Jaké je to nevidět?

Publikováno 16.11.2022 14:00 Odbočka Uherské Hradiště


Obrázek

Mezinárodní den nevidomých připadá na 13. listopadu, na výročí narození zakladatele historicky první školy pro nevidomé v Paříži. Proto jsme dnes ve škole přivítali velmi milé hosty, kteří nám přiblížili svět nevidomých a slabozrakých.

Vojta Železník ze společnosti SONS Uherské Hradiště nám popsal život člověka se zrakovým postižením a seznámil nás s řadou vychytávek, které těmto lidem usnadňují život. Později se k němu přidal Radim Vojtek, který je známý jako hudebník, učitel hry na housle a ladič pian, cimbálů a podobných nástrojů. Oba dva nám předvedli své hudební nadání a společně jsme prožili krásné hudební dopoledne. Oba naši hosté jsou skvělými hudebníky, společníky a z jejich osobností tryská i přes zrakový handicap neuvěřitelný optimismus a energie.

Moc děkujeme za milou návštěvu a přejeme oběma, ať se jim i nadále daří a zažívají spoustu pracovních i osobních úspěchů.     


Obrázky