Konference SONS a knihovny

Publikováno 23.05.2022 15:43 Odbočka Vsetín


Obrázek

Unikátní prostory barokní Zrcadlové kaple Klementina v Praze přivítaly ve čtvrtek 19.5.2022 účastníky tematické konference s názvem SONS a knihovny. Téměř 120 zástupců SONS, Národní knihovny a dalších knihoven z celé republiky zvědavě očekávalo nové možnosti využití prostorů knihoven pro aktivity nevidomých a slabozrakých osob.Úvodním slovem konferenci zahájili generální ředitel Národní knihovny Tomáš Foltýn a prezident SONS Luboš Zajíc, poté se již naplno rozběhli prezentace příkladů dobré praxe ze spolupráce odboček SONS a knihoven. SONS reprezentovaly oblastní odbočky Havlíčkův Brod a Kyjov a za knihovny se představila Česká Lípa, Vsetín a Ostrava. Mimořádnou pozornost věnovali účastníci konference prezentaci víceprezidenta SONS Jana Šnyrycha a Františka Brašny v oblasti odstraňování architektonických a informačních  bariér v knihovnách. Dagmar Filgasová představila možnost využití prostor knihoven v rámci festivalu Dny umění nevidomých a také pro různé aktivity vedoucí ke zvyšování kompetencí nevidomých a slabozrakých. Zazněly také informace o možnostech prezentace vodících psů pro dětské návštěvníky knihoven, možnost odběru časopisu Zora a jeho příloh a nechyběly příklady prezentace pomůcek pro osoby s těžkým zrakovým postižením v knihovnách. Na konferenci bylo také podepsáno Memorandum o spolupráci SKIP a SONS věnované především rozšíření působení knihoven do mnoha oblastí života naší komunity. Konference zaznamenala velký ohlas mezi účastníky a nastavená spolupráce bude nyní vzájemně laděná do regionální a místní úrovně.

Dagmar Filgasová