Informátor 10/2022

Publikováno 01.11.2022 11:49 Odbočka Tábor


Obrázek

INFORMÁTOR

č. 10/ 2022

 

Krásy podzimu

Prožili jsme horké léto

a nebyli zvyklí na to.

Vedra byla úmorná

a ta žízeň nezdolná.

 

Podzim se již kvapem blíží

a nás bude bolet v kříži.

Přesto pro nás krásné je,

když se podzim zbarvuje.

 

Okouzleni lesem jdeme,

všechny barvy tu vidíme.

 

Slunce již tak moc nehřeje,

ale našim kloubům přeje.

 

Zahrádkáři práci mají,

sklizeň rychle uklízejí.

Dají spát i květiny

a vyčistí záhony.

 

I maminky mají hody,

zavařují chutné plody.

V zimě pak moc chutnají,

chodím na ně potají.

 

Báseň autorem je paní Milada Janatková. Ti kdo jí znali, si jistě vzpomenou na její zálibu v psaní básní. Ať Vám báseň udělá radost.

 

PÁR SLOV NA ÚVOD

Vážení členové, v minulém čísle našeho časopisu jsem Vám slíbila představení našeho nového pracovníka, se kterým se budete nyní nově potkávat. Chtěla bych jen na úvod říci pár slov.

Když jsem se v červnu dozvěděla, že naše pracovnice a moje kolegyně Pavla Heřmanová musela nečekaně opustit zaměstnání, bylo to pro mě veliké překvapení a přiznám se i trochu šok. Po delší rodičovské dovolené, která trvala 10 let, a mém návratu zpět do organizace, jsem konečně měla na pracovišti kolegyni, což pro mě hodně znamenalo. Už jen ten pocit, že nejste na všechno sám a že se máte s kým podělit ať už se starostmi, tak i s radostmi. A tak i pořekadlo, že sdílená starost, je poloviční a sdílená radost dvojnásobná, se plně naplnilo. Samozřejmě jsou tu skvělí lidé z odbočky, kteří jsou mi nápomocni, ale přece jenom kolegyně, která je s Vámi o dost častěji, je povzbuzující a motivující. Krom toho Pavlínka byla pro mě inspirací a i zpětnou vazbou, kterou jsem potřebovala. Proto bych jí chtěla popřát, ať vše dobře zvládne, ať najde v životě cestu, která jí zavede tam, kam bude chtít a kde se bude cítit šťastná. Budu moc ráda, když si někdy najde cestu a přijde se mezi nás podívat. Myslím, že nejen já, ale i mnozí z Vás ji rádi uvidí.

 

Novému kolegovi, kterého někteří z Vás již budou znát, přeji, ať se mu u nás líbí a přinese mu tato práce smysl a naplnění jeho představ. Jsem ráda, že mám nového spolupracovníka, se kterým se můžeme společně podílet na rozvoji služeb naší organizace a pomoci  Vám s dalším rozvojem Vašich dovedností a znalostí.

Kdo je nový pracovník v nové kanceláři odbočky?

Na postu sociálního pracovníka se v září tohoto roku objevil Jiří Sálus, tedy moje maličkost. A možná Vás napadne, proč? A kdo vlastně jsem? Tak snad jenom krátké představení. Střední vzdělání mi dala Obchodní akademie v Táboře, kde jsem získal maturitní vysvědčení již v roce 1995. S tímto vysvědčením v kapse jsem začal navštěvovat Jihočeskou univerzitu, jejíž jedna z kateder působila v Táboře. V rámci bakalářského studia jsem se připravoval na dráhu pracovníka v cestovním ruchu. V roce 1998 jsem se s ještě mokrým diplomem vydal do Prahy, kde jsem začal na živnosťák pracovat jako tazatel pro firmu Sofresfactum (dnes TNS Factum), protože se ale nejednalo o stabilní zaměstnání, nastoupil jsem do cestovní kanceláře Benatour a zde strávil krásných 11 let. To už mě ale začaly dohánět mé zrakové problémy. Přesto jsem se rozhodl, že si ještě dodělám magisterské studium a pak se uvidí. Studium zaměřené na veřejnou správu a regionální rozvoj jsem zdárně zakončil v roce 2008 a nastoupil na univerzitu ČZU v Praze - nejdříve jako doktorand a poté mi byla nabídnuta práce s vědecko-pedagogickým zaměřením. Zde učím do dnes studenty, např. proč děti nenosí čáp? Možná si teď řeknete, že to se na univerzitách učí pěkné věci. Jen že, když byste sesbíraly data o výskytu čápů, a míře porodnosti, zjistili byste, že tam kde žije více čápů, tam se rodí více dětí. Je-li nám více než 6 let již tušíme, že mezi těmito dvěma jevy nebude žádná souvislost. A přeci se tyto dva jevy objevují na stejném místě. Vysvětlení je prosté - čápi žijí tam, kde je čisté životní prostředí, což je na venkově, a venkovské ženy mají rády vícedětnou rodinu. Tedy se jedná o tzv. falešnou korelaci. A já se snažím studenty naučit odhalovat tyto a ještě mnohem záludnější problémy vyskytující se při zkoumání lidské společnosti. Ale zanechme čápy svému osudu a podívejme se, kam se Jiří vydal dál? 

 

V roce 2016 jsem přišel do Táborské odbočky SONS, kde mne vřele uvítaly vedoucí Kristýnka Voborská a sociální pracovnice Ivanka Toroků. Abych se nestal pouze pasivním členem, nabídl jsem, že bych mohl učit anglický jazyk zvídavé členy odbočky. Slovo dalo slovo a od února 2017 se již cca 5 let scházíme každý týden a konverzujeme v tomto jazyce nad všedními i nevšedními tématy. Mezitím se v odbočce udály personální změny a toto léto mi bylo nabídnuto, zda se nechci přihlásit do výběrového řízení na svou novou současnou pozici. Protože mne práce pro odbočku baví a s mnohými z vás jsem měl možnost se poznat osobně, rád jsem tuto nabídku přijal.

 

A co ještě říci závěrem? Vstup do odbočky před 6 lety se pro mne stal osudovým z mnoha hledisek a dodnes ovlivňuje můj pracovní i soukromý život. Díky tomuto rozhodnutí jsem získal zajímavou práci, poznal naprosto úžasné lidi, naučili jste mne zacházet s moderními IT technologiemi, číst brailla, plavat správnou technikou, zpívat jako tenor a společně jsme procestovali kus naší republiky vč. mnoha zajímavých míst v zahraničí. A proto děkuji  Bohu a obětavým lidem, kteří způsobili, že jsem v roce 2016 mohl přijít mezi Vás, báječné lidi, kteří se nebojí, i když nevidí.

 

Pavluška

Na festivalu „Jeden svět“ jsem se zúčastnila prezentace naší odbočky s tématem zrakově postižení a  jejich život. Po skončení přednášky přišla ke mně mladá paní a měla další otázky.

 

Krátké setkání vystřídalo po týdnech návštěvu v kanceláři. Měla zájem být naší členkou, tak se stalo. A později byla pracovnicí v sociálních službách. Má empatii, sociální cítění, touhu pomáhat druhým, laskavý přístup, umí naslouchat. Vše doplní příjemným vystupováním a nezbytným úsměvem a smíchem. V době Covidu byla některým na telefonu s povzbuzujícími slovy. Zkrátka pomáhá.

 

Ve věku, kdy plánovala po studiích svůj samostatný život, se k ní osud obrátil zády v podobě těžké nemoci. Jen ona sama ví, co jí stálo úsilí, přemáhání a bolesti toto zvládnout a překonat nesnáze. Rodina jí byla na blízku. V létě jí postihly další zdravotní potíže, tudíž musela práci opustit. Byla jsem touto zprávou zaskočená.

 

Setkávala jsem se s ní na aktivizacích odbočky. Soukromé popovídání u kafíčka a procházky. Vzpomínky byly krásné a ty mi nikdo nevezme.

 

Milá Pavluško, bojuj, protože naděje a pevná víra jsou silnou motivací! Ať škodolibá sudička jde pryč a dobří andělé tě ochraňují!

Vím, že se uzdravíš a doufám v setkání s Tebou. Děkuji za Tvou práci ve prospěch druhých, nás všech.

                                                                  Přání za všechny posílá Emilka

 

POZVÁNKY NA ZAJÍMAVÉ AKCE

Vážení členové, říjen je pro nás měsícem velkých akcí. První z nich je Den otevřených dveří v nových prostorách naší organizace. Přijít se můžete podívat v pondělí 3. října od 9:00 do 15:00. Projít si můžete budovu a seznámit se, nejen s prostorami naší odbočky, ale i s ostatními organizacemi, které jsou zde s námi. Dozvíte se, jaké služby se zde poskytují, co Vám my i ostatní organizace můžeme nabídnout a s čím Vám jsme schopni pomoci. Dále jste srdečně zváni na akci, kterou pořádá Zdravé město Tábor a liga proti rakovině a to Den sociálních služeb aneb Každý svého zdraví strůjce. Navštívit ji můžete hned 4. října od 10:00 do 16:00 na nám. TGM (před Střední zemědělskou školou). Těšit se můžete na bližší představení místních organizací, poskytující sociální služby a také na osvětovou činnost v prevenci rakoviny i dalších civilizačních chorob, prezentaci zdravého životního stylu. Také zde bude po celou dobu probíhat základní tělesná měření, hrátky pro děti a rodiče. Naše organizace tam také bude mít svůj stánek, kde představí služby pro zrakově postižené a seznámí veřejnost s různými kompenzačními pomůckami. Víkend pak bude patřit kultuře. V sobotu i v neděli nás čekají velmi zajímavé koncerty. Tímto bych Vás na ně ráda pozvala. V sobotu 8.10. od 17:00 budete mít možnost poslechnout si společný koncert Vokál klubu a Sboráčku. Ten se koná v Gotickém sále Husitského muzea a vstupné je dobrovolné. Níže si dovoluji blíže představit Vokál klub a Sboráček.  

 

Vokál klub je pěvecký sbor, který  existuje v rámci Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky od roku 2004. Cílem jeho členů je zájmově provozovat sborový zpěv na takové úrovni, aby mohl účastí na festivalech i v samostatných koncertech ukazovat zdravé i zrakově postižené veřejnosti, že i slabozraký a nevidomý člověk dokáže mít radost ze zpěvu vícehlasého sboru. Vokál klub zároveň nabízí zrakově postiženým – těm od narození slepým i těm, kteří přišli o zrak až v průběhu života – a jejich přátelům a příznivcům smysluplné naplnění volného času. Členové cestují za svým sborem z celé republiky – ze Zlína, Šumperku, Jablonce, Nové Paky, Tábora, Jihlavy a dalších měst a obcí. Skladby se musí každý hlas naučit zpaměti. Někteří členové mají vystudovanou konzervatoř a zpívají z braillského notového zápisu, jiní se vše učí od začátku z odposlechu. Problémem je udržení tempa, protože před sborem nevidomých nestojí dirigent, nicméně sbor má svá tajemství, jak vše zvládnout. Sbor zkouší a vystupuje především o víkendech a ke svým zkouškám se schází 1x měsíčně v Praze 1. Zkoušky se plánují společně na pololetí dopředu. Pěvecký sbor při svých vystoupeních posluchačům sděluje, čím sborový zpěv jeho členy spojuje a obohacuje. Zpěv přináší prožitky  a radosti tolik důležité pro zrakově znevýhodněnou osobu a posilující podněty pro její život. Sbor zpívá bez dirigenta. Písně v jeho podání  zaznívají buď a capella, nebo za doprovodu hudebních nástrojů.  Repertoár sboru tvoří skladby  autorů od poloviny  16. století až po současnost, z nejrůznějších  oblastí hudební tvorby. Žánrová šíře  a pestrost nejsou nevyhraněností sboru, ale záměrem. Jde o oslovení co nejširšího spektra posluchačů.

 

Jedním ze zakladatelů Vokál klubu byl v roce 2004 nevidomý hudební pedagog PhDr. Ondrej Čanecký, který jako sbormistr působil do r. 2009 a pod jeho vedením sbor získal svůj kvalitní zvuk a precizní projev. Sbor pracoval dále pod vedením několika sbormistrů. V současné době na vedení sboru spolupracují sbormistr Pavel Menhart, zkušený hudebník a dirigent, a  Olga Valentová. Dlouholetým organizátorem a předsedou Vokál klubu byl nevidomý Mg.A. Václav Fanta, dříve umělecký fotograf. Tento držitel Ceny Olgy Havlové pro rok 2016 organizoval pořádání koncertů, vystoupení a prázdninových soustředění, např. na Horní Bečvě, v Jánských lázních, atd. Od února 2018 je předsedkyní sboru Ivana Töröková, zrakově znevýhodněná členka s mnohaletou zkušeností s organizací sborových aktivit.

Tento soubor vystoupí společně se Sboráčkem.  To  je dětský pěvecký sbor, který vede paní Magdalena Kolářová. Sbor působí na místní základní škole Zborovská.

V neděli 9. října se pak rozezní písně Vokál klubu a smíšeného pěveckého sboru Harmonie v kostele sv. Václava v Plané nad Lužnicí.  Zaposlouchat se do krásné hudby můžete od 10:30 hodin. Smíšený pěvecký sbor Harmonie vystoupí pod vedením sbormistra pana Jiřího Holického.

Koncerty náš říjnový program nekončí. Již následující tři dny budou patřit sbírce Bílá pastelka.

 

Bílá pastelka je opět tady

Bílá pastelka letos odhodila roušku a opět se chystá do ulic. Podaří se vybrat mezi dárci více než v předchozích ročnících?

Letošní 23. ročník sbírky Bílá pastelka proběhne ve dnech 10. -12. října po celé republice. Jako každý rok budou dobrovolníci brázdit ulice českých a moravských měst, a za příspěvek do sbírky nabízet bílé pastelky. Cíl je jasný, pomáhat nevidomým a slabozrakým lidem.

V Táboře bude sbírka probíhat pod záštitou místní odbočky – Oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Táboře, která sídlí nyní nově na adrese tř. Kpt. Jaroše 3106, Tábor 3. Do sbírky se zapojí studenti středních škol, dobrovolníci a samotní členové. Pokud byste se chtěli dozvědět více o životě lidí se zrakovou vadou, můžete navštívit knihovnu v Táboře, kde 11.10. od 9:00 do 17:00 bude probíhat doprovodný program - seznámení s knihami a pomůckami pro čtení u nevidomých a slabozrakých, seznámíte se s místní odbočkou SONS (Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v ČR). Představíme Vám blíže sbírku Bílá pastelka. 

Dva předchozí ročníky sbírky Bílá pastelka poznamenala covidová pandemie. V letošním se začátkem října po celém Česku rozběhne znovu na 2 000 dobrovolnických dvojic, se sbírkovými kasičkami s platebním QR kódem a s logem sbírky na tričku, a budou i tentokrát nabízet bílé  pastelky, symbol podpory lidem se zrakovým postižením. A konečně po dvou letech mohou dárce odměnit i hezkým úsměvem, který ještě před rokem skrývaly roušky a respirátory. 

Příspěvky do sbírky pomáhají s realizací speciálních služeb pro nevidomé a slabozraké, poskytované v síti poboček rozmístěných po celé České republice. Každý, kdo za svůj příspěvek získá bílou pastelku, tak podpoří například nácvik chůze s bílou holí, výcvik vodicích psů pro nevidomé, výuku speciální práce s počítačem a zaměstnávání lidí se zrakovým postižením, ale i mnoho dalších prospěšných projektů a služeb.

Mediální kampaň 2022, Bílá pastelka - pomáhá vidět svět, letos promlouvá hlasem herce Michala Dlouhého, a na obrazovkách ji lidé uvidí koncem září ve vysílání České televize. Slyšet ji pak mohou také z různých rozhlasových stanic nebo zahlédnout na veřejných obrazovkách. 

Pořadatelem sbírky je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., ve spolupráci s Tyfloservisem o.p.s.  a krajskými TyfloCentry. 

 

Bílá pastelka – zamyšlení od Emky

Ve vzdálených dobách byli zdravotně postižení na okraji společnosti. Nevidomí a slabozrací si svou manuální zručností a pamětí vydobyli respekt mezi ostatními. Jak šel čas, tito lidé vyráběli košťata, smetáky, košíky a drobné dřevěné předměty. Jiní hráli na flašinety, klavír a další hudební nástroje. Zpěvem se také proslavili.

V dnešní demokratické společnosti je velká řada možností zaměstnání a uplatnění se. V běžném životě zrakově postižený musí dovednosti k sebeobsluze a samostatnému pohybu získat nácvikem, a to někdy pod odborným vedením.

Bílá hůl je jedním z nejdůležitějších pomůcek a pomocníků, jak se bezpečně pohybovat v prostoru. A proto se stal 17. říjen „Mezinárodním dnem bílé hole.“ SONS u této příležitosti významného dne pořádá už 23. ročník sbírky „Bílá pastelka.“ Proč bílá? Protože na bílém papíře nikdo neuvidí bílou stopu z pastelky. A proč sbírka? Protože chůze a orientace s bílou holí je náročná a nákladná na výuku.

Přijďte mezi nás. Zajímejte se o tuto problematiku. Zúčastněte se doprovodných akcí. Přispějte jakoukoli částkou a odměnou Vám bude Bílá pastelka a dobrý pocit sounáležitosti. Nikdo nevíme,  jak nám dlouho zrak vydrží!

                                                Připomínku důležitého dne předává Emilka

 

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ AKCE U NÁS NA ODBOČCE

Zajímavou akcí je určitě Muzikoterapie, která probíhá pod vedením paní Adély Slachové. Možnost uskutečnění této akce, podpořilo Zdravé město Tábor, udělením finanční dotace.  Pokud máte rádi hudbu, jste zvědaví, co to ta muzikoterapie vlastně je, přijďte se podívat. Níže si můžete přečíst postřeh z této akce od členky, kterou Muzikoterapie velmi oslovila.

 

 

Muzikoterapie je s námi

Zvuky a rytmy jsou s lidstvem od nepaměti. Co s námi dělají rychlé, pomalé, nepravidelné rytmy, které cítíme, a vibrují v těle? Rozlišujeme různé zvuky a podle nich se orientujeme v prostoru. A když se vše spojí se zvuky a rytmy v hudbě? Hudba má jedinečnou schopnost vyjadřovat pocity a vnitřní rozpoložení člověka – řekl britský neurolog Oliver Sacks.

Uvolnění těla, výdrž dechu, rozcvičení hlasivek. Vnímání našeho hlasu, kde vzniká a kam putuje? Výdrž jednoho tónu na nadechnutí. Pak se přidají nohy s dupáním a ruce s tleskáním. I to jsou naše nástroje. Osaháme si hudební neobvyklé nástroje z přírodních materiálů a zkusíme na ně vyloudit tóny. Úspěch je jednoduchá melodie. Už jsme zadrnkali na kalimbu, poťukali si na metalofon a xylofony z několika materiálů. Bubínek s paličkou je hodně inspirativní. Dřevěné rourky zvané koncové flétny mají vůni i zvuk dálek. Hned se nám vybaví zapadající slunce v Africe nebo slovenský bača na salaši. Někteří nevidomí poprvé osahali ukulele. A to není všechno. Slyšeli jsme neznámé lidové písničky. Měnili jsme děj pohádky o králi a Honzovi.

Muzika je vážná klasická, soudobá i lidová. Terapie je, zjednodušeně řečeno, léčba. Relaxace je odpočinek a harmonie. Dohromady to jsou moc hezké hodiny s paní Adélkou, která nás provází muzikoterapií.

Po letní přestávce pokračujeme. Jestli jsem někoho nalákala, jedině dobře. Přijďte mezi nás do nových prostor a uslyšíte, co jste ještě neslyšeli. Každých čtrnáct dní je dobře strávený čas. A smích nechybí. Hudba má pozitivní vliv na duši.

                                                          S písničkou na rtech Vás zve Emilka

Informace ze Sociálně-právní poradny 9/2022

Příspěvek na bydlení

Od července je možné využít ve zjednodušené podobě jak elektronický formulář, který lze vyplnit na stránkách MPSV, tak i papírový formulář, který žadatelé podávají příslušnému pracovišti úřadu práce. Ministerstvo uvedlo, že v blízké době by mohli lidé na úřadech práce vyplňovat formulář s pomocí zaměstnanců potřebné údaje online. Dosud musel žadatel vždy k 1. červenci každého roku o příspěvek opakovaně formálně žádat, teď požádá jednou.  Dosud bylo také nutné dokládat každého čtvrt roku doklady k nákladům na bydlení a příjmům za předcházející kalendářní čtvrtletí. Nyní to bude jen jednou za půl roku, a to v dubnu a v říjnu, ale ne hned. Ve formuláři „Doklad o výši nákladů na bydlení“ platném od 1. 7. 2022 je stále jako rozhodné období uvedeno kalendářní čtvrtletí. "K prvnímu překlopení a přechodu na půlroční periodicitu dojde od ledna 2023“, říká ministerstvo. Změny v okruhu společně posuzovaných osob nebo změny právního titulu k bytu se ale i nadále budou dokládat čtvrtletně. Ruší se také povinnost jednotlivě rozepisovat měsíční zálohy na služby spojené s užíváním bytu jako je dodávka vody, odvoz odpadu, osvětlení společných prostor, provoz výtahu atd. Ve  formuláři jsou teď už jen 4 kolonky: 1. Nájemné, 2. Plyn, 3. Elektřina, 4. Náklady za plnění poskytované s užíváním  bytu – ty tedy stačí vyčíslit celkově. Přílohy k žádosti dokládající právní vztah k bytu, výši příjmů žadatele případně společně posuzovaných osob a náklady na bydlení není nutné dokládat v originále - lze pouze zkopírovat, vyfotit či oskenovat nájemní případně podnájemní smlouvu, výplatní pásky nebo potvrzení od zaměstnavatele, vyúčtování nedoplatků a přeplatků služeb, bankovní výpisy, příjmové doklady, ústřižky složenek, doklady SIPO.

 P.S.  Kromě příspěvku na bydlení a jednorázového příspěvku na dítě 5 000 Kč už teď lze žádat on-line i o rodičovský příspěvek. Postupně budou přibývat další dávky, první na řadě je přídavek na dítě.

Úsporný energetický tarif

Bohužel od začátku provázely vzhledem k neurčitým informacím od vlády nejasnosti. Například v jednom televizním diskusním pořadu od moderátora zaznělo, že tomu nerozumějí ani v redakci. Nás samozřejmě zajímá výše a načasování slevy. To definitivně určí až nařízení vlády, které je zrovna ve zkráceném připomínkovém řízení a ještě neplatí.  Stav nyní v polovině srpna 2022 je následující:

Podle vlády topná sezona spadá do roku 2022 i do roku 2023, takže pro rok 2022 se uvolní z peněz vyčleněných na tuto pomoc přibližně jen jednu čtvrtina a pravděpodobně zatím jen na elektřinu, což bylo vysvětleno tak, že elektřinu odebírá každý. Jaká částka je to v praxi na jedno odběrné místo, teď není možné říci. Rozptyl odhadů je od dvou do sedmnácti tisíc. Samozřejmě jde ale jen o jednorázovou částku, nikoliv měsíční.  Úsporný tarif je určený jen pro domácnosti, nevztahuje se tedy na firmy, dále na rekreační nemovitosti využívající takzvaný víkendový tarif elektřiny a na dobíjecí stanice pro auta s elektrickým pohonem. Sleva se promítne automaticky, prostřednictvím dodavatele elektřiny, a měla by se o ni snížit už říjnová záloha. Další tři čtvrtiny pomoci by měly doputovat k adresátům snad v dubnu 2023 a kromě odběratelů elektřiny se budou týkat i odběratelů plynu, těch, kteří vytápějí dálkově prostřednictvím centrálních tepláren a těch, kteří vytápějí v domácích kotelnách.  Zcela jisté je alespoň to, že vláda od října 2022 zruší všem bez rozdílu povinnost platit v ceně elektřiny tzv. příspěvek na výrobu z obnovitelných zdrojů energie. Z těchto příspěvků, které platí každý spotřebitel elektřiny, se dotuje výkupní cena energie z obnovitelných zdrojů. Příspěvek se počítá z kapacity hlavního jističe, u běžné domácnosti jde řádově o stokoruny a má zákonný strop 599,- Kč (495,- Kč bez DPH) za každou spotřebovanou megawatthodinu.

Pravidla pro oznámení zvýšení ceny energií a jak v klidu odejít od stávajícího dodavatele

Vzhledem k turbulencím v cenách energií už delší dobu chodí odběratelům od dodavatelů elektřiny písemná oznámení, že cena se od určitého data zvyšuje s tím, že odběratel má právo smlouvu vypovědět.

Obecně má změna ceny vyplývat ze smlouvy, popřípadě z všeobecných obchodních podmínek, které jsou součástí smlouvy, a ve kterých je zpravidla možnost změny ceny obsažena. To pochopitelně neplatí u fixace ceny sjednané na dobu určitou, kde účelem takového ujednání je právě to, že cenu nelze bez souhlasu obou smluvních stran po tuto dobu zvýšit nebo snížit. Pokud se odběratele fixace netýká, pravidla jsou podle § 11a energetického zákona č. 458/2000 Sb. pro spotřebitele a podnikající fyzické osoby následující:

  • zvýšení ceny za dodávku elektřiny nebo plynu je držitel licence povinen odběrateli prokazatelně a adresně oznámit nejpozději třicátý den přede dnem účinnosti zvýšení způsobem uvedeným ve smlouvě o dodávce elektřiny nebo plynu
  • oznámení musí obsahovat poučení o právu druhé smluvní strany odmítnout změny a vypovědět závazek ze smlouvy bez postihu
  • pokud není oznámení o zvýšení ceny odběrateli doručeno v zákonné lhůtě a nemá zákonem daný obsah, nemá právní účinky a platí stále ceny staré
  • podle současné úpravy nestačí pouhý odkaz na oznámení o zvýšení cen a odkaz na ceník na webové stránce dodavatele, protože někteří odběratelé nepracují s internetem a nemají přístup k informacím zveřejněným na webu dodavatele
  • při zvýšení ceny lze smlouvu vypovědět bez jakékoli sankce nejpozději deset dnů předtím, než nový ceník nabude účinnosti.

Při přechodu k jinému dodavateli lze většinou přímo novému dodavateli udělit plnou moc k výpovědi smlouvy se stávajícím dodavatelem a ke změně v SIPO (Sdružené inkaso plateb obyvatel), hradí-li odběratel tímto způsobem zálohy. V ideálním případě by odběratel neměl změnu dodavatele téměř zaznamenat, samozřejmě vyjma toho, že cena bude nižší. V každém případě doporučuji změnu dodavatele až po pečlivé úvaze.

                                   zdroj: Sociálně-právní poradna Václava Baudišová

 

INFORMACE  OHLEDNĚ PERIODIK na rok 2023 a kalendářů

Vážení členové, je tady opět podzim a s ním i pravidelné objednávání kalendářů na rok 2023 a také objednávání periodik. U periodik došlo k malým úpravám v cenách a také došlo k některým úpravám ve vydávaných titulech. Níže Vám předávám informaci z redakce ZORA. Také zde uvádím seznam periodik s jejich cenami. Promyslete si, o co byste měli zájem. Rádi Vám s objednávkou pomůžeme, či se můžete opět hlásit u nás v kanceláři na hromadnou objednávku. Dále je možné si objednat stolní černotiskové kalendáře  a kombinované – černotisk a bodové písmo, cena zůstává na 60 Kč za kus. Hromadná objednávka možná taktéž u nás v kanceláři.

Seznam nabízených periodik

Kód, Název, Charakteristika, Kolikrát ročně vychází, Předplatné na rok

1. Časopisy tištěné ve zvětšeném písmu

01, Zora, kmenový časopis, 12x, 180 Kč

02, Ema, čtvrtletník (nejen) pro ženy, 4x, 120 Kč

03, Obzor, čtvrtletník pro celou rodinu, 4x, 120 Kč

2. Časopisy tištěné v bodovém (Braillově) písmu

11, Zora, kmenový časopis, 24x, 100 Kč

12, Ema, měsíčník (nejen) pro ženy, 12x, 100 Kč

13, Kontakty, čtení od září do června pro žáky 2. stupně ZŠ, 10x, 100 Kč

14, Světluška, čtení od září do června pro žáky 1. stupně ZŠ, 10x, 100 Kč

15, Hudebník, zprávy ze světa hudby, 4x, 100 Kč

16, Svět, příroda a společnost, populárně naučný magazín, 6x, 156 Kč

17, Koření, dvouměsíčník zábavy a luštění, 6x, 156 Kč

18, První čtení, texty tištěné ob řádek pro začínající čtenáře Braill. písma, 4x,100 Kč

19, Aúroro, četba v jazyce esperanto, 3x, 120 Kč

20, Kalendárium, výročí na každý den, 1x, 30 Kč, pro čtenáře bodové Zory zdarma

3. Časopisy zasílané ve zvukovém a textovém formátu na flash discích

31, Zora, kmenový časopis, 24x, 156 Kč

32, Naše šance, měsíčník s živými reportážemi a rozhovory, 12x, 156 Kč (pouze zvuk)

33, Ema měsíčník (nejen) pro ženy, 12x, 156 Kč

34, Obzor – měsíčník o zdravém těle, duši i sexu, 12x, 156 Kč

35, Téčko, o technice zrakově postiženým na míru, 12x, 156 Kč (pouze text

37, Azor, čtvrtletník o psech, zejména vodicích, 4x, 100 Kč

38, Aúroro, poslech v jazyce esperanto, 3x, 120 Kč

39, Flash komplet, 12x, 360 Kč, zahrnuje tituly Zora + Ema + Naše šance + Světluška + Kontakty + Hudebník + Svět, příroda a společnost + Koření Obzor + Azor + Téčko, všechny s výjimkou Naší šance (jen zvuk) a Téčka (jen text) ve zvukové i textové formě

4. Časopisy dostupné přes internetové rozhraní

tyto tituly budou po obdržení hesla dostupné v obou formátech a předplatitel si bude moci zvolit, který si stáhne – textovou nebo MP3 verzi

42, Internetový komplet Digi Zora, 12x, 330 Kč

Obsahuje tituly Zora + Ema + Naše šance + Světluška + Kontakty + Hudebník + Svět, příroda a společnost + Koření + Obzor + Azor + Téčko, všechny s výjimkou Téčka (jen text) a Naše šance (jen zvuk) ve zvukové i textové formě

43, Zora, kmenový časopis, 24x, 120 Kč

44, Ema, měsíčník (nejen) pro ženy, 12x, 108 Kč

45, Naše šance, měsíčník s živými reportážemi a rozhovory 12x, 108 Kč (pouze zvuk)

46, Aúroro, poslech v jazyce esperanto, 3x, 80 Kč

47, Téčko, o technice zrakově postiženým na míru, 12x, 138 Kč (pouze text)

6. Časopisy zasílané elektronickou poštou (e-mailem)

61, Digi Zora komplet, vychází průběžně, 290 Kč

Zahrnuje tituly: Zora + Ema + Světluška + Kontakty + Hudebník + Svět, příroda a společnost + Koření + Obzor + Azor + Téčko

62, Téčko, o technice zrakově postiženým na míru, vychází průběžně, 108 Kč

7. Časopisy zasílané ve zvukovém formátu na CD

71, CD komplet, 12x, 360 Kč

Zahrnuje tituly: Zora + Ema + Naše šance + Obzor + Azor

72, Aúroro, poslech v jazyce esperanto, 3x, 120 Kč

 

Vážení a milí čtenáři,

jako každý rok jsme pro vás připravili nabídku periodik na příští rok 2023. Díky včasnému výběru si zajistíte, aby do vašich schránek či počítačů dál pravidelně přicházeli vaši věrní papíroví nebo digitální či zvukoví společníci. V loňském roce jsme bohužel museli přistoupit ke korekci cen předplatného, a tedy i jednotlivých periodik, v souvislosti s dalšími změnami na trhu papíru a pracovních sil ale nadále roste cena výroby, a tak jsme museli i pro příští rok některé ceny upravit. Nicméně to je o něco méně, než činila předchozí úprava. Navíc přicházíme i s určitým zjednodušením našeho portfolia, a tak věříme, že dosavadní předplatitelé nám zůstanou věrní a že i někteří další zájemci o dobré čtení či poslech se přidají k těm stávajícím.

 

Obzor bude od roku 2023 měsíčníkem a každé vydání bude obsahovat témata všech tří dosavadních příloh – texty o intimních záležitostech, stejně jako o fyzickém i duševním zdraví a harmonickém životě. Vycházet bude ve zvukové i textové formě. Jako čtvrtletník ve zvětšeném černotisku zůstává obsahově beze změny.

 

Ke změně dochází u titulů řady 3 a 5. U všech kromě kódu 33 a 35 – Naše šance (33), která vychází pouze ve zvukové verzi a Téčka (35), které bude nadále k dispozici pouze ve verzi textové – bude na flash disk nahrána audio i textová verze, předplatitel si může vybrat, kterou z nich využije.

Čtenáři časopisu Kontakty již ve školním roce 2022/23 dostávají ob jedno číslo přílohu Hmaták s haptickou grafikou, čtenáři Světlušky v každém čísle již vyzkoušenou přílohu – černotiskovou verzi graficky identickou s bodovým tiskem, která pomůže těm, kdo žákům pomáhají při učení Braillova písma, aniž by ho museli znát.

 

Věříme, že úpravy jsou v relaci s Vašimi možnostmi a samozřejmě s kvalitou, kterou budeme nadále zachovávat. Budeme rádi, pokud si z naší nabídky vyberete a těšíme se na setkávání.

                                                                                                   Vaše Zora


Vláda schválila balíček podpory zdravotně znevýhodněných

Mimo jiné se týká příspěvku na mobilitu, zvláštních pomůcek nebo diet

Kabinet schválil 31. srpna několik opatření, která zlepší podporu cílenou na zdravotně znevýhodněné. Jde o pomoc, která reaguje zejména na současný růst cen, a to nejen energií. Součástí balíčku je například zvýšení příspěvku na mobilitu, příspěvku na zaměstnávání OZP nebo úprava příspěvků na zvláštní pomůcky. MPSV se soustředí na pomoc formou cílených nástrojů určených sociálně ohroženým skupinám.

Zvýšení příspěvku na mobilitu pro osoby se zdravotním znevýhodněním

Růst cen pohonných hmot bude zdravotně znevýhodněným kompenzovat příspěvek na mobilitu, který v současné době činí 550 Kč měsíčně a pobírá ho přibližně 260 tisíc osob. Nově vzroste o 350 Kč na 900 Kč a to od splátky za letošní říjen.

                                                                                 zdroj. www.mpsv.cz

 

SONS a odstraňování bariér – Viktor Dudr - 2. část – historie

Nic námi navržených opatření nelze realizovat – tak končil první článek, ale začala vlastně nová éra. Jsme však v letech 1989 a 1990! My čtyři jmenovaní jsme si při té příležitosti uvědomili, že většina našich návrhů má obecnější platnost, než jen pro metro. A že neexistuje žádný materiál, který by kompletněji popisoval potřeby naší skupiny pro podporu orientace i v jiných prostředích, např. na ulici. A co teprve veřejná doprava mimo metro a Prahu? ... Po několika dalších sezeních tyflolog Dr. Jesenský sepsal asi pětatřicetistránkové pojednání. Naznačil asi sedm směrů, v nichž by se mělo usilovat o zlepšení podmínek života nevidomých a slabozrakých, kteří se rozhodli i při zrakovém omezení být co nejsamostatnější.

A jsme zpět u skupiny přes bariéry Svazu invalidů. Studii Dr. Jesenského jsem jí předložil k projednání s návrhem, aby se záběr skupiny rozšířil i o problematiku zrakově postižených. Výsledek? Odmítnutí. A argumenty? Přinejmenším ne věcné. Prý text obsahuje mnoho cizích slov, že je málo srozumitelný a podobně. Ano, Dr. Jesenský měl poněkud „vědecký“ styl. Je zřejmé, že naše problematika zde pochopení nenašla. Později se ukázalo, že to nebylo naposled, ale navíc, že odmítavý postoj k našim problémům prosazovali i později titíž lidé.

Vznik samostatných slepeckých spolků

Na přelomu let 1989 a 1990 vznikaly nejrůznější občanské aktivity. Samozřejmé tendence řešit si své problémy vlastní iniciativou se projevily i v komunitě zrakově postižených. Nezávisle na sobě byly založeny, mimo několika místních nebo jednostranně zaměřených, dvě organizace s celostátní působností. Společnost nevidomých a slabozrakých v České republice (SNS), jako jeden ze čtyř pohrobků po zanikajícím Svazu invalidů, a Česká unie nevidomých a slabozrakých (ČUNS), založená „na zelené louce“, podporovaná již existujícím VDN Spektra. Oba spolky se navenek dojemně lišily svým krédem. Představitelé SNS v podstatě hlásali: jsme nevidomí a slabozrací a společnost se o nás musí ve všech směrech postarat. ČUNS naopak prezentovala: jsme nevidomí a slabozrací a konečně máme podmínky řešit si své problémy sami. Oba postoje jsou zřejmě poněkud extrémní a od počátku bylo mnohým z nás jasné, že se musíme domluvit. K tomu ovšem došlo až v r. 1996 a do té doby se navenek zdálo, že se tyto organizace nemají opravdu rády. Ale...

Rozlišování bankovek poslepu

Jako členovi i zaměstnanci na poměrně vysokém postu zmíněné SNS se mi někdy v první polovině roku 1990 dostal do ruky dopis tehdejší Československé státní banky, adresovaný již zmiňovanému Dr. Jesenskému. Bylo tam něco v tomto smyslu: Vážený pane doktore, velice podrobně jste nás informoval, jak nevidomí vnímají hmatem. My ale od Vás potřebujeme konkrétní návrh, jak mají vypadat bankovky, jejichž úplně novou sérii připravujeme, aby je mohli samostatně používat i nevidomí i špatně vidící lidé...

Společný problém – společné řešení. Poprvé, ale zdaleka ne naposledy za dobu existence obou organizací. Oslovil jsem kolegy v ČUNS, sešli jsme se a vymýšleli, jak by mohly vypadat z našeho pohledu nové bankovky. Napadlo nás více možností. Nakonec jsme jmenovali dvoučlennou delegaci. Požádal jsem Československou státní banku o jednání a pozvánka přišla obratem. Dva nevidomí se ocitli před alespoň patnácti důstojnými a důležitými pány z ministerstva financí, ČS státní banky, státní tiskárny cenin a kdoví odkud ještě. Brali nás velice vážně, ale naše návrhy postupně odmítali. Bez diskuze zůstal jen návrh opatření pro slabozraké – dostatečně velké číslice hodnoty bankovky, co nejkontrastnější proti pozadí, kterým by měl být odpovídající, dost široký proužek na některém z okrajů bankovky.

Pro zajímavost, co jsme navrhovali: Dostatečně reliéfní a tedy hmatem zjistitelné číslice, a také v braillově písmu. To bylo odmítnuto pro námi požadovaný příliš vysoký reliéf – 400 mikrometrů, což by násobně zvýšilo sloupce bankovek na sobě při jejich třídění a dosavadní automatické třídičky a počítačky bankovek by musely být nahrazeny jinými, které však nejsou k dispozici. My jsme upozornili na to, že bankou navrhované jednoduché hmatné symboly, tvořené hlubotiskem o výšce 40 mikrometrů, jsou naprosto nedostatečné. (Banka je však neopustila, jsou tam dosud. Zkuste si je najít – kdo má dost citlivý hmat, ucítí na lícní straně úplně nové bankovky v pravém rohu nahoře krátké „čárky“ vodorovné nebo svislé, jedna, dvě nebo tři, podle hodnoty bankovky.)

Z podobného důvodu byly odmítnuty bankovky různých tvarů, nebo alespoň s různě tvarovanými rohy.

Výsledné řešení platí dodnes

Nakonec jsme se dohodli, že připravované bankovky budou mít různé délky, od dvacetikoruny počínaje postupně po 5 milimetrech až po tisícikorunu. Šířky se pak budou zvětšovat ve třech stupních po 6 milimetrech od řádu desetikorun, přes stokorunové hodnoty až po řád tisíců. A je tomu tak. Jenom nám postupně vymizely papírové dvacetikoruny a padesátikoruny a přibyly dvoutisícovky a pětitisícovky. Do budoucna se ještě počítá s bankovkami o hodnotě deset tisíc korun.

Bylo nám zřejmé, že abychom nové bankovky mohli hmatem rozlišovat, musíme je nějak měřit. Tedy je potřeba vhodně konstruovaná šablona. Jak se kupodivu ukázalo, v této době to nebyl žádný problém. Jak má šablona vypadat jsme vymysleli my. Technologii jejich výroby a co to asi bude stát, poradila námi nalezená brněnská firma. Se sponzory také nebyl žádný problém, většinou to byly některé banky. Šlo o necelých sto tisíc korun na výrobu formy a potom výrobní cena jedné šablony při sérii asi deset tisíc kusů byla necelé tři koruny. Postupně to až dosud bylo několik sérií. Kdo o tom ještě neví, šablonku může získat zdarma na kterémkoli krajském pracovišti Tyfloservisu a na některých Tyflocentrech, možná i na některých oblastních odbočkách SONS.

Ještě poznámka. V souvislosti se zaváděním eura formuloval Královský národní institut pro nevidomé (Royal National Institute of Blind People – RNIB), pravděpodobně pověřený Evropskou unií nevidomých (EBU), pravidla pro bankovky. Byla stejná jako pro české bankovky – různé délky a šířky. RNIB měl naše zkušenosti, ale nemyslíme si, že máme nějakou zásluhu. Na co jiného se mohlo přijít?

(Pokračování příště) ...

 

Termíny plánovaných akcí!

ŘÍJEN

po.

3.

říjen

Den otevřených dveří

9:00 

hod.

út.

4.

říjen

Den sociálních služeb

10:00

hod.

st.

5.

říjen

Nácvik sebetestování

9:00

hod.

čt.

6.

říjen

Kavárna po Tmě

10:00

hod.

pá.

7.

říjen

Konverzace v AJ

 9:00

hod.

so.

  8.

říjen

KONCERT – VOKÁL KLUB A SBORÁČEK

17:00

hod.

ne.

  9.

říjen

KONCERT – VOKÁL KLUB A HARMONIE

10:30

hod.

po.

 10.

říjen

Bílá pastelka

 

 

út.

 11.

říjen

Bílá pastelka – doprovodný program v knihovně v Táboře (9:00 – 17:00)

 

 

  st.

 12.

říjen

Bílá pastelka

 

 

  pá.

 14.

říjen

Konverzace v AJ

9:00

hod.

  po.

 17.

říjen

Muzikoterapie

9:30

hod.

  pá.

 21.

říjen

Konverzace v AJ

9:00

hod.

  po.

 31.

říjen

Muzikoterapie

9:30

hod.

 

Stále Vás moc prosíme o přihlašování a odhlašování se z akcí.

 

Také Vás prosíme, abyste  dodržovali časy jednotlivých akcí.

Děkujeme!