Listopadové události

Publikováno 30.11.2019 18:07 Odbočka Jeseník


Obrázek

Listopad jsme zahájili zimním a vánočním tvořením v keramice. V klubu vaření jsme smažili cuketové placky, v dalším klubu jsme tvořili adventní věnce a dekorace a v posledním listopadovém klubu jsme se seznámili s novinkami v elektronických optických pomůckách firmy Sagitta. První listopadový čtvrtek jsme vyjeli do Domova s pečovatelskou službou do České Vsi, kde jsme uživatele domova seznámili se sociálními službami a činností naší odbočky. V úterý 12. 11. se konala v Šumperku krajská koordinační rada SONS ČR, z. s. V pátek 15. 11. se konaly na jesenickém náměstí poslední farmářské trhy v roce 2019 a v sobotu 16. 11. poslední Restaurant Day. Obou akcí jsme se zúčastnili. Poslední listopadový týden byl velmi bohatý na odbočkové akce. V úterý 26. 11. jsme se vypravili na prodejní vánoční výstavu do Domova Sněženka v Jeseníku, kde jsme se příjemně vánočně naladili a inspirovali. Ve čtvrtek 28. 11. jsme se zaposlouchali do poutavého povídání o cestování po Novém Zélandu, které si připravila naše bývalá členka paní Bronya Gill (dřívějším jménem Bronislava Hyvnarová). V pátek 29. 11. jsme si připravili besedu pro 3. třídu ZŠ Zlaté Hory o životě se zrakovým postižením, které se zúčastnil také nevidomý kytarista – pan Radomil Zapletal ze Zlatých Hor.


Obrázky