Informátor říjen

Publikováno 30.09.2016 16:24 Odbočka Příbram


Informátor SONS Příbram

 

Vážení členové SONS, dostává se Vám do rukou říjnový Informátor našeho příbramského centra. Podzimní měsíc je opravdu nabitý akcemi. Především Vás zveme na seminář Braňte se!, na přednášku o Svaté Hoře, na Den zdraví a Veletrh neziskovek. Tvůrčí dílna má tentokrát na programu výrobu voňavých mýdel, v centru si pochutnáme na salátech a protáhneme těla při cvičení a bowlingu. Nechybí ani novinka ze světa kompenzačních pomůcek a pozornost věnujte i článku o bariérách, třeba Vás mile překvapí. Neváhejte a hlaste se na akce už nyní!

 

Bariéry v Příbrami týkající se nevidomých a slabozrakých

 Máme pro Vás dvě příjemné zprávy ohledně odstraňování bariér pro zrakově postižené v Příbrami. Stálo to tři roky úsilí a neustálého dotírání, ale podařilo se. Po úpravách, instalaci a zaměřování bylo v minulém týdnu spuštěno hlášení zastávek ve všech linkách příbramské MHD.Pokud tedy pro Vás cestování autobusem po Příbrami bylo náročné, doufáme, že ozvučení Vám alespoň trochu usnadní orientaci a budete moci jezdit s MHD i sami. Jelikož se ale jedná v Příbrami o novinku, budeme se muset ještě nějakou dobu zřejmě potýkat s lidským faktorem, zejména ze strany řidičů, kteří hlášení v autobusech často vypínají. Nejsou zvyklí na to, že někteří lidé se zrakovým postižením nenosí bílou hůl, a tak si myslí, že to není potřeba. Je tedy nutné se pokud možno pokaždé ozvat. Jestli se Vám nechce konfrontovat přímo řidiče v autobuse, na webových stránkách společnosti Arriva, která příbramskou MHD zajišťuje, je možné vyplnit stížnost ve formuláři a zaslat. Případně se obraťte na nás, je třeba znát čas a linku, ve které nebylo hlášení puštěno. Jedině tak, že se budeme neustále ozývat docílíme toho, že se tato služba stane zcela běžnou, jako je tomu v jiných městech. Druhá zpráva se opět týká akustických změn. Naše pracoviště SONS Příbram se ve spolupráci s centrem pro odstraňování bariér pro zrakově postižené spojilo se společností DINASYS, s.r.o., která se zabývá orientačními systémy pro postižené. Tato společnost nabídla naší organizaci spolupráci s ozvučením některých budov a úřadů v Příbrami. V současné době jednáme s následujícími institucemi:  1. Městský úřad Příbram2. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 3. Úřad práce 4. Okresní správa sociálního zabezpečení Příbram5. OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM , a.s. 6. Poliklinika Ravak 7. autobusové a vlakové nádraží Akustické majáčky, které navádí zrakově postiženého prostřednictvím vysílaček VPN, které je možné zakoupit v Tyflopomůckách, budou snad v brzké době umístěné u vstupů výše uvedených institucí. Považujeme to za další důležitý krok směrem k bezbariérové Příbrami a snazší orientaci. Zatím jsou to kapky v moři, doufáme však, že jich bude stále přibývat. O postupu Vás budeme průběžně informovat.  

 

Bílá pastelka v Příbrami

Ve středu 12. října 2016 proběhne u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole již 17. ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka. Její výtěžek podpoří speciální služby pro těžce zrakově postižené poskytované v celé ČR. Pořadatelem sbírky je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek ve spolupráci se svými dceřinými obecně prospěšnými společnostmi Tyfloservis a krajskými TyfloCentry.

Do ulic s kasičkami a v tričkách s emblémem Bílé pastelky vyrazí kolem 2 600 dobrovolníků, převážně z řad středoškolských studentů. V Příbrami se zúčastní sbírky Střední zdravotnická škola a střední sociální škola z Březnice a také oddíl příbramských skautek a další dobrovolníci. Za minimální příspěvek 20,-Kč nabídnou zájemcům bílou pastelku a kalendářík na rok 2017.

Každý, kdo si koupí pastelku, podpoří zejména tyto projekty: výcvik vodicích psů; odstraňování dopravních, orientačních a dalších bariér, se kterými se nevidomí každodenně potýkají na ulicích, v dopravních prostředcích a v budovách; přípravu pro rekvalifikaci a vstup na pracovní trh (práce s počítačem, masérský kurs a další povolání); volnočasové a sportovní aktivity; vydávání časopisů pro nevidomé; převod tištěných knih do podoby, ve které je mohou nevidomí číst za pomoci počítače. Značná část prostředků se použije na služby spojené s návratem lidí osleplých v dospělosti zpět do běžného života (nácvik prostorové orientace a chůze s bílou holí, výuku Braillova písma, zvládání práce v domácnosti poslepu a další). Pokud zakoupíte pastelku v Příbrami, podpoříte také naše pracoviště, které pomáhá zrakově postiženým již čtvrtým rokem.

Program veřejné sbírky vyvrcholí Koncertem pro Bílou pastelku, jehož partnerem je hl. město Praha. 12. října od 16:00 h. vystoupí na Václavském náměstí nevidomý zpěvák s hebkým barytonem Radek Žalud a dívčí trio MAKABARA proslulé vynikajícím pěveckým uměním a širokým repertoárem.

 „Podpory veřejnosti si nesmírně vážíme; svými příspěvky nám kladete do rukou nástroje, bez nichž by svépomocná realizace shora uvedených i mnoha dalších činností byla krajně obtížná, ne-li nemožná,“ řekl Václav Polášek, prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR.

V roce 2015 činil výtěžek sbírky 1 729 028,- Kč.

 

Zveme Vás na seminář BRAŇTE SE!

Osvěta v oblasti nekalých praktik prodejců, proti manipulaci ze strany rodinných příslušníků a dluhové pasti pro seniory s těžkým zrakovým postižením. Tento Projekt SONS ČR, z. s. je realizován na základě dotace Ministerstva práce a sociálních věcí z programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Projekt je řízen z Domu služeb SONS ČR v Praze a probíhá v devíti krajích – Středočeském (Příbram, Praha), Libereckém (Semily), Ústeckém (Chomutov), Pardubickém (Chrudim) Plzeňském (Plzeň) Jihočeském (Tábor) Jihomoravském (Brno, Blansko) Zlínském (Zlín, Uherské Hradiště) kraj Vysočina (Jihlava, Třebíč).

U nás se seminář uskuteční v pondělí 17.10. přímo v centru SONS. Tématem je nácvik toho, jak nepodlehnout psychologickým nátlakům ze strany prodejců či rodinných příslušníků a jak se bezpečně chovat v dané situaci. Součástí seminářů budou i zajímavé praktické simulace. Při nich si účastníci vyzkoušejí a zafixují správné chování a komunikační dovednosti.

Program semináře:

9:30 – 9:45 Registrace

9:45 – 9:50 Zahájení

9:50 – 12:00 Teoretická část, vysvětlení pojmů, „nekalá praktika“, „klamavá obchodní praktika“, Zákon o ochraně spotřebitele. Metody používané nekalými prodejci, nejčastější scénáře, vybrané typy manipulátorů, jejich nové praktiky.

12:00 - 12:30 Přestávka na kávu

12:35 – 13:45 Příklady z praxe - podvody na předváděcích akcích, podvody na internetu. Jak se bránit? Rady pro různé situace:  Když volají, když jsou u dveří, když se dostanou dovnitř bytu, na internetu

Praktická část: Vyzkoušíte si, jak se umíte bránit. Jak si poradíte v nasimulované situaci a další

13:45 – 14:00 Prostor pro diskusi a závěrečné shrnutí


Program aktivit centra SONS Příbram

Říjen 2016

 

7.10.    Návštěva Solné jeskyně na Poliklinice Ravak a posezení   

            u kávy od 14:00, návštěva stojí 35 Kč za osobu

10.10.  Tvůrčí dílna – výroba na jarmarky – mýdla

            15:15 – 17:00 v centru SONS

12.10.  sbírka Bílá pastelka

13.10.  Den zdraví s centru neziskových organizací – prezentace, prodej

             výrobků, občerstvení, měření cukru a cholesterolu a další

             9:00 – 12:00

13.10.  Přednáška NA PAMÁTKU ZE SVATÉ HORY – vyprávění o vlivu

            svatohorských poutí na město Příbram a jeho obyvatele v letech

            1647 – 1950, Mgr. Lenka Blažková, Ph.D., od 17:00 v ústřední

            půjčovně pro děti, 30 Kč

17.10.  Braňte se! – seminář o tom, jak se bránit nekalým praktikám

            podomních prodejců, v centru SONS, 9:30 – 14:00,

20.10.  Tvůrčí dílna – 15:00 – 17:00 – příprava mýdel a svíček na Veletrh

21.10.  Veletrh neziskových organizací – stánek SONS a dalších

            organizací, prodej výrobků a doprovodný program v Estrádním

            sále KD v Příbrami, 11:00 – 18:00

21.10.  Návštěva Solné jeskyně na Poliklinice Ravak a posezení   

            u kávy od 14:00, návštěva stojí 35 Kč za osobu

24.10.  Povídárna u kávy v centru SONS 15:15 – 17:00

27.10.  Literární posezení v knihovně Křižák – poslechy ukázek

            z audioknih 14:00 – 16:00

28.10.  Bowling ve vinárně u Simony 16:00 – 18:00, 40 Kč/osoba

31.10.  Salátové odpoledne – ochutnávka různých druhů salátů z

            Obecnice, v centru SONS, 15:15 – 17:00

 

Pravidelné aktivity:

Cvičení Fit Senior: každé pondělí v centru SONS 14:00 – 15:00, 30 Kč/osoba, hodina odpadá 17.10. kvůli projektu Braňte se!

 

Na všechny akce se prosím hlaste předem kvůli počtu míst na čísle: 775 438 194 nebo

na mailu: lienertova@sons.cz

 

Představení kompenzační pomůcky

 

Budík česky mluvící s teploměrem

cena : 850 Kč

Dovolte, abychom Vám představili novinku v prodejnách Tyflopomůcek, o kterou byl velký zájem, ale dlouho chyběla na trhu. Nyní se podařilo výrobu tolik žádané pomůcky zajistit. Digitální budík česky mluvící s teploměrem je přístroj pro časomíru, který vám po zmáčknutí horního celoplošného tlačítka oznámí aktuální čas a teplotu v místnosti. Budík vás může vzbudit třemi různými zvuky – pípáním, kukačkou nebo melodií.  Můžete si nastavit i funkci hlášení každé hodiny. To znamená, aniž byste zmáčkli jakékoliv tlačítko, budík vám řekne každou celou hodinu čas.

Bonusem na tomto budíku je světelné podsvícení ovládacího tlačítka.

Budík je napájen 3 tužkovými bateriemi.

Objednat si jej můžete přes e-shop na www.tyflopomucky.cz nebo telefonicky v Olomouci 585 415 130 nebo v Praze 221 462 464.

Po domluvě na příbramském pracovišti, Vám jej můžeme i dopravit.