Kulturní den nevidomých umělců

Publikováno 17.04.2018 08:36 Odbočka Prostějov


Začíná: 25.04.2018
Končí: 25.04.2018
Kde:

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

Oblastní odbočka Prostějov vás zve na:

Kulturní den nevidomých umělců

  1. 4. 2018, středa, Městská knihovna v Prostějově,

Skálovo náměstí 6

Program:

Od 9:00- 15:30 hod- bude probíhat výstava výrobků z pediguzrakově postižených uživatelů v prvním poschodí v prostorách půjčovny knih

 od 14:00- 17:00hod se uskuteční v podkrovním sále hudební vystoupení proložené mluveným slovem v interpretaci zrakově postižených amatérských umělců z našeho regionu a to:

paní Lidušky Veselé s kytarou,hudební pásmo Jakuba Vevery s interpretací vtipů v režii Jany Brožkové, pěveckého souboru Pastelky z Kyjova a klientů z Centra sociálních služeb pro zrakově postižené z Chrlic, recitace básní v podání paní Lenky Řehánkové a pěveckého sboru Naděje za doprovodu kláves. Pokud to vyjde, tak zazpívá náš člen pan Jaroslav Knejp, který působí na profesionální úrovni a opět bude zajišťovat ve spolupráci s manželkou technické zabezpečení.

Moderování této akce bude v režii pana ředitele knihovny MgA. Aleše Procházky.

Tuto akci budou koordinovat pracovnice odbočky ve spolupráci s dobrovolníky a zaměstnanci knihovny, kteří nám bezplatně poskytují veškeré zázemí k realizaci této tradiční akce.