Koncert „Viděno srdcem“ uspořádaný v rámci celostátní sbírky Bílá pastelka

Publikováno 14.10.2021 14:27 Odbočka Vsetín


Obrázek

Dne 12.10.2021 se členové setkali ve Valašském Meziříčí v Café Tucan na koncertu Petra Bazaly pod názvem „Viděno srdcem ". Koncert byl uspořádán v rámci celostátní sbírky Bílá pastelka. Petr Bazala zahrál na klavír velmi pěkné melodie různého žánru ale i ze své vlastní tvorby. Členové si zároveň všechny písně pobrukovali, poté i zazpívali. Koncert se velmi vydařil, členové si zároveň o přestávce popovídali, zakoupili si bílou pastelku i kalendáře. Ocenili útulné prostředí kavárny i přes některé technické problémy, neboť kavárna se nachází na náměstí, které se v současné době revitalizuje. Setkání proběhlo ve velmi přátelském duchu. Vzhledem k tomu, že členové byli dlouho z důvodu pandemických opatření omezeni, vznesli požadavek takovéto setkání v brzké době zopakovat.

Závěrem chci poděkovat všem přítomným za vytvoření příjemné atmosféry, Haničce Korbášové za sladké občerstvení, všem za podporu v rámci sbírky. Hlavně chci poděkovat městu Valašské Meziříčí za dotaci a Café Tucan za zpřístupnění prostor i přes omezení v rámci revitalizace.

 

Ludmila Pavelková


Obrázky