Informátor 11/2022

Publikováno 07.11.2022 13:50 Odbočka Tábor


Obrázek

INFORMÁTOR

č. 11/ 2022

 Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaného spolku

Vydává:          SONS Tábor

tř. Kpt. Jaroše 3106, 390 03 Tábor

Tel.: 775 085 124

Email: tabor-odbocka@sons.cz

Oblastní odbočky Tábor

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů odbočky SONS Tábor a jejich příznivců.

Je neprodejný.

vyhotoveno 2.11.2022

Oblastní odbočka SONS Tábor

tř. Kpt. Jaroše 3106, 390 03 Tábor

 

Vedoucí pracoviště, sociální pracovnice:

Mgr. Hana Pospíchalová

Tel.: 775 085 124

 

Pracovník v soc. službách:

Ing. Jiří Sálus

       

Email:tabor-odbocka@sons.cz

pospichalova@sons.cz

 

Úřední hodiny poradny

Pondělí: 8:00-12:00;12:30-16:30

Úterý:    8:00 – 14:00

Středa:  8:00 – 14:00

Po předchozí domluvě, lze i jindy!

Oblastní rada odbočky

SONS Tábor

 

Předsedkyně:             I. Najman

Hospodářka:             J. Čechová

Členové OO:      M. Heřmánková

                           J. Chomout                    

                          H. Pospíchalová

Oblastní kontrolní komise:

Předseda:             E. Kumherová   

Členové KK:          J. Sálus

                              J. Müllerová

 

Úřední hodiny

Pondělí: 13:00 – 16:00

 

Email: tabor-odbocka@sons.cz

 

Po předchozí domluvě, lze i jindy!

 

Kontakty

Naši oslavenci v měsíci listopadu

Přijměte naše gratulace ke svým narozeninám!

 

Andreasová Eva             Havel Miloš                    Chomoutová Alena     

 

TAK ŘÍJNOVÝ PLÁTEK  VYŠEL,

JE TAM PLNO NOVÝCH VĚCÍ.

JENOM  MI  TAM  NĚCO  CHYBÍ,

HLEDAL,  HLEDAL -  NENAŠEL

ALE VŽDYŤ JSME JENOM LIDI,

BUĎME PROTO  SHOVÍVAVÍ,

V DALŠÍM ČÍSLE  SE TO SPRAVÍ….

KDO UHODNE – BUDE DOBRÝ,

NAROZKY, ŽE VŽDYCKY  SLAVÍM,

V ŘÍJNU, STEJNĚ JAK MŮJ SYN

ALE JINAK --- VŠECHNO  FAJN…

členka SONS, z.s. Tábor

 

Vážení členové, velice se omlouvám, ale v říjnovém časopise se nám stala chybička a tak jí dodatečně opravujeme. V říjnu též oslavili narozeniny paní Berková Alena, Cílková Hedvika, Čech Josef, Dohnal Ladislav, Farová Sylvie, Heřmánková Mária, Marešová Hanka, Moravcová Ludmila, Musil Stanislav, Najman Václav a Růžičková Miluška. I těmto oslavencům taktéž přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

 

PÁR SLOV NA ÚVOD

Vážení členové, máme tady další podzimní měsíc a s ním plno zajímavých akcí a věcí, které se na naší odbočce konají. O nich se dočtete níže. Já bych jen připomněla zajímavý den, který si připomínáme. Dušičky by neměly být jenom o povinnosti zvelebit a navštívit hroby. Je to příležitost zastavit se a přemýšlet o svém životě v souvislosti s jeho konečností. Je to příležitost uctít svůj rod a to, že na světě jsme jen díky našim předkům. Oni by bez nás žili, my bez nich ne. Je to příležitost jim poděkovat a zavzpomínat na ně. A pokud je ještě něco, co jsme jim neodpustili, je tento čas také příležitostí k odpuštění a smíření. Pokud to k hrobům svých příbuzných máme daleko nebo ani nevíme, kde leží, můžeme jim zapálit svíčku doma a u toho na ně zavzpomínat, či jim poděkovat. Můžeme jít také do přírody a tam se s nimi v tichu v duši propojit a u stromu, který se nám líbí, jim třeba udělat malou přírodní mandalu, oltářík a chvíli s nimi pobýt. Záleží jen na nás, co je nám blízké a co nás oslovuje. Všem přeji krásný podzim.

 

Vážení členové Zveme Vás na: 

Dne 24.11.2022 od 14:00 podzimní Oblastní shromáždění v nových prostorách (Tř. kpt. Jaroše 3106 Tábor)

 

Bílá Pastelka

Ve dnech 10. – 12. října 2022  proběhla celostátní sbírka „Bílá pastelka“. V Táboře byla doplněna o víkendové vystoupení pěveckého sboru nevidomých a slabozrakých Vokál Klub SONS. Protože se na akci v Táboře podílela velká řada organizací a dobrovolníků, bylo by určitě vhodné podělit se s Vámi o informaci, kdo, jak a proč?

Vystoupení Vokál klubu by nemohlo proběhnout, kdyby se nesešly vedoucí odbočky Hanka Pospíchalová a předsedkyně pěveckého sboru Ivanka Töröková. Poté, co společně vypracovaly rámcový plán, vydaly se za starostou města Tábor Ing. Štěpánem Pavlíkem, který souhlasil, že si vezme nad danou akcí záštitu a uhradí pro sbor ubytování v hotelu Bolzáno. Další, kdo do hry vstoupil, byl pan ředitel Husitského muzea Tábor Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., který nabídl prostory gotického sálu pro samotné vystoupení. A také požádal své kolegyně, aby pro sbor zajistily prohlídku muzea. Prohlídka byla výborně připravená a členům sboru se velmi líbila. Zejména ocenili erudovanost pracovnic muzea a možnost vyzkoušet si některé ze zbraní, používaných husity. Pracovníkům husitského muzea patří poděkování, nejen za tuto akci, ale také za dlouhodobou podporu naší organizace SONS v Táboře.

Aby sbor nevystupoval sám, přidali se k nim děti ze ZŠ Zborovská, které pod vedením Magdalény Kolářové připravili pěkný program vhodně doplňující repertoár Vokál klubu. Vokál klub následující den, tedy v neděli, pokračoval do Plané n. Lužnicí, kde společně s pěveckým sborem Harmonie a pod záštitou starosty Jiřího Šimánka také podpořili zmíněnou sbírku.

Po příjemném kulturním víkendovém zážitku přišli na řadu dobrovolníci v ulicích a nejen tam. V pondělí se vydali členové odbočky a také studenti COPky do města s kasičkami a pastelkami, aby se pokusili vybrat finanční prostředky na podporu činnosti SONS a naší odbočky. V úterý se do sbírky zapojila mateřská školka Sokolovská a knihovna Tábor.

A ve středu v poslední den sbírky se kromě našich dobrovolníků zapojily členky skautského oddílu Modřinky. Koordinace nad vším, byla zajištěna ze strany vedoucí odbočky SONS Tábor. Členové naší odbočky však nechodili pouze po ulicích, ale také donesli kasičky do firem a podniků ke svým známým, takže jsme mohli nakonec v letošním roce ohlásit výsledek za město Tábor ve výši: 41 907,- Kč.

Výše zmíněné by se ale nemohlo uskutečnit bez obětavé práce dobrovolníků z řad naší odbočky a jejich přátel, kteří nezištně a zcela zdarma přispěli svým časem i poskytnutím dopravních prostředků. VY, co jste zažili chození s kasičkami po městě a někdy i neslušné komentáře kolem jdoucích, mi jistě dáte za pravdu, že se jedná o činnost fyzicky i psychicky náročnou. A VY, co můžete jezdit auty, si jistě dobře uvědomujete, o jak finančně nelehkou činnost se dnes jedná.

Též nelze opomenout roli dalších sponzorů: Comettu Tábor, který umístil reklamu do svých vozů, tiskárnu RUDI anebo dalšího z našich dlouhodobých podporovatelů – LIONS club, který letos zafinancoval nákup pastelek, které byly následně rozdávány za příspěvek do sbírky.

Závěrem lze říci, že všem těmto patří náš veliký DÍK, protože se zapojili do akce, která má a bude mít i v budoucnu hmatatelné výsledky pro zrakově postižené občany města Tábora, o čemž Vás budeme pravidelně informovat nejenom zde, ale i na stránkách SONS.

Jiří Sálus

 

BÍLÁ PASTELKA v ČR

Letošní tři sbírkové dny těsně atakovaly hranici 4 milionů a přinesly celkový výtěžek 3 956 908 Kč.

Děkujeme ještě jednou všem, kdo se podíleli na realizaci, všem ochotným dobrovolníkům, a především dárcům a partnerům, kteří naše úsilí pomáhat lidem se zrakovým postižením štědře podpořili.

 

SLOVO PŘEDSEDKYNĚ VOKÁL KLUBU

Vážení přátelé z odbočky Tábor,

děkuji Vám, že jsme mohli jako Vokál klub přispět odbočce Tábor k akci související se změnou adresy odbočky a otevření nových prostor a podpořili jsme i Vaši sbírku Bílá pastelka 2022.

Velice si vážíme naší vzájemné spolupráce a doufáme, že vše přinese dobré ovoce pro odbočku jako takovou.

Přeji odbočce Tábor mnoho dobrého a hezké společenství všech

 

Vokál klub SONS ČR, z.s.

Ing. Ivana Töröková    předseda Klubové rady

 

POZVÁNKY NA ZAJÍMAVÉ AKCE

Kdo si hraje, nezlobí – čt. 3.11. v 9:30 hod.

Procvičit si postřeh v kolektivu přátel, kteří mají smysl pro humor a soutěživého ducha,  je skvělá možnost, jak strávit jedno listopadové dopoledne. A k tomu se ještě dozvíte něco nového.

Pronikáme do tajů Blind Shell – čt. 10. 11. v 9:30

Věděli jste, že pomocí telefonu Blind Shell můžete nejenom posílat e-maily, najít si vlakové spojení, nebo připojit se k Whatsappu? Možná ano, ale víte, že tento telefon Vám také nabízí poslech radiostanic z celého světa – od Japonska, až po Brazílii? Anebo se můžete přihlásit k odběru podcastu či oblíbeného videokanálu, které jsou zaměřené na vše, na co si jen vzpomenete. Toto a více bychom si ukázali prakticky, tak aby Vám mobil dělal radost. A až k nám půjdete, nezapomeňte se podívat na předpověď počasí v mobilním telefonu.

Poslechové odpoledne – Po. 14.11. ve 13:30 hod.

Minulý měsíc byl zahájen tzv. Čtenářský klub pro nevidomé online. A také proběhl koncert v rámci sbírky Bílá pastelka pěveckého sboru Vokál klub. Toto a ještě další zajímavosti Vám pustíme do uší a k tomu nabídneme šálek dobré kávy a pohodovou atmosféru.

Muzikoterapie – út. 8.11. , 21.11., 28.11. v 9:30

Jste ve stresu? Přichází na Vás melancholická podzimní nálada? Naše lektorka paní Adélka … ví, jak na to, abyste rozveselili svou mysl a harmonizovali tělo. Hudba totiž nejenom povznáší ducha, ale častokrát léčí i tělo, tak přijďte a naberte síly na Vánoční svátky.

Trénink paměti – čt. 1.12. – v 13:00 hod.

Co jsem to měl koupit? Jak se jmenuje ten známý herec? Tyto a jiné otázky nás zaskočí, když paměť vynechá. Přijďte a zkusíme společně provětrat paměťové buňky a zároveň si ukážeme, jak na to, abychom zapomínali, co nejméně. A zde malá ochutnávka: Týden (7) seděla svatá trojice (3) na židli (4), ale protože to trvalo nekonečně (8) dlouho, zvedla se ze židle (4) svatá trojice (3) a šla si stěžovat na městskou policii (156). Tak a už znáte telefon na pracovníka SONS (734 843 156)

Vánoční posezení – po. 12.12. ve 13:00 hod. a út. 20.12. ve 13:00 hod.

Zveme Vás na dvě předvánoční setkání. Při prvním budeme mít příležitost se sejít i z členy dalších organizací např. červený kříž, sluchově handicapovaní a další. Můžeme tak zavzpomínat na výlet do Želiva. Při druhé příležitosti se sejdeme společně pouze my členové SONS a strávíme příjemné chvilky u vánočního cukroví, kdy si budeme povídat. A kdo si bude přát zazpívat, pro toho připravila Ivanka Töröková se svou kolegyní pásmo vánočních koled.

 

Nepravidelné technické okénko

Během října jsme se s některými z Vás setkali nad tématem podcast. Důvodem se stal pořad „Jak to vidí“, v němž měl rozhovor moderátor Zbigniew Czendlik a prezident SONS Mgr. Luboš Zajíc. Protože by se mohlo najít více zájemců o tento rozhovor, rád bych Vás seznámil s pojmem podcast obecně. Jedná se o pravidelné audio pořady, které provozují veřejnoprávní instituce (např. Český rozhlas), soukromé společnosti anebo jednotlivé osoby. Podcast bychom si mohli představit, jako pravidelný pořad v televizi s různou periodicitou opakování. Rozdíl je v tom, že jej neposloucháte přes televizi, ale můžete k poslechu použít  chytrý telefon vč. Oblíbeného blindshell, nebo osobní počítač či tablet.

Jak si spustit podcast? Možností je několik. Moderní chytré telefony mívají nainstalovanou aplikaci s názvem Podcasty, zde stačí dát vyhledat jméno podcastu, anebo procházíte jednotlivé kategorie – vzdělání, kultura, zábava, politika, vztahy nebo vaření atd. Uvnitř každé kategorie naleznete mnoho pořadů. Je to stejné, jako kdybyste si v televizi našli kanál prima ZOOM, který je  zaměřen na dokumenty a v rámci tohoto kanálu si najdete svůj oblíbený dokument o přírodě, o vesmíru, historii, a další. Pokud nemáte ani chytrý mobil ani blindshell, tak nemusíte zoufat, protože podcasty lze najít  také  za pomocí počítače, kde si např. za pomocí Google dáte vyhledat podcasty a počítač na Vás již vychrlí miliony pořadů, které lze pravidelně poslouchat.

Podcasty Vás obohatí o názory různých osobností, o užitečné informace nabídnou vzdělání anebo Vás jenom pobaví.

Obsah podcastu bývá většinou zdarma, což někdy znamená, že se tam objeví reklama – stejně, jako na televizních komerčních stanicích. Pouze veřejnoprávní instituce reklamy nemají vůbec, jen občas se tam nějaká objeví.

A ještě trochu historie. Za vynálezce podcastingu je považován americký televizní a rozhlasový moderátor Adam Curry a softwarový inženýr Dave Winer. Slovo podcast vzniklo spojením slov iPod (malý přehrávač MP3) + broadcasting (anglicky "vysílání"). Toto slovní spojení poprvé použil britský novinář a technolog Ben Hammersley ve svém článku „Audio revoluce“ pro britský deník The Guardian, ve kterém rozebíral vzrůstající oblibu tvoření a poslouchání audio obsahu ve formátu mp3 na přenosných přehrávacích zařízeních. Český výraz neexistuje, takže i my říkáme podkást. Výhodou je, že si lze pořady stáhnout a poslouchat je kdykoliv podle nálady.

A pro ty co čtou Informátor v elektronické podobě, zde stačí kliknout na tento odkaz a už si můžete poslechnout výše zmíněný rozhovor s prezidentem SONS:

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hcGkubXVqcm96aGxhcy5jei9yc3MvcG9kY2FzdC80MDMyMGJhMC03NDMxLTNmMDAtYWIyNy1kNWU2NDgwMTA2YTgucnNz/episode/ZGI2YmZkMTktZWU0NC0zNzFiLTk5YTUtMGExNzEyMTAxYjM5?ep=14

Jiří Sálus

 

NOVÉ POMŮCKY U NÁS V KANCELÁŘI

Vážení členové rádi bychom se s Vámi podělili o zajímavou informaci. Naše odbočka byla vybavena novými a moderními kompenzačními pomůckami pro zrakově postižené.

Můžeme tak zkvalitnit poskytované služby sociálního poradenství a lépe seznamovat naše klienty s možnostmi kompenzace zrakového znevýhodnění v každodenním životě.  Těmito kompenzačními pomůckami byly vybaveny Oblastní odbočky v ČR, poskytující registrované sociální služby zrakově postiženým občanům.

Prostředky na pořízení pomůcek získala SONS ČR prostřednictvím dotace z programu IROP (integrovaný regionální operační program) Ministerstva pro místní rozvoj ČR, financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

V současné době tyto pomůcky postupně zprovozňujeme tak, abychom Vás s nimi mohli seznámit  a aby si případní zájemci měli možnost sami vyzkoušet jejich využití, ovládání a funkčnost.

Těšit se můžete na přenosnou kamerovou lupu, Penfriend – čtečku hlasových etiket, měřič tlaku česky mluvící, měřič krevní glukózy česky mluvící, kalkulačku česky mluvící, telefon BlindShell, váhu kuchyňskou česky mluvící, indikátor hladiny vody s magnetem a vibrací, hodinky česky mluvící přívěšek – ZEITGEIST 2, náramkové hodinky česky mluvící, svinovací pásmo s hlasovým výstupem a jiné.

Velmi rádi Vám pomůcky ukážeme, seznámíme Vás s nimi, zaučíme a poradíme, jak si pomůcky případně pořídit.

 

DŮLEŽITÁ INFORMACE

Vážení členové, chtěla bych Vám předat informaci o dotačním programu jihočeského kraje s názvem „My v tom Jihočechy nenecháme.“ Podpora je určena osobám s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje, kteří jsou poživateli starobního, vdoveckého/vdovského nebo invalidního důchodu. Podporováni jsou uživatelé žijící samostatně, kteří pobírají starobní, vdovský/vdovecký nebo invalidní důchod v maximální výši 16 000 Kč nebo jejich další jiný příjem a pobíraný důchod činí v součtu maximálně 16 000 Kč měsíčně, dále pak osoby pobírající příspěvek na bydlení, a nebo osoby které žijí ve společné domácnosti se svým partnerem, manželem, druhem, případně dalšími spolužijícími osobami a jejich příjem připadající na člena společné domácnosti činí včetně důchodu a dalších jiných příjmů v součtu maximálně 12 000 Kč.

Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být vedeno exekuční řízení. 

V případě poživatelů důchodu, kteří žijí samostatně, činí výše podpory 4 000 Kč.

V případě poživatelů důchodu, kteří žijí ve společné domácnosti, činí výše podpory 3 000 Kč na každého člena společné domácnosti, který je podporovaným poživatelem důchodu.

Pokud si myslíte, že do cílové skupiny spadáte nebo si nejste jistí, obraťte se na nás a my Vám s žádostí pomůžeme či vysvětlíme, jestli máte na podporu nárok.

 

Mezinárodní den nevidomých

Jsou lidé zdraví nebo nemocní. A jsme lidé se zrakovým postižením. Někteří z nás nevidí od narození. Jiní v průběhu života. Nemoc, nešťastná náhoda, úraz, přibývající věk  – to je příčina. Postupná či rychlá ztráta zraku, slábnoucí vidění – to je důsledek.

Musíme se s touto nesnází popasovat každý po svém. Lékaři a jejich medicína nastupují jako první. Následují sociální služby v naší organizaci SONS. A důležitá je rodina a přátelé. Pomůcky a dovednosti člověka motivují k dalšímu překonávání překážek. Zajištění poskytuje státní správa s nejrůznějšími dávkami.

V dávných dobách zrakově postižení byli zabíjení. Nebo museli žebrat a neměli domov. Byli častým terčem posměchu. Ale jak šel čas, svou pílí, dovedností a zručností ukázali ostatním, že jsou plnohodnotnými občany. Mohou studovat, mít zaměstnání, cestovat, mít nejrůznější koníčky. I dnes zvládají obsluhu nejrůznější elektronické techniky. Dovedou se orientovat  při chůzi s bílou holí, pečují o sebe i o domácnost. A v neposlední řadě jsou gramotní, protože umí číst a psát braillovo písmo.

SONS je největší organizací v České republice, která sdružuje zrakově postižené. V mnoha evropských zemích jsou na tom podobně. Dohromady je spojuje evropská unie nevidomých EBU. Ale i ve světě existuje Světová unie nevidomých WBU. I my patříme do Evropy a to je správná cesta při dalším prosazování práv a potřeb zrakově postižených.

Mnoho důvodů, proč si připomenout Mezinárodní den nevidomých, který připadá na 13. listopadu každoročně.

Přidám svůj zážitek:

vystupovala jsem z autobusu a v ruce třímám bílou hůl. Do dveří se drala nervní cestující. Poprosila jsem, aby mi udělala místo, že nevidím. Opáčila slovy: „Jak to mám asi vědět?“ tato žena nezná viditelný symbol nevidomého a určitě si nepřipomene významný den.

Chraňme si svůj zrak a pomáhejme si - to přeje Emilka

 

Na 14. října každoročně připadá Světový den zraku. Při této příležitosti upozorňuje primář Očního oddělení Baťovy nemocnice na to, co našemu zraku nejvíce škodí a proč je péče o oči tak důležitá.

Do kontaktu s dotykovými telefony, tablety nebo počítači dnes přicházejí i velmi malé děti. Pro jejich oči to samo o sobě nemusí být tolik škodlivé, pokud ovšem rodiče dohlédnou na to, aby se dívali správně. „Vzdálenost, ze které sledujeme mobil, ovlivňuje vznik i zhoršování dioptrické vady, je to nejdůležitější faktor. Světelné spektrum navíc ovlivňuje cirkadiální rytmy a dítěti může narušit spánkový režim,“ sdělil primář Očního oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně Tomáš Novotný.

Rodičům zejména menších dětí proto doporučuje, aby telefon či tablet nebyl přes noc v místnosti, kde spí dítě, a aby se také nabíjel jinde. Celá řada dětí se totiž dívá na telefon nebo tablet pod peřinou. „Rodiče o tom často vůbec neví a tato aktivita není pro vývoj zraku vhodná. Velmi častý zlozvyk je také čtení nebo sledování telefonu v posteli v leže na břiše, kdy je čtecí vzdálenost velmi malá. Takže i dlouhé čtení knih ve špatné pozici a za špatného osvětlení může vést ke zhoršení zraku,“ pokračoval Tomáš Novotný.

Zdravotníci z Očního oddělení Baťovy nemocnice zajišťují oční péči pro dva okresy Zlínského kraje – Zlín a Vsetín. „V obou okresních městech se denně staráme o pacienty s onemocněním sítnice, zeleným zákalem, s vrozeným nebo získaným onemocněním rohovky a dalšími vadami oka,“ uvedl Novotný. Jako jedno z mála pracovišť v České republice se v Baťově nemocnici specializují také na péči o předčasně narozené novorozence s onemocněním sítnice. „Chorobu dokážeme nejen diagnostikovat, ale také pomocí speciálních metod léčit. Dětem i dospělým také úspěšně operujeme šilhání,“ dodal primář Tomáš Novotný. Za rok 2021 ošetřili lékaři v očních ambulancích Krajské nemocnice T. Bati celkem 22 581 lidí, ve Vsetíně pak 5 503. Provedli necelých 7 tisíc očních operací a zákroků.

Zdroj:

http://zlin.cz/zpravy/nesledujte-mobil-a-tablet-zblizka-zhorsite-si-zrak-apeluje-primar-batovy-nemocnice/

 

Informace ze Sociálně-právní poradny 10 /2022        

Vážení členové, níže si můžete přečíst článek o tzv. slepecké zásilce.

Slepecká zásilka

je služba v nabídce České pošty, někteří z Vás se na nás obrací s dotazy, co vše lze prostřednictvím slepecké zásilky odesílat, proto jsme se rozhodli poskytnout Vám o této službě stručný přehled.

Jedná se o službu, která je určena k přepravě písemností pořízených v Braillově písmu nebo zvukových záznamů pro osobní potřebu člověka s těžkým zrakovým postižením. Rovněž musí být splněna podmínka, že odesílatelem nebo adresátem zásilky je člověk s těžkým zrakovým postižením nebo zařízení pro lidi s těžkým zrakovým postižením.

Co vše je tedy možné zasílat prostřednictvím slepecké zásilky?

Jednak písemnosti pořízené v Braillově písmu, dále také zvláštní papíry pro potřebu lidí s těžkým zrakovým postižením, jestliže je odesílatel zařízení pro lidi s těžkým zrakovým postižením (například tedy situace, kdy Vám zasíláme ze Sociálně právní poradny SONS text odvolání či vyplněnou žádost o některou z dávek pro osoby se zdravotním postižením.) A jak už bylo uvedeno výše, prostřednictvím slepecké zásilky lze posílat zvukové záznamy pro osobní potřebu lidí s těžkým zrakovým postižením (tohoto je hojně využíváno v případě zasílání zvukových nosičů z Knihovny pro nevidomé a slabozraké K. E. Macana). V neposlední řadě mohou být prostřednictvím slepecké zásilky odesílány jiné věci upravené pro potřebu lidí s těžkým zrakovým postižením (například tedy různé speciální pomůcky).

Zásilka nesmí být těžší než 7 kg, její minimální rozměry musí být alespoň 9 x 14 cm, maximální délka jedné strany nesmí přesáhnout 60 cm a součet všech tří rozměrů nesmí přesáhnout 90 cm.

Odeslání zásilky je osvobozeno od veškerých poplatků.

Podání slepecké zásilky lze uskutečnit na kterékoliv pobočce České pošty nebo u pověřených pracovníků pošt. Zásilku je vhodné v pravém horním rohu opatřit nálepkou nebo poznámkou „Slepecká zásilka“, samolepku s tímto textem obdržíte zdarma na každé pobočce České pošty. V levé části zásilky musí být uvedena adresa odesílatele. Zásilka by měla být zabalena tak, aby z ní bylo poznat, co je zasíláno – např. Braillovo písmo se pozná hmatem, zvukové záznamy jsou zasílány ve speciálních textilních vacích na suchý zip.

Závěrem je důležité upozornit na skutečnost, že Česká pošta neodpovídá za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu obyčejné slepecké zásilky.

Výše uvedené věci lze za splnění výše uvedených podmínek rovněž zdarma zaslat prostřednictvím doporučené slepecké zásilky. Výhodou tohoto způsobu doručování je, že lze odeslanou zásilku sledovat na webových stránkách pošty nebo prostřednictvím aplikace, předání zásilky probíhá proti potvrzení převzetí (poštovnímu doručovateli adresát při převzetí podepíše dodejku). Pošta rovněž odpovídá za případnou ztrátu, poškození nebo úbytek.

Služby doporučené slepecké zásilky lze využít například v případě, kdy je odesíláno něco pro potřeby člověka s těžkým zrakovým postižením nebo organizaci zastupující lidi s těžkým zrakovým postižením na dobírku.

Podání doporučené slepecké zásilky probíhá stejně jako u běžné slepecké zásilky, navíc je však potřeba, aby odesílatel předal podací data on-line prostřednictvím aplikací Poslat zásilku, Podání Online, či přes API rozhraní, případně vyplnil podle předtisku v elektronické či papírové podobě:

podací lístek nebo podací arch 

Veškeré další informace k doporučené slepecké zásilce se můžete dočíst na webových stránkách: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/psani/cr/doporucena-slepecka-zasilka.

 

Informace ze Sociálně-právní poradny 11 /2022

Vážení členové pracovníci právní poradny v Praze Vás informují o tom, abyste nereagovali na různé telefonáty a e-maily s ukradenými logy České pošty, různých přepravních služeb, bank, ale i například maily tvářící se jako služba Mail DeliverySystem. Nedávno chodily i SMS zprávy nabízející pomoc s příspěvkem na bydlení a jiné dávky obsahující odkaz na podvodné stránky. Nejvíc „zabodoval“ autor fingovaného e-mailu od Policie ČR, který se podepsal přímo jménem bývalého policejního prezidenta. Drzost těchto lidí prostě nemá hranic.

Doporučuji též odolat nevyžádaným nabídkám na zprostředkování výhodnějšího dodavatele energií. Motivace ke změně dodavatele se po zastropování cen zavedeném od ledna 2023 stejně asi sníží. Má-li uživatel fixovanou cenu nižší, platí po dobu fixace tato nižší cena. Není-li sjednána fixace, může mu ji dodavatel s novým ceníkem navýšit až do výše stropu. Podle posledních zpráv ale se zastropováním padá druhá část úsporného tarifu plánovaná pro rok 2023.

Od října se také zvýšily normativní náklady na bydlení, což je jeden z parametrů pro výpočet příspěvku na bydlení. Ty jsou vyšší v nájmech a podnájmech a nižší v družstevních bytech, bytech vlastníků a bytech užívaných na základě služebnosti a stejně jako dřív jsou odstupňované podle počtu společně posuzovaných osob a podle velikosti obce počítané podle počtu obyvatel. Zvýšení by mělo pomoci zejména jedno- a dvoučlenným domácnostem.

Dále vláda navrhuje zvýšit příspěvek na mobilitu z 550 na 900 Kč měsíčně.

 

SONS a odstraňování bariér – Viktor Dudr - 3. část – historie

Historie spolků pokračuje

Je tu únor 1991. Přecházím z poměrně vedoucího místa v SNS na místo řadového pracovníka do ČUNS. Následuji tak po několika měsících Dr. Cerhu s jeho kolegyní Kozákovou. Občas nám bylo předhazováno, že jsme byli přelanařeni. Není to pravda, přešli jsme z vlastní vůle. Důvodů bylo víc, jeden z nich byl fakt, že tehdejší ústřední výbor SNS vůbec neprojednal již tehdy podrobný návrh Dr. Cerhy na zřízení Tyfloservisu. Dr. Cerha na to pochopitelně reagoval okamžitou výpovědí, já jsem ještě „uklízel stůl“, aby po mně nezůstaly nedodělky a pak ho následoval. Krédo ČUNS, že se musíme snažit řešit si své specifické problémy sami, protože je veškeré vidící okolí nemusí chápat, nám bylo bližší.

Tehdejší prostředí v ČUNS operativně řešilo financování začínajících aktivit, tedy i Tyfloservisu a následně i rodivšího se útvaru „odstraňování bariér“, jež si dával za cíl usilovat o zlepšení podmínek při samostatném pohybu na veřejném prostranství a ve veřejné dopravě. Projednávání případné státní podpory takových a podobných aktivit bylo tehdy jednodušší, než je tomu v současnosti. Žadatelů bylo tehdy ještě málo, takže vedení ČUNS projednávalo své žádosti na příslušných ministerstvech osobně. Útvar „odstraňování bariér“ zpočátku podpořilo ministerstvo práce a sociálních věcí, od roku 1994 to přešlo na ministerstvo pro místní rozvoj.

Akustická signalizace na semaforech

Prvním krokem zmíněného útvaru odstraňování bariér ještě během roku 1991 byl počátek snahy o zavádění akustické signalizace na semaforech na přechodech pro chodce. Tehdy takto byly vybaveny v celé tehdejší ČSSR, pokud je mi známo, celé dva přechody v Praze. Jeden přes Karmelitskou ulici na Malé straně v blízkosti Konzervatoře J. Deyla; ; který byl ten druhý si již nepamatuji.

Moje tehdejší nezkušenost a naivnost mě nejprve vedla na pracoviště, které pražské semafory tehdy provozovalo. Tam mě poučili, že semafory pouze provozují, ale o ničem nerozhodují. Zdaleka však ta moje návštěva nebyla marná, naopak. Seznámil jsem se zde podrobně s technickými i provozními  záležitostmi kolem semaforů. Především jsem se tam ale sblížil s několika muži, kteří projevili o naši věc jak věcný, tedy technický, ale i lidský zájem. S některými jsem pak dlouhodobě spolupracoval.

Ohlásil jsem se tedy na odboru dopravy pražského magistrátu. Tehdejší vedoucí odboru mě velmi důrazně vysvětlil, že akustické signalizace se netýkají žádné předpisy a že tedy není co řešit, žádná signalizace nebude. A bylo to...

Nebylo. Náhoda je blbec. Co jsem neprovedl... Několik dní po neúspěšném jednání na odboru dopravy si kráčím ráno před osmou do tehdejšího sídla ČUNS. Z Revoluční třídy podchodem, přejdu ulici Hradební a krátkou ulicí K Haštalu do ulice Haštalské. Vozovka je úzká, chodník na mé straně poměrně široký, takže auta polovinou šířky parkují na něm. Slyším, jak právě jeden na chodník najíždí. Tak jsem se zastavil, abych mu nepřekážel a nezdržoval. Motor zmlkl a tak pokračuji v chůzi. Ale ouha – mezi autem a zdí domu je velice úzká mezera. Asi jsem se špatně vyspal, či co, zkrátka jsem hlasitě řidiči sděloval, co si o jeho bezohlednosti k chodcům myslím. Také moje bílá hůl na bok auta ťukala důrazněji, než na zeď. V tom jsem se konečně zastyděl – proboha, co to dělám!! (Stydím se dodnes.) Pokračoval jsem rozpačitě a již potichu v chůzi. Nějaký chodec mne dostihl a oslovil. Byl to vedoucí odboru dopravy. Šel také do práce, sídlo odboru bylo tehdy za rohem. Přivedl mě do ještě větších rozpaků. Ale při loučení mě vyzval k jednání o akustické signalizaci. Neodvážil jsem se ho zeptat ani teď ani později, co ho vedlo ke změně názoru.

Na několika krátkých poradách malé skupinky odborníků, v níž jsem zastupoval uživatelskou stranu, byly formulovány vlastnosti akustické signalizace. Například, že  půjde o akustické tepy a ta jejich pomalejší frekvence bude znamenat „červená-stůj“ a jejich rychlejší frekvence pak „zelená-volno“. Žádný předpis akustickou signalizaci nezakazoval, takže její veškeré součástky i jako celek musely splňovat pouze příslušné technické normy, jako ostatní části semaforů.

Výběrové řízení pro dodavatele zařízení vyhrálo elektromechanické „klepátko“ tehdejší Tesly Kolín (nyní TECO Kolín), elektronické „pípátko“ (výrobce si nepamatuji). A také SAN od VDN Spektra.

SAN měl z našeho uživatelského pohledu velice zajímavé vlastnosti. Ale také nedostatky, bohužel. Tak je stručně popíši. Především jím musely být osazeny všechny sloupky semaforů na přechodech celé křižovatky. To jako dodatečná instalace na většině tehdejších křižovatek nešlo, protože chyběly kabely spojující jednotlivé sloupy semaforů. Uživatelsky by to však bylo skvělé. Tlačítka na sloupcích pískala sice tichým, ale velice vysokým tónem, tedy i v okolním rámusu dobře slyšitelným. Podle toho pískání nevidomý chodec sloupek našel (tedy i přechod, o hmatných úpravách se teprve uvažovalo), stiskem tlačítka sdělil zařízení své přání přejít vozovku. Ze skříněk upevněných na vrcholech všech sloupků vedle světelných ampulí se začal ozývat zvuk, sdělující, že SAN vzal chodce na vědomí. Jakmile naskočila zelená, ozvalo se ze skříněk nad hlavou chodce a hlavně ze skříňky na druhé straně přechodu, periodické charakteristické houkání. Zkrátka pomáhalo chodci udržet směr přecházení. V praxi se však projevily další nedostatky SANu. Především velká cena proti těm dvěma druhým zařízením. Ale hlavně po instalaci a nastavení se po pár dnech nastavení rozladilo a bylo nutno seřizovat znovu. To bylo nepřijatelné. Zkrátka SAN se ukázal z technického hlediska zatím nedokonalý.

Další problém: na „klepátka“, „pípátka“, popřípadě SANy a na jejich instalaci nejsou v rozpočtu magistrátu peníze, nikdo s tím přece nepočítal. Pražské pracoviště tehdejší České pojišťovny však z fondu pro zábranu škod po tři roky instalaci akustických zařízení finančně podporovala.

Finance byly omezené, zdaleka nestačily na osazení všech vhodných semaforů. Ejhle, dvě na pohled znepřátelené organizace najednou opět  úzce spolupracují při určování přechodů, které mají být upraveny přednostně.

Informace o tom, že v Praze se instaluje na semafory přechodů akustická signalizace se rychle šířila. Z iniciativy místních složek ČUNS i SNS se začínalo v dalších městech. Jak léta ubíhala, podařilo se prosadit předpisy, které instalaci akustické signalizace ukládají jako povinnou - ovšem jen na nové a rekonstruované přechody. A také se začínají objevovat problémy, související s narůstajícím automobilovým provozem a tedy s hlukem, který způsobuje nespolehlivou slyšitelnost signalizace. O tom později.

(Pokračování příště)

Ohlédnutí za uplynulým měsícem

Minulý měsíc byl opravdu plný zajímavých akcí. 3.10. proběhl Den otevřených dveří. Zájemci si mohli prohlédnout nové prostory, ve kterých odbočka SONS Tábor od září působí. Také se mohli seznámit s ostatními organizacemi, které v budově sídlí. Naši členové zájemcům obětavě představovali činnost odbočky. O občerstvení se postarala paní Jaruška Müllerová, která nám napekla výborné cukroví a Jana Čechová, která nám připravila jednohubky. Všem, kteří se do akce zapojili velice děkujeme. Další zajímavou akcí byl Den sociálních služeb s podtitulem akce: Každý svého zdraví strůjcem, který nás čekal hned následující den. Akci pořádalo Zdravé město ve spolupráci s ostatními neziskovými organizacemi a ligou proti rakovině. Zájemci si mohli prohlédnout drobné pomůcky, dozvědět se zajímavé věci o bodovém písmu. Braillovo písmo krásně zájemcům představila naše nevidomá členka Emilka Kumherová. O ukázku chůze s bílou holí se postaral náš též zrakově postižený člen Milan Chomout, který jednotlivé zájemce provedl. Chůzi si zkusil i dřívější místostarosta pan Mgr. Václav Klecanda. Odpoledne pak informace předávaly naše členky paní Jana Čechová a Mária Heřmánková. Taktéž všem patří velké díky. Středa 5.10. patřila nácviku sebetestování, o které se postarala paní Mária Heřmánková. V pátek 7.10. jsme si stihli ještě procvičit anglický jazyk pod vedením pana Jirky Sáluse a v sobotu pak zájemci o hudbu, mohli naštívit koncert Vokál klubu a Sboráčku, který se konal v Gotickém sále Husitského muzea. Ještě před tím, ale účinkující absolvovali krásnou přednášku o Husitech v podání pracovnic husitského muzea. Na prohlídku a i na koncert k nám do Tábora přijel i prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých pan Luboš Zajíc s manželkou a vedoucí útvaru vnitřních vztahů paní Romana Moravcová. Též jsme se pochlubili novými prostory, které se podařilo odbočce získat. V neděli pak proběhl další koncert v Plané nad Lužnicí a od pondělí se rozběhla třídení sbírka Bílá pastelka. V úterý jsme pak seznámili zájemce s organizací v prostorách táborské knihovny, kde Emilka Kumherová krásně povídala a vysvětlovala důležitost Brailova písma pro nevidomé a slabozraké. Další akcí byla muzikoterapie, která probíhala pod vedením paní Adély Slachové a při které si zájmci vyzkoušeli různé hudební nástroje a zazpívali zajímavé písně. V listopadu nás čekají další zajímavé akce, tak přijděte mezi nás.

 

Termíny plánovaných akcí!

LISTOPAD - PROSINEC

po.

3.

listopad

Kdo si hraje nezlobí

9:30

hod.

út.

4.

listopad

Konverzace v AJ

10:00

hod.

st.

8.

listopad

Muzikoterapie

9:00

hod.

čt.

10.

listopad

Pronikáme do tajů Blind Shell

9:30

hod.

pá.

11.

listopad

Konverzace v AJ

 9:00

hod.

po.

 14.

listopad

Poslechové odpoledne

 13:30

hod.

 po.

 21.

listopad

Muzikoterapie

9:00

hod.

  čt.

 24.

listopad

Oblastní shromáždění

14:00

hod.

  pá.

25.

listopad

Konverzace v AJ

9:30

hod.

  po.

 28.

listopad

Muzikoterapie

9:00

hod.

  čt.

 1.

prosinec

Trénování paměti

9:30

hod.

  pá.

 2.

prosinec

Konverzace v AJ

9:00

hod.

  po.

 5.

prosinec

Oblastní rada

13:30

hod.

  út.

 6.

prosinec

Muzikoterapie

9:00

hod.

  st.

 7.

prosinec

Nácvik sebetestování - Měření

9:00

hod.

  pá.

 9.

prosinec

Konverzace v AJ

9:00

hod.

  po.

12.

prosinec

Vánoční vystoupení

13:00

hod.

  čt.

16.

prosinec

Konverzace v AJ

9:00

hod.

  út.

20.

prosinec

Vánoční posezení pro členy

13:00

hod.

 

Stále Vás moc prosíme o přihlašování a odhlašování se z akcí.

Také Vás prosíme, abyste  dodržovali časy jednotlivých akcí.

Děkujeme!


Obrázky

Nové pomůcky z projektu IROP u nás v kanceláři Nové pomůcky z projektu IROP u nás v kanceláři
Naši členové při sbírce Bílá pastelka Naši členové při sbírce Bílá pastelka
Bílá pastelka a studenti COP v Sezimově Ústí II Bílá pastelka a studenti COP v Sezimově Ústí II
Doprovodný program v knihovně v Táboře Doprovodný program v knihovně v Táboře
Koncert Vokál klub a Harmonie v Plané nad Lužnicí Koncert Vokál klub a Harmonie v Plané nad Lužnicí
Prohlídka v Husitském muzeu Prohlídka v Husitském muzeu
Den sociálních služeb v Táboře Den sociálních služeb v Táboře
Den sociálních služeb v Táboře  2 Den sociálních služeb v Táboře 2
Den otevřených dveří v naší organizaci Den otevřených dveří v naší organizaci