Informátor 7/2021

Publikováno 12.07.2021 15:31 Odbočka Tábor


Milí členové,

léto v plném proudu, občas zahřmí, ale to nemůže zkazit počtení Informátoru. Snad jste svátečné dny, 5. července Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a 6. července Den upálení Mistra Jana Husa, prožili v klidu a ne na ohňovém poli.

V Táboře najdeme velké množství různých kulturních akcí. 17. července nás město láká na jazzovou a swingovou hudbu na Žižkově náměstí, kde nám představí své hudební umění mimo jiné Ondřej Ruml s Jazz Quintetem. O několik dní později, 22. července bude hrát na varhany Ladislav Šotek se zpěvačkou Karolínou Berkovou. Čtyři dny, od 29. července do 1. srpna bude promítat Kinematograf Bratří Čadíků a přijdou nás pobavit i komedianti v ulicích. Festival pouličního divadla uvedou od 6. srpna do 8. srpna.

V Galerii Ambit v augustiniánském klášteře výtvarník Teodor Buzu vystavuje zdvojenou výstavu Doteky času – zdvojená proto, že v Ambitu vystavuje kolekci maleb na hedvábí a na porcelán, v Galerii U Radnice najdete obrazy a kresby, které jsou vyvedené sytými barvami. V grafických listech jemnou linkou vzdává hold ženské kráse. Tuto výstavu můžete shlédnout do 22. července.

Část výstavy je věnována nedávno zesnulému táborskému básníkovi, cestovateli a hudebníkovi Lumíru Slabému, kterému tak chce Teodor Buzu vzdát hold. V galerii U Radnice bude vystaveno několik ilustrací ke knize Lumírových básní.

 

 

Změna platnosti poukazu na zdravotnické prostředky

 

Lhůta pro uplatnění poukazu je zkrácena z 90 na 30 dnů od jeho vystavení předepisujícím lékařem, neurčí-li předepisující lékař jinak.

Dovolte nám, abychom vás informovali o změně délky platnosti Poukazů na slepecké hole, která se mění z 90 dnů na 30 dní. Neotálejte tak s vyzvednutím pomůcek.

„S účinností od 26. 5. 2021 se v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb. mění doba možnosti uplatnění poukazu u výdejce zdravotnických prostředků. Nově lze poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, poukaz na foniatrickou pomůcku a poukaz na optickou pomůcku u výdejce (lékárna, optika, smluvní výdejce, výdejna) uplatnit jen do 30 dnů od jeho vystavení předepisujícím lékařem, neurčí-li předepisující lékař jinak, nejpozději však do jednoho roku.

Poukazy vystavené do 25. 5. 2021 lze uplatnit dle původní legislativní úpravy do 90 dnů od jejich vystavení.“

(Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, vzp.cz)

 

Psychika – linka důvěry

Nevím, jak vás okolí vedlo k tématům linek důvěry. Dozvídám se o nich pár let zpět do minulosti a i v současné době. Když jsme alespoň trochu otevření, dostanou se k nám informace, o kterých jsme dříve nevěděli. My i vaši blízcí, kteří se v životě potýkáte s různými situacemi, je možná uvítáte.

Existují tři domněnky, proč lidé nechtějí do linek důvěry volat:

1) „Ještě počkám, třeba se to vyřeší samo.“

Lidé čekají a čekají, jejich trápení se stále zhoršuje a někdy pomoc vyhledají až v momentě, kdy už se cítí opravdu hrozně. Někdy to bývá spojené s přesvědčením, že si pomoc z nějakého důvodu nezaslouží a muselo by jim být hůře, aby si mohli o podporu říct. Místo představy nebudu nikoho obtěžovat, dokud… (dosaďte si) je možné se na to podívat z druhé strany: zkusím pro sebe něco udělat už nyní a tím dokážu předejít zhoršení. Navíc se na krizi lze dívat jako na příležitost k růstu a hlubšímu sebepoznání, pokud jsme ochotni zvednout hozenou rukavici a téma nepřecházet, ale zabývat se jím.

2) „Nemá cenu někam volat, to za mě stejně nikdo nevyřeší.“

Řešení problému může začít právě tím, že jej pojmenujeme a začneme o něm mluvit. Tím máme vyšší šance mu porozumět, rozklíčovat ho a zaměřit se na řešení.

3) „Povídání je spíš pro ženský. Já to chci rychle vyřešit nebo na to zapomenout, ale hlavně ne o tom tlachat. Nejsem nějakej slaboch.“

Dusit svoje soužení v sobě může vést k negativním dopadům na psychiku i celý organismus. V této souvislosti nelze nezmínit, že počet sebevražd je u mužů dlouhodobě výrazně vyšší než u žen, což se dává do souvislosti se stigmatem vyhledat pomoc jakožto ukázku domnělé „slabosti“.

Můžeme se tedy ocitnout v situaci, se kterou si nevíme rady, jsme na ni sami nebo tento pocit spíše máme, necítíme se psychicky dobře. Pojďme se na to podívat.

První linky vznikaly jako snaha o prevenci sebevražd a dalších život ohrožujících situací. Do historie vstoupila linka s názvem Save a Life League v New Yorku založená roku 1906. V naší zemi vznikla první linka v roce 1964. Zvlášť po revoluci se počet zakládaných linek včetně regionálních začal rozšiřovat.

Kromě linek pro celou populaci, jako je například Linka první psychické pomoci, existují také specializované linky. Například Linka pro seniory Elpida, kam se mohou obracet nejen senioři, ale i pečující, Rodičovská linka a nejrůznější regionální linky v určitých lokalitách. Přehled těchto linek najdete na webu České asociace linek důvěry (https://www.capld.cz/linky-duvery-cr/).

Existují ještě další linky, které poskytují pomoc na podobných principech a zaměřují se na konkrétní témata, například poruchy příjmu potravy, závislosti, domácí násilí a podobně – jeden z nejvíce podrobných přehledů najdete na webu Nevypustdusi.cz.

Linky také mohou vzniknout v reakci na určité situace. Minulý rok se tak objevily linky jako odpověď na pandemii koronaviru a jeho důsledky včetně izolace. Jednou takovou linkou je Terapeutická linka Sluchátko.

Kdo provoz těchto linek zajišťuje a kolik se za volání platí? Zřizovateli linek jsou nejen zdravotnická zařízení, ale i neziskové a nestátní organizace. Většina linek funguje tak, že platíte pouze cenu operátorovi dle vašeho tarifu, některé jsou dokonce zcela zdarma. Existují linky, které fungují nonstop, jiné pouze v určitých hodinách. Informace bývají uvedené na webu konkrétní linky.

Kdo provoz těchto linek zajišťuje a kolik se za volání platí? Zřizovateli linek jsou nejen zdravotnická zařízení, ale i neziskové a nestátní organizace. Většina linek funguje tak, že platíte pouze cenu operátorovi dle vašeho tarifu, některé jsou dokonce zcela zdarma. Existují linky, které fungují nonstop, jiné pouze v určitých hodinách. Informace bývají uvedené na webu konkrétní linky. Pokud se netrefíte s výběrem linky, nevadí – určitě vám tam předají kontakt na službu, která bude pro vaši konkrétní situaci více nápomocná.

Kdo telefon zvedne? Lidé pracující na linkách, takzvaní linkaři, mají zpravidla výcvik v krizové intervenci a splňují další podmínky z hlediska vzdělání, zkušeností a psychické odolnosti podle kritérií dané linky. Může se jednat o sociální pracovníky, psychology, psychoterapeuty, zdravotní sestry či bratry, duchovní a další pomáhající profese. Volajícím může být kdokoliv: jednou se v situaci, kdy bude potřebovat pomoc, může ocitnout i ten či ta, kdo je nyní na druhém konci telefonu.

 (vybráno z psychologie.cz)

 

Nepravidelné kulturní okénko – Donášková služba

Knihy až k vám domů

Je pro vás obtížné ze zdravotních důvodů docházet do knihovny, ale bez knížek se neobejdete? Zkuste využít knihovního kurýra.

 

Pro koho je služba určena?

Pro zdravotně znevýhodněné čtenáře knihovny s bydlištěm v Táboře a nejbližším okolí, pro které je obtížné nebo zcela nemožné knihovnu navštívit (lidé se zrakovým či tělesným postižením a senioři).

 

Je služba placená?

Pro čtenáře s platným čtenářským průkazem je služba poskytována zdarma. Roční registrační poplatek činí pro čtenáře od 15 do 69 let 150 Kč. Pro čtenáře nad 70 let je registrace do knihovny poskytována zcela zdarma.

 

Jak služba funguje?

Na základě domluvy s knihovnicí. Sdělíte jí své jméno, adresu a o jaké konkrétní tituly máte zájem. Domluvit se můžete osobně, telefonicky (381 200 587, 778 412 980) nebo po e-mailu knihovna@mkta.cz. Dokumenty doručujeme jednou měsíčně, zpravidla druhý týden v měsíci.

 

Co si můžete objednat?

Knihy a audioknihy, časopisy, hudbu a filmy. Knihy je možné vybírat pomocí on-line katalogu, který je umístěn na webových stránkách knihovny www.knihovnatabor.cz nebo využít rady a doporučení pracovníků knihovny. Jednorázově lze půjčit maximálně 10 titulů.

 

Kontakt na pořadatele:

Městská knihovna Tábor

Jiráskova 1775

381 200 587

katerina.zelova@mkta.cz

web akce: https://www.knihovnatabor.cz/donaskova-sluzba

 

Kvíz - táborské zajímavosti

Děkujeme těm, kteří odeslali kvízy, pro všechny dávám vyřešení a další čtyři otázky.

9) První elektrifikovanou železnici v tehdejším Rakousku-Uhersku a procházející Táborem a Bechyní technicky navrhnul:

 1. c) František Křižík

10) Kdy byla poprvé otevřena táborská nemocnice?

 1. b) 1940

11) Kde se nacházejí dvě hvězdárny v Táboře a Sezimově Ústí?

 1. b) Knihovna Tábor a prostor poblíž Letního kina

12) V kterých letech byla vybudována spodní výpusť nejstarší údolní nádrže Jordán ve střední Evropě a také proveden archeologický průzkum?

 1. a) 2011 – 2014

 

 

Další čtyři otázky:

13) V Sezimově Ústí si postavil vilu tento prezident:

 1. a) Václav Klaus
 2. b) Eduard Beneš
 3. c) Gustav Husák

 

14) Světoznámé svíčky do aut vyrábí táborská firma:

 1. a) Světla a lumen a. s.
 2. b) Kovosvit a. s.
 3. c) Brisk a. s.

 

15) Kolik cukráren a kaváren se nachází na třídě 9. května?

 1. a) 2
 2. b) 4
 3. c) 6

 

16) Jan Hus kázal v roce 1412 na:

 1. a) hradě Kotnov
 2. b) hradě Choustník
 3. c) Kozím hrádku

 

Rekondiční pobyt

Plánování rekondičního pobytu je již v plném proudu. K dispozici jsou již přihlášky a jsme tu pro Vás pro jakékoliv dotazy.J Změna bude v pozici vedoucí rekondice, ale toho se nemusíte vůbec obávat, protože vedoucí bude Pavlínka Heřmanová, se kterou společně naplánujeme moc hezký týden, který si určitě užijete.

Proč píši, užijete a ne užijeme? Mnozí z Vás to už ví, ale pro ty, kteří se nyní ptají, proč k takové změně dochází, to objasním. V termínu, kdy se odjíždí na rekondiční pobyt, začnu čerpat dovolenou a následně i dovolenou mateřskou. J Po 9 letech se s Vámi rozloučím a začnu se věnovat jiným povinnostem, než tomu bylo dosud. Nemusíte se ale bát a ani já se nebudu bát, protože odbočka bude stále v dobrých rukou a určitě bude klapat stále tak dobře, jako dosud. O změnách se včas dozvíte.

Prosíme účastníky o zaplacení zálohy 1.000,-Kč do konce července.

Kristýna Voborská

stále ještě vedoucí pracoviště Tábor

 

Termíny plánovacích akcí

I přes letní měsíce a čerpání dovolených pracujeme a budeme rádi, když se budete zúčastňovat našich akcí.

Víte o nějaké zajímavé akci či chtěli byste konkrétně něco navštívit? Dejte nám tipy, rádi pro Vás budeme organizovat to, co Vás bude bavit!

ČERVENEC

 

čt.

1.

červenec

Zdravotní procházka – pramen Eleanory (sraz na BUS nádraží)

9:00

hod.

st.

7.

červenec

Měření

9:00

hod.

po.

12.

červenec

Jednání Oblastní rady

13:30

hod.

út.

13.

červenec

Trénink paměti

10:00

hod.

út.

20.

červenec

Pedig

13:00

hod.

st.

21.

červenec

Pedig

13:00

hod.

út.

27.

červenec

Kdo si hraje, nezlobí

9:30

hod.

čt.

29.

červenec

Zdravotní procházka

Bude upřesněno

 

SRPEN

 

st.

  4.

srpen

Měření

9:00

hod.

út.

10.

srpen

Pedig

13:00

hod.

st.

11.

srpen

Pedig

13:00

hod.

po.

16.

srpen

Jednání Oblastní rady

13:30

hod.

út.

17.

srpen

Trénink paměti

10:00

hod.

čt.

19.

srpen

Zdravotní procházka

Bude upřesněno

út.

24.

srpen

Kdo si hraje, nezlobí

9:30

hod.

so.

28.

srpen

Odjezd na rekondiční pobyt

 

 

 

Stále Vás moc prosíme o přihlašování

a odhlašování se z akcí!