KONCERT NA PODPORU ČINNOSTI NAŠÍ ODBOČKY

Publikováno 27.04.2018 08:58 Odbočka Jeseník


Obrázek

Ve středu 25. 4. 2018 v jesenické Kapli proběhl dlouho plánovaný a připravovaný koncert na podporu činnosti naší organizace. Od 17ti hodin jsme měli možnost zaposlouchat se do kytarových tónů absolventů kytarového oddělení pana Václava Dvořáka, dipl. um. ze ZUŠ Jeseník. Zajímavým zpestřením programu bylo vystoupení nevidomých umělců - pěvecké vystoupení pana Zdeňka Janečka z České Vsi a hudební vystoupení pana Radomila Zapletala ze Zlatých Hor. Díky dobrovolnému vstupnému se nám podařilo vybrat příspěvek ve výši 1.200,- Kč, který využijeme na dofinancování provozních nákladů kanceláře jesenické odbočky. Koncert mohl být zrealizován i díky finanční podpoře města Jeseník.

Velký dík patří panu Dvořákovi za to, že přišel s myšlenkou uspořádání koncertu na podporu naší organizace, za pomoc s organizací koncertu a jeho osobní provázení koncertem. Poděkování patří také všem účinkujícím za nádherný hudební zážitek, posluchačům za jejich účast, dárcům, kteří nás finančně podpořili a také celému realizačnímu týmu z jesenické odbočky. Děkujeme!


Obrázky