KKR v Jeseníku

Publikováno 30.03.2016 19:23 Odbočka Jeseník


Obrázek
Dne: 29.03.2016
Kde: Jeseník

POPRVÉ V HISTORII SE PODAŘILO USKUTEČNIT KKR V NAŠEM KRÁSNÉM LÁZEŇSKÉM MĚSTĚ JESENÍKU. JSME RÁDI, ŽE SI VŠICHNI VYZKOUŠELI NAŠI ÚŽASNOU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST, NEBOŤ PŘÍJEZD DO NAŠEHO LÁZEŇSKÉHO MĚSTA JE JIŽ JEDNOU Z TERAPIÍ A OZDRAVNÉHO POBYTU NA NERVOVOU SOUSTAVU. PROTOŽE KDO PŘEŽIJE, TEN JIŽ JE JEDNOU NOHOU UZDRAVEN.

Z PROGRAMU PŘEDSEDY KKR PANA JANA PŘÍBORSKÉHO JSME SE DOVĚDĚLI JMÉNA NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ ATERMÍNY POŘÁDÁNÍ DNŮ UMĚNÍ NEVIDOMÝCH. DOZVĚDĚLI JSME SE ZAJÍMAVOSTI Z TYFLOPOMŮCEK A TYFLOSERVISU A JE MOC MILÉ VIDĚT, ŽE VŠECHNY ODBOČKY NAŠEHO OLOMOUCKÉHO KRAJE JSOU VELMI ČINORODÉ A SVÉ ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ ČLENY SI VYSLOVENĚ  HÝČKAJÍ. PO TRADIČNÍCH JESENICKÝCH BRAMBORÁČCÍCH, SLADKÉ ROLÁDĚ A ŽELATINOVÉM ŘEZU JSME SE SVORNĚ VYDALI DO VLASTIVĚDNÉHO MUZEA NA VÝSTAVU SVĚT TMY ANEB TI CO SE VE TMĚ NEZTRATÍ. KROMĚ VYPREPAROVANÝCH NETOPÝRŮ JSME SI PĚKNĚ POHRÁLI S MALÝM VYCPANÝM LIŠČÁTKEM A VYSLECHLI ZAJÍMAVÉ POVÍDÁNÍ Z ÚST AUTORKY VÝSTAVY MGR. HOŠKOVÉ. JE MILÉ, ŽE SE NÁM PODAŘILO KROMĚ SCHŮZOVNÍ ČINNOSTI SPOLU POBÝT I NA KULTURNÍ AKCI.

 

VIDĚLI JSME NETOPÝRKY,

TAKY MALÉ LIŠČÁTKO

V NÁRUČÍ JSME POCHOVALI,

USNULO NÁM ZAKRÁTKO.

 

KOUKAL BY PAN PAKOŠ,

JAKÝ TAM BYL KVAKOŠ!

SMÁLO SE NÁM RYSÍ MLÁDĚ,

V TRÁVĚ LEZLO MALÉ HÁDĚ.

 

BYL TAM SRNEC, TAKY SELE,

DÍVALO SE NA NÁS SMĚLE.

ŘÍKALI JSME – HELEMESE,

CO ZNÍ ZVUKŮ V TEMNÉM LESE.

 

TEN KDO NENÍ LÍNÝ,

TVOŘÍ Z PLASTELÍNY,

NA PICHŤÁKU MŮŽE PSÁT

NEBO BÁSNĚ VERŠOVAT.


Obrázky