potvrdit na pobočce Úřadu práce ČR,
 • vytisknutý formulář podepište a zašlete poštou.

 

I interaktivní formulář je možné uložit nebo vytisknout a poslat výše uvedenými způsoby.  O tom, jak používat datovou schránku, jsme psali v Informacích č.12/201:

https://www.sons.cz/12-2018-Informace-a-odpovedi-na-dotazy-ze-Socialne-/pravni-poradny-SONS-v-Praze-P4006599.html

Jen pro úplnost, při žádosti o důchod je naopak nezbytné jednat osobně s Okresní (Pražskou) správou sociálního zabezpečení.

V případě, že potřebujete pomoci s vyplněním žádosti, můžete se obrátit na naši Sociálněprávní poradnu SONS, kde Vám rádi pomůžeme.

 

Na závěr přikládáme pozvánku spolku Život jde dál:

Srdečně Vás zveme na akci pořádanou Spolkem Život jde dál.

MČR ve výkonu vodicích psů - MEMORIÁL SIMONY KARLOVCOVÉ

 1. ročník oblíbeného závodu, ve kterém předvedou své dovednosti nevidomí a jejich věrní čtyřnozí pomocníci z celé země se sejdou 5. června před libereckou radnicí na náměstí Dr.E.Beneše Liberec

od 9:00 do 16:00 hodin

Co vás čeká?

PO CELÝ DEN:

ZAHAJUJE RACHOTBAND POD VEDENÍM PANA ORAVCE*

MODERUJE MODERÁTORKA ČRo LUCIE FÜRSTOVÁ*

DOPROVODNÝ PROGRAM:

HUDEBNÍ DOPROVOD VLÁĎA MÁLEK*

PSÍ FYZIOTERAPIE* JÍZDA NA DVOJKOLE * PRŮCHOD LYBYRINTEM PO SLEPU* KONCERT NEJEN NEVIDOMÝCH UMĚLCŮ* VEŘEJNÁ BESEDA NEVIDOMÝCH A JEJICH VODICÍCH PSŮ* UKÁZKA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK FIRMY SIMBYO* UKÁZKA BÍLÉ HOLE A SIMULAČNÍCH BRÝLÍ*

Těšíme se na vás. Přijďte se podívat.

16.00 Slavnostní vyhlášení soutěžících.

Ve spolupráci SONS, TYFLOCENTRUM, TYFLOSERVIS LIBEREC.

Život jde dál se těší s vámi!

S úctou - Předseda Spolku Život jde dál Roman Vaněk