Měsíčník SONS CL č. 39 březen 2019

Publikováno 27.02.2019 16:18 Odbočka Česká Lípa


   

 

   Měsíčník  SONS  CL

       č. 39 březen 2019

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

Kontakty:

OO SONS ČR, z. s.

Červeného kříže 2563 (pro poštu)

KD Arbes Liberecká 658 (dočasné sídlo odbočky)

470 06 Česká Lípa

 

Pracovníci:

Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394

Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

Ing. Miroslav Šetek

 

Úřední hodiny:

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností    

Úterý:        9 – 14h

Středa :     9       –          16:30h + sociálně právní poradna  

Čtvrtek:      9 – 14h  

Pátek:        9       –          16h  sportovní den pro veřejnost

                                                           (simulovaná střelba, showdown, šipky, stolní hry)                                       

 

Po předchozí domluvě lze i jindy!

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ludmila Chalupová

Pokladnice:  Mgr. Ludmila Chalupová

Členové: Mgr. Barbora Šetková, Ing. Hana Petrášová,

             Eva Kadlecová, Zuzana Duchoňová, Jan Wanzl

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- půjčování zvukových knih

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

Měsíční program SONS CL na březen 2019:  

 1.3.  9h - 16h Sportovní den

 4.3.  Kontaktní den pro veřejnost

 5.3.  10h Kompenzační pomůcky

 6.3.  10h Křížovky, 11h Kolektivní poradenství, 13h Výtvarná dílna         

 7.3.  9h Masáže p. Merková

 8.3.  9h - 16h Sportovní den

11.3. Kontaktní den pro veřejnost

12.3. 10h Zvukové knihy

13.3. 10h Obalův koutek, 11h Kolektivní poradenství, 12h Čtení z časopisů            

14.3. 9h Masáže p. Merková

15.3. 9h - 16h Sportovní den

        10h – 15:30h Stolní hry

18.3. Kontaktní den pro veřejnost, 10h Soutěž ve čtení bodového písma

        14h Jednání oblastní rady

19.3. 10h Květinový koutek

20.3. 10h Jarní kvíz, klubovna bude otevřená pouze do 12h

        12:30h odjezd do Prahy na stolní hry – pro přihlášené

21.3. 9h Masáže p. Merková

22.3. 9h - 16h Sportovní den

25.3. Kontaktní den pro veřejnost

26.3. 8:30h Beseda se žáky

27.3. 10h Velké klubové setkání, 11h Klub 75+, 12h Kolektivní poradenství  28.3. 9h Masáže p. Hešková

29.3. 9h - 16h Sportovní den

30.3. Sobotní akce - Slavnosti sněženek na Vodním hradě; 12-18h; 50,-Kč

 

Srdečně blahopřejeme:

p.p. Tomášovi Jarošovi, Markétě Říhové, Raineru Ritschelovi, Ing. Haně Petrášové, Zdeňkovi Machovi, Marii Suché, Jaroslavě Hudečkové

 

Akce, které proběhly:

Velké stěhování do náhradních prostor do KD Arbes proběhlo za pomoci mnoha dobrovolníků, kterým patří velké poděkování. O výmalbu se postaral pan Jiří Vít se svými zaměstnanci, úklid provedli zaměstnanci firmy Johnson Controls v čele s ředitelem panem Pavlem Bartošem a významně pomohl i pan Jindřich Řehořek. Celou odbočku přestěhoval pan Jaroslav Chalupa se svými zaměstnanci.

O to více si ceníme jejich práce, protože to všichni dělali zdarma. Díky!!!

Velkou pochvalu si pak zaslouží členka Jaroslava Hudečková a pracovnice odbočky Jana Řehořková, Zuzana Duchoňová a Ludmila Chalupová, které vše vyklidily, zabalily a zase všechno vybalily a uklidily. Věřte, že to pro Jarušku, Janu a Zuzku nebyla jednoduchá činnost orientovat se svým hendikepem v neznámém prostoru, ale zvládly to na jedničku s hvězdičkou.

Finanční dar v hodnotě 5 000 Kč od Nadace Euronisa převzala 21. února předsedkyně Jana Řehořková na slavnostním předávání na městské radnici v České Lípě. Mgr. Ludmila Chalupová pak pohovořila, jak finanční prostředky odbočka využije na nákup kompenzačních pomůcek potřebných pro osoby se zrakovým postižením, aby mohly vést plnohodnotný život.

Na poslední besedu do staré klubovny přišli žáci 3. ročníku ze ZŠ Antonína Sovy s Mgr. Lenkou Skokanovou. Žáci se seznámili s problematikou osob se zrakovým postižením, vyzkoušeli si chůzi s bílou holí, zahráli si showdown a stolní hry, napsali si jméno na pichtově psacím stroji, dozvěděli se informace o výcviku vodicího psa a zasoutěžili si v simulované střelbě.

Zahájili jsme činnost v náhradních prostorách KD Arbes velkým klubovým setkáním 27. února. Tímto Vás všechny co nejsrdečněji zveme na naše aktivity. Rádi Vám pomůžeme s nácvikem prostorové orientace od zastávky MHD a po budově. Dostanete se k nám autobusem MHD č. 202, 205, 224 a 225  a vystoupíte na zastávce Moskevská. Doprovod ze zastávky do klubovny si můžete zajistit na tel.: 778 768 394.

 

Zveme: V březnu proběhne druhý ročník zábavné soutěže ve čtení bodového písma. Zveme každého, kdo zná nebo se chce naučit bodové písmo, ať přijde mezi nás. Všichni zvítězí a výborně se pobaví.

Zapojte se: Starostka města Ing. Jitka Volfová pozvala zástupce osob se zdravotním postižením na schůzku k řešení bariér ve městě. Prosíme Vás proto o nahlášení různých bariér, se kterými se ve městě setkáváte.

 

Krátké zprávy ze sociálně právní poradny:

 1. část: Hodnocení základních životních potřeb

Hodnocení základních životních potřeb pro účely stanovení stupně závislosti na druhé osobě. Toto hodnocení používají inspektorky Úřadu práce při rozhodování o stupni příspěvku na péči (PnP).

Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby:

 1. a) mobilita,
 2. b) orientace,
 3. c) komunikace,
 4. d) stravování,
 5. e) oblékání a obouvání,
 6. f) tělesná hygiena,
 7. g) výkon fyziologické potřeby,
 8. h) péče o zdraví,
 9. i) osobní aktivity,
 10. j) péče o domácnost.

Tyto úkony byly vybrány s ohledem na tělesně postižené, těch je mezi zdravotně postiženými nejvíce. U zrakově postižených se musí kritéria schopností trochu více upřesnit. Postupně si probereme jedno kritérium po druhém, abyste si mohli vytvořit vlastní úsudek o svých schopnostech. Zvládnutí každého kriteria musí být stoprocentní a s použitím vhodných kompenzačních pomůcek. Dále s možností vlastní kontroly, protože jinak je výkon příslušné životní potřeby považován za nezvládnutý. Je tedy potřeba se nepřeceňovat, ale solidně, zodpovědně si promítnout, jak který úkon opravdu a samostatně zvládám. Absence zraku postiženého omezuje v informacích nutných k zvládnutí základních životních potřeb z více jak osmdesáti procent.

Příště výklad jednotlivých ZŽP.