Květnové události

Publikováno 31.05.2018 08:36 Odbočka Jeseník


Obrázek

Květen jsme zahájili vernisáží fotografií (cwaků a brejlovek) s názvem „Nevidět neznamená nevnímat“, prakticky nevidomého autora Lubomíra Pavelčáka z Ostravy. Výstava byla realizována v rámci 24. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě a měla velmi pozitivní ohlas u veřejnosti. Po delší odmlce jsme se v úterý 15. 5. vypravili do keramiky v SVČ Duha Jeseník. Zpod rukou nám vyrostly různé druhy hříbků. 16. 5. jsme ve středečním klubu společně oslavili Den matek. Pro příchozí jsme nachystali občerstvení a všechny maminky byly obdarovány kytičkou. Slavnostní atmosféru doplnil zpěvem a hrou na kytaru náš člen, pan Pavel Jura. V pátek 18. 5. se naše odbočka zúčastnila Farmářských trhů na náměstí v Jeseníku. Kolemjdoucí měli možnost seznámit se s naší činností a službami.

V úterý 22. 5. jsme zahájili novou společenskou aktivitu – posezení na zahrádce. Cílem je podělit se s ostatními o radost ze své zahrádky, o zahradnické úspěchy, sdílet dobré zkušenosti, popřípadě nabídnout vlastní výpěstky. První návštěva proběhla u paní Miroslavy Hejné v Jeseníku a o inspiraci jistě nebyla nouze. Byl čas i na společné povídání, pohoštění a společnou písničku u kytary.

Do křesla pro hosta usedla ve středu 23. 5. paní Vlaďka Mrňková s tématem „Jak se žije básnířkám“. Vlaďka nám přednesla své básně a odpovídala na zvídavé otázky četného publika. V rámci tohoto klubu s námi oslavila své narozeniny paní Kaminská.

V pátek 25. 5. byl naplánován výlet do šumperské odbočky na showdown a zvukovou střelbu, ale pro neúčast byl zrušen. Poslední květnový den proběhla oblastní rada, kdy jsme hodnotili uplynulé akce, plánovali další a vyslechli si školení o ochraně osobních údajů.


Obrázky