Koncert v rámci Dnů umění nevidomých

Publikováno 26.06.2019 11:25 Šváb Radek


Obrázek

Historicky první ocenění významným osobnostem se zrakovým postižením, které se zasadily o zlepšení podmínek stejně handicapovaných lidí, dnes v kostele sv. Šimona a Judy na Starém Městě v Praze udílela Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Cenu republikové rady SONS ČR si odnesli Jan Příborský z Olomouce, Viktor Dudr z Prahy a Marta Zemanová ze Zlína. Ocenění in memoriam udělil prezident SONS ČR Vlastimilu Císařovi.

Ceny v podobě upomínkových skleněných plaket, rekreačních pobytů, manžetových knoflíků pro pány a brože pro dámu byly předány během koncertu zrakově postižených umělců pořádaného v rámci festivalu Dny umění nevidomých. Ten se koná každoročně na mnoha místech na Moravě. Nevidomí a slabozrací umělci zde veřejnosti ukazují, že talent, ať už hudební či výtvarný, nezávisí na zraku. Stejný smysl měla i dnešní akce, konaná u příležitosti 25. výročí festivalu.

Na koncertě vystoupil slabozraký klavírista Petr Bazala, který zde zahrál Poetickou polku g-moll Bedřicha Smetany a 1. větu ze Sonáty Es-Dur K.282 od W.A. Mozarta. Na klavír také doprovodil nevidomou zpěvačku Alenu Terezii Vítek, která zazpívala Ave Maria od Giulia Cacciniho. Petr Bazala zde také představil svou vlastní tvorbu, skladbu nazvanou Fénix. V pražském kostele pak poněkud netradičně, avšak velmi případně, vystoupila cimbálová muzika Falešnica ze Slovácka s nevidomým primášem Radimem Vojtkem.  

 

 Medailonky oceněných:

 Jan Příborský (Cena republikové rady SONS ČR)

 Dvaasedmdesátiletý Jan Příborský se práci pro zrakově postižené věnuje celý svůj život. Sám o zrak přišel v mládí. Vyučil se čalouníkem, což byl tehdy jeden z mála oborů, v němž mohli zrakově postižení pracovat. Ze zdravotních důvodů se však tomuto řemeslu nevěnoval a živil se jako telefonní spojovatel. Zároveň se začal zajímat o služby pro nevidomé. Stál u zrodu olomouckého Tyfloservisu, později i jednoho z Tyflocenter, jehož se stal ředitelem. Založil také prodejnu pomůcek pro nevidomé v Olomouci. Ve svém kraji se zasadil o zbudování vodicích reliéfních pásů, umístění akustických majáčků a další opatření pomáhající nevidomým v orientaci v terénu. V roce 1993 vytvořil novou metodiku čtení a psaní bodového písma. V roce 2013 obdržel Cenu hejtmana Olomouckého kraje za práci ve prospěch zdravotně postižených. 

 

Viktor Dudr (Cena republikové rady SONS ČR)

 Celoevropsky uznávaný odborník na odstraňování bariér a otec ozvučených semaforů pro nevidomé Viktor Dudr je původním povoláním středoškolský profesor. Pochází z Třebíče, vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. O zrak začal přicházet postupně, během práce učitele si stále více uvědomoval nutnost změnit profesi. V této nelehké životní situaci se však nevzdal a rozhodl se, že svůj život zasvětí pomoci stejně handicapovaným. Ozvučená vozidla městské hromadné dopravy, akustické majáky na budovách, „klapající“ semafory, vyfrézované vodicí linie – to vše a mnoho dalšího u nás záhy po sametové revoluci začalo vznikat právě díky Viktoru Dudrovi. Dnes jsme v této oblasti takřka světovým unikátem.

 

Marta Zemanová (Cena republikové rady SONS ČR)

 Téměř nevidomá Marta Zemanová je dlouholetou předsedkyní organizací nevidomých ve Zlíně a Zlínském kraji (vede oblastní odbočku Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR ve Zlíně, než vznikla tato organizace, byla předsedkyní místní organizace České unie nevidomých a slabozrakých), působí zde od roku 1980. Je také již od počátku členkou republikové rady SONS ČR.

Ve svém kraji podporovala vznik a rozvoj sociálních služeb pro zrakově postižené, stála u zrodu místního Tyflocentra a Tyfloservisu. Je také lidsky příkladným člověkem, podporuje a usiluje o rozvoj spolkové činnosti zrakově postižených, organizuje rekondiční pobyty a různé akce. 

 

Vlastimil Císař (Cena prezidenta SONS ČR udělovaná in memoriam)

 Vlastimil Císař se narodil v roce 1934. Vystudoval Vysokou školu báňskou a pracoval v Hutnickém ústavu ČSAV. Zrakovou vadou trpěl od mládí, v roce 1980 se mu vidění zhoršilo natolik, že odešel do invalidního důchodu. Nepřestal však být aktivním, v devadesátých letech se angažoval ve Společnosti nevidomých a slabozrakých, později stál u zrodu Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, která vznikla sloučením Společnosti nevidomých a slabozrakých a tehdy konkurenční České unie nevidomých a slabozrakých. Byl třikrát po sobě zvolen do funkce viceprezidenta SONS. Při rozhodování o tom, kam se mají nevidomí na spletité cestě moderní civilizace ubírat a jak usilovat o svoje místo na slunci, znal jedinou cestu, tj. prosadit ve společnosti, že nevidomý člověk je plnohodnotnou osobností, a že se hodlá stát i plnoprávným občanem.

 

Josef Konečný (Cena veřejnosti – zrakově postižená osobnost roku)

Josefovi Konečnému letos bude 62 roků. Oslepl v 22 letech v důsledku pracovního úrazu.

Pracuje v Polymer Institute Brno na pozici, které se dřív říkalo "telefonista". Již 30 let většinu svého mimopracovního života věnuje problematice odstraňování bariér ze života nevidomých v Brně v Jihomoravském kraji. Do roku 2015 se věnoval propagaci kompenzačních pomůcek prostřednictvím brněnského Tmavomodrého festivalu. Od roku 2015 začal spolupracovat na workshopech v akci nazvané Agora, organizované střediskem Teiresiás Masarykovy University. Dále je významným členem Poradního orgánu pro bezbariérovost Magistrátu města Brna.

 

Všem oceněným srdečně gratulujeme.


Obrázky

Pan prezident SONS Václav Polášek má projev Pan prezident SONS Václav Polášek má projev
Petr Bazala Petr Bazala
Alena Terezie Vítek Alena Terezie Vítek
Pan Viktor Dudr přebral ocenění Republikové rady SONS Pan Viktor Dudr přebral ocenění Republikové rady SONS
Pan Jan Příborský přebral ocenení Republikové rady SONS Pan Jan Příborský přebral ocenení Republikové rady SONS
Paní Marta Zemanová přebrala ocenění Republikové rady SONS Paní Marta Zemanová přebrala ocenění Republikové rady SONS
Pan Josef Konečný přebral od zástupce Aqaupalace Hotel Praha poukaz na pobyt jako součást Ceny veřejnosti Pan Josef Konečný přebral od zástupce Aqaupalace Hotel Praha poukaz na pobyt jako součást Ceny veřejnosti
Cenu Republikové rady SONS předávali paní Fialová, pan Volejník a pan Cerha Cenu Republikové rady SONS předávali paní Fialová, pan Volejník a pan Cerha
Moderátorská dvojice - paní Dagmar Filgasová a pan Libor Čada Moderátorská dvojice - paní Dagmar Filgasová a pan Libor Čada
	Cimbálová muzika Falešnica ze Slovácka Cimbálová muzika Falešnica ze Slovácka