Měsíčník SONS CL č. 38 únor 2019

Publikováno 28.01.2019 10:00 Odbočka Česká Lípa


   

 

   Měsíčník  SONS  CL

       č. 38 únor 2019

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

Kontakty:

OO SONS ČR, z. s.

Červeného kříže 2563

470 06 Česká Lípa

Pozor změna: od  27. 2. 2019 bude klubovna po dobu rekonstrukce sídlit v KD Arbes Liberecká 658 (u parkoviště pod nemocnicí). Adresa pro poštovní doručování se nemění.        

 

Pracovníci:

Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394

Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

Ing. Miroslav Šetek

 

Úřední hodiny:

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností    

Úterý:        v lednu a v únoru je klubovna zavřená

Středa :     9 – 16h   + sociálně právní poradna  

Čtvrtek:      9 – 12h  

Pátek:        9 – 15h 

Po předchozí domluvě lze i jindy!

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ludmila Chalupová

Pokladnice:  Mgr. Ludmila Chalupová

Členové: Mgr. Barbora Šetková, Ing. Hana Petrášová,

             Eva Kadlecová, Zuzana Duchoňová, Jan Wanzl

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- půjčování zvukových knih

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

Měsíční program SONS CL na únor 2019:  

 1.2.  9h - 15h Sportovní den – šipky, zvuková střelba, showdown

 4.2.  Kontaktní den pro veřejnost

 5.2.  Klubovna zavřená

 6.2.  10h Křížovky, 11h Kolektivní poradenství, 13h Výtvarná dílna         

 7.2.  8:30h Masáže p. Merková, 10h Mozaika

 8.2.  9h - 15h Sportovní den – šipky, zvuková střelba, showdown

        10h – 15:30h Stolní hry

 9.2.  8h – 18h Malování a úklid v KD Arbes ve spolupráci se zaměstnanci  

         firmy Johnson Controls

11.2. Kontaktní den pro veřejnost

12.2. Klubovna zavřená

13.2. 10h Klub 75+, 11h Kolektivní poradenství, 12h Čtení z časopisů            

14.2. 8:30h Masáže p. Merková, 10h Květinový koutek

15.2. 9h - 15h Sportovní den – šipky, zvuková střelba, showdown

18.2. Kontaktní den pro veřejnost, 14h Jednání oblastní rady

Upozornění:

Od 19. 2. je klubovna zavřená z důvodu stěhování do nových prostor.

20.2. 12:30h odjezd do Prahy na stolní hry – pro přihlášené

27.2. Slavnostní otevření klubovny v náhradních prostorách v KD ARBES (u parkoviště pod nemocnicí) – Velké klubové setkání

28.2. Den otevřených dveří pro veřejnost

 

Srdečně blahopřejeme:

p.p. Haně Merkové, Janu Wanzlovi,  Romanu Vaňkovi,  Nadě Havlišové, Evě Kořínkové, Marcele Vaňkové

 

Akce, které proběhly:

Kurz čtení bodového písma pod vedením instruktorek z Tyfloservisu Liberec byl v lednu ukončen. Účastníci kurzu se naučili základům čtení a teď už je na nich, jak tuto dovednost využijí a zkvalitní. Znalost bodového písma rozšiřuje obzory nevidomým na celém světě. Pokud byste se chtěli také naučit číst bodové písmo, informujte se v klubovně o možnostech výuky.

Turnaj ve hře Královská zahrada se uskutečnil ve středu 16. 1. na Dědině v Praze. V kategorii nevidomých hráčů obsadil František Duchoň 2. místo. Pomyslné zlato mu uniklo o pouhý jeden bod.

RTM plus regionální televize Liberec natáčela v budově knihovny a tedy i u nás v klubovně příspěvek o připravované rekonstrukci budovy.

O této akci se na veřejnosti nyní hodně mluví a píše. Na stav budovy před rekonstrukcí se přišla podívat i starostka České Lípy Ing. Jitka Volfová.

Připravujeme:

Velké stěhování do náhradních prostor do KD Arbes (pod nemocnicí) začne 19. února. Prosíme všechny členy a uživatele služeb, aby si nejpozději do pátku 15. 2. vyzvedly osobní věci z klubovny.

Krátké zprávy ze sociálně právní poradny: (informace Mgr. Luboše Zajíce ze sociálně právní poradny SONS Praha, zjednodušený výňatek):

Nezvýšené částky životního minima a souvislost s příspěvkem na zvláštní pomůcku od ledna 2019 trochu zkomplikovaly situaci. Návrh MPSV na zvýšení částek životního minima vláda i sněmovna neschválila. Tím se nezměnily v zásadě ani parametrické částky, od nichž se pak vypočítávají mnohé další dávky či posuzují nároky na ně. K poslednímu zvýšení částky životního minima došlo k 1. lednu 2012. Navrhované zvýšení asi o 11 % bylo z nynějších 3410 Kč na 3 790 Kč. Stejně jako u minimální mzdy je dopad nárůstu částek životního minima podstatný pro mnohé jiné dávky. Například zde uveďme hodnotu osminásobku životního minima jednotlivce, která je rozhodná pro nárok na příspěvek na pomůcku s cenou pod 10 000 Kč. Vzhledem ke zvýšení důchodů se zvyšuje také možnost, že by samostatně bydlící jednotlivec nárok na příspěvek na takovouto pomůcku neměl. Dejte proto pozor na tuto skutečnost.