Informátor 1/2022

Publikováno 11.01.2022 12:06 Odbočka Tábor


Důležitá informace v roce 2022. Nácvik sebetestování známé jako měření bude nově probíhat jednou za dva měsíce. Vždy v sudém měsíci. Proto měření bude až 2. února 2022 zase od 9:00 – 11:00 hod v kanceláři.

Vážení členové,

 

abych sebe sama poznal, k tomu Ti, Pane, stačí zapustit do mě kotvu bolesti. Zatáhneš za lano a já se probudím.

(Saint – Exupéry)

 

Máme přesně nastavený čas odchodu z tohoto světa, ani o vteřinu navíc. Vlak, který nabírá na nástupišti pasažéry, a někteří vystupují, přijel pro duše, které už v tomto životě nespatříme.

Vážená paní Hana Pucholtová a vážený pan Milan Havel, opustili své drahé. Věnujme jim tichou vzpomínku.

 

Z našich členských řad vystoupily paní Eva Králová a paní Zdeňka Batistová. Jim popřejme výjimečné okamžiky v jejich životě a hodně zdraví a spokojenosti.

 

Dobrý den,

chtěla bych touto cestou poděkovat všem funkcionářům v OR a OKK za jejich práci. Moje poděkování patří také všem dobrovolníkům, kteří pro naši odbočku pracují. Moje největší poděkování ovšem patří našim pracovnicím Hance Pospíchalové a Pavlínce Heřmanové, které jsou tu vždy pro nás.

Ještě jednou veliké  díky vaše Iveta Najman

A teď historka pro zasmání, co se může stát nevidomému člověku

 

Jela jsem jednou z naší odbočky SONS Tábor domů do Klokot. Vystoupila jsem na zastávce Nemocnice a vydala jsem se směrem k mému domu do Klokot. Po odpočítání šesti odboček jsem zahnula u kanálu k mému domu, ale co čert nechtěl, narazila jsem do auta stojícího na chodníku. Tak mě to naštvalo, že jsem vytočila na mobilu 156 a nahlásila jsem přestupek. Co se ale nestalo. Přijela městská policie, autům, které  stáli na chodníku a blokovali cestu, dala za stěrač blok s pokutou. Strážníci byli ale tak poctivý, že prošli i celé přilehlé parkoviště. Bohužel tam  měl zaparkované služební auto i můj manžel. I on dostal tenkrát bloček za stěrač.  Nakonec vše dopadlo dobře a manžel neplatil ani pokutu. Tady vidíte, co všechno se může stát nám nevidomým.

                                                                                napsala: Iveta Najman

Naši oslavenci v měsíci lednu

           Přijměte naše gratulace ke svým narozeninám!

 

Hejda Milan                    Stuparič Vladislav

Heřmánková Jaroslava 

Kumherová Emilie

Pospíchalová Hana

Růžička Petr

 

Důležité upozornění

Bankomaty pro nevidomé a slabozraké

Česká spořitelna, a. s., (ČS) a Československá obchodní banka, a. s., (ČSOB) Poštovní spořitelna postupně zavádějí bankomaty (ATM) upravené hlasovým výstupem pro samostatné užívání nevidomými osobami a vůbec všemi, kteří nemohou zrakem sledovat údaje na obrazovce. Za to patří těmto dvěma bankám velký dík!

Bankomaty ČSOB a nový typ ovládání objevující se po 1. 11. 2019 je podrobněji popsán na stránkách SONS.

 

Bankomat upravený pro ovládání bez zrakové kontroly poznáme podle toho, že na jeho čelní stěně se mj. nachází zdířka pro zasunutí konektoru sluchátek v polokulovité prohlubni a vedle ní nebo nad ní naopak vystouplé tlačítko k nastavení hlasitosti. Relativně aktuální seznamy upravených bankomatů jsou uvedeny níže, na této webové stránce. Zcela aktuální stav najdeme na webových stránkách bank.

 

Ovládání bankomatu poslepu je tak jednoduché, že je možno si troufnout k němu přistoupit i bez čtení dlouhého návodu. Proto k tomu jen několik poznámek.

Nejprve se musíme seznámit s umístěním jeho jednotlivých komponentů:

 • obrazovky;
 • numerické klávesnice s hmatově označeným tlačítkem pro číslici „5";
 • funkčními tlačítky vpravo od numerické klávesnice a jejich funkcí (storno, oprava a OK);
 • zdířkou pro sluchátka a tlačítkem pro nastavení hlasitosti;
 • štěrbinami pro vložení karty, pro odběr bankovek a stvrzenky.

Po zasunutí konektoru Vašich sluchátek do zdířky a vložení karty stačí pozorně poslouchat hlasové pokyny a potom volit příkazy podle své potřeby. Tlačítkem u zdířky pro sluchátka se může nastavit hlasitost ve třech stupních. Bankomat se ovládá pouze z numerické klávesnice a třemi funkčními klávesami vpravo od numerické klávesnice. V každém kroku se ozve zvuková nápověda. Můžeme ovšem též stisknout STORNO pro ukončení seance a vrácení karty (STORNO je obvykle první funkční tlačítko nahoře, vedle numerické klávesnice). STORNO lze použít jen, když bankomat očekává vstup, tedy ne po výběru transakce (po definitivním potvrzení zvolené částky).

Méně zkušeným doporučujeme pro naučení trasy a první seznámení s bankomatem využít asistence důvěryhodné vidící osoby nebo služeb nejbližšího Tyflocentra, o. p. s., či Krajského ambulantního střediska Tyfloservisu, o. p. s.

 

Každý uživatel pracuje s bankomatem na vlastní nebezpečí! Riziko je významně omezeno tím, že bankomaty jsou obvykle umístěny pod přímou kontrolou bezpečnostní služby nebo pod kontrolou bezpečnostních kamer. V případě, že si k bankomatu sami netroufnete, můžete během provozní doby požádat o asistenci personál pobočky banky. Vlastní transakci pak provedete sami.

K dispozici máme tyto služby bankomatu:

 • Výběr nastavené částky hotovosti.
 • Výběr částky podle vlastní volby do denního limitu.
 • Dobíjení kreditu předplacených služeb všech operátorů mobilních telefonů.
 • Dotaz na zůstatek na Vašem účtu.
 • Změna PIN - možno jen u bankomatu Vaší banky.

 

(www.sons.cz)

Je zívání nakažlivé?

 

Možná už se vám to také někdy stalo. Sedíte u stolu, naproti vám někdo zívne a vy vzápětí zíváte také. Je zívání nakažlivé? A pokud ano, tak proč?

Často se říká, že zívání souvisí s nedostatkem kyslíku, ale není tomu tak. Testy totiž ukázaly, že špatný vzduch se zvýšenou koncentrací oxidu uhličitého a vyšší obsah kyslíku ve vydechovaném vzduchu nemají na četnost zívání vliv. Není vždy ani projevem únavy. Olympionici například až nápadně často zívají před závodem. Mohlo by být tedy náznakem následující aktivity. Věda tajemství zívání dosud zcela nevyřešila. Co se například stane, když nás při zívání přistihne někdo druhý?

V rámci jednoho experimentu jsme tento jev testovali. Uprostřed Brém jsme pozvali kolemjdoucí, aby se zúčastnili našeho pokusu. Bylo jim řečeno, že se jedná o test pozornosti. To však byla jen záminka. Naši účastníci si měli pamatovat obrázky. U jedné skupiny jsme přitom opakovaně zařazovali projekce zívajících lidí. Hned reagovali. Nevědomky začal každý druhý (57 %) zívat. Ve srovnávací skupině jsme projekce nepoužili a téměř žádný z účastníků nezívnul. Zajímavé je, že tento test funguje i u opic – u šimpanzů je zívání také nakažlivé. Mohlo by tedy být jakýmsi skupinovým signálem.

Nové vysvětlení přináší moderní výzkum mozku. Před několika lety byla objevena zvláštní síť nervových buněk, které jsou aktivní nejen tehdy, kdy provádíme nějakou činnost, ale i tehdy, kdy ji jen vidíme. V našem mozku se zřejmě zrcadlí to, co se děje kolem nás. Tyto nervové buňky se proto také nazývají zrcadlovými neurony. Když vidíme někoho zívat, náš mozek zívá s ním, a když se někdo řízne nebo se směje, pak trpíme nebo se smějeme také. Náš okolní svět prožíváme tedy mnohem intenzivněji, než se doposud vědělo. Možná jsme to tušili již dlouho před objevem zrcadlových neuronů. Naznačuje to slovo sym-patie, které doslovně přeloženo znamená sou-cit!

 

Toto propojení mozkových buněk je velmi intenzivní, a to nejen při zívání. Matky například otevírají ústa, když krmí své ratolesti. Dítě tento pohyb vidí, mozek nevědomky tuto činnost zrcadlí a ústa se otevřou.

Tak teď už to víte. Až budete příště přistiženi, jak zíváte, máte tu nejlepší výmluvu. Váš mozek soucítí!

 

(Yogeshwar Ranga, Nějaké další otázky proč se hvězdy třpytí a jiné hádanky každodenního života)

Trénink paměti

Přináším správné odpovědi pro vás, kdo si svoji hlavu potrápili a i pro ty, které cvičení paměti zajímá.

Seřaďovačky – správné odpovědi:

 1. a) RAHKUŠ - hruška
 2. b) DOHAJA - jahoda
 3. c) KOJLAB - jablko
 4. d) TAKVŠES - švestka
 5. e) NURASTIŽO - ostružina

 

TÝDEN SE ZOROU

Vážení členové, chtěla bych Vám představit novou aktivitu SONS ČR, která by měla pravděpodobně probíhat každým rokem. Uvidí se, jak bude úspěšná. V lednu 26. má svátek Zora a právě tento týden bude probíhat Týden se Zorou, který bude po celé České republice. Na různých místech budou probíhat přednášky na různá téma, společné besedy, čtení a další zajímavé akce. Naše odbočka SONS Tábor má naplánované povídání a čtení se ZOROu na 25.1. od 10:00 v kanceláři OO SONS. Na akci představíme podrobněji redakci a časopisy, které jsou možné odebírat. Bude možné si poslechnout zajímavé články, které v minulosti vyšli, či si poslechnout ukázky různých čísel a druhů časopisů. Dále chystáme propagační akci, kdy budeme oslovovat knihovny či různá zařízení např. dům s pečovatelskou službou aj. a budeme představovat redakci a jednotlivé periodika. Cílem akce je zvýšit povědomí o redakci a o vydávaných periodikách. Časopis Zora je specifický časopis, který je potřeba podpořit a více uvést v povědomí širší veřejnosti.

Časopis je vydáván naší organizací ve velmi přístupné formě a obsah je přizpůsoben jednak komunitě osob se zrakovým postižením ale také dalším komunitám. Časopis je vhodný pro četbu i poslech, jelikož je vydáván pro vidomé ve zvětšeném černotisku, ve formátech MP3, txt a také je dostupný na internetovém rozhraní redakce. Pro skupinu osob s těžkou zrakovou vadou je pak dostupný také v Braillově bodovém písmu.

Nabízíme vám možnost odběru tohoto časopisu jednak časopis Zora a také oblíbené tématické přílohy. Na internetové stránce www.sons.cz/zora  jsou dostupné veškeré informace včetně možnosti objednání a doručení časopisu a jeho příloh. Chceme nabídnout možnost seznámit vás také se zvukovou podobou časopisu, v případě zájmu nás prosím kontaktujte a zašleme vám zvukovou ukázku zdarma. Časopis můžete poslouchat na tabletech nebo z jiných zařízení, časopis je také dodáván na různých nosičích. Budeme rádi, pokud za nenáročnou cenovou úroveň budeme moci náš časopis nabídnout širší veřejnosti. Pro zajímavost uvádíme šéfredaktory Zory.

 1. E. Macan
 2. Fresl
 3. Ferdinand Wildmann (souběžně ředitel KTN do roku 1952, pak jen ředitel KTN)
 4. Zdeněk Šarbach (1952 – 1968)
 5. Jaroslav Lacina (1968 – 1982)
 6. Jiří Reichel (1982 – 2015)
 7. Taťána Králová (2015 – 2016)
 8. Václav Senjuk (2016 – dosud)

 

 Časopis Zora slaví 106. narozeniny

 

„Vážení pánové. Mou prací učitele je, mimo jiné, péče o vojáky, kteří oslepli za první světové války. Jsou umisťováni k nám, do Klarova ústavu. A je mezi nimi mnoho těch, kteří by si rádi přečetli knihu, nebo alespoň noviny. Učím je proto Braillovu písmu. U nás v ústavu sice nějaké dokumenty v tomto písmu jsou, ale je jich velice poskrovnu, a jsou to povětšinou starší texty. O tom, co se ve společnosti právě děje, čtenáři nic neřeknou. Proto jsem, po zralé úvaze, dospěl k názoru, že nejlepším řešením bude vydávat časopis. Samozřejmě český, a v Braillově písmu. Měl by informovat o společenském a kulturním dění u nás. Němečtí slepci už takové časopisy čtou! Navrhuji pro tento účel založit nový spolek.“

Asi takováto slova zazněla v projevu Karla Emanuela Macana v roce 1915. Přednesl je ve Výboru tehdejšího Zemského spolku pro výchovu a opatřování slepců v Království Českém. Exotický název, co říkáte? A co následovalo? Při zemském spolku vznikl Odbor pro slepecký tisk český. A hned bylo navrženo, a schváleno, že časopis bude, a bude tištěn v Klarově ústavu. V Praze v té době působily hned tři slepecké ústavy, ale jen Klarův ústav používal moderní sázecí a lisovací zařízení. Události nabraly rychlý spád! Rok poté, v roce 1916, byla v Braillově písmu vydána první obsáhlá ročenka s názvem „Jitřenka“. V roce 1917 pak Karel Emanuel Macan zakládá první český časopis pro nevidomé čtenáře, a nazval jej „Zora“. Nejprve v něm vycházely články ze společenského a kulturního života, později se však soustředil spíše na život slepců a slepeckých hnutí. Spolu s časopisem se objevily i jeho přílohy. První, „Klíč k Braillovu notopisu“, vyšel už v témže roce 1917.

Vydavatelská činnost se rozrůstala, a z „Odboru pro český tisk“ vznikl v roce 1918 samostatný spolek „Český slepecký tisk“. Vydával české časopisy, a založil vlastní tiskárnu i knihovnu. Takové aktivity ale nikdy nebyly zadarmo! O štědré podpoře ze strany státu, sociálního odboru magistrátu, nebo evropských integračních fondů, mohli členové spolku jen snít. Na svou činnost získávali finance od jednotlivců i podniků. Činili tak i rozesíláním žebračenek v podobě pohlednic.

Specifickým časopisem je Zora i dnes. Čtenářům přináší nejrůznější novinky, informace o kulturních i společenských aktivitách, potřebách a zájmech, i literární tvorbu lidí s těžkým postižením zraku. Jakmile to technické znalosti dovolily, vznikly i její verze zvuková, ve zvětšeném černotisku, a digitální. Dnes píšeme rok 2022, a Zora slaví 105. narozeniny.

Vraťme se na moment ještě k výjimečné osobnosti Karla Emanuela Macana. Narodil se na Boží hod vánoční, nebo, chcete-li, na první svátek vánoční, v roce 1858. Jeho hudební nadání se projevilo už v dětství. Hrál skvěle na klavír, a skládal drobné písničky. I jeho rodiče žili bohatým kulturním životem a stýkali se s významnými osobnostmi, například s hudebním skladatelem Josefem Bohuslavem Foersterem. Hudebním skladatelem toužil být i mladý Karel. Ostatně, zanechal po sobě 207 hudebních skladeb, 178 písní, a 25 instrumentálních děl.

Jenže člověk míní, a život mění! O jedno oko připravil Karla už v dětství výbuch rozbušky pro odstřelování skal. Druhé si v 19 letech, v době vysokoškolských studií, vážně poranil, prý o vyčnívající hrot sestřina počitadla. Lékaři mu zrak už zachránit nedokázali. I jako nevidomý chtěl mladý muž zasvětit svůj život hudbě. Bohužel, brzy zjistil, že se s její pomocí neuživí. Jenže co dělat? Dnes bychom mu doporučili požádat si o invalidní důchod, příspěvek na péči, a vhodnou rekvalifikaci. Ale tehdy? Například právo na důchodové zabezpečení ustanovily až zákony v roce 1948, tedy o 71 let později. „Co kdybychom ti pořídili ruční tkalcovský stav,“ ptal se svého syna zarmoucený otec. A byl odmítnut. Pak nějaký vzdálený příbuzný přišel s následující myšlenkou: „A co takhle stát se učitelem? Mohl bys učit v Praze, v tom, no…, v Klarově ústavu. Tam přece slepce vyučují!“

A tentokrát návrh prošel! Karel absolvoval kurz pro učitele nevidomých žáků ve Vídni a nastoupil jako učitel do Klarova ústavu pro zaopatřování a zaměstnávání slepců. Učí nevidomé žáky, rehabilituje osleplé vojáky a opisuje české knihy do Braillova písma. Pro tuto činnost získává i své přátele. Zakládá tak nejen časopis Zora, ale také českou slepeckou knihovnu v Praze, dnešní Knihovnu a tiskárnu pro nevidomé. Karel Emanuel Macan zemřel 6. 2. 1925 a je pochován na Vyšehradském hřbitově.

                                       Antonín Vraný    Zdroj: smykal.ecn.cz, tmbrno.cz

Termíny plánovacích akcí!

LEDEN

út.

18.

leden

Pedig

13:00

hod.

st.

19.

leden

Pedig

13:00

hod.

pá.

 21.

leden

Konverzace v AJ

9:00

hod.

 Po-Pá

24-28

leden

Týden se ZOROu

 

hod.

út.

25.

leden

Povídání a čtení se ZOROu

10:00

hod.

pá.

28.

leden

Konverzace v AJ

9:00

hod.

 

 

ÚNOR

st.

2.

únor

Nácvik sebetestování

09:00

hod.

po.

7.

únor

Jedná oblastní Rady

13:30

hod.

út.

  8.

únor

Trénování paměti

10:00

hod.

pá.

 11.

únor

Konverzace v AJ

 9:00

hod.

út.

 15.

únor

Přednáška Island s paní Janou Čamrovou

13:30

hod.

čt.

 17.

únor

Zdravotní procházka - upřesníme

10:00

hod.

pá.

 18.

únor

Konverzace v AJ

9:00

hod.

út.

 22.

únor

Pedig

13:00

hod.

st.

 23.

únor

Pedig

13:00

hod.

pá.

 25.

únor

Konverzace v AJ

9:00

hod.

 

 

 

Stále Vás moc prosíme o přihlašování a odhlašování se z akcí!