Informátor 5/2024

Publikováno 06.05.2024 16:02 Odbočka Tábor


Obrázek

Slovo úvodem

Každý den je krásný, jen počasí se mění. Krásný a pohodový měsíc Vám přejí                                                                                        Hanka a Jirka                                                                                                          

Organizační věci na odbočce

Soutěž ve čtení a psaní Braillova písma

Redakce časopisu Zora - SONS ČR, z. s. vyhlašuje soutěž ve čtení a psaní Braillova písma. Soutěž proběhne jako tradičně formou regionálních kol, jejichž vítězové postoupí do celostátního finále. Soutěž se řídí aktualizovanými pravidly pro rok 2024. Jihočeské kolo soutěže se uskuteční v Táboře dne 28. května od 10:00 v prostorách odbočky SONS Tábor. Zveme tímto všechny, kdo umí alespoň trochu Braillovo písmo, aby se do soutěže přihlásili. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a prožít zajímavý den s lidmi, kteří mají podobné radosti a i starosti jako vy. Věřím, že účast táborských členů bude hojná a že podpoří tuto soutěž, neboť Braillovo písmo hraje důležitou roli v životě nevidomých jedinců a dalo by se říct, že je součástí jejich kultury. Na komunikaci a praktický život má Braillovo písmo velmi pozitivní vliv, jelikož poskytuje kontakt s gramatikou a pravopisem, rozvíjí slovní zásobu a díky možnosti psaní umožňuje také písemnou komunikaci s ostatními lidmi. V praktickém životě je určitě Braillovo písmo velkým pomocníkem při označování, práci či studiu a prostorové orientaci.

Možnost využití zapůjčení KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Rádi bychom připomněli možnost využívání zapůjčení kompenzačních pomůcek na středisku a blíže se tak s danu pomůckou seznámit. Není žádný problém Vám některou pomůcku předvést následně i zapůjčit k osobnímu vyzkoušení na kratší či delší dobu podle Vašich potřeb. Následně se můžete rozhodnout i k pořízení pomůcky vlastní. Rádi Vám pomůžeme.

 

Co nás čeká v květnu?

Konverzace v AJ

Trojice nejslavnějších tenorů dozpívala svoje slavné árie a trosečníci se zase o kousek posunuli vpřed ve svém putování. Však léto klepe již na dveře a přichází čas dovolených, kdy se zvyšuje pravděpodobnost setkání s cizinci. A proto konverzujeme o to více.

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik se nám chýlí ke svému zdárnému konci. Avšak nezoufejte, i Vy máte ještě šanci. Trochu se ponořit do vod táborského bazénu a dopřát tak svému tělu dostatek pohybu. Navíc, kdo zapojí se včas, ten možná obdrží medaili zas.

Rekondiční pobyt Pluhův Žďár

E-mailem jste obdrželi podrobný program, a proto jen dodám malou ochutnávku. Během rekondice si zahrajeme nejednu společenskou hru vč. Quarda, Česko nebo oblíbeného Pralinionáře. Dále se budeme věnovat i sportu – orientační chůze s bílou holí, procházky, petang a také nově zvuková střelba zazní Žďárským areálem. Samozřejmě nás neminou ani výlety. Letos se vydáme na zámek do Zruče nad Sázavou. A jako druhý výlet podnikneme cestu do Třeboně, kde v jeho okolí možná spatříme koně se pasoucí. A bude-li přát štěstí na počasí, sejdeme se u ohýnku, zazpíváme si nějakou pěknou písničku a opečeme tu buřta, tu chutnou klobásku. A když nebudete zlobit přijde možná nečekané překvapení v podobě speciálního hosta!

Trénink paměti

Zapátráme v paměti na události dávné i nedávné, dáme si nějaký kvízeček zábavný a zkusíme nějakou tu techniku, která nám pomůže ukládat informace důležité. Vždyť bez paměti nejsme nikým a ničím.

Nácvik bodového písma a soutěž

Dva roky uplynuly jako voda a soutěž v bodovém písmu je tu znova.  Sjedou se k nám do odbočky vzácní hosté a legrace to určitě zase bude. Čtení na čas, bubnování prsty do Pichťáku či klávesnice QWERTY  se začne v našich prostorách rozléhat. Pokud nemáte odvahu se zúčastnit, přijďte alespoň zafandit a své favority povzbudit.

Akce pro jaro 2024, které by Vás mohly zajímat!

  1. května 2024 v 18:00 hod. v Bechyni – vystoupí pěvecký sbor Domino Tábor s hostem Ivanou Torokovou a výtěžek bude věnován ve prospěch naší odbočky SONS Tábor
  2. května v 18:00 hod. v Chýnově – vystoupení uměleckého tria HaMaVe – výtěžek bude věnován ve prospěch naší odbočky SONS Tábor

Ohlédnutí za uplynulým měsícem

Benefiční koncert pěveckého sboru Hlahol

Velikonoce jsou křesťanské, židovské i pohanské svátky jara s duchovním rozměrem. A k jedné z velmi pěkných tradic patří také koncerty v kostelích. Asi dva měsíce před Velikonocemi nás kontaktovala farářka paní hana Smolová a zeptala se, zda nechceme uspořádat benefiční koncert ve prospěch naší odbočky stejně, jako tomu bylo loni před Vánoci. Že prý u nich v kostele bude opět vystupovat pěvecký sbor Hlahol. Slovo dalo slovo a my jsme o dva měsíce později usedli do lavic kostela Československé církve husitské a před námi se objevil nám již dobře známý pěvecký sbor Hlahol, který opět pozval ke spolupráci Ivanku Törökovou. A jako vždy koncert přinesl nejenom nějaké finanční prostředky na naši činnost, ale také nezapomenutelné kulturní zážitky. Tentokráte byl vlivem počasí kostel již o poznání teplejší, a proto jsme si mohli vystoupení zmíněných protagonistů vychutnat naplno. Děkujeme proto všem zúčastněným - farářce paní Smolové, sbormistryni paní Schläferové, sólové zpěvačce Ivaně Törökové a všem členům sboru Hlahol za to, že se podíleli na zmíněném benefičním koncertu, a že svým dílem přispěli ke zdárné realizaci celé akce. Celkem se podařilo vybrat Kč 3.365,-

A na závěr jsme ještě zašli na kávičku do nedaleké Campanely, kde jsme si ještě popovídali nad rozdílem mezi moderním a tradičním uměním.

Kdo si hraje nezlobí

Hravá mysl je prý důkazem mládí. A to lze určitě více než potvrdit. Sešlo se nás sedm statečných, abychom si zahráli několik her a především se pobavili a i tu kávičku si společně vypili. Nejdříve jsme zapátrali v našich pamětech po Velikonočních zvycích - celkem jsme jich dali dohromady něco přes 20. Pak už to jelo velmi rychle, nejdříve státy na písmeno D, města na písmeno H, zvířata na písmeno K a nakonec rostliny na písmeno o. Následně jsme se pustili do hraní quarda. Celkem jsme stihli 3 hry. Přičemž kdosi prohlásil, že kdo vyhraje ten platí. No a když jsme spočítali body, vyšlo nám, že vítězem se stala předsedkyně Iveta. Protože jsme pak společně vyrazili na oběd do restaurace k tzv. Chorvatovi. Nezbylo Ivetě, než se zhostit tohoto nelehkého úkolu a zaplatit přítomným jedno malé pivo. Inu vyhrát bývá nesnadné a někdy i trochu drahé. Ale nebojte, vše proběhlo na bázi dobrovolnosti, a proto se nemusíte napříště bát přijít mezi nás a pokusit se nad námi zvítězit. Stejně totiž platí: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“.

Čtenářský klub

3 měsíce utekly jako voda a my jsme se sešli nad knihami znova. Dříve než jsme se pustili do našich referátů, vystoupila paní Tereza Novotná, která si ve spolupráci s týmem okolo pana Železníka připravila povídku Pelargonie a my jsme měli za úkol hádat, kdo je autorem této knihy. Po chvilce hádaní se nakonec ozvalo jméno Jiří Suchý, což bylo správné jméno.  Téma, kterému jsme se tentokráte věnovali znělo: „Hudba nebo hudebníci v literatuře“. Jako první kniha přišla na řadu zpověď manželů Tichotových nebo-li „Jiří a Zdeňka Tichotovi na točně“ od Miloše Reicherta. Autor knihy je znám mimo jiné jako chartista a od Tichotů se může člověk dozvědět leccos o Spirituál kvintet, ale také dost detailů z jejich soukromého života.  Pak jsme se přesunuli za oceán do metropolitní opery. R. Bing napsal knihu „5000 večerů v opeře“, která pojednává o jeho životě v Metropolitní opeře, kterou dokázal dostat na úroveň světových operních domů. Následně jsme se vrátili opět do českých luhů a hájů, protože další prezentující vzpomněl Karla Čapka a jeho dílo „Život a dílo spisovatele Foltýna“. Kniha si klade otázku, čím to je, že je někdo schopen napsat knihu či složit píseň. Musí autor uměleckého díla sám na vlastní kůži prožít to o čem pojednává jeho dílo, anebo mu postačí vlastní fantazie? Karel Čapek tvrdí, že ano.  Než jsme se pustili do dalšího referátu, zazněla dvě doporučení v podobě thrilleru „Hitlerův houslista“ a „Tak to bylo, tak to je“. A pak už přišli na řadu božští pěvci – „Soukromý božských pěvců“ od Marcia Lewise.  Kdo by neznal nejznámější tenory světa – domingo, Careras a Pavarotti? Avšak věděli jste, který z nich rozuměl filosofii, který dirigentství a který nosil v kapse zahnutý hřebík pro štěstí?  U klasické hudby jsme zůstali i v případě dalšího příspěvku, neboť bylo zpracováno nové pojetí života Fryderycka Choppina od Jaroslava Ivaszkiewitze. Tato kniha nás ani tolik nezavede do prostředí kompozice hudby, jako spíše do reálného života Polska a Francie té doby vč. soukromí tohoto slavného skladatele. Námětů pro četbu se zde objevilo zase mnoho, a proto budeme mít během jara, co dělati. A jaké že bude téma napříště? Nad vědou a technikou se sejdeme dne 8. července v 17:00 hod. Tak neváhejte a do světa knihy se s námi zas vydejte!

Konverzace v AJ

Při četbě knihy zaútočili na naše trosečníky mravenci. Komu už někdy v minulosti tito maličcí tvorové zalezli pod oděv, vědí, jaká to mají zmínění trosečníci trápení. Samozřejmě nechybělo poznání – např. proč máme rádi vše, co je roztomilé, anebo jaký hlas patří Placidu Domingovi.

Plavecký výcvik

Již více jak měsíc zápasíme s vodním živlem a vstříc lepší kondici kráčíme tempo za tempem. Instruktoři nás již z dáli vítají, jako staré známé, a proto s chutí vrháme se do vody chlorované. V létě pak na pláži ukážeme naše vysportované figury a patřit nám bude celý svět. A kdyby náhodou počasí plážovým radovánkám nepřálo, takový výšlap do vršíčku někde v přírodě, připomene, že máme kondičku a zůstaneme tak v pohodě!

Putovaly písničky

„Duben ještě tam budem.“, tak praví pranostika. A opravdu aprílové počasí si na nás přichystalo nejen třiceti-stupňová vedra, ale i pokles teplot na deset stupňů. A zatímco počasí se ochladilo, naše srdéčka se rozehřála, díky písničkám z Čech, Moravy a zahraničí. Tyto si pro nás opět připravily Miluška s Ivankou a my jsme si společně mohli zase zazpívat a dobře se pobavit. A aby si i pracovník v sociálních službách přišel na své, zazpíval si sólo k písničce „Pane můj“. K tomu, jako již tradičně, podávala se káva a Zdenička donesla výborný koláč, jehož jeden dílek ještě dojídám, když právě píši Vám.

Někteří, vč. Jitušky, se také během zpěvu chopili rozličných nástrojů a dělali k písničkám rytmický doprovod. Na závěr nás čekala dobře známá píseň memory z muzikálu „Kočky“, která byla v minulosti interpretován mnohými českými umělci – Basiková, Bílá a také Ivankou.

Benefiční koncert HaMaVe

V letošním roce jsme navázali spolupráci s paní Hanzalovou, se kterou se potkáte ještě během festivalu TyfloArt. A protože se jedná o osobu se srdcem na dlani, přišla z její strany cca před dvěma měsíci nabídka, že by koncert HaMaVe mohl být pojat, jako benefiční, ve prospěch TyfloArtu. Slovo dalo slovo a dne 16. dubna 2024 jsme v pěti lidech vyrazili do Pacova. Zde jsme vstoupili do zámku a uslyšeli (někteří i uviděli) něco nevídaného. Zmíněná trojice – Hana Žvachtová, Martina Pechová a Věra Hanzalová, nabídli posluchači poezii, zpěv a klavírní hudbu. Motivy, jako radost, láska, soucit a další se dotkly našich srdcí a nejen posluchač ukápl i nějakou tu slzu. Po hodince a čtvrt jsme se loučili, a protože, jak jsem již poznamenal výše, jednalo se o akci benefiční, odjížděli jsme nejen s duchovními zážitky, ale též s částkou Kč 3.415,-. Velmi proto tomuto triu děkujeme a budeme se těšit na další spolupráci. A vy, co jste neměli možnost se tohoto koncertu zúčastnit, máte štěstí, protože další koncert se uskuteční v Chýnově dne 18. května 2024 v 18:00 hod. ‚A navíc, i tento koncert je věnovaný benefici pro naši odbočku. Nechme se tedy překvapit, zda Chýnovští otevřou nejen svá srdce, ale i peněženky.

Vaříme s Tyfloservisem

Před Velikonoci to nevyšlo, ale v půli dubna už vše klaplo a kolegyně z českobudějovického Tyfloservisu se za námi vydala.  A co jsme se tentokráte naučili a dozvěděli? Nejdříve nám ukázala speciální prací prášek, který vypadal, jako navoněný ubrousek, ale který prý vložíte do pračky a on se z 98% rozpustí a hlavně vypere prádlo.  Pak už nám z ruky do ruky kolovala speciální antibakteriální utěrka, která prý dokáže vyleštit jakýkoliv povrh. No zde jsme se s chlapy pousmáli a jen pokývali hlavou: „zajímavé, ale my se do těchto aktivit raději pouštět nebudeme.“ To co už se jevilo, jako aktivita vhodná i pro muže byla příprava vaflí. Paní Vlasta donesla toustovač, který má různé šablony a jedna z nich umožňuje připravit si vafle.  Ještě předtím jsme měli malou ochutnávku výrobků od firmy Zeelandia. Nejprve se jednalo o boloňskou omáčku, pak už následovala klasická čokoláda anebo čokoláda s pohankou. Zaujala nás nejenom chuť, ale také balení. Jednalo se totiž o aluminiové pytlíky, se kterými se dá v kuchyni snadno manipulovat. Dále jsme již obdrželi recept na těsto, které paní Vlasta přivezla a už jsme mohli rozžhavit zmíněný toustovač alias vaflovač. S téměř posvátnou úctou jsme přistupovali jeden  po druhém k vaflovači.  A každý si nalil předpřipravené těsto a čekal 4 minuty na dokonalou vafli. Jako první šla předsedkyně a my tak mohli ochutnat její výtvor, který designově sice nevypadal jako vafle, ale chuťově vynikající. Poté co si každý připravil svou vafli nandala nám na ní Dana čokoládu dle výběru a šlehačku a mohli jsme se tak pustit do sladkého dopoledne. K tomu jsme si ještě uvařili kávu a příjemně si povídali. A co nás čeká příště? Nechte se překvapit.

Nácvik bodového písma

Soutěž ve čtení i psaní v bodovém písmu se blíží, a proto jsme se sešli, abychom potrénovali a zkusili jsme si, jak nám to půjde. Iveta s Emilkou předepsali na pichtově psacím stroji dva zajímavé příběhy. Emilky příběh byl o pasáčkovi ovcí, kterému se ovečka zatoulala, a nakonec se z oveček vyklubal sbor pěvců, který se pustil do opery. Iveta měla zase příběh o háďátku kterému vrabec hrozil, že jej sezobne. Poté co jsme dočetli krásné příběhy pustili jsme se do hádanek předepsaných v Braillu a nakonec jsme si zkusili na čas psaní na klasické klávesnici jen pro PC.  Inu bude to asi lítý boj, ale především si to užijeme v přátelské atmosféře i s hosty z Krumlova a Budějovic.

Benefiční koncert Lions Clubu

Jako každoročně i v letošním roce připravil Lions Club benefiční koncert, který návštěvníkům přináší nejen umělecké pozvednutí, ale také neziskovým organizacím i nějakou tu korunku na činnost. Koncert byl za účasti orchestru Hradní stráže a policie ČR, a jako sólistka vystupovala paní Česarová. Vystoupení výše zmíněných umělců doplňoval skvělý moderátor pan Knihovna, který nás zasvětil poutavým způsobem do historie hudby a provedl nás celým programem. Když se program chýlil ke konci byli jednotliví zástupci neziskových organizací vyzváni, aby vystoupili na podium za účelem předání daru. Za naší organizace se na podiu ocitla vedoucí naší odbočky Hanka a do ruky jí nakonec prezident Lions Clubu vložil šek na částku Kč 35.000,-.  Po odehrání 4. věty Dvořákovi Novosvětské (pro Vás méně znalé, podotknu, že úryvek z této symfonie jste mohli zaslechnout v reklamně na pivo značky Pilsner Urquell), se strhnul bouřlivý potlesk, a proto museli umělci ještě dát přídavek.

Závěrem lze jen poděkovat Lions Club, že se do takové akce pravidelně pouští, a že kromě nevšedního zážitku, vede celá akce k finanční podpoře naší odbočky a její propagaci.

Trénink na PC

Vložit flash disk do počítače a zkopírovat jeho obsah tamtéž, nebo se připojit online přes MS Teams? Tak to věru nepatří mezi problémy, se kterými by si pilné studentky neporadily. A co takhle najít třebas telefon na pracovníka v sociálních službách za pomoci Googlu? Jo tak to už se jeví, jako větší oříšek. Ale věřte, nevěřte, ony to zase zvládly. Nejenom, že za pomocí Googlu našli na mě telefonické a e-mailové spojení, ale ještě jej vepsali do cvičebního souboru a ten mi i s vyplněnými informacemi zaslali na mou pracovní adresu, která je… Ale kdepak, jen si jí hezky najděte na internetu. A pokud netušíte jak? Pak se, jako obvykle, obraťte na pracovníky naší odbočky anebo pravidelně navštěvujte naše tréninky na PC.

Oblastní shromáždění

V letošním roce poprvé jsme se opět sešli v hojném počtu, abychom si společně zrekapitulovali minulý půlrok. Na počátku jsme vzpomenuli na členky, které nás v poslední době navždy opustili – M. Heřmánkovou, M. Růžičkovou a H. Bednářovou. Pak proběhlo doplnění náhradníků pro oblastní radu a již následovaly informace o činnosti odbočky, hospodaření odbočky a sociálně aktivizačních službách. Naše kontrolní komise v zastoupení V. Najmanem potvrdila, že hospodaření a evidence hospodářské činnosti probíhá v souladu s předpisy a řádně.  Předsedkyní I. Najman byla vzpomenuta tzv. KKRka, což je krajský orgán, v němž zasedají jednotlivý předsedové odboček v kraji. A na závěr jsme se v diskusi podělili o své zážitky např. z oblasti internetového bankovnictví, které nejednomu členovy nahání hrůzu. Zde, ale raději rovnou podotknu toto – jakmile si do mobilního telefonu nebo do počítače nainstalujete a spustíte internetové bankovnictví, neznamená to, že za rohem číhající hacker (neboli počítačový zloděj) ihned vysaje Vaše konto.  To že někdo v minulosti přišel o své peníze z účtu bylo sice dílem podvodníků, avšak okradený jim to pěkně usnadnil – sdělil po telefonu nebo e-mailu, hesla do svých e-mailových schránek, do internetového bankovnictví, čísla platebních karet vč. pinu atd. Tedy apeluji na Váš zdraví rozum a raději dodávám tato základní pravidla bezpečnosti:

  1. Nikomu nesdělujte svá hesla kamkoliv – banka NIKDY nepotřebuje znát heslo k Vašemu účtu¨
  2. Nikdy a nikomu nesdělujte PIN k platební kartě nebo k Mobilnímu telefonu
  3. Jako PIN si nikdy nedávejte čísla jako např. „1234“ nebo „rok svého narození“
  4. Pokud přijde e-mail tvářící se, že je od Vaší banky a bude tam žádost o heslo či PIN, vždy tento e-mail smažte a případně nahlaste své bance
  5. Pokud přijde e-mail, SMS nebo jiný typ zprávy od neznámého odesílatele, vždy tuto zprávu ignorujte a pokud má mezinárodní předvolbu, ihned odesílatele zablokujte, aby Vás již nemohl kontaktovat

A dobrá zpráva nakonec – drtivá většina okradených (cca 99%) porušila jedno z výše uvedených pravidel. Takže pokud se jich budete držet, nemusíte se o své peníze bát!

Turistická procházka aneb pálení čarodějnic

Poslední den v dubnu se to v nádražní hale známými jen hemžilo. Sešli se zde veslaři (Pavla), rybáři (Jarda), babička s vnoučkem (Dana s Petříkem) a turisté (naše skupinka). Jak pokračovali prvně zmínění, o tom my nic nevíme, ale jak pokračovala naše skupinka, o tom Vám mohu povyprávět. Kolem 9:15 jsme nasedli do osobního vlaku bez jízdenek – držitelé průkazů ZTP/P mají totiž i tento druh dopravy zdarma. A o deset minut později jsme si to namířili do zastávky Sezimovo Ústí – Čápův dvůr. A v tu chvíli jsme netušili, jaké na nás čeká drama. Miluška stiskla tlačítko oznamující strojvůdci, že chceme na Čapáku zastavit, a proto vybalili jsme řízky, jsa v klidu, že vlak zastaví ve stanici, kam naše skupinka míří.  První hláška robota nás ponechávala v klidu: „Příští stanice Sezimovo Ústí – Čápův dvůr, zastávka na znamení.“. Jenže místo obvyklého „zastavíme“ se z amplionu ozvalo „Příští stanice Sezimovo Ústí – nádraží, zastávka na znamení.“ Rychle balíme řízky zpět do svých batohů a začínáme panikařit: „Cože on nezastaví na Čapáku? Jak je to možné? A co Jarmilka a Zdenička, vždyť ony tam i s dalšími na nás čekají!?“ Uběhla minuta, co trvala snad hodinu a strojvedoucí náhle šlápl na brzdy a vlak zastavil na Čapáku, kde nás čekala druhá polovina naší výpravy. Vesele jsme se, proto pozdravili a v počtu 11 osob se na cestu vydali. Zdenička s Jarmilkou nás vedli místní malebnou přírodou – tu jsme zaslechli bublající potůček, tu si přičichli k poli rozkvetlých konvalinek anebo zaslechli zvuky muflonů či daňků. Do toho sluníčko krásně svítilo a vítr ze Sahary nás svým jemným pískem zasypával. Ne, nebojte se, nebyla to žádná Fata Morgana, tehdá opravdu přivanuly větry, až ze Sahary a donesly k nám trocha toho jemného písečku.

Když prošli jsme kolem Kečupu (známý to místní kopec), obory a hájovny, stočily se naše kroky do zahrádky k Jarmilce a Zdeničce. Zde už na nás netrpělivě čekala Jituška a bohaté pohoštění – tácy plné dobrých buchet, špekáčky, jejichž vůně přilákala psy a kočky ze širokého okolí a samozřejmě nechybělo ani pivečko, vínečko nebo kafíčko. V nohách jsme měli něco kolem 7,5 km, ale v mysli sídlila veselá nálada, a tak jsme švitořili, hodovali a hlavně se hodně smáli.

Moc tedy děkujeme Zdeničce a Jarmilce za jejich průvodcování a do jejich zahrádky pozvání a pohoštění.

Nepravidelné technologické okénko

Již nějaký ten pátek Vám pravidelně zasíláme informační SMS, abychom Vám připomenuli akce na příští týden. Abych tak dlouhé zprávy nemusel ťukat na mobilu neobratnými prstíky, používám malou přenosnou klávesničku. Mohu s ní tak na cestách rychle vyřizovat e-maily anebo např. napsat tento článek.

Jenže, co se jednoho dne nestalo. Klávesničku jsem si zapomněl v Praze v kabinetu. Učím ve čtvrtek a v pátek jsem Vám měl poslat SMS zprávy, jako obvykle. Doma mám pro tyto účely ještě jednu klávesničku, Ale ta nebyla zatím spárována s mobilním telefonem a bez návodu to neumím. Návod je už bohužel kdesi ztracený, a tak jsme jej s Hankou začali hledat na internetu. Úspěch se však nedostavil. I tu zkusil jsem zavolat do firmy DATART, u které jsem klávesničku koupil, zda by přeci jenom neměli návod uložený někde ve svém PC. Paní řekla, že ano, a že jej zašle. Mezi tím jsem se věnoval klasické ranní angličtině a těšil se na návod v e-mailové schránce. A vida, nová zpráva od DATARTu je tu. Otevíráme návod a začítáme se do něj. Jenže ouha - to hlavní, jak spárovat klávesničku s mobilním telefonem, tam chybělo. A tak volám zpět do DATARTu, že sice děkuji za e-mail, ale, že jsme tam žádný návod nenašli. Paní, tentokráte jiná než ta z rána, povídá: „Tak to by bylo nejlepší zavolat přímo na technickou podporu do firmy Logitech, protože ona tu klávesničku vyrábí.“. Poprosil jsem tedy o číslo a říkal jsem, jo, to zní, jako celkem dobrý nápad. Paní však začala diktovat toto: „Plus jedna, čtyři, sedm…“ a další číslice.  Tu mi zablikal v hlavě varovný majáček a v duchu jsem si říkal: „S tím číslem není něco v pořádku. Opravdu jsem slyšel plus jedna?“. Ptám se proto paní: „Opravdu to číslo začíná plus jedna?“. Paní bez váhání odpověděla: „Ano jistě, to je zřejmě volačka“. Protože jsem v mládí pracoval cca 11 let v cestovním ruchu, věděl jsem, že plus  je znaménko pro mezinárodní předvolbu a plus jedna znamená, že je to mezinárodní předvolba pro USA. A tak paní povídám: „Ale paní, to je přeci volačka do USA, nechtěla jste snad po mě, abych si zavolal na technickou podporu do USA?” paní se nikterak nezarazila a nabídla jiné řešení: “No dobře, to by mohlo být komplikované, tak víte co, firma Logitech má na svých webových stránkách chat, tak si s Logitechem můžete online dopisovat.”.  To už ale Hanka říká co kdyby měli návod na prodejně. Zkusil jsem proto na paní a co takhle prodejna v Táboře, ta by mohla mít návod?“. Paní odpověděla: “Ano to je docela možné, já Vás tam přepojím.“. Po chvíli se ozval vyzváněcí tón a nakonec se volání ukončilo a já byl zase tam, kde jsem začal - klávesnička zůstala nepřipojená a jediná pomoc ležela kdesi za Atlantikem. Nakonec problém vyřešil pracovník na prodejně v Praze, kde nám návod ofotili a rovnou pomohli připojit klávesničku k mobilu. Stačilo stisknout klávesu Fn plus číslo 2 a bylo vše vyřešeno. A jaké z toho plyne poučení,? Pokud Vás někdo odkazuje na technickou podporu, dejte si pozor, aby se na začátku číselné řady neobjevilo znaménko plus, a pokud už tam bude, aby za znaménkem následovaly číslice plus 420, což je mezinárodní předvolba pro Českou Republiku a nikoli například +57, což je mezinárodní předvolba pro Kolumbii.

TERMÍNY PLÁNOVANÝCH AKCÍ

KVĚTEN - ČERVEN

Datum

Akce

Čas

pá.

3.

května

Plavecký výcvik

12:15

hod.

po.

6.

května

Oblastní rada

13:30

hod.

pá.

10.

května

Konverzace v AJ

9:00

hod.

pá.

10.

května

Plavecký výcvik

12:15

hod.

 

12. – 17.

května

Rekondiční pobyt – Pluhův Žďár

 

hod.

st.

22.

května

Pedig

13:00

hod.

pá.

24.

května

Konverzace v AJ

9:00

hod.

po.

27.

května

Nácvik bodového písma

10:00

hod.

út.

28.

května

Soutěž ve čtení a psaní bodového písma

10:00

hod.

pá.

31.

května

Konverzace v AJ

9:00

hod.

po.

3.

června

Oblastní rada

13:30

hod.

st.

5.

června

Putovaly písničky

13:30

hod.

pá.

7.

června

Konverzace v AJ

9:00

hod.

po.

10.

června

Zdravotní procházka

9:00

hod.

st.

12.

června

Kdo si hraje, nezlobí

10:00

hod.

st.

19.

června

Tyfloservis

9:00

hod.

út.

25.

června

Zdravotní procházka

Čas upřesněn

hod.

st.

26.

června

Zdravotní procházka

Čas upřesněn

hod.

pá.

28.

června

Konverzace AJ závěrečná

9:00

hod.

 

Stále Vás moc prosíme o přihlašování a odhlašování se z akcí a dodržování časového harmonogramu jednotlivých pořádaných událostí!