Informator - duben květen 2017

Publikováno 10.05.2017 08:36 Odbočka Opava


 

 

 

 INFORMÁTOR DUBEN 17

INFORMÁTOR KVĚTEN 17

 

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Oblastní odbočka OPAVA

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, zapsaný spolek OPAVA a jejich příznivců.

Je neprodejný.

   

Kontaktní informace:

Horní nám. 47, 746 01, OPAVA (BUDOVA Magistrátu města Opavy, 2. poschodí, číslo dveří 12)

Z bezpečnostních důvodů jsou uzamčeny prosklené spojovací dveře ve 2. poschodí. Zvonek je umístěn na pravé straně v rámu dveří ve výšce asi 163 cm.

E-mail:    opava-odbočka@sons.cz

Web:       www.sons-opava.cz

Telefon:  553 756 175

Sociální pracovnice: Bc. Iveta ČIHÁČKOVÁ

Telefon:  775 438 157, email: cihackova@sons.cz

Pracovnice v sociálních službách, koordinátorka dobrovolníků:

Petra PLCHOVÁ    Telefon:  778 487 416, email: plchova@sons.cz

Sociální poradna poskytuje informace v časových intervalech:

Pondělí:      9:00 – 12:00        12:30 – 17:00

Středa:       9:00 – 12:00        12:30 – 16:00

Čtvrtek:      9:00 – 15:00        na objednání

Poradenství je poskytováno bezplatně.

Sociálně aktivizační služby poskytujeme:

Pondělí – pátek:            10:00 – 15:00

                                                                

Na základě rozhodnutí vedení SONS ČR, z. s., v Praze je s účinností

od 1. 4. 2017 každá Oblastní odbočka povinna vydávat svůj

informační časopis 1x měsíčně.

Z tohoto důvodu Vám budou v krátkém čase za sebou doručeny dva

Informátory, dubnový a květnový.

Věříme, že toto rozhodnutí bude pro nás všechny přínosem.

 

 

 

 

Dne 21. dubna se konalo volební Oblastní shromáždění opavské odbočky SONS ČR, z. s., za účasti 61 členů a 3 průvodců. 50 členů bylo řádně omluveno. Na funkční období 2017 – 2021 byla zvolena devítičlenná Oblastní rada, která bude pracovat v tomto složení:                                                                                         

předseda - pan Pavel VEVERKA                                                       místopředseda - pan Jiří PIKA                                                                           pokladník - pan Pavel LOYDA                                                                                  členové - paní Iveta ČIHÁČKOVÁ, pan Václav BEJČEK, paní Dana     BEJČKOVÁ, paní Petra PLCHOVÁ, pan Martin SEIDL, paní Naděžda WOLFOVÁ

Nové Oblastní radě přejeme hodně úspěchů v její činnosti.  

            

                                                                                                                    

.

 

V uplynulých měsících proběhly tyto akce:

Muzikál Mýdlový princ v Brně

Návštěva Kroměříže a vinného sklípku v Kostelci u Kyjova

Návštěva zámku v Raduni

Volební Oblastní shromáždění

 

                            

                                                                                                        

                                                                                                                       

každé pondělí od 10:00 do 12:00 hodin

Akci zajišťuje paní Marie REICHLOVÁ, tel.: 723 754 449.

                                                                            

 1. 04. 2017 opera Rusalka

Akci zajišťuje paní Dana Bejčková, tel. 604 500 426, 553 616 452.

 

                                                         

Hrálo se 29. 04. 2017

Hrajeme každou poslední sobotu v měsíci od 13:00 – 15:00 hodin

v restauraci RAKETA (ul. Krnovská 553/184, zastávka „Jaktař,

U Jaktarky“).

Akci zajišťuje paní Naďa WOLFOVÁ, tel.: 775 628 223.

 

   

 

 

                  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                         

                                                                                                                                        

                                                                                                                                          

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Vzhledem k velkému množství informací jsou odpovědi na Vaše dotazy k dispozici na sekretariátě SONS ČR, z. s., OO OPAVA, v měsíčníku ZORA nebo na http://www.sons-opava.cz/.

Jedná se zejména o tyto informace:

 • Dohoda o provedení práce
 • Příjmy od daně osvobozené
 • Slevy z daně
 • Daň z nabytí nemovitých věcí
 • Daň z nemovitých věcí
 • Daň z pozemků
 • Daň ze staveb a jednotek

                                                                             

 

                                                                              

    -   ÚP ČR pomáhá OZP při získání a udržení práce

 

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB A LIDÉ S TĚŽKÝM ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany se zabýval dodržováním povinnosti elektronické evidence tržeb, které se ukazuje jako problematické pro osoby samostatně výdělečně činné s těžkým zrakovým postižením. Rozhraní systému pro EET není přístupné a splnění povinností pro registraci je tak znesnadněno, či dokonce zcela znemožněno osobám se zrakovým postižením. Problém s přístupností je i v tom, že systém EET neumožní v případě generování účtenky reagovat na technickou chybu, ať už způsobenou velice častými výpadky EET na straně státu, či nestandardním chováním při výměně údajů, nebo na straně aplikace klienta. Dalším problémem je oblast tisku účtenky, neboť v tuto chvíli neexistuje na trhu tiskárna pro účtenky, která by uživatele se zrakovým postižením zvukově upozornila na to, že v tiskárně došla barva, či papír/páska atd. Výbor proto požádal Ministerstvo financí, aby připravilo nařízení vlády o dočasné výjimce pro osoby s těžkým zrakovým postižením nebo hluchoslepé osoby z povinnosti elektronické evidence tržeb, dokud nebude zajištěna přístupnost systému EET.                            

K tomu ministr Jan Chvojka: EET nesmí zrakově postiženým lidem klást překážky.

                                                                            

ORDINAČNÍ HODINY OČNÍCH AMBULANCÍ VE SLEZSKÉ NEMOCNICI V OPAVĚ

Všeobecná a příjmová ambulance                        

Po – Pá  7:00 - 12:00  13:00 - 15:00 

pouze na objednávku

Po - St    MUDr. Pupsová

Čt           MUDr. Procházková, MUDr. Racko

Pá           MUDr. Bednářová

Operační ambulance

Po, St, Pá  7:00 - 12:00  13:00 - 15:00  

pouze na objednávku

MUDr. Procházková, MUDr. Racko

Sítnicová ambulance

Po - Čt  07:00 - 12:00  13:00 - 15:00

pouze na objednávku 

MUDr. Bednářová

Glaukomová ambulance

Po 13:00 - 15:00  MUDr. Butela

Čt    8:00 - 12:00  MUDr. Pupsová

jen na objednávku

Dětská ambulance

Út 13:00 - 15:00 děti do 1 roku

možno bez objednání

Čt 13:00 - 15:00 starší děti

jen na objednávku

 

Pohotovost

Po - Pá   15:30 - 21:00 pavilon F

                21:00 -   7:00 pavilon V

So, Ne       9:00 - 20:00 pavilon F

svátky     22:00 -   7:00 pavilon V

 

Telefonické kontakty

Primář:  MUDr. Z. Wandrolová

tel.: 553 766 370

Recepce, objednávky

553 766 373

Ambulance, pohotovost

553 766 379

                                                          

                                                                  

ČIŠTĚNÍ SKVRN

Tajemství, jak odstranit skvrnu tkví v tom, že musí být vyčištěna co nejdříve. Dnes si povíme o skvrnách z ovoce a o mastných skvrnách.

Ovoce

Ještě čerstvé skvrny od ovoce odstraníte, když na ně necháte delší dobu téci vařící vodu, kdy špína skrz látku proteče.              Na skvrny od vařeného ovoce pomáhá zředěný čpavek. Také lze látku namočit do teplého podmáslí nebo přečistit kyselým mlékem a pak vyprat obvyklým způsobem.

Borůvky

Skvrny z rukou odstraní citronová šťáva, ze lnu kyselé mléko (namáčejte alespoň půl hodiny), z vlny citron a z hedvábí líh. Po ošetření přeperte.

Jahody

Čerstvé skvrny prolijte horkou vodou nebo namočte před normálním vypráním v horké octové vodě. Zaschlé skvrny odstraňte žlučovým mýdlem, pak vyperte.

Maliny

Co nejrychleji potřete citrónovou šťávou a důkladně vyperte, skvrny na koberci a ubruse polijte minerálkou nebo sodou.

Ostružiny

Na skvrny od ostružin použijte citron a sůl střídavě jeden po druhém, poté vyperte.

Třešně

Co nejrychleji potřete citronovou šťávou a důkladně vyperte, skvrny na koberci a ubruse polijte minerálkou nebo sodou.

Mastné skvrny

Na skvrnu nasypte mouku, mastkový prášek nebo pěnový prášek (mořská pěna), které tuk vysají. Na mastné skvrny také lze položit hedvábný papír, ubrousek nebo piják a přežehlit mírně teplou žehličkou. Rovněž se osvědčuje, když se na skvrnu navlhčenou benzínem položí piják a přežehlí teplou žehličkou. Ze svetrů a pletených šatů se mastné skvrny dobře odstraňují šumivou minerálkou.

                                                                      

V dubnu oslavily významné životní jubileum tyto naše členky:

paní Anežka NESTROJOVÁ, paní Anna GILÍKOVÁ, paní Jiřina ONDRASCHKOVÁ, paní Jindřiška REVAJOVÁ, paní Gertruda SCHWARZOVÁ.

BLAHOPŘEJEME.                                                                                 

 

Tým pracovníků SONS ČR, z. s. Oblastní odbočky OPAVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Oblastní odbočka OPAVA

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, zapsaný spolek OPAVA a jejich příznivců.

Je neprodejný.

   

Kontaktní informace:

Horní nám. 47, 746 01, OPAVA (BUDOVA Magistrátu města Opavy, 2. poschodí, číslo dveří 12)

Z bezpečnostních důvodů jsou uzamčeny prosklené spojovací dveře ve 2. poschodí. Zvonek je umístěn na pravé straně v rámu dveří ve výšce asi 163 cm.

E-mail:    opava-odbočka@sons.cz

Web:       www.sons-opava.cz

Telefon:  553 756 175

Sociální pracovnice: Bc. Iveta ČIHÁČKOVÁ

Telefon:  775 438 157, email: cihackova@sons.cz

Pracovnice v sociálních službách, koordinátorka dobrovolníků:

Petra PLCHOVÁ    Telefon:  778 487 416, email: plchova@sons.cz

Sociální poradna poskytuje informace v časových intervalech:

Pondělí:      9:00 – 12:00        12:30 – 17:00

Středa:       9:00 – 12:00        12:30 – 16:00

Čtvrtek:      9:00 – 15:00        na objednání

Poradenství je poskytováno bezplatně.

Sociálně aktivizační služby poskytujeme:

Pondělí – pátek:            10:00 – 15:00

 

Oblastní rada

Předseda: Pavel VEVERKA

Telefon: 737 935 854, Email: pavel.veverka@seznam.cz

Místopředseda: Jiří PIKA

Pokladník: Pavel LOYDA

Členové: Bc. Iveta ČIHÁČKOVÁ, Václav BEJČEK, Dana BEJČKOVÁ,       

Petra PLCHOVÁ, Martin SEIDL, Naďěžda WOLFOVÁ 

 

 

                                                                                                                      

 

V úterý 02. 05. 2017 navštívilo i přes nepřízeň počasí 16 členů OO OPAVA Arboretum v Novém Dvoře.

                                                                                                        

                                                                            

 

Ve čtvrtek 04. 05. 2017 jsme v Domě umění navštívili  komentovanou prohlídku výstavy ,,Josef Lada“.

                                                                             

                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

Cyklistický výlet do okolí města Budišov nad Budišovkou a Libavé se nekonal z důvodu nepříznivého počasí.

                                                                                                                                        

                                                                                                                                             

 

REKONDIČNÍ POBYT V UKV KARLOVICE - JESENÍKY   

 1. 05. – 20. 05. 2017 - je plně obsazen!

 

 

 

 

 

Ve dnech 14. 05. – 20. 05. 2017 bude sekretariát SONS ČR, z. s. OO OPAVA uzavřen z důvodu konání rekondičního pobytu v UKV Karlovice.

V případě potřeby odborného sociálního poradenství se, prosím, obraťte na Bc. Martina HYVNARA, DiS., SONS ČR, z. s. OO NOVÝ JIČÍN, tel. 776 488 164, 556 720 809, email: novyjicin-odbocka@sons.cz.

 

 

 

 

 

V měsíci květnu proběhnou tyto akce:

Návštěva Arboreta v Novém Dvoře

Návštěva výstavy „Josef Lada“

Rekondiční pobyt v Karlovicích

 

 

 

                                                                                                                      

každé pondělí od 10:00 do 12:00 hodin

Kontaktní osoba paní Marie REICHLOVÁ, tel.: 723 754 449.

                                                                        

 1. 05. 2017 činohra VEČEŘE

Kontaktní osoba paní Dana BEJČKOVÁ, tel. 604 500 426, 553 616 452.

                                                            

Nejbližší termín 27. 05. 2017

Hrajeme každou poslední sobotu v měsíci od 13:00 – 15:00 hodin.

v restauraci RAKETA (ul. Krnovská 553/184, zastávka „Jaktař,

U Jaktarky“).

Kontaktní osoba paní Naďa WOLFOVÁ, tel.: 775 628 223.

 

 

                                                                                       

 

Vzhledem k velkému množství informací jsou odpovědi na Vaše dotazy k dispozici na sekretariátě SONS ČR, z. s., OO OPAVA, v měsíčníku ZORA nebo na http://www.sons-opava.cz/.

Jedná se zejména o tyto informace:

 • Pravidla pro pracovní poměr na dobu určitou

 

 • Kvitance                                                        

 

 • Informace o zvláštnostech příspěvku na vodicího psa

 

    -  Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

 

 

POŘIZOVÁNÍ POSLEDNÍ VŮLE MAJÍ NEVIDOMÍ KONEČNĚ O NĚCO SNAZŠÍ

 

Poměrně brzy poté, kdy bylo přijato platné znění občanského zákoníku, zjistili jsme, že se nepříjemně zkomplikovala možnost nevidomých pořizovat závěť, tedy právním jazykem řečeno „testovat“. Již z předcházejícího občanského zákoníku jsme znali ustanovení, které říkalo, že:
“Osoby nevidomé mohou projevit poslední vůli též před třemi současně přítomnými svědky v listině, která musí být přečtena.“
Toto ustanovení však platilo pro případ, kdy nevidomý poslední vůli projevoval „soukromě“, tedy bez přítomnosti notáře. Nový občanský zákoník však stanovil, že i pro projev poslední vůle veřejnou listinou (tedy obvykle formou notářského zápisu) se ustanovení o třech svědcích použije obdobně, což v podstatě znamenalo, že i když nevidomý půjde testovat k notáři, musí si s sebou přivést tři svědky, na něž navíc občanský zákoník klade další podmínky; nesmí jít o osoby, které by měly na úkonu nějaký zájem, např. nesmí jít o ty, kdo by dle projevované vůle po budoucím zůstaviteli měly něco dědit. Deklarovaným účelem takové úpravy byla pochopitelně ochrana nevidomých, ale fakticky to přineslo výrazné znesvobodnění a zkomplikování možnosti nevidomých rozhodovat o tom, co se má dít s jejich majetkem po smrti.                                                                                                                          

SONS proto ve spolupráci s Vládním výborem zdravotně postižených občanů několikrát v rámci meziresortního řízení, v němž se připomínkovaly předpisy novelizující občanský zákoník, poukazovala na negativní dopad této úpravy na naši komunitu. Navrhovali jsme takové legislativní řešení, které by testování za notářské asistence podřadilo do režimu, v jakém mají nevidomí možnost běžně písemně jednat.                                                                                                                                                                                          I přes signály o tom, že tato naše připomínka bude vzata v potaz, trvalo několik let, než k novelizaci příslušného ustanovení došlo.                                                                                                                                                 Stalo se tak až na sklonku minulého roku zákonem č. 460/2016 Sb., jehož účinnost nastane 27. února 2017.                                                                                                                                                                                                 

Naše připomínka však byla akceptována pouze částečně. Vypuštěno bylo ustanovení, které nutilo nevidomé, aby si s sebou k notáři přivedli tři svědky, ovšem testování formou veřejné listiny nebylo podřazeno do režimu platného pro běžné písemné jednání nevidomých. Z toho plyne, že na testování před notářem se uplatní ustanovení o zhotovování veřejné listiny upravená notářským řádem (z. č. 358/1992 SB., ve znění pozdějších předpisů). Konkrétně § 65:                                                                                       

(1) Je-li účastníkem někdo, kdo neumí nebo nemůže číst nebo psát, může notář sepsat notářský zápis pouze za účasti dvou svědků úkonu. Tito svědci musí být přítomni při projevu účastníka o tom, co má být pojato do notářského zápisu a při předčítání notářského zápisu a jeho schválení tím účastníkem, v jehož zájmu byli přítomni.                                                                                                                                          

(2) Postup podle odstavce 1 není třeba, jestliže má tento účastník schopnost seznámit se s obsahem právního jednání s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek a je schopen se vlastnoručně podepsat.“                                                                                                                                                   

Můžeme tak říci, že jsme se nyní vrátili k právnímu stavu platnému před přijetím nového občanského zákoníku, poukázat lze na drobný problém, který s sebou může nést úprava v notářském řádu, tedy že nevidomý člověk, který nebude schopen se u notáře seznámit s obsahem závěti „s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek“, nemá možnost, na rozdíl od jiných právních jednání v písemné formě, se s listinou seznámit s pomocí osoby, kterou si sám zvolí. V takovém případě bude k úkonu potřebovat dva svědky.

                                                                           

                                                                               

 

 • Audiozáznamy přepisují nevidomí profesionálové
 • Ke změně zákona o hmotné nouzi

                                                         

PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ OČNÍCH AMBULANCÍ A DIAGNOSTICKÉ METODY

 

ŠTĚRBINOVÁ LAMPA

Jedná se o nejpoužívanější přístroj v očním lékařství, je určený k vyšetřování očních tkání a očních abnormalit Jde o speciální mikroskop, který umožňuje dokonalé vyšetření zejména předního segmentu oka: rohovky, duhovky, čočky, přední oční komory apod. Mikroskop je propojen lampou – světelným zdrojem procházejícím úzkou štěrbinou. Lékař světlo zamíří pacientovi přímo do oka, a tak přesně nasvítí vyšetřovanou oblast. Oko pak lékař pozoruje přes mikroskop tak, aby získal šikmý optický řez průsvitnými tkáněmi přední části oka. Při vyšetření jsou tkáně osvětleny buď přímým proužkem světla, nebo je tkáň osvětlena zpětně odraženým světlem. Ideální je, když jsou zornice při tomto vyšetření co nejširší, proto se pro lepší přehlednost vyšetřované oblasti aplikují oční kapky              na rozšíření zornic. Lékař pak mnohem lépe vidí detaily čočky a všech vrstev rohovky, stav spojivky, slzných kanálků, ale i očních víček a očního pozadí apod. Díky očnímu zvětšení může lékař zachytit i velmi jemné změny a příznaky očních onemocnění.

 

AUTOKERATOREFRAKTOR

Tento přístroj je určen pro automatické měření parametrů oka, zakřivení rohovky a pro stanovení počtu dioptrií. Přístroj dokáže velice rychle a přesně určit mohutnost optického systému oka, zhodnotit zakřivení rohovky „cylindr“ i osu a analyzuje údaje potřebné pro správnou korekci oční vady. Vyšetření probíhá tak, že pacient opře hlavu do opěrek čela a brady a v této poloze se zadívá na obrázek v přístroji, nejčastěji horkovzdušný balón nebo hory. Přístroj oči během chvilky proměří a údaje vyhodnotí. Autokeratorefraktor je důležitým pomocníkem pro měření správných parametrů oka a také pro správný výběr kontaktních čoček.

 

BEZKONTAKTNÍ TONOMETR

Tento přístroj je určen pro k měření nitroočního tlaku, které je samozřejmou součástí prohlídky u očního lékaře. Vysoký nitrooční tlak je totiž největším rizikovým faktorem pro glaukom, tedy zelený zákal a jiná oční onemocnění.

 

FOROPTER

Jedná se o přístroj, který, měří refrakci oka pomocí sady skel, jež lékař může nastavit a měnit pouhým stiskem tlačítka. V posledních letech nahrazuje zkušební brýle. U tohoto typu vyšetření se brýlový nosič nenasazuje na obličej, ale pacient sleduje optotypy na displeji přes vyšetřovací jednotku – jako přes dalekohled. Vyšetřovací jednotka obsahuje několik pouzder s čočkami, které se otáčejí kolem společné osy, jsou to vlastně sady zkušebních skel. Skla lze měnit rychle, přímo před očima pacienta, během chvíle lze nastavit nové hodnoty nebo vracet předchozí hodnoty pro opakované posouzení pacientem. Počet dioptrií pro korekci oční vady tak lékař najde ve spolupráci s pacientem pohodlněji a příjemněji. Navíc lze používat podrobnější stupnice než u jiných metod a v případě potřeby každé oko otestovat zvlášť. Nejnovější foroptery jsou digitální, elektronicky ovládané, s možností propojení s dalšími přístroji, kdy lze řadu úkonů jednoduše zautomatizovat a sledovat na displeji přístroje.

 

ARGON LASER

Slouží k ošetření sítnice.

 

YAG LASER

Slouží k zákrokům u zeleného zákalu a druhotného šedého zákalu. Umožňuje šetrné vytvoření drobného otvoru v duhovce, což vede ke zlepšení průtoku komorové vody ven.

 

DIGITÁLNÍ SÍTNICOVÁ KAMERA

Kamera vytváří kvalitní obraz předního i zadního segmentu oka, umožní snímky upravovat i archivovat. Je velkým přínosem pro pacienty s cévním a zánětlivým onemocněním sítnice. Umožní také kontrastní vyšetření cév sítnice a dokáže odhalit začínající změny na sítnici už v minimálním rozsahu, takže může být zahájena včasná terapie.

 

HEIDELBERSKÝ SÍTNICOVÝ TOMOGRAF (HRT)

Slouží ke zjištění prvních známek úbytku nervových vláken při zeleném zákalu. Vyšetření je vhodné především pro osoby s výskytem zeleného zákalu v rodině, pro nemocné se zeleným zákalem a cukrovkou, pro pacienty s vysokou krátkozrakostí.

 

FAKOEMULSIFIKAČNÍ PŘÍSTROJ

Používá se při operaci šedého zákalu. Ultrazvukem rozmělní a odstraní zkalenou čočku.

OPERAČNÍ MIKROSKOP

Přístroj s výbornou optikou, která zajišťuje vysoce koncentrovaný obraz a umožňuje rozeznat všechny jemné nitrooční struktury.

 

BIOMETRIE

Pomáhá určit optickou mohutnost nitrooční čočky implantované při operaci. Základní měřené parametry jsou axiální délka oka a optická mohutnost rohovky. Délka oka je měřena ultrazvukem nebo opticky.

 

PACHYMETRIE

Toto vyšetření umožňuje sledovat a měřit tloušťku rohovky. Síla (tloušťka) rohovky je v očním lékařství velmi důležitý ukazatel, který umožňuje kontrolovat výsledky léčby některých očních nemocí a také některé nemoci diagnostikovat. Údaje o tloušťce rohovky jsou nezbytné také pro provedení laserových refrakčních zákroků – operace se totiž provádějí přímo na rohovce a tloušťka rohovky musí být pro provedení operace dostatečná. Tento parametr se sleduje také po úrazech oka a při používání kontaktních čoček. Vyšetření je velmi důležité i pro správné posouzení hodnot nitroočního tlaku, neboť přístroje vyhodnocují nitrooční tlak dle průměrné tloušťky rohovky. Při odchylkách tloušťky, kdy je rohovka tenčí, nebo naopak silnější, je proto nutné naměřené údaje následně propočítat a upravit. Vyšetření je rychlé a nebolí. Provádí se pomocí speciálních oftalmologických přístrojů. Základní jednoduché vyšetření se provádí ultrazvukovým pachymetrem. Během vyšetření se sonda přístroje dotýká oka, je proto nezbytné před vyšetřením použít anestetické kapičky a oko znecitlivět.

                                                                  

ČIŠTĚNÍ SKVRN

Dnes si povíme o skvrnách z marmelády, džemu a zeleniny.

 

MARMELÁDA A DŽEMY

Tyto potraviny zanechávají lepkavé zbytky, které musíte sebrat a skvrnu utřít vlhkým hadříkem. Na pracích látkách by se měly skvrny odstranit praním. Zaschlé skvrny namočte na půl hodiny do horké mýdlové vody, dočistěte kyselinou citronovou nebo zředěným čpavkem. Důkladně vyperte.

 

ČERVENÁ ŘEPA

Skvrnu z červené řepy musíte ihned přeprat ve studené vodě a nechte ještě přes noc ve studené vodě odležet.

Skvrnu pak potřete neředěným tekutým pracím prostředkem a propláchněte. Na vlhkou skvrnu pak naneste 5% čpavku – podle druhu materiálu – přelijte horkou vodou. U bílých látek použijte peroxid vodíku. Potom důkladně propláchněte vodou.

 

MRKEV

Na skvrnu nalijte kuchyňský olej, promněte a ve vlažné vodě přeperte. Mastnotu vyperte saponátem, mýdlem na praní s přídavkem s přídavkem sody. Pak vyperte v pračce.

RAJČATA

Čerstvou skvrnu vyperte teplou mýdlovou vodou či roztokem čpavkové vody nebo peroxidem vodíku. Poté namočte na delší dobu a vyperte.

 

ŠPENÁT

Skvrny od špenátu přejíždějte rozkrojenou syrovou bramborou, až zelené stopy po špenátu zmizí. Ještě přeperte v teplé mýdlové vodě.

 

 

                                                                                                                      

V květnu oslaví významné životní jubileum tato naše členka:

paní Libuše ŘEHÁNKOVÁ.

 

BLAHOPŘEJEME!                                                                                    

 

 

 

Tým pracovníků SONS ČR, z. s., Oblastní odbočky OPAVA