Měsíčník SONS CL č. 40 duben 2019

Publikováno 29.03.2019 14:02 Odbočka Česká Lípa


 

 

   Měsíčník  SONS  CL

       č. 40 duben 2019

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

Kontakty:

OO SONS ČR, z. s.

Červeného kříže 2563 (pro poštu)

KD Arbes Liberecká 658 (dočasné sídlo odbočky)

470 06 Česká Lípa

 

Pracovníci:

Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394

Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

Ing. Miroslav Šetek

 

Úřední hodiny:

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností    

Úterý:        9 – 14h

Středa :     9       –          16:30h + sociálně právní poradna  

Čtvrtek:      9 – 14h  

Pátek:        9       –          16h  sportovní den pro veřejnost

                                                           (simulovaná střelba, showdown, šipky, stolní hry)                                       

 

Po předchozí domluvě lze i jindy!

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ludmila Chalupová

Pokladnice:  Mgr. Ludmila Chalupová

Členové: Mgr. Barbora Šetková, Ing. Hana Petrášová,

             Eva Kadlecová, Zuzana Duchoňová, Jan Wanzl

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- půjčování zvukových knih

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

Měsíční program SONS CL na duben 2019:   

  1.4.  Kontaktní den pro veřejnost

  2.4.  10h Kompenzační pomůcky

  3.4.  10h Mozaika, 11h Kolektivní poradenství, 13h Výtvarná dílna         

  4.4.  9h Masáže p. Merková

  5.4.  9h - 16h Sportovní den

  8.4. Kontaktní den pro veřejnost

  9.4. 10h Zvukové knihy

10.4. 10h Klub 75+, 11h Kolektivní poradenství, 12h Výtvarná dílna                     

11.4. 9h Masáže p. Merková

12.4. 9h - 16h Sportovní den  

13.4. Sobotní akce v Praze – 2. MČR v brazilské dámě     

15.4. Kontaktní den pro veřejnost

16.4. – 18.4. Velikonoční výstava v klubovně pro veřejnost

17.4. 10h Obalův koutek, 11h Kolektivní poradenství,

        14h Jednání oblastní rady

18.4. 9h Masáže p. Hešková

19.4. Státní svátek – Velikonoční sportovní den ve Stvolínkách

23.4. 10h Příprava organizace OS

24.4. 10h Velké klubové setkání, 12h Kolektivní poradenství

        14h Oblastní shromáždění

25.4. Krajská soutěž v bowlingu v Olympii v České Lípě

26.4. 9h - 16h Sportovní den, 10h – 15:30h Stolní hry

29.4. Kontaktní den pro veřejnost

30.4. 10h Jarní úklid

 

Srdečně blahopřejeme:

p.p. Marcele Farářové, Alžbětě Markové, Jarmile Zobačové, Vlastě Reichertové, Marii Mohauptové

 

Akce, které proběhly:

Soutěž - v březnu se uskutečnil druhý ročník odbočkové zábavné soutěže ve čtení bodového písma. Účastníci si nakonec zahráli karetní hru Syllabatin, pro kterou je důležitá znalost bodového písma.

Schůzka - starostka města Ing. Jitka Volfová pozvala zástupce osob se zdravotním postižením na schůzku k řešení bariér ve městě. Účastníci schůzky poukázali na nebezpečná místa ve městě pro vozíčkáře a nevidomé. Město se těmito problémy bude zabývat. Prosíme Vás proto o nahlášení různých bariér, se kterými se ve městě setkáváte.

Návštěva - v březnu navštívili zástupci oblastní rady nejstarší členku odbočky paní Boženku Skořepovou. Společně zavzpomínali na členy naší odbočky a na akce, kterých se zúčastnila. Nyní žije u příbuzného v Českém Dubu a ani ve svém požehnaném věku nezahálí. Každý den chodí čtyři kilometry, poslouchá zvukové knihy, pomáhá v domácnosti a zajímá se o dění kolem sebe. Členům poslala finanční dárek na činnost. Setkání s paní Boženkou a panem Vlastíkem bylo velice milé a příjemné.

Přejeme jim krásné soužití a paní Božence zdraví a stálý životní optimismus. A moc a moc děkujeme.

 

Připravujeme: Na konci května uskuteční KKR na odbočce v České Lípě krajské kolo ve čtení a psaní bodového písma. Vítězové postoupí do celostátního kola. Vyzkoušejte své znalosti a zapojte se.

Krátké zprávy ze sociálně právní poradny:

  1. část: Hodnocení základních životních potřeb
  2. MOBILITA - Výklad základních životních potřeb (ZŽP) a jejich plnění začneme MOBILITOU. Podle přílohy č.1, vyhl.505/2006 sb.:

„Za schopnost zvládat tuto ZŽP se považuje stav, kdy osoba je schopna zvládat vstávání a sedání, stoj, zaujímat polohy, chůzi krok za krokem, popřípadě i s přerušováním a zastávkami, v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolu a používat dopravní prostředky včetně bariérových.“  

Myslím, že přiznání příspěvku na mobilitu (550,-Kč pro ZTP a ZTP/P) pro zrakově postižené osoby dokazuje nezvládnutí této ZŽP bez doprovodu. Orientace v prostoru se zbytkem zraku u těžce slabozrakých a prakticky nevidomých neumožňuje bezpečnou chůzi v neznámém terénu, jak rovným směrem, po schodech a vnitřních prostorách budov, tak i pohyb ve veřejných dopravních prostředcích.