Loutna a kytara v uplynulých sedmi stoletích v podání Jiřího Jelínka rozezněla sál ZUŠ v Kroměříži

Publikováno 26.06.2018 11:09 Filgasová Dagmar


Obrázek
Začíná: 31.05.2018
Končí: 31.05.2018
Kde: Kroměříž

Ve středu 30. května proběhla druhá z letošních akcí uspořádaných kroměřížskou odbočkou v rámci 24. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě, kterou byl krásný koncert nevidomého kytaristy a loutnisty, pana Jiřího Jelínka, konající se od 11.00 hodin v koncertním sále ZUŠ v Kroměříži.

Mistr Jelínek nás s bohatým výkladem během kytarového koncertu provedl historií loutnové a kytarové hudby sedmi století - od středověku po dvacáté století, a představil některé skladatele reprezentující tato období.
Jsme velmi rádi, že se koncertu zúčastnili nejen naši členové, ale také zástupci města Kroměříže, dalších organizací poskytujících sociální služby i se svými klienty a širší veřejnost, aby si společně s námi vychutnali jedinečný kulturní zážitek a mohli obdivovat úžasný výkon zrakově postiženého hudebníka.
Ještě jednou bychom rádi poděkovali městu Kroměříž za finanční podporu našich festivalových akcí a vedení Základní umělecké školy v Kroměříži za laskavé poskytnutí prostor k uspořádání koncertu.
Děkujeme také slečně Markétě Evjákové, panu Jiřímu Jelínkovi, Knihovně Kroměřížska a všem návštěvníkům našich festivalových akcí za jeho letošní vydařený ročník.


Obrázky