Informátor 9/2019

Publikováno 24.09.2019 13:49 Odbočka Tábor


Milí přátelé,

 

letošní léto proběhlo v naší odbočce ve znamení výletů, procházek, her a poznání. Tradičně jste se přesídlili na chaty, na koupaliště nebo na dovolenou. Ti, kteří zůstali, uvítali letní rozmanitost akcí pod vedením Kristýny Voborské. Řada z Vás se může za letošním létem ohlédnout jako za pěkně prožitým. Ne každý měl takové štěstí. Nemoc a smutné události v životech nevynechaly ani členy naší organizace. Důležité je, abychom nezůstávali ve smutku a naříkání na bolesti, ale dokázali jít dál a překonávali překážky s vírou, že zítra bude líp!!!

 

První zářijový týden proběhne již tradiční rekondiční pobyt pro členy naší odbočky. V Albrechticích nad Vltavou je hezky a cesty příjemné pro naše členy dávají možnost aktivního odpočinku a pobytu v přírodě. Program celé rekondice a plánované výlety stojí určitě za to, a tak přeji všem účastníkům pěkné počasí a skutečně hezký zážitek.

 

V září se rozběhne také již celoroční pravidelný chod odbočky, oblíbené akce, jednání oblastní rady a další. Začněte znovu sledovat kalendář akcí na konci každého vydání odbočkového časopisu, ve kterém naleznete přesný plán akcí na aktuální měsíc a předpokládané akce v měsíci následujícím.

 

Vždy jsme rádi, když nám zavoláte a víme, že na plánovanou akci přijdete anebo se omluvíte. Není to jenom zpráva pro nás, ale i pro vaše přátele, se kterými se u nás potkáváte.

 

 

Přejeme všem hezký podzim, zahrádkářům pěknou sklizeň a především pevné zdraví a dobrou náladu!

 

Ivana Töröková

pracovník v sociálních službách Tábor

 

 

 

 

 

 

Novinky ze sociálně právní poradny

08/2019 Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS , zpracoval Luboš Zajíc

Odpovědnost držitele vodicího psa za škodu podle občanského zákoníku

Zásadním impulsem k napsání následujících řádků byl dotaz jednoho ze známých českých držitelů vodicích psů, který se právě na odpovědnost za škodu způsobenou vodicím psem ptal. Ustanoveními, která se této problematiky bezprostředně týkají, jsou paragrafy 2933 až 2935 občanského zákoníku (z. č. 89/2012 Sb.).

Nejdříve citujme § 2933:

„Způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho vlastník, ať již bylo pod jeho dohledem nebo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo nebo uprchlo. Osoba, které zvíře bylo svěřeno nebo která zvíře chová nebo jinak používá, nahradí škodu způsobenou zvířetem společně a nerozdílně s vlastníkem.“

Toto ustanovení zakládá tzv. objektivní odpovědnost vlastníka zvířete, popř. jiného jeho faktického držitele vůči každé osobě, které zvíře způsobí škodu. K úspěšnému uplatnění náhrady škody tedy poškozenému postačí, pokud prokáže, že ke škodě skutečně došlo (předloží potvrzení od lékaře, že byl zraněn, předloží fotografii dokládající, že jeho oplocení pozemku bylo zničeno sousedovým zvířetem, a podobně) a prokáže, že zde byla příčinná souvislost mezi chováním zvířete a vznikem škody, tedy že ono zranění bylo způsobeno skutečně psem majitele, jehož žaluje. V tomto případě by se soud již vůbec nezabýval tím, zda vlastník zvířete mohl či nemohl škodě předejít, zda udělal vše, aby psovi v pokousání souseda zabránil, zda plot, který pes při pokousání kolemjdoucího přeskočil, byl či nebyl dostatečně vysoký, a tak dále. Odpovědnost zde bude vždy, bez ohledu na míru zavinění majitele psa.

K držitelům vodicích psů však zákon tak striktní není. Ustanovení § 2934 totiž říká:

„Slouží-li domácí zvíře vlastníku k výkonu povolání či k jiné výdělečné činnosti nebo k obživě, anebo slouží-li jako pomocník pro osobu se zdravotním postižením, zprostí se vlastník povinnosti k náhradě, prokáže-li, že při dozoru nad zvířetem nezanedbal potřebnou pečlivost, anebo že by škoda vznikla i při vynaložení potřebné pečlivosti.“

Protože nemáme k dispozici soudní judikát, který by vyložil, co má zákon potřebnou pečlivostí přesně na mysli, pokusím se – s rizikem, že soud by situaci posoudil jinak, posloužit vlastním příkladem: představme si, že by vodicí pes učitele hudby znečistil ve třídě hudební školy koberec takovým způsobem, že by bylo nutné jej nechat profesionálně vyčistit a ředitel hudební školy by se rozhodl po učiteli žádat uhrazení nákladů vzniklých v souvislosti s vyčištěním koberce. Pokud by nešlo o psa vodicího, byl by učitel jistě povinen náklady uhradit. Jestliže by však šlo o škodu způsobenou psem vodicím, pak by jeho majitel, který by prokázal, že psa ten den řádně venčil a ke znečištění došlo např. z důvodů nějaké nenadálé střevní komplikace, mohl uspět, a soud by patrně tohoto škůdce povinnosti nahradit škodu zprostil.

Nezbývá, než majitelům vodicích psů doporučit, aby se slovy zákona snažili potřebnou pečlivost svým pomocníkům věnovat, aby tak vzniku škody pokud možno předešli, popř. se byli schopni z odpovědnosti za škodu způsobenou jejich psy vyvinit.

Pokud  potřebujete poradit v jakékoliv oblasti,  neváhejte se obrátit na táborskou odbočku SONS.

 

 

Z AKCÍ, KTERÉ PROBĚHLY:

Léto v SONSu, se neslo v duchu, Cestujeme kolem světa. Ať už fyzicky nebo někam dál, alespoň tím prstíkem po mapě. Nohy nás donesly na Kozí hrádek, na Harrachovku, k odpočinkové zóně Komora, na nově postavenou rozhlednu Hýlačku, do Holečkových sadů, do mých rodných Čelkovic i po cestách města Tábora. Nesmím zapomenout na naše hostitelky, kterými byly Zdenička a Jituška Vlkovy, Evička Koubková a moje babička, které nás vždycky za odměnu za ušlé kilometry odměnily kafíčkem. Poděkování patří také Pavle Novotné, která nás s Tomášem opět pustila k sobě na chatičku, kde jsme za doprovodu našich hudebnic, Magdy a Milušky, opekli buřty, zazpívali a strávili další pěkné odpoledne. Díky besedám jsme se dostali i za hranice České republiky. Společně jsme si popovídali o Chorvatsku, Itálii, Řecku a Egyptě. Musím říct, že cestování s Vámi bylo naprosto skvělé. Nelenily ani naše ruce, když jsme skládali Origami a hodně zábavy jsme si užili při hraní společenských her, jako bylo Qardo, Prší a Člověče, nezlob se! Jedno dopoledne jsem si Vás otestovala i v poznávání pohádkových a filmových melodií, kdy jste excelovali a jako bonus se vždy o daném filmu dozvěděli něco více.

Prázdniny utekly jako voda a nás čeká rekondice a náročný podzim. Prosím Vás už nyní, abyste si zapsali termín 16. říjen, kdy se koná tradiční sbírka Bílá pastelka! Budu Vám vděčná za každou pomoc.

Moc děkuji všem, za účast na našich letních akcích a těším se i na těch podzimních.

Kristýna Voborská

vedoucí pracoviště Tábor

 

 

Pročisti si cévy: křen a červené víno

ozdravný recept od Hanky Novotné

 

Vyrobíte z polosladkého červeného vína a křenu.

Do 7 dcl kompotové sklenice dáme do jedné třetiny očištěný a nastrouhaný křen a zalijeme až nahoru vínem.


Už po hodině je možné ho užívat. Za 24 hodin se doporučuje vzít maximálně 4 polévkové lžíce - bez křenu, který je na dně sklenice. Před použitím obsah promíchejte a počkejte, až se křen usadí u dna. Tento recept je vyzkoušený a skvěle čistí srdečně-cévní systém od usazenin.

Osobě, která tento recept dala k dispozici, tento „lék“ pomohl zrušit plánovanou operaci karpálních tunelů na zápěstích.
Mimo toho je dobrý i jako přírodní antibiotikum a posiluje krvetvorbu.

 

 

Termíny plánovaných akcí

ZÁŘÍ  2019

so.

-so.

31.

-7.9.

srpen

září

Rekondiční pobyt Albrechtice nad Vltavou

 

 

po.

 9.

září

Oblastní rada

13:30

hod.

st.

11.

září

Měření

9:00

hod.

pá.

13.

září

Konverzace v AJ

9:00

hod.

út.

17.

září

Pedig

13:00

hod.

st.

18.

září

Pedig

13:00

hod.

pá.

20.

září

Konverzace v AJ

9:00

hod.

st.

25.

září

Kdo vzpomíná-nezapomíná, Téma: Sv. Václav a Přemyslovci, historie a literatura

13:00

hod.

čt.

26.

září

Kdo si hraje, nezlobí

9:30

hod.

 

 

ŘÍJEN 2019

 

st.

2.

říjen

Měření

9:00

hod.

pá.

4.

říjen

Konverzace v AJ

9:00

hod.

po.

7.

říjen

Oblastní rada

13:30

hod.

út.

8.

říjen

Putovaly písničky

13:30

hod.

čt.

10.

říjen

Kdo si hraje, nezlobí

9:30

hod.

pá.

11.

říjen

Konverzace v AJ

9:00

hod.

st.

16.

říjen

Sbírka Bílá pastelka

 

 

pá.

18.

říjen

Konverzace v AJ

9:00

hod.

út.

22.

říjen

Pedig

13:00

hod.

st.

23.

říjen

Pedig

13:00

hod.

pá.

25.

říjen

Konverzace v AJ

9:00

hod.

st.

30.

říjen

Kdo vzpomíná-nezapomíná, Téma: Zdraví a biologie

13:00

hod.

 čt.

31.

říjen

Cestujeme kolem světa s prstem po mapě

9:30

hod.

 

Dovolená K. Voborská

  1. – 19. 9. 2019