Měsíčník SONS CL č. 49 leden 2020

Publikováno 18.12.2019 14:53 Odbočka Česká Lípa


   

 

   Měsíčník  SONS  CL

       č. 49 leden 2020

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

Kontakty:

OO SONS ČR, z. s.

Červeného kříže 2563

470 06 Česká Lípa

 

Pracovníci:

Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394 – vedoucí pracoviště

                                  a koordinátor sociálně aktivizačních služeb

Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

Ing. Miroslav Šetek – sociální poradce

Jaroslava Straková

 

Úřední hodiny:

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností

                               16 – 18h Klub stolních her       

Úterý:        Zavřeno

Středa :     9       –        16:30h   + sociálně právní poradna  

Čtvrtek:      9 – 12h  

Pátek:        9      –         16h sportovní den i pro veřejnost

                                              (simulovaná střelba, showdown, šipky, stolní hry)                                         

Po předchozí domluvě lze i jindy!

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ludmila Chalupová

Pokladnice:  Mgr. Ludmila Chalupová

Členové: Mgr. Barbora Šetková, Ing. Hana Petrášová,

             Eva Kadlecová, Zuzana Duchoňová, Jan Wanzl

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- půjčování zvukových knih

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

Měsíční program SONS CL na leden 2020:  

 3.1.  9h - 16h Sportovní den

 6.1.  Kontaktní den pro veřejnost, 16 – 18h Klub stolních her

 7.1. - 9.1.  Klubovna zavřená – společný pobyt v Lužických horách

10.1.  9h - 16h Sportovní den

13.1. Kontaktní den pro veřejnost, 16 – 18h Klub stolních her

15.1. 9h Masáže p. Merková, 10h Klub 75+, 11h Kolektivní poradenství,  

        12h Křížovky

17.1. 9h - 16h Sportovní den

20.1. Kontaktní den pro veřejnost, 16 – 18h Klub stolních her

22.1. 9h Masáže p. Hešková, 10h Klub vaření, 11h Výtvarná dílna,

        12h Čtení z kroniky, 14h Jednání oblastní rady

24.1. 9h - 16h Sportovní den, 9:30h – 15:30h Stolní hry – manželé Slani 

        novi – Královská zahrada, Mariáš

27.1. Kontaktní den pro veřejnost, 16 – 18h Klub stolních her

29.1. 9h Masáže p. Merková, 10h Velké klubové setkání,

        12h Kolektivní poradenství,

        12:15h odjezd do Prahy na 4. ligový turnaj LIGAN/LIGAS 2019- 

        2020 hra Královská zahrada – pro přihlášené

31.1. 9h - 16h Sportovní den

       

Připomínáme, že v provozních hodinách klubovny si každý den můžete zajezdit na rotopedu a každou středu před desátou hodinou zacvičit na židli. Sportu zdar!!!

 

Srdečně blahopřejeme:

p.p. Františku Špačkovi, Bohumile Bečkovské, Miroslavě Doležalové, Janu Lindauerovi, Galině Grosové, Věře Mirkové, Martinu Grosovi, Karolíně Kubátové, Jaroslavu Jírovi, Miluši Wasserbauerové, Marii Říhové

 

Akce, které proběhly: 2. MČR v královské dámě se uskutečnilo v sobotu 30.11. v Praze na Dědině. Naši odbočku reprezentovali František Duchoň, Jaroslava Hudečková, Ludmila Chalupová, Jaroslava Straková a Zuzana Duchoňová. Mistrovský titul opět obhájila paní Duchoňová. Blahopřejeme.

Na Dědině jsme přespali a v neděli si prohlédli vánoční Prahu.

 

Připravujeme: zimní pobyt v Lužických horách v termínu od 7.1. do 9.1.2020. Informace v klubovně.

 

Krátké zprávy ze sociálně právní poradny:

Bankomaty pro nevidomé a slabozraké

Česká spořitelna, a. s., (ČS) a Československá obchodní banka, a. s., (ČSOB) Poštovní spořitelna postupně zavádějí bankomaty (ATM) upravené hlasovým výstupem pro samostatné užívání nevidomými osobami a vůbec všemi, kteří nemohou zrakem sledovat údaje na obrazovce. Za to patří těmto dvěma bankám velký dík!

          Česká Lípa

Děčínská 3271

BILLA

nepřetržitě

          Česká Lípa

28. října 2850

Obchod

nepřetržitě

          Česká Lípa

Šluknovská 3080

ALBERT Hypermarket

nepřetržitě

          Česká Lípa

Erbenova 2906

OD Andy

nepřetržitě

          Česká Lípa

Borská 3215

ALBERT Hypermarket

v provozní době

          Česká Lípa

Hrnčířská 2985

Česká spořitelna, a.s.

nepřetržitě

 

Česká spořitelna bankomaty s hlasovým výstupem:

 

ČSOB bankomaty s hlasovým výstupem:

Česká Lípa

Barvířská 1607/3 - pobočka ČSOB a Poštovní spořitelny

Česká Lípa

Barvířská 1607/3 - pobočka ČSOB a Poštovní spořitelny

Česká Lípa

Jindřicha z Lipé 89/7 - Drogerie TETA

Česká Lípa

Šluknovská 3080 - Albert