Informátor 6/2021

Publikováno 15.06.2021 10:28 Odbočka Tábor


Milí členové,

 

rozvolnění se dotklo i nás, a proto vás moc rády uvítáme na našich společných akcích. Také si promyslete, kam byste se v rámci Tábora a jeho blízkého okolí chtěli podívat. Jsme tu pro vás a budeme rády za tipy, kde byste chtěli čas prožít s námi.

 

V tomto vydání se věnujeme nejen našim oslavencům, ale také veledůležité pracovnici v naší organizaci, oslavě ke dni 25. výročí vzniku SONS, dokumentárnímu festivalu Jeden svět a též psychice, která nás provází každým dnem. Seznámíme vás s projektem Dva světy, který se týká seniorů a dětí, kteří 1. června oslavily Mezinárodní den dětí a našim Jihočeským krajem. Projekt je rovněž zaměřen na barvově asociační metodu, která probíhá na nevědomé úrovni a dá se použít v každém věku.

 

Pomocí barviček může udělat hlubinný pohled do jednotlivce, kde zjistí zajímavé věci o sobě, podle toho, kterou barvu si vybere. Může na sobě pracovat. Metoda funguje na neurobiologickém základě, kombinuje psychologii s vědeckými poznatky z neurovědy, lékařství, biologie, matematiky, sociologie, statistiky a informačních technologií. Je vhodná k prozkoumávání sama sebe. Nehledě na to, i kvíz v závěru slouží k hledání vašich znalostí a znovu vybavování.

 

Tisková zpráva o zahájení projektu " Podpora služeb pro osoby s těžkým zrakovým postižením v Jihočeském kraji"

 1. 1. 2021 byla s podporou Jihočeského kraje zahájena realizace projektu Podpora služeb pro osoby s těžkým zrakovým postižením v Jihočeském kraji, který navazuje na obdobný projekt realizovaný v roce 2020.

Jeho cílem je prostřednictvím klubových aktivit a poskytování informací nevidomým a slabozrakým osobám či jejich blízkým v Jihočeském kraji umožnit integraci zrakově postižených osob do většinové společnosti. Projekt je primárně cílen na dospělé osoby s těžkým zrakovým postižením, ale jeho součástí je také osvětová činnost mezi vidící veřejností realizovaná prostřednictvím vydávání informačních bulletinů, letáků či účastí na prezentačních akcích měst nebo realizací dnů otevřených dveří.

Projekt byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje částkou 90 000 Kč.

 

KRISTÝNKA

Opět jsem začala vzpomínat. A na koho? Na lidi, které už řádku let znám. A proč? Zašmátrala jsem potřetí v paměti a naskočilo mi jméno mladá paní Kristýnka Voborská.

Znám ji z odbočky devět let. Tato sociální pracovnice má na starosti granty, rozpočty, provozní chod, sociální poradnu, poradenství při výběru pomůcek, sociální dávky, sponzory, plánování aktivit, členské schůze, předplatné Zory a kalendáře, rekondice, výlety, prezentaci Zdravého města, sbírku Bílá pastelka, příspěvky a konečnou podobu Informátoru i kroniku. Absolvuje školení a další povinnosti z vedení ústředí. I v době zákazu tu byla pro nás s ochrannými pomůckami. Nechyběl milý hlas po telefonu. Není toho málo. Ona sama ví, co to obnáší.

Jako její přidaná hodnota je: veškeré požadavky od lidí řeší rychle. Setkávám se u ní s vysokou profesionalitou, sociálním cítěním a empatií. Umí naslouchat. Má vhled do problematiky zrakově postižených. Všimli jste si? Její úsměv a dobrá nálada nikdy nechybí.

 

Ve vzpomínání jsem nezmínila předešlé a současné předsedy a pracovníky. Jejich práci jsem neměla možnost sledovat podrobně. Jistě i oni měli vliv na chod odbočky. Ale je to můj subjektivní pohled a poohlédnutí se zpět až do současnosti.

 

Milá Kristýnko, děkuji Ti za svou bohulibou obětavou práci v odbočce a na pracovišti Tábor.

Podat pomocnou ruku není samozřejmost, ale dar. Zůstáváš v mé mysli natrvalo.

Pevné zdraví, spokojenost v osobním životě a štěstí do dalších let

přeje Emilka.

 

 1. výročí vzniku organizace SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých vznikla dne 16. června 1996 sloučením tří subjektů: České unie nevidomých a slabozrakých (dále „Unie“), Společnosti nevidomých a slabozrakých v České republice (dále „SNS“) a Společenství organizací nevidomých a slabozrakých (dále „Společenství“). Na sjednocení hnutí nevidomých má lví podíl posledně jmenované Společenství a jeho výkonný ředitel Václav Polášek, dnešní prezident SONS. Byla to vlastně organizace bez individuálních členů – tvořily ji Unie a SNS, a sice kvůli jednotnému zastoupení českých nevidomých v zahraničí a společným kulturním aktivitám často přesahujícím rámec obou organizací.

Unie vznikla 3. prosince 1989 s vizí svépomocného spolku spoléhajícího především na vlastní síly, nicméně neodvrhujícího dobročinnost ani podporu státu. SNS byla ustavena 21. dubna 1990 jako nástupnická odnož dřívější celostátní organizace zdravotně postižených zvané Svaz invalidů v ČSR.

Po rozpadu československé federace se Unie a SNS scházely na půdě Společenství a vůle ke sjednocení nebyla zpočátku příliš patrná: SNS žila z tradice a soustřeďovala se na typicky spolkovou činnost (setkávání, výlety apod.), zatímco Unie zakládala a bouřlivě rozvíjela nové služby (sociální rehabilitaci v Tyfloservisu a na Dědině, Knihovnu digitálních dokumentů, odstraňování bariér apod.).

Obě organizace usilovaly o státní podporu a bylo čím dál jasnější, že nemohou očekávat žádoucí štědrost. Statutární představitelé obou organizací, jakož i výkonný ředitel Společenství si byli dobře vědomi skutečnosti, že v naší malé zemi si těžko můžeme dovolit dlouhodobě pěstovat dva velmi podobné spolky. Zároveň dobře věděli, že oba spolky jsou natolik silné, že jeden ten druhý hned tak nepohltí. A když se do věci vložil výkonný ředitel Společenství s nabídkou, že proces sjednocení bude moderovat a dotáhne ke konečnému cíli, byl ke sloučení dán první silný popud.

Od konce roku 1994 se pod jeho patronací scházeli vyjednávači obou organizací na řadě sjednocovacích schůzek, až dosáhli dohody. Tu pak schválila oddělená shromáždění Unie i SNS a 16. června 1996 se sešlo ustavující shromáždění dnešní SONS. Tvořilo je 65 delegátů SNS a 65 delegátů Unie a jejich usnesení o sjednocení bylo jednomyslné.

Sjednocení bylo správným krokem. Bylo utlumeno hašteření uvnitř komunity nevidomých a slabozrakých a SONS má dnes nezastupitelnou pozici jak v očích státu, tak v očích veřejnosti.

Rudolf Volejník, viceprezident SONS ČR z.s.

 

Psychika – senioři pomáhají dětem a děti seniorům

 

Dva světy

Když se řekne dva světy, hned se mi vybaví festival dokumentárních filmů Jeden svět. Všichni sdílíme jednu planetu a měli bychom se o ní společně starat, měli bychom se podporovat a ne rozdělovat. Podobný směr představuje mezigenerační projekt zaměřený na propojení seniorů a dětí i s jejich rodinami a vybudování Komunitního centra Dva světy.

Tento projekt je pro obyvatele Českých Budějovic a okolí. Hlavním záměrem jsou bezplatné služby pro seniory i děti s rodinami. Vedou ho dvě ženy, manažerka Renáta Linhartová a sociální pracovnice Elena Ježková. Člověk je společenský tvor a samota mu neprospívá. Ženy by rády spojily svět seniorů, kteří žijí samostatně, nemají smysl života ve smyslu vlastních vnoučat nebo vnoučata žijí daleko a svět dětí, které postrádají babičky a dědečky, nemají je nebo žijí v jiném městě a nemají s nimi možnost styku.

Hlavním cílem je propojit seniory a děti, rodiny dětí. První schůzka proběhne v zatím neznámém kamenném komunitním centru, které by chtěly vybudovat. V současné době u nás existují podobné projekty, ale na bázi spíše jednorázových akcí. Děti přijdou do domova důchodců a sehrají například divadelní představení, povídají si, čtou, malují jim, jdou na procházku. Existují také agentury, které fungují na principu seznámení a pak už se o to nezajímají.

Při druhém setkání už je jen na rodině, jak naváží společně spolupráci. Představa je, že babička půjde, vyzvedne dítě ze školky, stráví s ním nějaký čas a pohrají si. Rodiče pozvou babičku v neděli na oběd. Když bude nemocná, pomohou jí s léky a dovezou ji k lékaři. Spojily by se rodiny tak, jak to dříve fungovalo.

Děti se od seniorů mohou lecčemu naučit, mají velkou životní zkušenost. Mohou je naučit věci, které je rodiče nemohou naučit, protože na to nemají čas nebo věci neznají. Můžou jim ukázat základní životní a rodinné hodnoty, které dříve nějakým způsobem existovaly a dnes se bohužel vytrácejí. Mají jiný nadhled, absolvují opravný pokus. Každý se snaží být skvělým rodičem, protože to děláme poprvé. Ale senioři už mohou vědět, jak to dělat správně. Dítě může dát seniorovi lásku, společnost, naučit ho používat mobilní telefon s internetem, pomoci tedy ve věcech novodobých, ve kterých si nejsou úplně jistý. Také se nemusíme bát v navazování kontaktů s cizími lidmi. Malé děti jsou otevřené a nebojí se.

Nemusí se jednat pouze o seniory, ale může jít o zralou ženu, která může dělat náhradní tetu. Její osud nebyl napsán jako matka vlastních dětí a čas by chtěla někomu věnovat. Nebo její děti vylítly z hnízda a na svá vnoučata čeká.

Dalším cílem je propojovat děti a děti v programu Náhradní sourozenec, "starší brácha nebo ségra" spojovat děti se staršímu studenty, aby mohli předat zkušenosti, doučovat děti předměty, ve kterých zaostávají, zvláště po covidové době. Další skupinou jsou vdovy a vdovci, které chtějí vrátit také do života. Byla by to i forma seznamování.

V Táboře se dobročinný projekt uskutečnil v církevní základní škole Orbis Pictus. Jeho cílem bylo naučit děti sociálnímu cítění a pomáhat druhým bez nároku na odměnu. Vedení školy bude nadále pracovat na začlenění prosociální výchovy do vzdělávacího programu.

Pro více informací o projektu se můžete kouknout a případně i přispět na webových stránkách www.dva-svety.cz.

 

Nepravidelné kulturní okénko

 

Kvíz – táborské zajímavosti – řešení kvízů + nový kvíz

Řešení 1. a 2. kvízu najdete zde:

1) Který sochař vytvořil pískovcovou sochu Jana Žižky, která se tyčí na Žižkově náměstí dodnes?

 1. b) Josef Strachovský

2) Jak je vysoký Jordánský vodopád?

 1. b) 18 metrů

3) Podle čeho je nazývaná příměstská část Tábora - Klokoty?

 1. a) Dřevina klokoč

4) Víte, na kterém náměstí se nacházela židovská modlitebna?

 1. c) Tržní náměstí

5) Jaké dva stromy tvoří přírodní dominantu Žižkova náměstí?

 1. a) Jírovec maďal

6) Ve kterém měšťanském domě najdeme restauraci Beseda a pivo, které se zde přímo vaří?

 1. c) Lichvicovský dům – dům u Lichviců

7) Jaká známá osobnost je pohřbena na Starém židovském hřbitově Pod Kotnovem?

 1. a) Josef Němec

8) Jedna z nejstarších botanických zahrad ve světě, kterou najdeme u střední zemědělské školy v Táboře, se pyšní biotopy z tří pohoří, jakých?

 1. c) Krkonoše, Šumava, Alpy

Mám pro vás připravený další set čtyř otázek, těšíme se, až odpovědi budete posílat na naše emaily (hermanova@sons.cz, voborska@sons.cz).

První elektrifikovanou železnici v tehdejším Rakousku-Uhersku a procházející Táborem a Bechyní technicky navrhnul:

 1. a) Tomáš Alva Edison
 2. b) Albert Einstein
 3. c) František Křižík

 

Kdy byla poprvé otevřena táborská nemocnice?

 1. a) 1938
 2. b) 1940
 3. c) 1950

 

Kde se nacházejí dvě hvězdárny Táboře a Sezimově Ústí?

 1. a) Dům armády a kino Spektrum
 2. b) Knihovna Tábor a prostor poblíž Letního kina
 3. c) Staré město a u Kovosvitu

 

V kterých letech byla vybudována spodní výpusť nejstarší údolní nádrže Jordán ve střední Evropě a také proveden archeologický průzkum?

 1. a) 2011 - 2014
 2. b) 2012 - 2015
 3. c) 2013 - 2016

 

Rekondiční pobyt

Vypadá to dobře, takže plánujeme uskutečnit rekondiční pobyt na Nové louce v Albrechticích nad Vltavou v termínu od 28. 8. – 4. 9. 2021. Zájemci se už nyní můžou hlásit K. Voborské.

 

Komentovaný film

Opět se nám naskytla možnost sejít se na Sídlišti nad Lužnicí a nechat si promítnout nějaký pěkný dokument, který by byl komentovaný. Pokud byste měli o promítání zájem, neváhejte nás kontaktovat. Při větší skupince zájemců určitě možnost využijeme.

 

Termíny plánovacích akcí

ČERVEN

 

st.

2.

červen

Měření

9:00

hod.

pá.

4.

červen

Konverzace v AJ

9:00

hod.

út.

8.

červen

Trénink paměti

10:00

hod.

pá.

11.

červen

Konverzace v AJ

9:00

hod.

út.

15.

červen

Beseda s Mgr. Hejdou - Holandsko

14:00

hod.

čt.

17.

červen

ZOO Větrovy (sraz na BUS nádraží)

9:15

hod.

út.

22.

červen

Pedig

13:00

hod.

st.

23.

červen

Pedig

13:00

hod.

pá.

25.

červen

Konverzace v AJ

9:00

hod.

út.

29.

červen

Šikovné ruce

9:30

hod.

 

ČERVENEC

 

čt.

1.

červenec

Zdravotní procházka – pramen Eleanory (sraz na BUS nádraží)

9:00

hod.

st.

7.

červenec

Měření

9:00

hod.

čt.

8.

červenec

Zdravotní procházka

Bude upřesněno

po.

12.

červenec

Jednání Oblastní rady

13:30

hod.

út.

13.

červenec

Trénink paměti

10:00

hod.

út.

20.

červenec

Pedig

13:00

hod.

st.

21.

červenec

Pedig

13:00

hod.

 

Akce budou postupně doplňovány dle situace a možností!