JAK SE CHYTÁ RAK, ČICHÁ K VĚTVIČKÁM A ZKOUMAJÍ KAMENY

Publikováno 22.06.2017 09:49 Odbočka Vsetín


Obrázek
Začíná: 21.06.2017 09:00
Končí: 21.06.2017 15:00
Kde: Hostětín - Centrum Veronica

Centrum Veronica Hostětín je malebné středisko přírodních krás Slovácka, které je vybudováno v podhůří Bílých Karpat za účelem poznávání přírodního dědictví této krajiny.

V uplynulém období zde spolupracovala SONS Vsetín na projektu zpřístupnění poznání přírody pro osoby se zrakovým postižením. Dne 21. 6. 2017 jsme navštívili toto středisko a měli tak možnost ověřit poznávání přírody přímo v terénu všemi smysly. Zaposlouchali jsme se do zpěvu ptáků, které jsme si předtím v podobě dřevěných maket pohladili, vyzkoušeli si hmatník s různým přírodním materiálem, poznávali různé druhy stromů podle větviček a listů a vyslechli si poutavé vyprávění o historii této krásné krajiny. O čistotě zdejší přírody svědčí fakt, že jsme si v potůčku protékajícím zahradou mohli pohladit malého ráčka. Dominantou přírodní zahrady je kořenová čistička odpadních vod a historická moštárna. Ochutnali jsme také výborná sušená jablíčka z 200 let staré sušírny ovoce. Odpolední blok byl věnován haptickému poznávání hornin s archeologickými nálezy a odbornou přednáškou z oblasti geologie. Centrum Veronica Hostětín je přístupné všem a zcela určitě ve vás zanechá hluboký dojem z nevšedních zážitků. 

Dagmar Filgasová

SONS Vsetín


Obrázky