Informátor SONS Příbram září

Publikováno 14.09.2016 10:41 Odbočka Příbram


Informátor SONS Příbram

 Vážení a milí sonsáčci, zdravíme Vás po prázdninové pauze! Jsme tu zpět odpočatí a připravení na nové zážitky. V úvodu nastíním, co nás v brzké době čeká a nemine. Pro ty z Vás, kdo už se těší, až zase protáhnou svaly, je tady opět připraveno pravidelné pondělní cvičení s Luckou od dvou hodin. Jednou za čtrnáct dní si pohovíme a protáhneme dýchací ústrojí v Solné jeskyni, což bude určitě příjemné obzvlášť v sychravém podzimním počasí. Ob týden nás čekají pravidelná setkání v milými knihovnicemi a určitě se opět pobavíme na bowlingu a uspořádáme konečně slibovaný turnaj v šipkách a petanque. Brzy se společně vydáme na zrekonstruovanou Svatou Horu, kde si na slavnosti užijeme i doprovodný program a prodáme nějaké výrobky z naší tvůrčí dílny. Ta již zahálela dost dlouho, takže se určitě těšte na nové nápady, třeba výrobu mýdla. Na podzim je připraven projekt Braňte se!, který je určen především našim starším členům, ale myslím, že o nekalých praktikách podomních prodejců, kterým se budeme v semináři věnovat, se jistě může poučit každý. Ti mladší z Vás se zase mohou těšit na jistě zajímavou praktickou přednášku o sebeobraně. V říjnu se nám do pokladny přisypou nějaké koruny ze sbírky Bílá pastelka a třeba i z Černé kavárny, která, doufejme, zavítá tentokrát na Dobříš. Další velkou událostí je dobročinný bazar oblečení, který proběhne přímo u nás v centru. Prostudujte program a pokud Vás něco zaujme, prosíme, přihlaste se nám co nejdříve. Do rubriky o kompenzačních pomůckách jsme tentokrát vybrali možná známý, ale velmi užitečný ColorTest a v právní poradně si zopakujeme a zaktualizujeme naše vědomosti o příspěvku na zvláštní pomůcku. Na závěr nechybí zajímavost, tentokrát se mrkneme do historie.

Ještě Vás musíme upozornit na změnu úředních hodin naší poradenské kanceláře. Bude Vám otevřena každé pondělí od 9:00 do 14:00 a k tomu ještě každou středu od 9:00 do 12:00.

Program aktivit centra SONS Příbram

Září 2016

 

8.9.    Posezení v knihovně Křižák –14:00 – 16:00

16.9.  Návštěva Solné jeskyně na Poliklinice Ravak a posezení   

          u kávy od 14:00, návštěva stojí 35 Kč za osobu

17.9.  Akce na Svaté Hoře – narozeniny Farní charity Příbram – stánek

          SONS a dalších organizací, prodej výrobků a doprovodný program

19.9.  Povídárna u kávy v centru SONS 15:15 – 17:00

22.9.  Literární posezení v knihovně Křižák – poslechy ukázek

          z audioknih 14:00 – 16:00

26.9.  Tvůrčí dílna – výroba na jarmarky – ubrouskové květiny

          15:15 – 17:00 v centru SONS

29.9.  Bowling ve vinárně u Simony 16:00 – 18:00

30.9.  Návštěva Solné jeskyně na Poliklinice Ravak a posezení   

          u kávy od 14:00, návštěva stojí 35 Kč za osobu

 

Pravidelné aktivity:

Cvičení Fit Senior: začínáme 19.9. a pokračujeme každé pondělí v centru SONS 14:00 – 15:00, 30 Kč/osoba

 

Na všechny akce se prosím hlaste předem kvůli počtu míst na čísle: 775 438 194 nebo

na mailu: lienertova@sons.cz

Představení kompenzační pomůcky

 

ColorTest – rozlišovač barev

cena : 17 900,00 Kč vč. DPH

Jedná se o přístroj k poznávání barev. Obsahuje hlavní a vedlejší menu. Hlavní menu má funkci čas, datum, termíny, stopky, informace.

Ve vedlejším menu informace zjistíte stav baterie, teplotu                  v místnosti. Přístroj je vybaven digitalizovaným českým hlasem.

Součástí je nabíječka baterií. K přístroji lze připojit sluchátka.
Velikost ColorTestu je 157x38x20 mm, jeho váha je 105 g.

U nás v centru si jej můžete vyzkoušet a zakoupit s Tyflopomůckách v hlavní budově SONS na Krakovské 21 v Praze.

Právní oblast týkající se nevidomých a slabozrakých

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Dovolte nám v tomto článku shrnutí informací, které potřebujete znát, když žádáte o příspěvek na zvláštní pomůcku. Vše následující je aktualizováno v letošním roce ministerstvem práce a sociálních věcí. Více podrobných informací naleznete z zákoně o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení 

Tato postižení musí být charakteru dlouhodobě nepříznivého, který trvá nebo má trvat déle než 1 rok. Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku dále je, že zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím.

Dále zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem, který je hrazen z veřejného zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou. Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, je obsažen ve vyhlášce č. 388/2011 Sb. Příspěvek se poskytuje i na pomůcku, která ve vyhlášce uvedena není, a to za podmínky, že ji krajská pobočka Úřadu práce považuje za srovnatelnou s některou z pomůcek, která ve vyhlášce uvedena je.

A teď tedy to, co nás nejvíce zajímá a to výše příspěvku, kterou můžeme na pomůcku dostat. Zákon rozlišuje, zda jde o pomůcku    v ceně do nebo přes 24 000 Kč.

Na pořízení zvláštní pomůcky v ceně nižší než 24 000 Kč se příspěvek poskytne jen osobě, která má příjem (příjem s ní společně posuzovaných osob) nižší než 8násobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob. Výše příspěvku na zvláštní pomůcku se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1 000 Kč.

Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 24 000 Kč, se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 %

z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky. Jestliže osoba nemá dostatek finančních prostředků ke spoluúčasti, krajská pobočka ÚP určí nižší míru spoluúčasti (s přihlédnutím k míře využívání zvláštní pomůcky, k příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům), minimální spoluúčast však činí 1 000 Kč.

Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč. Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč.

 

Zajímavost

    V minulém Informátoru jsme Vám nabídli rozhovor Mladé fronty DNES s paní Jarmilou Čihulovou, nevidomou paní, která chodí po Praze bosa. Dnes se podíváme trochu do historie. Městu Olomouc patří prvenství, o kterém mnoho lidí neví. Před 111 lety tady lékaři jako první na světě úspěšně transplantovali rohovku. Alois Glogar tehdy oslepl na obě oči po těžkém poleptání vápnem a neměl mnoho šancí na uzdravení. Nakonec mu zrak vrátil primář očního oddělení Zemské nemocnice v Olomouci, prof. Eduard Konrád Zimr. Jako první na světě transplantoval 7.prosince 1905 lidskou oční rohovku. Jeho zákroku předcházelo více než sto let neúspěšných pokusů. Byl to průlomový výkon, předtím se lékaři pokoušeli transplantovat rohovku od zvířat i lidí, ale nikdy se jim to nepodařilo. Podle lékařských zpráv primář Zimr zákrok zvládl za pomoci velmi nedokonalé techniky. Bez operačního mikroskopu, s pomocí hrubého šicího materiálu připevnil oštěp z rohovky dárce ve spojivce dvěma stehy ve tvaru maltézského kříže. Několik hodin po úspěšné operaci pacient opět viděl. Na Zimův revoluční operační zákrok navazuje i současné oční lékařství. Metoda, kterou vyvinul, je i po sto letech základem pro náhrady poškozené rohovky