Informátor 7 -8 /2022

Publikováno 11.07.2022 10:07 Odbočka Tábor


INFORMÁTOR

č. 07 - 08 / 2022

Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaného spolku

Vydává:          SONS Tábor

Kvapilova 2289, 390 03 Tábor

Tel.: 381 231 447

Email: tabor-odbocka@sons.cz

Oblastní odbočky Tábor

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů odbočky SONS Tábor a jejich příznivců.

Je neprodejný.

vyhotoveno  30. 6. 2022

Naši oslavenci v měsíci červenci a srpnu

 Přijměte naše gratulace ke svým narozeninám!

Adamcová Jarmila   Janouchová Zdeňka

Dohnalová Marie       Kleinbauerová Jiřina  

Havlová Marie          Kofroň Marian

Heřmánek Jaroslav    Sálusová Daniela

Hlubinková Jarmila    Šedivý Milan

Chomout Jaroslav      Töröková Ivana                                      

Vážení členové, dovolila jsem si časopis začít úryvkem krásné písně pana Jiřího Suchého.

Letní den

Ráno vítr stébla trávy

loukám pročeše.

Kos říká nejnovější zprávy

čápům na střeše.

A bílý mráček v kapce rosy

slunce zhasíná

a děti chodí bosy,

letní den začíná

 

Psát o kráse léta báseň,

dávno jsem si přál.

Však dodnes báseň žádnou

já jsem nikde nenapsal.

Častokráte letní den jsem

veršem slavit chtěl,

však slova jsem pro jeho krásu nikdy nenašel.

 

Pak soumrak všechny krásy kraje

na noc zakryje.

A na pokraji háje potok

hraje árie.

Už slepice a děti chystají se ke spaní.

A můra k lampě letí.

Ve vsi zvoní klekání.

 

Upozornění pro členy

od 11.7.2022 – 12.8.2022 bude mít Oblastní rada SONS dovolenou.

Od 18.7. 2022 – 22.7. 2022 budou sociální služby (odborné sociální poradenství a aktivizační služby) z důvodu čerpání dovolené uzavřeny.

Od 22.8. 2022 – 26.8. 2022 budou sociální služby (odborné sociální poradenství a aktivizační služby) z důvodu čerpání dovolené uzavřeny.

Během srpna bude probíhat stěhování odbočky do nových prostor, proto prosím všechny, kdo budete chtít přijít, abyste si zavolali a domluvili se na času Vašeho příchodu, neboť pracovníci budou v terénu. Od září 2022 bude organizace sídlit v nové budově před nemocnicí. Jedná se o budovu mezi tzv. Zubatkou a novým Domovem se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou chorobou. Budova, kde bude sídlit odbočka SONS Tábor, je nižší a budou tam s ní sídlit i další organizace jako Český červený kříž, Poradenské centrum svazu neslyšících a nedoslýchavých a též Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory. Od září, Vás tedy již přivítáme v nových prostorách. Kdo budete chtít a budete potřebovat, můžete se ozvat a my s Vámi novou cestu na poprvé projdeme a vysvětlíme Vám, jak se k nám co nejbezpečněji dostanete. Od září též dochází k ukončení pevné linky a číslo 381 231 447 nebude fungovat. Fungovat budou jen mobilní telefony (tel. číslo 775 085 124). Prosíme Vás jen o schovívavost během prázdnin z důvodu organizačních změn. Děkujeme Vám za pochopení.

 

Vážení a milí členové a příznivci naší organizace, přejeme  Vám krásné prožití letních dnů, mnoho prázdninových a dovolenkových zážitků a načerpání sil do další naší společné práce a setkávání.

                                                                              pracovníci SONS Tábor

Sdělení Tyfloprodejny

 

Vážení zákazníci,

sdělujeme Vám že obě prodejny Tyflopomůcek SONS - v Praze i v Olomouci - budou mít od 1.7.2022 do 12.7.2022 zavřeno z technických důvodů. Vyřiďte si své nákupy prosím před, nebo pak až po tomto termínu.

Děkujeme za pochopení a přejeme krásné a neomezované letní dny.

 

                                                                 Za obě prodejny Alžbeta Suková

Vážení členové,

ministerstvo dopravy schválilo od 1. července 2022 novou slevu pro cestující, kteří pobírají invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně nebo pro osoby, které jsou uznány jako invalidní ve 3. stupni, ale z různých důvodů nepobírají invalidní důchod. Sleva je ve výši 50 % z obyčejného jízdného. Nárok na slevu lze uplatnit na základě „Potvrzení pro slevu na jízdném pro uživatele invalidního důchodu 3. stupně“. Tento dokument s potřebným QR kódem budou moci občané, kteří neuplatňují slevu na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P, získat:

  • elektronicky v rámci eportálu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ),
  • fyzicky na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), Pražské správě sociálního zabezpečení (PSSZ)nebo Městské správě sociálního zabezpečení v Brně (MSSZ Brno).

ČSSZ urychlila implementační činnost této slevy a je připravena spustit vydávání QR kódu již v pondělí 27. června, aby příjemci ID 3. stupně měli alespoň částečný časový prostor si slevové dokumenty pořídit předem. Upřednostňovanou cestou bude využití eportálu ČSSZ. Potřebné informace budou na stránkách ČSSZ zveřejněny v předstihu před uvedeným datem. Již nyní jsou informace zveřejněny na internetových stránkách CENDIS (www.cendis.cz), kde jsou rovněž uvedeny základní informace k technickému řešení a uplatnění nové slevy.

Nárok na slevu na jízdném se bude prokazovat ukázáním QR kódu a předložením průkazu totožnosti. Potřebný QR může být:

  • v papírové formě,
  • v elektronické formě v podobě dokumentu PDF,
  • v elektronické formě uložené v mobilní aplikaci OneTicket (do této aplikace lze kód získaný od ČSSZ jednoduše načíst a při všech cestách jednoduše ukázat).

Samotná kontrola ve vozidlech veřejné dopravy bude prováděna standardními odbavovacími zařízeními nebo nově vytvořenou mobilní aplikací CheckTicket – kontrola dokladů, která bude pro mobilní telefony k dispozici volně ke stažení.

Zdroj: https://www.cendis.cz/nase-projekty/sleva-osoby-invalidni-ve-tretim-stupni/

Informace ze Sociálně-právní poradny 7/2022

Důchody

 Vláda rozhodla o dalším zvýšení procentní části všech důchodů o 5,2 % od září. Je to už třetí zvýšení důchodů v tomto roce – poprvé se důchody zvyšovaly v lednu, podruhé v červnu. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka k tomu řekl: „Zvýšení důchodů je vzhledem k růstu cen a životních nákladů nutný. Příjemci důchodů, ať už starobních, invalidních nebo jiných, patří mezi nejvíce zranitelné skupiny lidí. Valorizace pomůže uvolnit jejich napjaté rozpočty.“

Jednorázová dávka 5000 Kč

Rozhodnutí vlády, respektive speciální zákon o jednorázové dávce 5000 Kč na každé dítě do osmnácti let s hrubým příjmem rodičů do jednoho milionu korun, se po připomínkách stále ještě ladí.

Všechno, co jste chtěli vědět o zvláštním jízdném, ale báli jste se zeptat

Nejen zájemcům z Prahy a ze Středočeského kraje doporučuji zasvěcený rozhovor s tiskovým mluvčím Integrované dopravy Středočeského kraje o veřejné dopravě z pohledu osoby zdravotně postižené, který se jen v menší části týká tohoto regionu. Rozhovor vznikl s přispěním Nicole Fryčové a celý si ho přečtete na tomto odkazu:

https://inspirante.cz/vsechno-co-jste-chteli-vedet-o-zvlastnim-jizdnem-ale-bali-jste-se-zeptat/

     Z rozhovoru vyjímáme následující obecné otázky a odpovědi:

Otázka: Chápeme správně, že průvodce jezdí vždy zdarma a bez jízdenky? Jak má cestující postupovat, pokud chce řidič jízdu průvodci zpoplatnit?

Odpověď: Ano, chápete to správně. Řidič nemůže chtít jízdné zpoplatnit. Pokud by se tak stalo, prosíme o informaci, abychom mohli upozornit dopravce, ať znovu proškolí zaměstnance.

 

Otázka: Jak má ZTP/P cestující postupovat, pokud na něm řidič průvodce vyžaduje? Jde přece o právo cestujícího, nikoliv o jeho povinnost.

Odpověď: Je to právo cestujícího, řidič nemá právo ho vyžadovat.

 

Otázka: Jak má ZTP/P cestující postupovat, pokud mu řidič průvodce neuzná? (Příklad z praxe: nevidomá cestující měla jako průvodce své školou povinné vidoucí dítě nebo cestující na vozíku měl jako průvodce svou partnerku, která špatně chodí).

Odpověď: Není na řidiči, aby rozhodoval o průvodci, to je pouze na držiteli ZTP/P. Pokud by se tak stalo, prosíme o informaci, abychom mohli upozornit dopravce, ať znovu proškolí zaměstnance.

 

Otázka: Jak má ZTP nebo ZTP/P cestující postupovat, pokud po něm chce řidič chybně platbu za asistenčního psa?

Odpověď: Informovat řidiče, že se jedná o asistenčního psa. Pokud by se tak stalo, prosíme o informaci, abychom mohli upozornit dopravce, ať znovu proškolí zaměstnance.

 

Otázka: Jak má ZTP/P cestující postupovat, pokud jede jak se psem, tak s průvodcem a řidič po něm chybně chce platbu za průvodce místo za psa?

Odpověď: Opět prosíme o informaci, abychom mohli upozornit dopravce, ať znovu proškolí zaměstnance.

 

Otázka: Je povinností řidiče umožnit handicapovanému cestujícímu výstup předními dveřmi i mimo konečnou stanici, nebo jde pouze o úzus či benefit?

Odpověď: Není to povinností řidiče, výstup je zadními dveřmi. Při nástupu a výstupu se musí používat dveře podle jejich označení a použít jiné není cestujícím dovoleno. Vystupující cestující mají přednost před nastupujícími.

 

Otázka: Je v pořádku chtít po řidiči, aby se rozjel až ve chvíli, kdy se handicapovaný cestující bezpečně usadí?

Odpověď: Řidič dbá na bezpečnost všech cestujících a nezahajuje jízdu dříve, než vyhodnotí, že je to možné a bezpečné.

 

Otázka: Proč řidiči s bezbariérovým vozem nestaví rovnou u zastávky tak, aby bylo opravdu pohodlné nastoupit a nebyl tam zbytečný schod?

Odpověď: Řidič autobusu má zajet a zastavit co nejblíže k chodníku, pokud mu to stav komunikace a zastávkového zálivu umožňuje.

Výchovné ke starobnímu důchodu – část I.: kdy výchovné dřívějšímu příjemci invalidního důchodu nenáleží?

Výchovné ke starobnímu důchodu vždy pro jednoho z rodičů ve výši 500 Kč za každé vychované dítě bez omezení (původní návrh zněl na 1500 Kč na nejvýše tři děti) platí od roku 2023 a žádosti bude možné podávat už od září 2022. Z tohoto důvodu a také proto, že jsme nevěděli, zda opatření nová vláda nakonec nezruší, jsme se výchovným zatím blíže nezabývali. Zatím tomu nic nenasvědčuje, takže se pojďme podívat na jedno z praktických úskalí této novinky v souvislosti s pobíráním invalidního důchodu.

Invalidní důchodci (v praxi většinou důchodkyně), kteří neodpracovali potřebnou dobu pojištění pro vznik nároku na starobní důchod, a jejichž invalidní důchody se jen na základě dosažení věku 65 let již přeměnily nebo se teprve přemění na starobní důchody, totiž podle současné úpravy nárok mít nebudou, a to i když děti vychovali.

Jak poněkud kostrbatě vysvětluje Ministerstvo práce a sociálních věcí:

„Starobní důchody, na které vznikl nárok přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přeměnou invalidního důchodu na starobní důchod, se zvýší o 500 Kč za každé vychované dítě, jen pokud nárok na starobní důchod závisející na získání potřebné doby pojištění zanikl, jelikož starobní důchod přeměněný z invalidního důchodu byl vyšší“.

Jde o situaci, kdy se invalidní důchod v 65 letech příjemce přeměnil na starobní důchod, ale důchodce měl v důsledku splnění doby pojištění současně nárok na starobní důchod. Ten byl ale nižší než jeho dosavadní invalidní důchod, který byl tudíž přeměněn na důchod starobní ve výši dosavadního invalidního důchodu.

Jestliže nárok na starobní důchod přeměnou invalidního důchodu vznikne až po 31. 12. 2022, musí příjemce důchodu o výchovné sám požádat v propadné lhůtě nejpozději do 2 let od vzniku nároku na starobní důchod. Výchovné mu pak náleží ode dne vzniku nároku na starobní důchod.  

Shrnuto: invalidní důchodce, který sice vychoval dítě, ale neodpracoval potřebnou dobu pojištění pro vznik nároku na starobní důchod respektive předčasný starobní důchod podle § 29 odst. 1, 2, 3 nebo § 31 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a jehož invalidní důchod se jen na základě dosažení věku 65 let přemění na starobní důchod, nárok na výchovné mít nebude podle nového § 34a odst. 1 účinného od 1. 9. 2022:

„Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 odst. 1, 2 nebo 3 nebo podle § 31 se na žádost zvyšuje ode dne, od něhož se tento důchod přiznává, za každé dítě, které pojištěnec vychoval.“

Výchovné obecně jako novum v našem důchodovém pojištění ještě probereme v příštím vydání.

                      Zdroj: Za sociálně právní poradnu Václava Baudišová a Nicole Fryčová

ZPRÁVY Z NAVIGAČNÍHO CENTRA SONS

Milí přátelé, tento rok slaví Navigační centrum SONS patnácté narozeniny. Je to neuvěřitelné, ale už tolik let pomáhá zrakově postiženým při cestování i v běžném životě. Je to už dlouhá doba, a proto vám chceme znovu ukázat, v čem vám naše Navigační centrum může být nápomocno, a hlavně vám v rámci akce Léto s Navigací i nabízíme, služby Navigace si vyzkoušet přímo v každodenní praxi. Každý, kdo se přihlásí, bude mít od nás během léta 10 výpomocí zdarma. A to se zrovna v letní době cestování a poznávání nových míst určitě hodí, ne? Takže, od Navigačního centra můžete vyzkoušet balíček 10 zakázek zdarma od 21. června po celé léto, tedy do 23. září. Objednat si ho můžete přímo na telefonní lince Navigace 221 462 412, na e-mailu navigace@sons.cz a také na kontaktním Skypu live:navigace. Nebo jednoduše, když se dostanete do situace, kdy budete potřebovat pomoc, kontaktujte výše uvedenými způsoby operátora, ten vám pomůže a následně vás k možnosti celkem deseti letních asistencí zaregistruje.

Nepřehlédněte! Níže uvádíme, jak a k čemu naši věrní uživatelé navigačního centra služby využívají. Hezké a inspirativní počtení.

                                                         Zdeněk Bajtl - Vedoucí Navigačního centra SONS

Jak klienti Navigačního centra v praxi využívají jeho služeb

Jednotlivé služby Navigačního centra lze využívat mnoha různými způsoby a i klienti, kteří je využívají, jsou velmi různí. Níže se s vámi někteří z nich podělili o své zkušenosti. Možná budou inspirací i pro vás.

Jan Lomoz

Rád využívám služeb Navigačního centra. Vzhledem k mojí práci a zálibám se často pohybuji na nejrůznějších místech v Praze. Nejčastěji proto využívám popis cesty z nejbližší zastávky hromadné dopravy k žádanému cíli. Další neocenitelnou pomocí je pro mě asistence s nakupováním na internetu, kde často není snadné s odečítačem vše samostatně zvládnout. Příjemná je i možnost vyhledání potřebné informace či dopravního spojení, když jsem někde na cestách  nebo když zrovna nemám k dispozici svůj počítač. Navigační centrum je výborná služba, kterou stojí za to využívat.

Pavla Kovaříková

Nejčastějším důvodem, pro který navigační centrum oslovuji, je žádost o vypracování itineráře cesty. Popis cesty zohledňující orientační možnosti nevidomého, mi umožňuje vydávat se po Praze na adresy, kam jdu poprvé. Popisy tras si u sebe v počítači průběžně zakládám do speciální složky, buduju si tímto způsobem svůj osobní archiv tras. Takto si postupně mapuju různé kouty Prahy, skládá se mi tak ucelenější obrázek o řadě míst, vzájemné prostorové souvislosti apod. Číslo na navigační centrum nosím při sobě, je to taková moje jistota, že kdybych se na svých výpravách dostala do nějaké prekérní situace, nebo mě cestou napadlo ještě vyřídit nějakou pochůzku, mohu zavolat, nechat se navigovat, požádat o vyhledání otevírací doby nebo jakékoli jiné upřesnění, které se na netu dá najít. Vícekrát jsem si třeba nechala poradit, kde během své cesty potkávám přijatelný kus  trávy, abych mohla vyvenčit svého vodicího psa, nebo kde je cestou nějaké sympaticky vyhlížející místo k zastávce, k občerstvení se apod. Služba mi do života vnesla vyšší stupeň nezávislosti při pohybu městem, i díky této službě jsem při svých výjezdech odvážnější, podnikavější.

Viktor Dudr

Často cestuji a někdy mám na trase i 3 přestupy. Ačkoli si takové cestování předem připravuji s velkými časovými rezervami na přestupování, dostávám se do problémů – někdy mi spoj kvůli zpoždění ujede. A co teprve náhradní autobusová doprava při výluce železnice. Služba Navigačního centra je v takovém případě k nezaplacení. Velice rychle se po telefonu dozvím, odkud, kdy a jak pokračovat dál. „Chytrý“ telefon s jízdními řády nemohu spolehlivě používat, mám na jedné ruce dost poškozené prsty. Mnohokrát mě i v takových případech Navigační centrum dovedlo až do cíle. Nadšeným klientem Navigačního centra SONS jsem se stal hned od jeho založení a jsem jím dodnes.

Cecílie Takáčová

Oči operátora Navigačního centra  se při videohovoru dají využít na spoustu každodenních situací: Pomoc s výběrem barvy oblečení. Přečtení všeho, co vyndám ze schránky (u dopisů jen obálky, a pak už podle uvážení i obsah dopisu), pro rozmlsané jazýčky příchuť jogurtu, typ sýra, konkrétní příchuť sušenky ve špajzu, protože zrovna teď bych si ráda dala mléčnou čokoládu a ne tu, kterou prostě otevřu, a až pak zjistím, co to je. Trvanlivost jakéhokoli produktu. Pomoc s roztříděním sáčků s kořením do kořenek, abych nemusela očichávat sáček po sáčku, a pak kýchala ještě týden.  Pomoc s výběrem zboží na internetu, především popis věci, kterou chci koupit, pokud má daný e-shop popis nedostačující. Přečtení informací na nástěnce v přízemí baráku, protože mám podezření, že by tam mohl být lístek, že nám několik dnů nepoteče teplá voda, když dnes celý den teče jen studená. Hledání zatoulané želvy na zahradě.  Kontrola kuchyňské linky nebo podlahy, protože konkrétní tekutina dělá fleky. Přečtení názvu zastávky MHD, jestli stojím na té správné, jména na domovních zvoncích, abych zazvonila na zvonek kamaráda, a ne na jeho souseda. A víte, co je nejlepší? Ať už operátorovi Navigačního centra zavoláte kdykoli, vždy se na druhé straně ozve milý hlas pracovníka, který vám, jak už jsem popsala, pomůže v podstatě se vším, k čemu by se takováto služba dala využít.

Petr Schweiner

Služeb pro popis cesty z místa A do místa B, aby to bylo použitelné pro nevidomého, není mnoho. Existuje sice řada aplikací, které se o to pokoušejí, ale služba Navigačního centra je dle mě trochu někde jinde. Popis vytváří konkrétní člověk. Když v popisu něčemu nerozumíte, můžete se jej doptat. To u strojového popisu neuděláte. V popisu z Navigačního centra nechybí informace o vodicích liniích. Když se z aplikace dozvím, že autobusová zastávka je ve vzdálenosti 500 m přímo přede mnou, je to užitečné, ale když z Navigačního centra vím, že cestou k ní se můžu orientovat podle trávníku, který je vpravo, je to pro mě prostě ještě lepší. To, že po 300 m je třeba přejít silnici a že 20 m vlevo je přes tuto silnici přechod se zvukovým semaforem, není taky informace k zahození. Vlastně ani informace o tom, že vlevo je cyklopruh, není něco, co by aplikace podávaly. Navigační centrum mi zkrátka v popisech cesty dokáže podat informace, které bych jinak nezískal.

ZAJÍMAVÝ TIP NA PRÁZDNINY

Pokud nevíte, co o prázdninách dělat a bude Vám chybět konverzace v Angličtině s panem Jirkou Sálusem, nebo byste chtěli zkusit jiný jazyk, níže Vám přeposílám nabídku Tyflocentra v Oloumouci.

Dobrý den z Ergonesu, vyberte si jazyk, který vás provede letošní letní dovolenou. Po roce opět přicházíme s nabídkou týdenních intenzivních kurzů přes Skype (ZOOM, Microsoft Teams, Google Meet aj.) Kurzy budou probíhat v měsíci červenci a srpnu, přesný termín si můžete po dohodě s lektorkou zvolit sami. Nabídka jazyků je stejná jako v loňském roce – angličtina, němčina, francouzština, italština a španělština. Kurz probíhá po celý týden, vždy jedna lekce denně. I letos si můžete vybrat lekci v délce trvání 45 minut – 1100 Kč/kurz, 60 minut – 1300 Kč/kurz nebo 90 minut – 1600 Kč/kurz. Svůj kurz si rovněž můžete sestavit či zvolit podle tématu, např. kurz gramatický, konverzační, odborný, doučující apod. Kurzy jsou vhodné pro začátečníky, mírně i středně pokročilé, pokročilé, děti i dospělé. V případě zájmu bude novým klientům zaslána přihláška a kontakt na lektorku. Stávající klienti si mohou termín domluvit přímo s lektorkou. Kurz bude zahájen po zaplacení částky na účet firmy. Zvolte si váš oblíbený jazyk, vyberte si kurz, který vám vyhovuje a můžete začít.

 

Mgr. Eva Daníčková vedoucí jazykové sekce

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.

mobil: 730 870 773

e-mail:danickova@ergones.cz,www.ergones.cz 

 

UPOZORNĚNÍ NA DLOUHODOUBOU VÝLUKU V PRAZE

Vážení,

dovolujeme si Vás upozornit na dlouhodobou výluku v rámci pražské integrované dopravy. Od pondělí 6.6.2022 do odvolání (do cca listopadu 2023) je na stanici metra Florenc trasa C z důvodu rekonstrukce stropní desky uzavřena část vestibulu směrem k autobusovému nádraží Florenc.

Proto není možné pro výstup ze stanice směr autobusové nádraží Florenc využít, jak jste byli dříve zvyklí, pevné schodiště. Výstup je umožněn pouze směrem k ulici Sokolovské, k tramvajím. Pokud přijedete z centra směr Letňany, půjdete ze soupravy vpravo. Eskalátory nahoru jsou u prvního vozu soupravy. Mimo tuto dlouhodobou výluku bude navíc o vybraných předem vyhlášených víkendech docházet k úplnému zavření stanice Florenc C a ke zřízení náhradní tramvajové dopravy XC. Sledujte PID.cz a i my budeme přes tuto konferenci o těchto výlukách informovat.

Pozor, vzhledem k umístění výtahu v právě uzavřeném vestibulu stanice Florenc C není po dobu prací stanice bezbariérově přístupná.

ZAJÍMAVÝ ČLÁNEK OD EMILKY

Ponožky na nožky

Celý život chodíme a naše nožky nás donesou tam, kam potřebujeme. A zaslouží si naši péči v každém věku. Obzvlášť v létě nosíme botičky naboso. A mnozí známe, jak je kůže na nich hrubší a suchá.

A proto… vyzkoušejte „Gelové ponožky.“ Jak fungují? Můžeme si dopřát teplou a voňavou lázeň. Po ní si usušené nožky namažeme krémem. A teď přichází na řadu pomocník – gelové ponožky. Navlékneme je a necháme působit 20 minut, ne přes noc. Po sundání máme hladké a osvěžené nožky. Opakujeme dvakrát až třikrát týdně.

Ponožky jsou z vnější strany opatřené látkovým povrchem, ale není vhodné v nich chodit. Složení 90% bavlna, 10% elasten. Po použití necháme vyschnout. Mohou se prát ručně ve vodě 30 stupňů Celsia. Nesmí se dávat do pračky, ani sušičky. Zakoupíte je v několika velikostech v drogérii.

Doporučení a radost z pohybu a krásných nohou Vám přeje

                                                                                                         Emilka

POZVÁNKA NA ZAJÍMAVOU PŘEDNÁŠKU

Dne 12. července (úterý) od 18:15 v táborské knihovně

SONS Tábor pořádá ve spolupráci s táborskou knihovnou přednášku HISTORIE KOSMONAUTIKY, na kterou Vás srdečně zveme.

Kosmická éra lidstva započala 4. října 1957 startem prvního Sputniku. Cesta od čínských raketek k dnešní kosmonautice byla ale dlouhá, se spoustou překážek, ale i úžasných okamžiků.
Na přednášce Milana Halouska z České astronomické společnosti si připomeneme ty nejvýznamnější mezníky kosmické historie – prvního člověka ve vesmíru, přistání pozemšťanů na Měsíci, i prvního československého kosmonauta, éru raketoplánů i orbitálních stanic. 

Součástí přednášky bude i představení publikace věnované prvnímu kosmonautovi světa Juriji Gagarinovi. Ta je speciálně upravená pro potřeby zrakově postižených čtenářů a obsahuje soutisk psaného textu a Braillova bodového písma, 3D hmatové modely a audio nahrávku kompletního textu. Knihu připravila Odborná skupina pro bezbariérovou astronomii a kosmonautiku České astronomické společnosti ve spolupráci s dalšími partnery.

Odkaz na stránky, kde je publikace představena:
https://www.halousek.eu/eduset-gagarin60/

Milan Halousek (*1961) je předsedou vzdělávacího spolku Kosmos-news, který si klade za cíl popularizaci kosmonautiky především mezi školní mládeží, ale i širokou veřejností. Je také předsedou Astronautické sekce České astronomické společnosti, zakládajícím členem českého Kosmo Klubu a členem Astronomické společnosti Pardubice.
Kosmonautice a její popularizaci se věnuje od roku 1980. Je také vášnivým sběratelem autogramů kosmonautů a všeho dalšího, co s kosmonautikou a lety do vesmíru souvisí.

ZPRÁVA Z PŘEDÁVÁNÍ CEN

V sobotu 18. 6. 2022 v kostele U Salvátora na Praze, proběhl druhý ročník předání cen SONS ČR. První ročník udělování cen proběhl již v roce 2019. Ceny byly uděleny osobnostem s velkým významem pro komunitu zrakově postižených. Smyslem těchto ocenění je vyjádření vděčnosti a úcty lidem, kteří během svého života učinili něco významného a dobrého pro zrakově postižené. S iniciativou přišla paní Dagmar Filgasová, a již od počátku měla jasno: ceny by měly být předávány během koncertu, na němž vystoupí zrakově postižení hudebníci. Oceňovalo se ve 4 kategoriích.

Slavnost začala ve tři hodiny odpoledne příchodem moderátorů koncertu Zdeňka Rybáka a Šarloty Hambergerové, kteří svými vtipnými komentáři dokázali sejmout trému a napětí i ze samotných účinkujících. Na pódiu představili prezidenta SONS Mgr. Luboše Zajíce. Ten nastínil, že koncertem nás budou hudebně provázet učitelé z Klubu učitelů hudby se zrakovým postižením a jejich hosté, a že mezi jednotlivými vystoupeními proběhne slavnostní předání cen. Jako první zazněla Sonatina c-moll od George Philippa Telemanna v podání Martiny Říhovské (zobcová flétna) a Moniky Fukasové (klavír). Následovaly Bludičky od Anny Mikolajkové a Sonatina od Reinholda Kruga. Následovalo vyhlášení vítězů v kategorii Cena veřejnosti. Nominováni byli 3 kandidáti, které nám moderátoři krátce představili. Jiří Mojžíšek, alias „Mojža“, nevidomý programátor, kytarista, vynálezce, výrobce hraček, her, map i knížek, hudebních nástrojů, průkopník při hledání nových cest v nejrůznějších směrech života nevidomých. Dalším nominovaným byl Zdeněk Bajtl, zvaný „Bicajc“, který je dlouholetým vedoucím Knihovny digitálních dokumentů SONS a byl otcem myšlenky a reálného zprovoznění Navigačního centra SONS, které poskytuje praktické informace a rady pro orientaci v exteriéru nevidomým i slabozrakým uživatelům. Poslední nominovanou v této kategorii, a zároveň pak vítězkou, byla paní PhDr. Linda Albrechtová, PhD. - „Blindička“, která v současné době pomáhá studentům Západočeské univerzity s různými hendikepy a její blog Blindička, jehož prostřednictvím oslovuje nejen zrakově postižené, ale i širokou veřejnost, a velmi účinně tak šíří osvětu o nevidomých a slabozrakých, je mezi lidmi velmi oblíbený. Vítěze přišel vyhlásit viceprezident SONS Jan Šnyrych. Nejdříve poděkoval vítězce za nekonečnou trpělivost a ochotu pomáhat druhým a zmínil, že právě její blog je motivací a podporou pro spoustu lidí.

Dalším hudebním číslem bylo vystoupení Romana Schenka. Na klavír zahrál Notturno č. 3 „Sen lásky“ od Ference Liszta. Další cenu pak v kategorii Významná osobnost z řad komunity lidí s těžkým zrakovým postižením přišel předat místopředseda Klubu učitelů hudby se zrakovým postižením Mgr. Milan Arner. Výherci poděkoval za jeho činnost a zmínil, že oceněný se zasloužil o kompletní rekonstrukci a ukotvení školy Jaroslava Ježka ve vzdělávacím systému. Vítězem nemohl být nikdo jiný než ředitel této školy, pan Mgr. Jan Hájek. Ten poděkoval za ocenění a řekl, že si nesmírně váží toho, že cena je právě od SONS ČR. Poté zazněla hudba spíše duchovní. Eva Blažková za klavírního doprovodu nám zazpívala árii „Höre, Israel“ z oratoria Eliáš od Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Hlas se kostelem krásně nesl a jistě okouzlil všechny přítomné. Po tomto opravdu nádherném zážitku přišel výběr 3 preludií op. 28 od Frédérica Chopina v klavírním podání ukrajinského umělce Bohdana Prudkiyho. Po bouřlivém potlesku moderátoři uvedli emeritního viceprezidenta SONS pana PhDr. Rudolfa Volejníka, který přišel předat cenu v kategorii Významná osobnost pro komunitu lidí se zrakovým postižením, sama bez zrakového postižení. Představil ji jako osobu, která se umí vcítit do druhých osob, umí věcně argumentovat a nezdar pro ni není to, s čím se nedá nic dělat. Oceněnou se stala paní Mgr. Marie Schifferová, která od roku 1970 pracovala se zrakově postiženými, 13 let jako učitelka hudby na škole pro žáky se zbytky zraku, 12 let jako ředitelka Školy pro slabozraké v Praze. Od roku 1995 do 2014 působila jako ředitelka Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro nevidomé Dědina o.p.s. Marie Schifferová poděkovala všem a vyjádřila vděčnost, že mohla být mezi námi.„Vinarium“ od Pavla Smutného v podání Milana Arnera (klarinet) a Petry Arnerové (kytara) pak všechny přeneslo do oblasti Moravy. Duchem se člověk ocitl v zámeckých zahradách Lednicko-valtického areálu. Prezident SONS pak vyhlásil poslední kategorii, a sice Cenu prezidenta SONS. Tato cena byla udělena in memoriam panu PhDr. Josefu Cerhovi, který býval všem dobře znám pod familiárním oslovením „Pepa“. Prezident zmínil, že cenu za jeho celoživotní zásluhy chtěl „Pepovi“ udělit už v roce 2019, což se bohužel kvůli Covidu nemohlo naplnit. Cenu přišla převzít dcera Josefa Cerhy, Markéta Cerhová. Za celou rodinu za ocenění poděkovala a zmínila, že by její tatínek byl za cenu moc rád. Závěrem pak zazněly skladby „In a Sentimental Mood“ od Duka Elingtona a „All of me“ od Geralda Markse, v podání hudebního uskupení „SOUL OŽIL“ – Kateřina Vlastová (saxofon) a Martin Jozífek (klavír).Po skončení posledního hudebního vystoupení následoval dlouhý potlesk a moderátoři pozvali oceněné, předávající a významné hosty do sakristie na malé občerstvení.

Celé odpoledne se neslo ve slavnostním a pohodovém duchu a prostředí kostela poskytlo všem, kromě úžasného zážitku, také blahodárný chládek v sobotních tropických teplotách.

                                                     Zdroj: Kateřina Rovenská – časopis ZORA

                                                               Upravila: Lucie Marková - Zdroje

AKCE, KTERÉ PROBĚHLY BĚHEM ČERVNA

VÝLET DO ŽELIVSKÉHO KLÁŠTERA

Ve čtvrtek 2. června jsme se vypravili na celodenní výlet do Želivského kláštera. Tam nás čekal zajímavý program. Jako první byla prohlídka kláštera. Velice milá průvodkyně nás seznámila s historií kláštera a dochovaných sbírek. Během prohlídky jsme nahlédli i do prostorů sálů jako je malovaný refektář, kapitulní síň, sakristie a mnoho dalších... Prohlídku jsme zakončili v kostele Narození Panny Marie, který projektoval významný český barokní architekt Jan Blažej Santini-Aichel. Pak jsme se vypravili do klášterní restaurace, kde nás čekal společný oběd. Po obědě jsme pak pokračovali na další prohlídku, která zahrnovala prohlídku Trčkova hradu s expozicemi – československých motocyklů a včelařství a také komentovanou prohlídku výstavy Duše z periferie - Psychiatrie v letech 1956 -1992. Na závěr jsme pak absolvovali poslední prohlídku a to místního pivovaru i s degustací. Po nákupu suvenýru v místním obchůdku a vytvoření posledních fotografií, jsme se odebrali na cestu k domovu. Ještě jsme se ale museli zastavit v Pacově, kde jsme si dali zmrzlinu a kávu a kdo měl zájem, navštívil zde ještě muzeum Antonína Sovy. Výlet se účastníkům líbil a rádi pojedou zase.

ČTENÍ A PSANÍ BODOVÉHO PÍSMA

Běhen května a června probíhaly pravidelné hodiny nácviku čtení a psaní Braillova písma, pod vedením Emilky Kumherové. Pilnou žačkou byla Pavla Novotná, která se opravdu do nácviku pořádně zakousla a rozhodla se bodové písmo opravdu dobře naučit. Emilka jí trpělivě předávala své zkušenosti a rady. Touto cestou bychom jí za odbočku SONS v Táboře chtěli moc poděkovat a popřát jí hodně pilných studentů. Jsme velice rádi, že o bodové písmo mají lidé pořád zájem. Myslím si, že pro nevidomého člověka je základ, který musí umět. Proto budeme rádi, když se k nám od září přidáte zase na další procvičovací hodiny. Určitě Vám vybereme zajímavé texty.

MUZIKOTERAPIE

Na pravidelném kurzu muzikoterapie jsme si opět zkoušeli další zajímavé a méně známé hudební nástroje. Zajímavé pro uživatele byly jednotónové flétny vyrobené z bezového dřeva, které měli prvně v ruce. Také byly zajímavé tzv. Koncovky, což jsou jednoduché bezdírové píšťaly. Dále jim do ruky lektorka podávala Lytofon, metalofon, xylofon a vysvětlovala rozdíly mezi nimi. Kantalu a různé bubínky si také mohli zkoušet. Na konec lekce jsme si přečetli ukázku z pohádky Zlatý květ, kterou bychom si zkusili zhudebnit. Lekce se uživatelům moc líbila a jsou velice nadšeni. V září budeme opět pokračovat. Kdo budete chtít vyzkoušet, neváhejte a hlaste se u nás v kanceláři.

KRAJSKÁ SOUTĚŽ VE ČTENÍ A PSANÍ BODOVÉHO PÍSMA

Vážení čtenáři, v pátek 10. června se v naší táborské odbočce SONS uskutečnila soutěž v psaní a čtení Braillova písma. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích a to: psaní na mechanickém psacím stroji, čtení Braillova písma, psaní na počítačové klávesnici, psaní na braillské tabulce. Soutěže se zúčastnilo 8 soutěžících z toho 4 z naší odbočky a 4 hosté. Soutěž se myslím povedla a všichni byli doufám spokojeni. Naše velké poděkování patří hlavně paní Růžence Havlové, Marii Heřmánkové a Jarce Müllerové za perfektní obsluhu. Největší dík však patří naší Haničce za perfektní přípravu a organizaci a jsme moc rádi, že jí tady máme, takže Hani moc děkujeme. Přeji Vám všem hezké prožití prázdnin a budeme se těšit na Vás při akcích, které se dělají hlavně pro vás, a připomínáme, že se po prázdninách sejdeme již v nových prostorách. Zdravím všechny vaše předsedkyně Iveta Najman.

Já bych také chtěla přidat pár postřehů ze soutěže. Hlavně bych chtěla velice poděkovat soutěžícím za jejich odvahu. Jsem velice ráda, že se nezalekli, a i když výsledky nebyly podle jejich očekávání, si soutěž užili. Myslím, že soutěž by měla být o tom, potkat se s ostatními nevidomými lidmi, kamarády a popovídat si a i si vyměnit zkušenosti. Také by měla ukázat důležitost bodového písma v životě nevidomého člověka. Soutěž uváděl a i dozoroval redaktor časopisu Zora pan Mašek. Což někteří dlouholetí čtenáři velice ocenili a rádi se s panem Maškem setkali. Také se soutěže zúčastnil pan Radek Žalud, kterého někteří z Vás znají jako zpěváka. Pan Radek nám slíbil, že by nám i někdy přijel do Tábora zazpívat či naučit a představit telefony pro nevidomé BlindShell. Jeho nabídku jsme přijali a určitě Vám dáme pak vědět, kdy a co kdy uskutečníme. I přes velmi rychlé uskutečnění soutěže, se podařilo vše zajistit a též opatřit i zajímavé ceny pro jednotlivé účastníky. Děkujeme tímto všem dárců a členům, kteří se na průběhu soutěže podíleli. Příští rok nám to již půjde samo a doufáme, že účast bude minimálně tak dobrá jako letos.

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ

Dne 23.6. jsme se místo plánované procházky po stopách Oskara Nedbala, sešli u nás v kanceláři a zahráli si hru Qardo. Někteří z nás hru hráli poprvé, jiní už měli možnost se s ní seznámit již dříve. Princip hry je podobný jako u běžného pexesa. Hru tvoří 64 čtvercových kartiček s oblými rohy. Kartičky mohu být plastové či z kartonu. Vždy osm kartiček je opatřeno shodným tvarem výseku různého obrázku. Jsou to tvar kruhu, trojúhelníku, čtverce, elipsy, půlměsíce, hvězdy, srdce a domečku (což je kombinace trojúhelníku a čtverce). Praxe ukázala, že poslední zmíněný tvar je pro hmatové rozpoznávání nejproblematičtější, nejtěžší. Cílem je sesbírat co nejvíce karet se stejným symbolem, a to v počtu dva, čtyři nebo osm. Pokud se hráči podaří získat všech osm, má takzvané Qardo. Hra je pro dva až osm hráčů. Hru vymyslel pan Václav Fanta. Pan Václav Fanta je bývalý umělecký fotograf, který přišel o zrak. Jeho hra už vzbudila zájem i na jiných kontinentech. Hraje se například v Kanadě, Mexiku nebo v Austrálii. Pan Václav Fanta byl umělecký fotograf, který díky své profesi poznal mnoho zemí a setkal se s mnoha zajímavými lidmi, několik let pracoval jako vědecký fotograf na Mikrobiologickém ústavu Akademie věd ČR. Ačkoli ztratil zrak, zájem o okolní svět ho neopustil. Narodil se 17.dubna 1940. Ve dvaceti letech se dozvěděl o svém onemocnění očí. Retinopatie je nezastavitelný degenerativní proces onemocnění sítnice. I přes toto vážné onemocnění si za svou profesi a celoživotní zálibu vybral fotografování. Věnoval se převážně mikrofotografii, reportážní fotografii a vědeckou fotografii povznesl a obohatil o kompozici. Ve studiu fotografie pokračoval i nadále a v roce 1971 absolvoval obor Umělecké fotografie na pražském FAMU. V Mikrobiologickém ústavu měl pan Fanta svou první výstavu, což byla právě absolventská výstava k ukončenému studiu FAMU. Fotografii se i nadále věnoval v různých oborech a zaměstnáních. Nejraději fotografoval Prahu, lidi nebo se věnoval reportáži či vědecké fotografii. Díky své profesi se setkával s významnými osobnostmi uměleckého i společenského života – např. s Janem Werichem, Miroslavem Horníčkem. Také hodně cestoval a jako fotograf poznal půl zeměkoule – např. Mexiko, Venezuela, Afghánistán a fotografie z cest vystavoval doma i v zahraničí. Do padesáti let se panu Fantovi zrak průběžně zhoršoval a musel odejít do invalidního důchodu, po šedesátce už o zrak přišel úplně. Zde ovšem začíná druhá etapa jeho života. Přestože přišel o zrak, zájem o okolní svět ho neopustil a stále sršel vitalitou a optimismem. Se svou nemocí se naučil žít a při bližším poznávání světa nevidomých se zároveň začal věnovat pomoci druhým, které osud postihl stejným způsobem. Zapojil se do organizací věnujících se zrakově postiženým, pro nevidové vymýšlel a pořádal poznávací zájezdy např. letecký zájezd katolických nevidomých poutníků do Betléma a Jeruzaléma v Izraeli a několik výprav poutníků i s jejich průvodci do Říma, Švédska, nebo francouzských Lurd. K jeho aktivitám patří i námět a realizace pořádání výstav dřevěných reliéfních obrazů světců pod názvem Nechte maličkých přijíti ke mně v Národní galerii v Anežském klášteře a v roce 2005 i v Bruselu. Výtěžek prodejních výstav grafik a kreseb, většinou darů umělců ze spolku Hollar, věnuje pro činnost Vokál Klubu SONS. Stál právě i u zrodu a založení pěveckého sboru nevidomých a slabozrakých Vokál Klub SONS. Speciálně pro nevidomé  sám vymyslel právě již zmíněnou společenskou hru pro Qardo, v níž již několik let probíhají turnaje a je populární i v zahraničí. Ve spolupráci se sponzorem – firmou R MEDIA po léta pravidelně připravuje charitativní projekt kalendáře, vytvářeného z grafických děl členů SČUG Hollar, jehož prodejem se získávají prostředky na pomoc volnočasovým aktivitám nevidomých. Za svou vytrvalou pomoc zdravotně postiženým obdržel v roce 2016 i Cenu Olgy Havlové a v roce 2020 Medaili Za zásluhy o stát v oblasti umění. Pokud Vás článek zaujal a zvědavost přemohla, přijděte mezi nás si hru zahrát. Termíny našich setkání jsme uvedli do přehledu akcí. Jedná se o akce „ Kdo si hraje, nezlobí“

Něco pro zasmání

Psychiatr vyšetřuje pacienta a klade mu různé záludné otázky: „Co by se stalo, kdybych vám uřízl jedno ucho?“

„Neslyšel bych.“

„A co by se stalo, kdybych vám uřízl druhé ucho?“

„Neviděl bych.“

„Jak to?“ podiví se psychiatr.

„Spadly by mi brejle.“                                                    Emilka Kumherová

Termíny plánovaných akcí!

ČERVENEC

po.

4.

červenec

Jednání OR

13:30

hod.

pá.

8.

červenec

Konverzace v AJ - závěrečná

9:00

hod.

út.

12.

červenec

Historie kosmonautiky – přednáška pana Milana Halouska – knihovna Tábor

18:15

hod.

čt.

28.

červenec

Kdo si hraje, nezlobí

 9:30

hod.

út.

  2.

srpen

Kdo si hraje, nezlobí

 9:30

hod.

  st.

 10.

srpen

Kdo si hraje, nezlobí

 9:30

hod.

 

Stále Vás moc prosíme o přihlašování a odhlašování se z akcí.

Také Vás prosíme, abyste  dodržovali časy jednotlivých akcí.

Děkujeme!