Informátor č. 11/ 2019

Publikováno 16.12.2019 11:12 Odbočka Tábor


Milí přátelé,

 

Říjen v několika dnech předá svoji vládu listopadu, měsíci přinášejícímu mlhavá rána, trvalé ochlazení, díky kterému přijde na řadu zimní oblečení. Počátek listopadu patří Svátku všech svatých a Svátku zemřelých. Vzpomínka na naše předky je úctou k nim. Pranostiky se k počátku listopadu stavěly:

  • Den Všech svatých je poslední, který léto zahání.
  • Na Dušičky duše zemřelých oplakávají své hříchy, proto pršívá, nebo padá mlha.

Téma dušiček rychle vystřídá svátek sv. Huberta 3. listopadu a toho dne začínají tradiční Hubertovy hony. Sv. Hubert je nejznámější jako patron myslivců a střelců, i loveckých psů, také chrání před psím kousnutím a psy před vzteklinou. Loveckým psům se vypaloval do čela otisk tzv. Hubertova klíče, aby se nebáli vody. Hubert byl původem z akvitánského šlechtického rodu. Při narození prvního dítěte ztratil manželku a žal ho vyháněl do lesů, kde hledal útěchu v lovu. Jednoho dne spatřil jelena, který nesl mezi parohy svítící kříž. Tento zážitek Huberta odvedl od zábav, přijal kněžské svěcení a nakonec se stal biskupem. Svátek se připomíná různým způsobem už od 15. století:

Někde se světí chléb, sůl a voda, aby byl člověk jejich požitím chráněn před psím kousnutím. Tzv. Hubertův chléb si poutníci odnášejí ze Svatého Huberta v Ardenách k ochraně svých domácích zvířat. U nás byl novodobý Řád Svatého Huberta založen hrabětem Šporkem. Jednotlivá myslivecká sdružení pořádají oslavy podle svých zvyklostí. Roku 1991 napsal Petr Vacek a Josef Selement Hubertskou mši pro lesnice a zpěváky. V řadě kostelů se konají bohoslužby, při kterých se tradičně děkuje přírodě a požehná se myslivost pro další období a k tomu se zpívá tato mše. Zajímavý zvuk lesnic je určitě obohacením kultury.

 

Listopad přináší letos také významná výročí 11. listopadu. Je to už 80 let, kdy na následky zranění při demonstraci zemřel student Jan Opletal. Při jeho pohřbu 17. listopadu došlo opět k manifestačnímu odporu proti okupaci a následkem toho byly s okamžitou platností uzavřeny vysoké školy, mnozí jejich studenti byli zatčeni a zbiti. O 50 let později jsme mnozí z nás zažili spontánní reakci na to, když při pokojné demonstraci byli policií rozehnáni násilným způsobem studenti. Násilí na studentech na den přesně jako za okupace vyvolalo tzv. Sametovou revoluci.

 

Zveme Vás hned na zajímavé akce v listopadu a prosinci:

 

Hned v úterý 5. listopadu ve 13:00 nám Miroslav Matoušek přijde vysvětlit Co se děje v lese? Beseda o myslivosti, zvířatech v lese a přinese sebou ukázky např. paroží a další.

 

Ve čtvrtek 14. listopadu se všichni sejdeme na Oblastním (volebním) shromáždění odbočky Tábor v Tabačce ve 14:00 hod.

 

Pěvecké trio A+M² nám přijdou zahrát a rozveselit nás ve čtvrtek 21. listopadu.

 

Před začátkem adventu si ve čtvrtek 28. listopadu společně upleteme adventní věnce.

 

Hned první úterý 3. prosince ve 13:00 hod. uskutečníme Kdo vzpomíná nezapomíná  na téma  Samet není jenom látka s Jiřím Navarou, členem Občanského fóra, budeme vzpomínat na události v Táboře při a po Sametové revoluci. (termín byl přeložen z listopadu).

 

Adventní dobu nám přijdou ve čtvrtek 5. prosince připomenout děti z pěveckého sboru Sboráček.

 

Věříme, že si najdete čas a přijdete. Kromě akcí s hosty budou probíhat i akce pravidelné.  Sledujte kalendář na konci časopisu a přijďte. Připravujeme je vždycky pro Vás a bez Vaší účasti to nejde!

 

 

Ivana Töröková

pracovník v sociálních službách Tábor

 

 

Novinky ze sociálně právní poradny

Jak je to s příspěvkem na pomůcku Orcam MyEye?

 

Orcam lze považovat za digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem a právo žádat mají osoby úplně nevidomé nebo prakticky nevidomé.

Zároveň MPSV zdůraznilo nutnost pečlivého zkoumání nároku na příspěvek na tuto pomůcku a doporučilo, aby žadatelé před podáním žádosti absolvovali konzultaci v dceřiné společnosti SONS Tyfloservis, o.p.s., jejíž pracovníci individuálně s každým zájemcem detailně proberou důvod a způsob, jakým by chtěl žadatel OrCam využívat, zda očekávání žadatele pomůcka skutečně může naplnit a v neposlední řadě i to, zda neexistují jiné pomůcky, které by žadatelovy potřeby mohly splnit lépe. Posouzení Tyfloservisu pak bude využito jako jednoho z podkladů pro vydání rozhodnutí.

V současné době lze tedy doporučit, aby si ti prakticky a úplně nevidomí, kteří jsou o osobním přínosu pomůcky pro ně přesvědčeni, sjednali svou návštěvu v nejbližším krajském středisku Tyfloservisu. Pokud výsledkem jejich konzultace v Tyfloservisu bude totožný závěr, tedy že OrCam MyEye je pro ně opravdu užitečnou pomůckou, pak mohou podat žádost na kontaktním pracovišti místně příslušné krajské pobočky Úřadu práce.

(zdroj: https://www.sons.cz/02-2019-Informace-a-odpovedi-na-dotazy-ze-Socialne-pravni-poradny-SONS-P4006743.html)

Zajímá Vás více nebo potřebujete poradit v jakékoliv oblasti? Neváhejte se obrátit na táborskou odbočku SONS.

 

 

Z AKCÍ, KTERÉ PROBĚHLY:

 

Začátkem října Putovaly písničky opět z Moravy do Tábora. Společné zpívání natolik potěšilo, že jsme se rozhodli sejít ještě ke zpívání českých a moravských koled 17. prosince. Probíhaly i další pravidelné akce Měření, Konverzace v Aj, Pedig.

 

Velká akce, která proběhla ve středu 16. října, byla celostátní sbírka Bílá pastelka. V první řadě mi dovolte poděkovat všem dobrovolníkům, kteří mi pomohli a spolupracovali na celé akci. Jmenovitě Milan Chomout, Maruška Heřmánková, Jana Čechová, Zdeňka Vlková, Růženka Havlová, Emka Kumherová, Hedvika Cílková, Pavla Heřmanová, Iveta Najman, Ivana Töröková, Dagmar Volková, Laďka Svobodová, Zdeňka Richterová, Andrea Máchová, Iva Pazderová, Karolína Svatoňová, Markéta Vyskočilová, Valentýna Stachová a Gabriela Švejdová. To jsou oni, to jsou lidé, kteří i přes nepřízeň počasí, vyrazili do ulic a ve svém volném čase pomáhali získat peníze pro nás všechny, kteří máme problém se zrakem. Často slýchávám, bohužel i od některých z Vás, že „žebrat“ nepůjdete, ať se o nás postará stát, že už jste moc staří na to, někde stát. Ráda bych jen připomněla, že nejstarší dobrovolnici bylo 80 let a já smekám klobouk a klaním se, že do toho šla i letošní rok. Víte, není to jen o tom, někde postávat s kasičkou, ale seznámit své okolí s akcí, seznámit své známé s tím, že mohou přispět, pokud máte známého v nějaké firmě či organizaci, třeba i oni by se zapojili a jako partneři SONSu přispěli. Anebo sám osobně, chci přispět na organizaci, jejímž jsem členem. Možná nenavštěvuji akce, ale to neznamená, že se mezitím nepracuje na odstraňování bariér, že nefunguje výcvikové středisko vodících psů, že se nevyvíjejí kompenzační pomůcky, že za Vás nikdo nebojuje při změnách zákonů, že se nevydávají časopisy, nefunguje knihovna nebo že nefunguje navigační centrum. Těch věcí je celá řada, na kterou potřebujeme peníze a ne! Stát se o nás opravdu zcela nepostará. Letos proběhl už 20. ročník celostátní sbírky. Už 20 let pomáháme a děkujeme všem, kteří pomáhají s námi. A samozřejmě děkujeme všem dárcům.

 

Kristýna Voborská

vedoucí pracoviště Tábor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termíny plánovaných akcí

 

LISTOPAD

pá.

1.

listopad

Konverzace v AJ

9:00

hod.

po.

4.

listopad

Oblastní rada

13:30

hod.

út.

5.

listopad

Co se děje v lese??? Beseda k svátku svatého Huberta s Mirkem Matouškem

13:00

hod.

st.

6.

listopad

Měření

 9:00

hod.

pá.

 8.

listopad

Konverzace v AJ

9:00

hod.

út.

12.

listopad

Qardo

 9:30

hod.

 čt.

14.

listopad

Oblastní shromáždění

14:00

hod.

út.

19.

listopad

Pedig

13:00

hod.

st.

20.

listopad

Pedig

13:00

hod.

čt.

21.

listopad

Nejen country s triem A+M²

15:00

hod.

pá.

22.

listopad

Konverzace v AJ

9:00

hod.

 čt.

28.

listopad

Výroba adventních věnců a ozdob

13:00

hod.

           
           

 pá.

29.

listopad

Konverzace v AJ

9:00

hod.

 

 

PROSINEC 2019

po.

2.

prosinec

Oblastní rada

13:30

hod.

út.

3.

prosinec

Beseda J. Návara - Samet není jenom látka

13:00

hod.

st.

4.

prosinec

Měření

 9:00

hod.

čt.

5.

prosinec

Mikuláš s pěveckým sborem Sboráček

14:00

hod.

pá.

6.

prosinec

Konverzace v AJ

 9:00

hod.

st.

11.

prosinec

Vánoční posezení se členy

13:00

hod.

pá.

13.

prosinec

Konverzace v AJ

 9:00

hod.

út.

17.

prosinec

Putovaly písničky – koledy

13:30

hod.